יומן חב״ד ה' תשרי ה׳תשפ״ד

תשרי ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
תשובה-ליכט תשובה-ליכט
שבת שובה - ה' תשרי

מנהג-בית-הרב להדליק לשבת תשובה 'תשובה ליכט' (='נר תשובה'). את הנר דייקו לעשות משעווה. הרבי התבטא ש"מנהג חב"ד להדליק שלושה נרות תשובה" (תורת מנחם תשמ"ב ח"א ע' 67). בשבת שובה יש להחליט החלטות טובות: להוסיף בכל ענייני העבודה בתורה, עבודה וגמילות-חסדים (כולל גם צדקה בשבת – על-ידי הכנסת אורחים בסבר-פנים-יפות וכיו"ב). בשבת שובה דורש הרב מהלכות החג, "והעיקר – לדרוש ולהורות להם דרכי ה' וללמד להם המעשה אשר יעשון, ולא כמו שנוהגין עכשיו". עורכים קידוש לבנה במוצאי יום כיפור ולא במוצאי שבת זו. בשנת תש"נ עורר הרבי על עריכת התוועדויות של שמחה במהלך השבת ובמוצאי שבת. * במשך השנים עורר הרבי על כך שבעשרת ימי תשובה יש לעסוק בלימוד הלכות ימים אלו באופן שהדברים יהיו חקוקים בזכרון, מכיון שריבוי הלכות שונות חלים בימים אלו (ש"פ וילך תשנ"ב). בימים אלו שהינם ימים כללים, (יום ראשון כנגד ימי ראשון של כל השנה וכו') יש לדאוג לסיפוק צרכי היום במשך כל השנה כולה על ידי עיון בצרכי היום בכל יום ויום. בימים אלו ניתן לומר תהל לחץ להמשך...

מנהג-בית-הרב להדליק לשבת תשובה 'תשובה ליכט' (='נר תשובה'). את הנר דייקו לעשות משעווה. הרבי התבטא ש"מנהג חב"ד להדליק שלושה נרות תשובה" (תורת מנחם תשמ"ב ח"א ע' 67). בשבת שובה יש להחליט החלטות טובות: להוסיף בכל ענייני העבודה בתורה, עבודה וגמילות-חסדים (כולל גם צדקה בשבת – על-ידי הכנסת אורחים בסבר-פנים-יפות וכיו"ב). בשבת שובה דורש הרב מהלכות החג, "והעיקר – לדרוש ולהורות להם דרכי ה' וללמד להם המעשה אשר יעשון, ולא כמו שנוהגין עכשיו". עורכים קידוש לבנה במוצאי יום כיפור ולא במוצאי שבת זו. בשנת תש"נ עורר הרבי על עריכת התוועדויות של שמחה במהלך השבת ובמוצאי שבת. * במשך השנים עורר הרבי על כך שבעשרת ימי תשובה יש לעסוק בלימוד הלכות ימים אלו באופן שהדברים יהיו חקוקים בזכרון, מכיון שריבוי הלכות שונות חלים בימים אלו (ש"פ וילך תשנ"ב). בימים אלו שהינם ימים כללים, (יום ראשון כנגד ימי ראשון של כל השנה וכו') יש לדאוג לסיפוק צרכי היום במשך כל השנה כולה על ידי עיון בצרכי היום בכל יום ויום. בימים אלו ניתן לומר תהלים גם בלילה, בשונה מכל השנה בה נוהגים שלא לומר תהלים משקיעת החמה. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


סגור
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרב מרדכי שניאורסאהן נכד אדמו"ר הצמח צדק - תרע״ט

הרב מרדכי שניאורסאהן הוא בנו השני של בנו בכורו של אדמו"ר הצמח צדק - הרב ברוך שלום. שימש כרבה של העיר ויטבסק.


זכרון להולכים
הרה" ח התמים ר' בערל גרודקא ע״ה תשס"ז,
x
הרה" ח התמים ר' בערל גרודקא ע״ה תשס"ז,
ר' בער'ל היה עוסק יום יום במבצע תפילין' בכל המוסכים בעיר לוד ובבתי הספר והתיכונים. "לא היה אחד שיכול היה לסרב לו כשביקש להניח תפילין",
נפטר בשנת תשס"ז
ר' מיכאל ועקנין ע״ה תשע"ח, אחיעזר
x
ר' מיכאל ועקנין ע״ה תשע"ח, אחיעזר
מכפר חב"ד
מרת פרידה קארף ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פרידה קארף ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
רעייתו של הרב גדליה קארף. הותירה אחריה בנים ובנות: יוסי (קראון הייטס), יענקי (קראון הייטס), שלום בער (דלריי ביץ', פלורידה), אלתר (ס. פטרסבורג, פלורידה), גב' שרה קסלר (מונטריאל, דיני סימנט (בויטון ביץ', פלורידה), אחים ואחיות: ר' יענקל ווינטר (קראון הייטס), גב' שרה פייגלשטוק (מונטריאל) וחיה גנזבורג (קראון הייטס)
מרת מרים פלוטניק ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מרים פלוטניק ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מרים בת הרב משה פלאטניק
פטרה בשנת תשס"ו מונטיפיורי, ניו יורק
ד"ר מרת מלכה פרנקל ע״ה תשע"ט, פתח תקוה
x
ד"ר מרת מלכה פרנקל ע״ה תשע"ט, פתח תקוה
ד"ר מלכה פרנקל ע"ה, בת 93 בפטירתה ; ילדיה : ר' גרשון (מלונדון/ירושלים), דר. פיי טורצקי (חשמונאים) ואבינועם (בית שמש)
הרה" ח ר' ישראל צבי קורנבליט ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
x
הרה" ח ר' ישראל צבי קורנבליט ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
הרב ישראל צבי בן הרב משה לייב קורנבליט
נפטר בשנת תשס"ג הר הזיתים
מרת רחל גודין ע״ה תשנ"ט, הר הזיתים
x
מרת רחל גודין ע״ה תשנ"ט, הר הזיתים
מרת רחל בת הרב חיים בנימין גודין
הרה"ח עובדיה שטראקס ע״ה תשע"א,
x
הרה"ח עובדיה שטראקס ע״ה תשע"א,
בנו של הרב נחמן זאב ע"ה מירושלים. הגיע ללונדון אחרי המלחמה, והיה ממיסדי קהילת חב"ד בלונדון. שימש שנים כשו"ב, ומלמד בתלמוד תורה חב"ד, והיה עובר לפני העמוד בביה"כ בית ליובאוויטש בימים הנוראים שנים רבות. הותיר אחריו: אשה - הגב' מוסיא, בניו: הרב יוסף יצחק מגיד שיעור בישיבה בלונדוןהרב אברהם ישעיה מלמד בחדר חב"ד מוריסטאון, ר' נחום מקראון הייטס, ר' יהונתן פאליק שליח בוונקובר קנדה, ר' מנחם מענדל שליח בקולון גרמניה, בנותיו: בלומר פרל, שלוחה בלונג איילנד, הגב' פרומה וועג, הגב' שיינדל לברטוב, הגב' נחמה דינה ריינר, מקראון הייטס
הרה" ח ר' אהרן פריימן ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
x
הרה" ח ר' אהרן פריימן ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
הרב אהרן בן הרב אברהם יצחק פריימן.
נפטר בשנת התשל"ז הר הזיתים
הרה" ח התמים ר' אברהם מאיר הכהן זרחי ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה" ח התמים ר' אברהם מאיר הכהן זרחי ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים אברהם מאיר בן הרב חיים צבי הירש הכהן זרחי. ממצויני התמימים בישיבות תו"ת בגולה ברוסיא ולמד מתוך מס"נ מסר נפשו לחנן בניו ובנותיו בדרכי החסידים והחסידות
נפטר בשנת התשל"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח בן ציון ליפסקר ע״ה תש"ע, הר הזיתים
x
הרה"ח בן ציון ליפסקר ע״ה תש"ע, הר הזיתים
בה של העיר ערד וחבר בית-דין רבני חב"ד. הרב ליפסקר הניח אשה הגב שרה, וארבע בנות: חנה מנדלזון שליחה בערד, אסתר דרוק שליחה בטנא עומרים, רות הילמן מפ"ת ונחמה-דינה קוזלובסקי מכפר-חב"ד
מרת סילווא גאלדא גאטניק ע״ה תש"מ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת סילווא גאלדא גאטניק ע״ה תש"מ, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת סילווא גאלדא בת הרב מאיר יוסף גאטניק. עסקה במבצעי קודש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטרה בשנת התש"מ מונטיפיורי, ניו יורק
הרה" ח ר' נחום היילמאן ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
x
הרה" ח ר' נחום היילמאן ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
הרב נחום בן הרב אליקום היילמאן.
נפטר בשנת התרס"ה הר הזיתים
הרה" ח ר' יחזקאל חנוך לאננאסאס ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה" ח ר' יחזקאל חנוך לאננאסאס ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב יחזקאל חנוך הענאך בן הרב שמואל מנחם מענדל לאננסאס
נפטר בשנת התש"ס מונטיפיורי, ניו יורק
הרב הגאון החסיד יהודה בן יצחק רובין ע״ה ה'תשפ"ב, אלון מורה
x
הרב הגאון החסיד יהודה בן יצחק רובין ע״ה ה'תשפ"ב, אלון מורה
מרת בתיה חן ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
מרת בתיה חן ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
מרת בתיה בת הרב התמים שמואל חן נכדת הרב מאיר שמחה חן. מגדולי חסידי חב"ד
נפטרה בשנת תשמ"ב הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.