יומן חב״ד כ"ד תמוז ה׳תשפ״א

תמוז ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ד תמוז ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30801089&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
שבת מברכים - כ"ד תמוז
"לימוד בכל יום פרשה חומש עם פירוש רש"י (ביום ראשון עד 'שני', ביום שני עד 'שלישי' וכו'), אמירת תהילים בכל יום, סיום ספר תהילים בשבת מברכים – על זאת צריך לשמור. הדבר נוגע לאדם עצמו, לבניו ולבני-בניו".

השכם בבוקר – אמירת כל התהילים בציבור. אחר-כך לומדים בציבור במשך כשעה מאמר חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך – התפילה.

אין אומרים 'אב הרחמים' [מלבד בשבת מרכים החודש סיון].

אחר התפילה – התוועדות בבית-הכנסת. ובוודאי אפילו בשבתות החורף יש לחלק ההתוועדות או לסדרה באופן כזה שיוכלו המשתתפים בה להמשיך ההתוועדות בסעודת שבת בבתיהם.

כדאי שגם הנשים והבנות יסדרו מצידן התוועדות בשבת או במוצאי שבת.
זכרון להולכים
מרת דבורה לאה יעטל ברוק ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת דבורה לאה יעטל ברוק ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בת יבלח"ט הרב אברהם ברוק
נולדה ביום ט אייר התשמ"ב ונפטרה בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הילדה פרומא איטא בארענשטיין ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילדה פרומא איטא בארענשטיין ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בת יבלח"ט הרב לוי יצחק הכהן הכהן בארענשטיין
נפטרה בשנת התשנ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שניאור זלמן בוטמאן ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח שניאור זלמן בוטמאן ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
בן הרב ישראל ברוך בוטמאן מסר נפשו על הפצת והחזקת היהדות מאחורי מסך הברזל ממקושרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ייסד את בית הכנסת בית נחום יצחק בכפר חב"ד וגמ"ח לוי יצחק
נולד בשנת תרס"ג בעיר סאקעלינקי ע"י נעוול ונפטר בשנת התשמ"ג הר הזיתים
מרת מזל עבדלחק ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
מרת מזל עבדלחק ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
תושבת כפר-חב"ד ואלמנתו של ר' משה עבדלחק ע"ה. הותירה אחריה בנים ובנות: ר' מאיר אמיתי מבני ברק, ר' חנניה אמיתי מבית שמש, הגב ברוריה כהן אלעד, הגב אביגיל הורנשטיין מכפר-חב"ד
הרה"ח שניאור זלמן יששכר געציל הלוי רובאשקין ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שניאור זלמן יששכר געציל הלוי רובאשקין ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב שלום הלוי רובאשקין. מסר נפשו לנטוע במשפחתו אהבה והתקשרות מיוחדת לבית חיינו ולעדת החסידים
נפטר בשנת התשמ"ג מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פנינה נאווה אוירכמן ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
מרת פנינה נאווה אוירכמן ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
בת ר' ראובן הלמן, ואשת השליח בקריות הרב משה-שמואל אוירכמן. היתה אשה דעתנית ומשכלת מאז ימי ילדותה בכפר חב"ד. שנים רבות התייסרה במחלה קשה, קיבלה כל ימיה יסורים באהבה ובגבורה עילאית בלתי מצויה. למרות מגבלותיה עקב בעיותיה הרפואיות הייתה שותפה מלאה לפעילותו הציבורית של בעלה. הכניסה אורחים וגמלה חסדים ומעולם לא נשמעה ממנה כל טרוניה על מצבה.זכתה לגדל דורות ישרים בנים ובנות ההולכים בדרכו של הרבי נשיא דורנו, חסידים ותמימים ושלוחי המלך
הרה"ח שמואל שרגא וקסלר ע״ה תשכו, צפת
x
הרה"ח שמואל שרגא וקסלר ע״ה תשכו, צפת
בן הרב יצחק יעקב וקסלר
נולד יד אדר ב תר"ל ונפטר בשנת תשכו צפת
מרת חי שרה מיאס ע״ה תרמ"ג, הר הזיתים
x
מרת חי שרה מיאס ע״ה תרמ"ג, הר הזיתים
בת הרב אברהם יוסף מיאס
נפטרה בשנת תרמ"ג הר הזיתים
מרת רייזיל ליזנגר ע״ה תש"ז, הר הזיתים
x
מרת רייזיל ליזנגר ע״ה תש"ז, הר הזיתים
בת הרב זליג ליזנגר
נפטרה בשנת תש"ז הר הזיתים
מרת פרל הלפרין ע״ה תר"צ, הר הזיתים
x
מרת פרל הלפרין ע״ה תר"צ, הר הזיתים
בת הרב מנחם מנדל הלפרין
נפטרה בשנת תר"צ הר הזיתים
הרה"ח חיים צבי קאניקאוו ע״ה תשטז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים צבי קאניקאוו ע״ה תשטז, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב זאב קאניקאוו היה בין הפעילים בהצלת כ"ק אדמו"ר הריי"צ ובין מיסדי בית רבקה וידוע כמנגן גדול נחשב לעילוי בא לליובאוויטש בשנת תרע"ד בשנת תר"צ הגיע לארצה"ב ושימש רב בית הכנסת בוויליאמסבורג.
נולד בחודש אייר תרנ"ז ונפטר בשנת התשטז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם אפרת ע״ה תרמ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם אפרת ע״ה תרמ"ד, הר הזיתים
בן הרב ישראל משה אפרת
נפטר בשנת תרמ"ד הר הזיתים
מרת אסתר מרים מלכה לוינזון ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר מרים מלכה לוינזון ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב ברוך פנחס לוינזון אשת הרב התמים ר' הלל ז"ל אשה צנועה ויראת ה בעלת אמונה וביטחון רווית סבל ומכאובים מקטנותה מסרה עצמה להעמיד דוד ישרים יבורך וזכתה ומהם שלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו התעסקה במרץ רב בעזרה לנרכים.
נפטרה בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.