יומן חב״ד כ"ט תמוז ה׳תשפ״א

תמוז ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ערב ראש חודש - כ"ט תמוז
* ביום זה – 'יום כיפור קטן' – יש להוסיף בג' הקווין: תורה, עבודה (תפילה שבמקום קרבנות), גמילות-חסדים וצדקה.
זכרון להולכים
הרה"ח שלום נאה ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח שלום נאה ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
בן הרב יוסף יצחק נאה
נפטר בשנת תשס"ה הר המנוחות
מרת עטא צוקר ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
x
מרת עטא צוקר ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
אמם של האחיות הגב' שיינדל מרנץ ורבקה קיי מכפר חב"ד. נפטרה בשיבה טובה כשבת 102. בתקופה האחרונה בעלמא הדין התגוררה בכפר-חב"ד אצל ביתה הגב' מרנץ. זכתה לראות נכדים נינים ובני-נינים, עוסקים והולכים בדרך החסידות ובשליחות הרבי. באחד השנים, כשעברה אצל הרבי בחלוקת דולרים, זכתה לקבל ברכה לאריכות ימים
מרת לאה (ליזה) גוראריה ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת לאה (ליזה) גוראריה ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
אשת הרב מרדכי גוראריה, רב ומד"א דביהכ"נ 'חברה ש"ס' בקראון-הייטס. הייתה בתו של הרב שניאור זלמן ברונשטיין ע"ה, ממייסדי כפר חב"ד ; הותירה אחריה את בעלה, בנותיה: הגב חנה בליזינסקי והגב שיינא זלמנוב-גוראריה מקראון הייטס, ונכדים.
הרה"ח חיים צבי הירש רובין ע״ה תשנ"ה, מונטריאול
x
הרה"ח חיים צבי הירש רובין ע״ה תשנ"ה, מונטריאול
בן הרב ישראל אליעזר רובין. ממצויני תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אטוואצק פולין
נפטר בשנת התשנ"ה מונטריאול
הרה"ח יעקב יעקובוביץ ע״ה תשע"ח, הר המנוחות
x
הרה"ח יעקב יעקובוביץ ע״ה תשע"ח, הר המנוחות
שימש במשך 41 שנה כמורה במתיבתא בקרית גת, מתוכם מספר שנים בראשון לציון ובן 97 שנים ; זכה לעידוד מהרבי במלאכת הקודש, ביחידויות ובמכתבים. העמיד אלפי תלמידים מהם רבנים ושלוחים בכל רחבי העולם
מרת מלכה פוקס ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מלכה פוקס ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב מרדכי פוקס חינכה ילדי בדרך התורה והחסידות
נפטרה בשנת התשנ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מרדכי הארליג ע״ה תשמ"ח, הר המנוחות
x
הרה"ח מרדכי הארליג ע״ה תשמ"ח, הר המנוחות
בן הרב שלום הארליג שימש רב בקראון הייטס ברוקלין נ"י היה מקושר באמת לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטר בשנת התשמ"ח הר המנוחות
הרה"ח זלמן-יודא דייטש ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח זלמן-יודא דייטש ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב שלו ישעי דייטש מחשובי אנ"ש בשכונת קראון-הייטס. הרב דייטש היה ידוע כאיש צדקה וחסד, מסור ונתון ותומך בגופו ובממונו בכל ענייני מבצעיו הקדושים של הרבי.
נולד ביום יא חשון תש"ז בעיר למברג נפטר בשנת תשס"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ירוחם פישל גיטליס ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ירוחם פישל גיטליס ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב ישעי גיטליס
נפטר בשנת התשמ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
מרת דזורה ועקנין ע״ה תש"נ, הר הזיתים
x
מרת דזורה ועקנין ע״ה תש"נ, הר הזיתים
בת הרב כדזו ועקנין
נפטרה בשנת התש"נ הר הזיתים
הרה"ח יחיאל משה הכהן רוט ע״ה תשל"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח יחיאל משה הכהן רוט ע״ה תשל"ח, הר הזיתים
בן הרב שלמה הכהן רוט
נפטר בשנת תשל"ח הר הזיתים
הרה"ח שמואל לאזאר ע״ה תש"ע,
x
הרה"ח שמואל לאזאר ע״ה תש"ע,
למד בתומכי תמימים בניו יארק משנת תש"ד, ומשנת תש"ח לפני חתונתו נשלח על ידי אדמו"ר מוהריי"צ כשליח לעבוד במוסדות החינוך החדשים שנתייסדו על ידו בבופלו, רצ'סטר, ניו הייבן ווואוסטר. היה מחשובי המתפללים בבית כנסת צמח צדק ליובאוויטש בבורו פארק
הרה"ח אברהם נחום מאלקאוו ע״ה תרס"ה, קאנאווע
x
הרה"ח אברהם נחום מאלקאוו ע״ה תרס"ה, קאנאווע
פטר בשנת התרס"ה מנ"כ בעיר קאנאווע
מזכיר הרבי, הרה"ח שלום מענדל סימפסון ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
x
מזכיר הרבי, הרה"ח שלום מענדל סימפסון ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
מתולדות חייו הרב סימפסון נולד לאביו הרב אליהו סימפסון שהיה מזכירו של האדמו"ר הריי"צ נ"ע. בתור בחור הוא התבקש להצטרף למזכירות במטה העולמי של ליובאוויטש - 770 בקראון הייטס, תפקיד עליו הופקד במשך למעלה מ -40 שנה. במסגרת עבודתו ניהל את ההתכתבויות של מכתבי הרבי, כמו גם את התקשורת של המרכז לענייני חינוך, הזרוע החינוכית של חב"ד-ליובאוויטש. במשך שנים רבות פיקח הרב סימפסון על חלוקת מעות חיטים למשפחות הזקוקות מטעם הרבי. זה התחיל לקראת פסח ואז התרחב גם לקראת ראש השנה, כשכל משפחה קיבלה צ'ק מקרן הפיתוח של מחנה ישראל. הרב סימפסון אמר פעם שהרבי סקר את רשימת האנשים הזקוקים ולעתים קרובות הורה להרחיב את הסכומים שניתנו להם. "לעתים קרובות הרבי שאל האם יש להוסיף למשפחות נוספות שצריך להוסיף", סיפר. בהוראתו של הרבי, שימש כרב בחוף ברייטון, והוביל את המרכז היהודי בשכונה הידועה בקהילות רוסיה ומזרח אירופה הגדולות שלה. הותיר אחריו ילדיו: הרב יוסי סימפסון - קראון הייטס, הגב' פייגי וילשנסקי - קראון הייטס, הגברת קראני בורנשטיין - קראון הייטס, הרב אברמי סימפסון - קראון הייטס, הרב ארי סימפסון - קראון הייטס, הגברת מאשי פרגר - קראון הייטס - והרב דוד סימפסון, ברוקלין; נכדים ונינים. הוא גם הותיר אחריו את אחיותיו, הגברת קראני רוזנפלד - בורו פארק, וגברת אסתר גולדמן - קראון הייטס. אשתו הרבנית רושל סימפסון (לבית טלשבסקי) הלכה לעולמה בשבת בבוקר, ט"ז באדר, תשע"ה.
הרה"ח רפאל שמעון קצנלנבוגן ע״ה תש"נ, הר הזיתים
x
הרה"ח רפאל שמעון קצנלנבוגן ע״ה תש"נ, הר הזיתים
בן הרב מיכאל קצנלנבוגן. ממקושרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הוגלה לסיביר לעשר שנים עבור התעסקותו בהצלת אנ"ש בהעברתם אל מעבר למסך הברזל
נולד כט תמוז העת"ר ונפטר בשנת התש"נ הר הזיתים
הרה"ח זאב דב סלונים ע״ה תרנ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח זאב דב סלונים ע״ה תרנ"ח, הר הזיתים
בן הרב יהודה לייב סלונים היה בן יחיד חכם ובעל שכל ישר ויראתו קודמת לחוכמתו. השגחת הכשרות על תנור המצות שבחברון היתה תמיד מסורה לידו והיה עומד כל זמן אפיית המצות במקום ומשגיח על טהרת הכשרות.
נולד בחברון בשנת התריז ונפטר בשנת התרנ"ח הר הזיתים
הרה"ח אברהם חיים לדיוב ע״ה תשמ"ז,
x
הרה"ח אברהם חיים לדיוב ע״ה תשמ"ז,
היה מנהיג במלוא מובן המלה לבני העדה הבוכרית ובעל השפעה ענקית בין כל מכיריו ושומעי לקחו. מתוך אהבת ישראל וכנה ואמיתית כאשר חיוך אבהי תמידי על פניו המאירות, בכל מצב. את הכוחות לכל הנ"ל שאף מרבותיו כ"ק אדמו"ר הריי"צ ומהתקשרותו העצומה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
נפטר בשנת התשמ"ז

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.