יומן חב״ד י"ג תמוז ה׳תשפ״א

תמוז ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ג תמוז ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30800420&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
חג הגאולה - י"ג תמוז
יום בו יצא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לחירות.

מנהג כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לעשות מגבית בעת ההתוועדות – עבור המוסדות הידועים בשם "אהלי יוסף יצחק".

במשך השנים נוספו הוראות, כמו להתוועד גם ביום ט"ו תמוז (שלימות הגאולה, יום בו הגיע בעל הגאולה לביתו); להתוועד עד כולל ש"ק י"ז בתמוז, ואף בי"ט בו (יום הברית-מילה של בעל הגאולה) באופן המותר – למצוא שמחת ברית-מילה או פדיון-הבן וכיו"ב, וכשמשתתפים בשמחה זו ידגישו גם את הברית, ויחזרו חסידות מבעל הברית.(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
חג הגאולה של הרבי הריי"צ
לאחר מאסרו בי"ב תמוז, והמרת עונש היפך החיים בג' בתמוז נשלח הרבי הריי"צ לקסטרמה לגלות. ביום י"ב בתמוז בישרו לרבי הריי"צ כי גם עונש זה בוטל וכי הוא ישוחרר לחופשי, אך כיון שהיה זה יום חג בקסטרמה והמשרד לא עבד השחרור בפועל התרחש יום למחרת בי"ג תמוז. בט"ו תמוז נשלמה הגאולה בכך שהרבי הריי"צ חזר לביתו.
הרבי הריי הרבי הריי"צ
בית המאסר שפאלרקע בו נאסר הרבי הריי בית המאסר שפאלרקע בו נאסר הרבי הריי"צ
זכרון להולכים
מרת טעמא קיילא ארנאוו ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
x
מרת טעמא קיילא ארנאוו ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
שת ר' שלמה ע"ה ארנאוו שזכה להציל הרבה יהודים מהשואה וסייעה לו העובדה שהיה מקורב למלכות בצרפת. בניה הם הרב אליעזר ארנאוו מהשלוחים הראשונים שהתמנו ע"י הרב שמואל אזימאוו בפריז והרב משה ארנאוו רופא חבד"י בצרפת
הרה"ח משה בנימין קפלן ע״ה תשס"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח משה בנימין קפלן ע״ה תשס"ה, הר הזיתים
בן הרב אריה ליב קפלן נתחנך ולמד תורה במצוק מתוך עוני ועינוי ובמסירות נפש בשנים הכי קשות ברוסיה הסוביטית עסק ברבנות ובצרכי ציבור נהנה מיגיע כפיו והרביץ תורה ברבים כל ימיו מקושר לרבותינו אדמו"ר הריי"ץ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נולד ביום ג סיון תרע"ח בעיירה קרילוב שברוסיה הלבנה ונפטר בשנת תשס"ה הר הזיתים
מרת חנה בליזינסקי ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
x
מרת חנה בליזינסקי ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
בניה: ר' יצחק בליזינסקי מנחלת-הר-חב"ד, דוד בליזינסקי מפרדס-כץ, והרב ברוך בליזינסקי מכפר חב"ד.
הרה"ח יקותיאל ראפ ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יקותיאל ראפ ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
נולד ביישוב 'יסודות' בט' מנחם אב תש"ח להוריו שרגא וציפורה ראפ. למד בצעירותו בישיבה הליטאית "קול תורה" בירושלים, והתקרב לחסידות בעקבות שיעורים בספר התניא שנמסרו על ידי הרב יוסף צבי סגל, ראש כולל צמח צדק (ירושלים). לאחר מכן עבר ללמוד בישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד והיה לאחד ממושפעיו של הרב שלמה חיים קסלמן. בשנה המיועדת נסע הרב ראפ ז"ל לשנת ה'קבוצה' ב-770, והחל לעסוק בפעילות 'מבצעים' עם חברי אל-על בשדה התעופה על-שם קנדי. מאז, בזכות קשריו הענפים הביא אורחים ואישים מכובדים רבים אל הרבי לחלוקת דולרים ובהזדמנויות נוספות, וגם לאחר מכן המשיך לשמור עימם על קשר לאורך השנים.לפני חתונתו עוד בתור בחור, נתמנה על ידי הרב דוד רסקין מנהל הישיבה והרב מרדכי מנטליק ראש הישיבה להיות משגיח על נוכחות הבחורים בסדרי הישיבה. בשנת תשד"מ התבקש על ידי הרב חיים מרדכי אייזיק חודקוב להקים את 'ועד המחנכים' שתפקידו יהיה לכנס את מחנכי ומשפיעי חב"ד בהגיעם ל770 לחודש החגים, ובכל אסיפה כזו יהיו החלטות טובות בנוגע לחינוך הבחורים שיוגשו כדו"ח להרבי. פעל רבות במסירות נפש במאבק לשלמות הארץ
הילד דוד פרלוב ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
x
הילד דוד פרלוב ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
בן יבלח"ט הרב התמים ר' יוסף יצחק פרלוב
נפטר בשנת התשס"ג הר הזיתים
מרת חיה איטא בלעסאפסקי ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חיה איטא בלעסאפסקי ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב משה בלעסאפסקי
נפטרה בשנת התשנ"א מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים יוסף רוזנבלום ע״ה תשל"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים יוסף רוזנבלום ע״ה תשל"ד, הר הזיתים
בן הרב משה רוזנבלום שהיה אחד מן השלושה שהוסמכו לרבנות עלידי כ"ק אדמו"ר המהר"ש שימש מזכירם של כ"ק אדמו"ר הרש"ב ושל כ"ק אדמו"ר הריי"צ היה גאון בתורת הנגלה ותורת החסידות,
נולד בשנת התרנ"ו ונפטר בשנת התשל"ד הר הזיתים
הרה"ח אהרן הלוי פאפאק ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אהרן הלוי פאפאק ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אברהם הלוי פאפאק הקדיש רוב ימיו לחינוך הכשר מילא פקודת כ"ק אדמו"ר הריי"צ וסיבב בכמה עיירות להשפיע על אבות ובנים לכונסם לישיבות אח"ת ושימש בתור מנהל ומחנך בעיר פילאדעלפיא במוסד בית יעקב כחצי יובל שנה וממקושרי בית חיינו עד יומו האחרון
נפטר בשנת התשל"ז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פייגע קליימן ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
מרת פייגע קליימן ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
בת הרב ברוך בן ציון קליימן.
נולדה ביום ג תשרי התרפ"ו ונפטרה בשנת התשל"ג הר הזיתים
הת' מנחם מענדל משיח ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הת' מנחם מענדל משיח ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.