יומן חב״ד א' תמוז ה׳תשפ״א

תמוז ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ראש חודש - א' תמוז
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

לחץ להמשך...
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".

סגור
זכרון להולכים
הרה"ח אליעזר ורון ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח אליעזר ורון ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
בן הרב שבתי ורון
נפטר בשנת התשנ"ג הר הזיתים
הרה"ח שלום בער וישצקי ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלום בער וישצקי ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
גדול בניו של המשפיע הרב משה וישצקי ע"ה וחתנו של הרב אבא פליסקין ע"ה. כיהן כראש ישיבה בישיבת "הדר התורה" לחוזרים בתשובה בניו-יורק וכרב בית-כנסת 'ראיינס' ברחוב טרוי בקראון-הייטס. הותיר אחריו, אישה - הגב' רבקה, בנים ובנות, נכדים ונכדות. אחיו ואחותו: ר' בן ציון, ר' מיכל ור' שלמה מכפר-חב"ד, והגב' שרה זקלס מנחלת הר-חב"ד
מרת איטא בארבער ע״ה תשמ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת איטא בארבער ע״ה תשמ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב נפתלי בארבער עמדה במסירת נפש ליהדות ולכל דבר שבקדושה והיתה עוסקת כל ימי בצדקה וחסד וחכנסת אורחים
נפטרה בשנת התשמ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
מרת בת שבע פייגנסון ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת בת שבע פייגנסון ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
היתה ידועה כאשת חסד, ומאירת פנים לכל אדם.הותירה אחריה בנים ובנות, נכדים ונכדות, שרבים פועלים כשלוחים בעולם.ילדיה: הגב' לאה מרינובסקי מטקסס, הגב' שרה דונין מקראון הייטס, ר' מנדל פייגנסון מטקסס, הגב' מיקי הרצוג מלונדון, הגב' אסתי נמנוב מקראון הייטס; ר' יוסי פייגנסון מקראון הייטס, ר' לוי פייגנסון מקראון הייטס, הגב' איידי פינסון מקראון הייטס, ר' יצחק פייגנסון מקראון הייטס, נכדים ונינים. אחים ואחיות: ר' מנחם מן ליפסקר מתל אביב, ר' פתחיה ליפסקר מנחלת הר חב"ד, ר' יוסף יצחק ליפסקר מנצרת עילית, ר' מוטי ליפסקר מלוד, הגב' זהבה פרלוב קראון הייטס, הגב' צביה גרוסמן קראון הייטס, ר' שניאור זלמן ליפסקר מפילדלפיה ארה"ב
מרת ביילא דבורה ראסקין ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת ביילא דבורה ראסקין ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בת יבלח"ט הרב דוד ראסקין מתלמידות בית רבקה ליובאוויטש
נפטרה בשנת התשמ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרבנית גיטל מענטליק ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרבנית גיטל מענטליק ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב דוד מענטליק כתתה רגלי מארצה"ב לאטוואצק הרחוקה להשתדך עם בחיר התמימים הגאון החסיד ר'מרדכי ז"ל זכתה לעמוד על ימינו במשך חייו המופתיים חדורים במסירה ונתינה לרצון כ"ק רבותינו נשיאינו הק' בביתם דאגו תמיד לטובתם הפרטית של כאו"א מתלמידי התמימים.
נפטרה בשנת התשנ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח דוד הלמן ע״ה תשכב, תל אביב
x
הרה"ח דוד הלמן ע״ה תשכב, תל אביב
בן הרב ראובן הלמן.
נולד בעיירה החב"דית דיסנא אשר ברוסיה הלבנה בכז תמוז תרנ"ג, ונפטר בשנת תשכב ומנ"כ קרית שאול תל אביב
הרה"ח דובער אפרת ע״ה תרע"ב, חברון
x
הרה"ח דובער אפרת ע״ה תרע"ב, חברון
בן הרב ברוך מרדכי אפרת שימש רב במוסקבה, עד שנת תרנ"א אז באה גזירת גירוש היהודים ממוסקבה ואז עלה לאה"ק והתיישב בחברון ששם שימש רבה של חברון
נולד בשנת התר"ה נפטר בשנת התרע"ב מנ"כ בחברון
הרה"ח ליב מיאס ע״ה תרמ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח ליב מיאס ע״ה תרמ"ז, הר הזיתים
בן הרב יצחק מיאס
נפטר בשנת תרמ"ז הר הזיתים
מרת שולמית פריצקער ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
x
מרת שולמית פריצקער ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
בתו של הרה"ח ר' מאיר בורובסקי, הותירה אחריה את ילדיה: ר' יחיאל פריצקר, נחל'ה, הגב' נילי ולס נחל'ה, גב' גנסיה רוזנברג נחל'ה, גב' ברכה גולדשמיד, כפר חב"ד.
הרה"ח מרדכי טראווערס ע״ה תש"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי טראווערס ע״ה תש"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אייזיק טראווערס
נפטר בשנת התש"ח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת גנשה טריביש איזיקמן ע״ה תרס"ד,
x
מרת גנשה טריביש איזיקמן ע״ה תרס"ד,
בת הרב אביגדור איזיקמן
נפטרה בשנת התרס"ד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.