יומן חב״ד כ"ח תמוז ה׳תשפ״א

תמוז ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ח תמוז ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30801317&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
ר' איתן מלכיאור ע״ה תשע"ב,
x
ר' איתן מלכיאור ע״ה תשע"ב,
חסיד חב"ד, ובנם של הרב מיכאל וחנה מלכיאור
מרת חיה שור ע״ה תשנ"ט, הר הזיתים
x
מרת חיה שור ע״ה תשנ"ט, הר הזיתים
בת הרב התמים ר' אליעזר שור
נפטרה בשנת התשנ"ט הר הזיתים
הת' אריה צבי גרודקא ע״ה תשע"ה, אחיעזר
x
הת' אריה צבי גרודקא ע״ה תשע"ה, אחיעזר
תושב יליד ישראל, נסע ל"קבוצה" לפני 42 שנה, ומאז נשאר להתגורר בשכונת קראון הייטס. שימש כמשגיח כשרות במשך שנים רבות
מרת נגבה אדרעי ע״ה תשע"ג,
x
מרת נגבה אדרעי ע״ה תשע"ג,
אשת הרב מאיר. השאירה אחריה: ר' יוסף-חיים מקריית-גת, ר' אשר מאשקלון והגב אסנת סגל מכפר-חב"ד
הרה"ח אשר אריה מקובצקי ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח אשר אריה מקובצקי ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
בן הרב אברהם מקובצקי לימד תורה במס"נ מאחורי המסך הברזל מסר נפשו על חינוך ילדיו עלה לאה"ק בשנת התשל"א והתיישב בנחלת הר חב"ד
נולד בשנת התרס"ה ונפטר בשנת התשנ"ז הר הזיתים
מרת שיינא פז ע״ה תשכא, מלכובקה
x
מרת שיינא פז ע״ה תשכא, מלכובקה
בת הרב מרדכי פז אשת הרב יקותיאל זוסמאן ז"ל
נפטרה בשנת תשכא מנ"כ מאלאחאווקע
מרת חיה נחמה כשדן ע״ה תש"ע, הר הזיתים
x
מרת חיה נחמה כשדן ע״ה תש"ע, הר הזיתים
הותירה אחריה בעל ר' מרדכי, וילדים: השליח ר' טוביה כשדן מחדרה, הגב שרה כהן מבני ברק, הגב נעמי שמואלי מירושלים
מרת ביילא הרטמן ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
x
מרת ביילא הרטמן ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
בת הרב אריה-לייב ובתיה שדמי (פשידמסקי) ילידת מינסק רוסיה. בארה"ק גרה ברמת גן אשת הרב נחמן שלום שכנא ז"ל הרטמן דור שישי לבעל התניא.
נפטרה תשמ"א ומ"כ בהר הזיתים בירושלים
הרה"ח אברהם הכהן ריבקין ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם הכהן ריבקין ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
בן הרב יהושע זעליג הכהן ריבקין מצאצאי ר' מרדכי מפויז אחיו של אדמוה"ז היה בקי בש"ס וכן בכל התורה כולה בטעמים
נולד בעיר החסידית בנעוול ונפטר בשנת התשנ"ז הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.