יומן חב״ד י"ב תמוז ה׳תשפ״א

תמוז ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ב תמוז ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30800409&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
חג הגאולה - י"ב תמוז
אין אומרים תחנון.

"מועד המועדים". יום הולדת את כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, בשנת תר"מ. יום בו נתבשר – בשנת תרפ"ז – שהוא חופשי מגלותו אשר הגלה – אחרי שהיה תפוס במאסר – על עבודתו בחיזוק התורה והיהדות.

ממכתביו ליום זה:

"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה".

"בשני ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבאים עלינו לטובה יתוועדו אנ"ש...".

"יום התוועדות והתעוררות לחיזוק התורה [וכן: "בדבר חיזוק דרכי החסידות בקביעות ושמירת זמני לימודי דא"ח, ולהתעורר בקיום ענייני הלימוד"] בכל אתר ואתר לפי עניינו".

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
חג הגאולה של הרבי הריי"צ - תר״פ
לאחר מאסרו בי"ב תמוז, והמרת עונש היפך החיים בג' בתמוז נשלח הרבי הריי"צ לקסטרמה לגלות. ביום י"ב בתמוז בישרו לרבי הריי"צ כי גם עונש זה בוטל וכי הוא ישוחרר לחופשי, אך כיון שהיה זה יום חג בקסטרמה והמשרד לא עבד השחרור בפועל התרחש יום למחרת בי"ג תמוז. בט"ו תמוז נשלמה הגאולה בכך שהרבי הריי"צ חזר לביתו.
הרבי הריי הרבי הריי"צ
בית המאסר שפאלרקע בו נאסר הרבי הריי בית המאסר שפאלרקע בו נאסר הרבי הריי"צ
ימי חב"ד
יום הולדת הרבי הריי"צ
לאחר מספר שנים מחתונת הרבי הרש"ב, לא נפקדו הרבי והרבנית בפרי בטן. בשמחת תורה תר"מ בירך הרבי מהר"ש את כל בני הבית אך דילג על הרבי הרש"ב והרבנית. למרות שחזר ובירכם, הרבנית שטערנא שרה פרצה בבכי רב על כך. בחלומה ראת הרבנית איש נשוא פנים שהבטיח לה ילד בתנאי שתחלק לצדקה שמונה-עשר רובל. לאחר שהבטיחה הגיע האיש בלויית שנים נוספים שבירכוה והלכו. הרבי מהר"ש הסביר שהאיש היה אביו אדמו"ר הצמח צדק והנוספים היו אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי. ואכן, ביום י"ב תמוז נולד הרבי הריי"צ .
הרבי הריי הרבי הריי"צ
זכרון להולכים
הרה"ח חיים רטובסקי ע״ה תשנ"ט, הר המנוחות
x
הרה"ח חיים רטובסקי ע״ה תשנ"ט, הר המנוחות
בן הרב שמריהו רטובסקי. למד בישיבת תו"ת ליובאוויטש מתושבי כפר חב"ד הראשונים
נפטר בשנת התשנ"ט הר המנוחות
הרה"ח עובדיה מעודה ע״ה תשס"ג, ראש העין
x
הרה"ח עובדיה מעודה ע״ה תשס"ג, ראש העין
זכה לנהל במסירות נפש במשך עשרות בשנים בבית-ספר חב"ד בכפר סבא.
נקטף בתאונת דרכים בשנת התשס"ג מנ"כ ראש העין,
מרת הענא לאופר ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
x
מרת הענא לאופר ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
בן הרב יוסף שמעון לאופר. אשת הרב התמים ר' משה מרדכי ז"ל
נפטרה בשנת התשמ"ח הר הזיתים
מרת ציפורה ויגלר ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
x
מרת ציפורה ויגלר ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
הותירה אחריה את הוריה ר' יצחק ושרה מנדלסון מלוד, בעלה ר' שלמה ויגלר, ושנים-עשר ילדים: הגב' נחמה דינה ליפקין, הגב' רחל מרטון, הגב' מרים קסלמן, ר' צביקה, ר' מנחם מענדל, ר' שניאור זלמן, הגב' גולדי פינסון, הגב' חיה בייטש, הגב' פנינה ליפסקר, חנה, הת' שלום ושושנה
הרה"ח ניסן מינדל ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ניסן מינדל ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יעקב יצחק מינדל חייו וכשרונותיו המצויינים הקדיש לשרת בקודש בששים שנה זכה לשרת במזכירו דכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שלקחו אתו עמו לארצה"ב היה מזכירו האישי דכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו פעל הרבה בהפצת המעיינות חוצה מראשי המערכת של קה"ת חיבר הרבה ספרים וערך קרוב ליובל שנים וזכה להדכותיו ולהגהתיו הק' מזכיר ראשי דמרכז לעניני חינוך חבר בהנהלת מחנה ישראל חבר בועד אגודת חסידי חב"ד העולמית
נולד ב ניסן התער"ב בעיר לטוויה ונפטר בשנת התשנ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חיה מלכה מרינובסקי ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
מרת חיה מלכה מרינובסקי ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
אשה מיוחדת שהקימה דור ישרים מבורך יחד עם בעלה המוהל החסידי ר' חיים-עוזר מרינובסקי ע"ה. בת 72 בפטירתה, הותירה אחריה ייבדלו לחיים טובים - בנים: הרב בצלאל שליח חב"ד ביוסטון טקסס, הרב משה מעורכי שבועון "כפר חב"ד", הרב נפתלי רב היישוב להבים ור"מ בישיבת חב"ד בקרית-גת. בנותיה: הגב שפרה בוטמן שליחת חב"ד בנהריה, הגב בלהה כץ שליחת חב"ד בישוב קדימה, הגב בתיה רבינוביץ' מכפר חב"ד
מרת רבקה כהן ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
מרת רבקה כהן ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
בת הרב יואל כהן.
נפטרה בשנת התשל"ג הר הזיתים
הרה"ח חיים שלמה זלמן יוסף שניאורסאהן ע״ה ת"ש, לודז
x
הרה"ח חיים שלמה זלמן יוסף שניאורסאהן ע״ה ת"ש, לודז
בן הרב לייב שניאורסאהן היה עוסק בעבודת התפילה באופן מופלא ביותר. והיה מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע
נפטר בגטו בעיר לודז בשנת הת"ש והובא לקבר ישראל בבית החים בעיר
הרה"ח אליהו יוסף ריבלין ע״ה תרכה, הר הזיתים
x
הרה"ח אליהו יוסף ריבלין ע״ה תרכה, הר הזיתים
בן הרב אריה לייב ריבלין היה גאון עצום, והיה מגדולי החסידים של כ"ק אדמו"ר האמצעי וכ"ק אדמו"ר צמח צדק.
נולד בשנת תקס"ה באולה רוסיה הלבנה ונפטר בשנת תרכה הר הזיתים
מרת פלורי בן שושן ע״ה תשע"ט,
x
מרת פלורי בן שושן ע״ה תשע"ט,
עלתה לארץ לכפר חב''ד בברכת הרבי, שימשה כמטפלת במעון חיה מושקא במשך שנים רבות. השאירה ילדים, נכדים ונינים. ילדיה: ר' דוד בן שושן, הגב' שרה קוזלובסקי, הגב' חיה כהן, הגב' ניצה ג'ורנו.
הרה"ח שמעון אלחנן הלוי סאסקינד ע״ה תשמ"ב,
x
הרה"ח שמעון אלחנן הלוי סאסקינד ע״ה תשמ"ב,
בן הרב שמואל הלוי סאסקינד
נפטר בשנת תשמ"ב
הרה"ח יהושע משה סלנט ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יהושע משה סלנט ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יעקב סלנט
נפטר בשנת התשס"ד מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.