יומן חב״ד ט"ו תמוז ה׳תשפ״א

תמוז ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
חג הגאולה של הרבי הריי"צ - תרפ״ז
לאחר מאסרו בי"ב תמוז, והמרת עונש היפך החיים בג' בתמוז נשלח הרבי הריי"צ לקסטרמה לגלות. ביום י"ב בתמוז בישרו לרבי הריי"צ כי גם עונש זה בוטל וכי הוא ישוחרר לחופשי, אך כיון שהיה זה יום חג בקסטרמה והמשרד לא עבד השחרור בפועל התרחש יום למחרת בי"ג תמוז. בט"ו תמוז נשלמה הגאולה בכך שהרבי הריי"צ חזר לביתו.
הרבי הריי הרבי הריי"צ
בית המאסר שפאלרקע בו נאסר הרבי הריי בית המאסר שפאלרקע בו נאסר הרבי הריי"צ
זכרון להולכים
מרת פרידה בלומיס ע״ה תשס"ו,
x
מרת פרידה בלומיס ע״ה תשס"ו,
מקנדה, ז"ל אימו של ר' נתן בלומיס מהנהלת ישיבת 'אוהלי-תורה' בקראון הייטס
הרה"ח הלל פעווזנר ע״ה תשס"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח הלל פעווזנר ע״ה תשס"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
שהגיע לארה"ב מרוסיה התגורר בשכונה למעלה מ-50 שנה. הותיר אחריו: אישה רווה וילדים: הגב אסתר פרידמן מלונדון, ר' משה יוסף פעווזנער, ור' פייביש פעווזנער התומך רבות בפעילות שלוחים בניו יורק ובחינוך ילדי שלוחים
מרת חיה פייגל טייכטל ע״ה תשע"ה,
x
מרת חיה פייגל טייכטל ע״ה תשע"ה,
עמדה לימין בעלה הרב חיים מנחם ע"ה, כל ימיה עסקה בעשית צדקה וחסד תמכה במאות משפחות נזקקות בארץ, הקימה את ארגון "יד חנה" ע"ש הרבנית חנה. היתה מקושרת לרבי וזכתה להקים דור ישרים לתפארת, כולם שלוחי הרבי ברחבי העולם ההולכים בדרכיה. כל חייה מסרה למען חיי השליחות של ילדיה המפוזרים ברחבי העולם.בירושלים נפטרה האשה הצדקנית הרבנית חיה פייגל טייכטל, עמדה לימין בעלה הרב חיים מנחם ע"ה. כל ימיה עסקה בעשית צדקה וחסד תמכה במאות משפחות נזקקות בארץ, הקימה את ארגון "יד חנה" ע"ש הרבנית חנה. היתה מקושרת לרבי וזכתה להקים דור ישרים לתפארת, כולם שלוחי הרבי ברחבי העולם ההולכים בדרכיה כל חייה מסרה למען חיי השליחות של ילדיה המפוזרים ברחבי העולם בניה ובנותיה: הרב ישכר שלמה ניו יורק הרב דוד נצרת עלית הרב יוסף יצחק מאיר צרפת הרבנית אסתר ביסטריצקי צפת גב גיטה וולפא נתניה גב ברכה לוין צרפת
הרה"ח מיכאל דודסון ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מיכאל דודסון ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אברהם דודסון. מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיר דורנו עסק במבצעים במרץ.
נפטר בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח נפתלי צבי גוטליב ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח נפתלי צבי גוטליב ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
שימש כחבר ומזכיר כולל חב"ד בארץ הקודש, וכגבאי בית כנסת חב"ד במאה שערים. עיסוקו הספרותי החל בשנת תשל"ה כאשר בהוראת הרבי החל להגשים את יוזמתו להוציא לאור ביוגרפיה מפורטת על אביו - רבי לוי יצחק שניאורסון, כאשר במשך זמן העיסוק בהוצאתו לאור של הספר העניק לו הרבי עצות והוראות בנוגע לעריכתו. בין ספריו: תולדות לוי יצחק - על אביו של הרבי יהדות הדממה - פרקי גבורה על יהודי רוסיה הסובייטית פניני הכתר - פנינים וסיפורים מאדמו"רי חב"ד אדירי התורה - סיפורים על חז"ל ביידיש עמודי חסד - סיפורים ופתגמים בנושא צדקה וחסד עמודי תורה - סיפורים ופתגמים בנושא לימוד תורה ראש בני ישראל - סיפורים על הרבי רבותינו נשיאנו - על הרבי.הותיר אחריו את - ילדיו: הרב חיים גוטליב, השליח בשכונת תלפיות בירושלים; הרב שלום גוטליב, רב ושליח ראשי בעיר ניקולייב שבאוקראינה, עיר הולדתו של הרבי; הרב משה גוטליב, ארה"ב; הרב שמעון גוטליב, ארה"ב; הגב' דונין, רעיית הרב מנחם-מענדל דונין, סגן מנהל התלמוד תורה במגדל העמק; גב' לאה רעיית ר׳ יוסף רבינוביץ מביתר עילית; גב' אסתר רעיית ר׳ מוטי שיינר מביתר עילית; נכדים ונינים
הרה"ח זלמן ברונשטיין ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח זלמן ברונשטיין ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
בן הרב התמים חיים עזרא הסופר ברונשטיין. היה בעל מנגן והבעל תפילה המופלא מותיקי ויקירי כפר חב"ד.
נולד בשנת תרע"א בעיר צ'רקאס ונפטר בשנת התשס"ד הר הזיתים
הרה"ח אורי עזרה ליפש ע״ה תשס"ב, הר המנוחות
x
הרה"ח אורי עזרה ליפש ע״ה תשס"ב, הר המנוחות
בן הרב יוסף יהודא ליפש היה ממקימי הרשת ולאחר מכן בצא"ח המרכזית. מחשובי אנ"ש בכפר חב"ד. קנאי גדול למנהגי חב"ד ומקושר גדול לכ"ק אדמו"ר.
נולד בעיר חלם, שבפולין ונפטר בשנת תשס"ב מנ"כ הר מנוחות
הרה"ח יוסף ברוך בקמן ע״ה תשס"ו, הר המנוחות
x
הרה"ח יוסף ברוך בקמן ע״ה תשס"ו, הר המנוחות
אביו של הרב שלום, הרב יונה, הרב אברהם יצחק והרב שלמה בקמן
מרת רבקה וואלבערג ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רבקה וואלבערג ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב התמים ר' שלום דובער וואלבערג עסקה בחינון בהתמסרות מיוחדת ובקירוב לבותיהם של ישראל לאביהם שבשמים ולנשיא דורנו הרבה מצאו בביתה אש"ל בסבר פנים יפות ובפרט הבאים להסתופף בבית חיינו
נפטרה בשנת התשנ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מרדכי שלמה קזובסקי ע״ה תשמ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי שלמה קזובסקי ע״ה תשמ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יוסף קזובסקי. מסר עצמו למען חינוך על טהרת הקדש מאחורי מסך הברזל בדרכי התורה והמצוה
נפטר בשנת התשמ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח נתן קלמן פעלליג ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח נתן קלמן פעלליג ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב צבי מאיר פעלליג. יסד הגמ"ח בביהמ"ד ליובאוויטש במאנטרעאל
נפטר במאנטרעאל בשנת התשמ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יצחק ארי הלוי רקעמער ע״ה תשל"ב, ניו יורק
x
הרה"ח יצחק ארי הלוי רקעמער ע״ה תשל"ב, ניו יורק
בן הרב משה אליעזר הלוי רקעמער היה ממיסדי אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית ונשיא ביהכנ"ס בית תפילה במיאמי ביטש פלארידא
נפטר בשנת תשל"ב ניו יורק
הרה"ח מיכאל בטשוילי ע״ה תש"ע, קרית מלאכי
x
הרה"ח מיכאל בטשוילי ע״ה תש"ע, קרית מלאכי
מנוח היה גר בנחלה ובתקופה האחרונה בעלמא הדין לחייו התגורר בכפר. סבל בתקופה האחרונה בעלמא הדין ונפטר בשיבה טובה בבית רפואה צריפין. זכה להקים דור מבורך וזכה לראות צאצאים בחייו. הותיר אחריו בנים: ר' אבישי בטשוילי (נחלה), ר' אברהם בטשוילי (נחלה), ר' שבתי בטשוילי (נחלה) והגב תמר-מזל מיכלאשוילי (כפר חב"ד)
הרה"ח מרדכי הלוי מענדעלאוויץ ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי הלוי מענדעלאוויץ ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב נחמיה הלוי מענדעלאוויץ. עסק בצרכי ציבור באמונה עשה צדקה וחסד מסור בלו"נ לרבותינו נשיאינו.
נפטר בשנת התשנ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חיה גולדה איגרמן ע״ה תש"ע,
x
מרת חיה גולדה איגרמן ע״ה תש"ע,
בנה הרב שמעון איגרמן, חתנו של הרב אהרן פרידמן זצ"ל
הרה"ח מרדכי פקר ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח מרדכי פקר ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
בן הרב אריה לייב פקר
נפטר בשנת תשל"ו הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.