יומן חב״ד י"ח תמוז ה׳תשפ״א

תמוז ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ח תמוז ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30800717&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
תענית שבעה עשר בתמוז - י"ח תמוז

בין-המצרים:
 • מיום זה ועד אחרי תשעה באב אין נושאים נשים, אבל שידוכים מותר לערוך אפילו בתשעה באב עצמו, וסעודת שידוכים בלא ריקודים מותרת עד ראש-חודש מנחם-אב (ולאחר מכן אסור לעשות סעודת שידוכים אפילו בשבת, אלא כיבוד קל), ואין מסתפרים (ליטול ציפורניים אין איסור).

 • אין מברכים 'שהחיינו' על פרי או בגד חדש, וגם לא בשבת (אלא אם-כן אינו מוצאו אחר-כך).

 • בשירה בפה אין איסור. שמיעת שירה מוקלטת, שלא לשם שמחה ממש, התיר הגרש"ז גרליק ז"ל עד ראש-חודש מנחם-אב.

 • סיום והכנסת ספר-תורה – רצוי שלא לעשות ב'בין-המצרים', אלא בזמן מתאים יותר.

 • 'בין-המצרים' אינו זמן ראוי לנסיעות וטיולים. גם בקייטנות, משתדלים לדחותם או למעט בהם ככל האפשר. מי שצריך לנסוע בימים אלו, כדאי ונכון שהכנות משמעותיות לנסיעה יתחילו לפני-כן, כדי שיודגש שהנסיעה החלה לפני שבעה-עשר בתמוז.

 • לא רצוי לקבוע טיפולים רפואיים לימים אלה.

 • גזיזת השערות [לבן שלוש שנים] – יש לדחותה לאחר 'בין-המצרים'. אבל לחץ להמשך...

בין-המצרים:
 • מיום זה ועד אחרי תשעה באב אין נושאים נשים, אבל שידוכים מותר לערוך אפילו בתשעה באב עצמו, וסעודת שידוכים בלא ריקודים מותרת עד ראש-חודש מנחם-אב (ולאחר מכן אסור לעשות סעודת שידוכים אפילו בשבת, אלא כיבוד קל), ואין מסתפרים (ליטול ציפורניים אין איסור).

 • אין מברכים 'שהחיינו' על פרי או בגד חדש, וגם לא בשבת (אלא אם-כן אינו מוצאו אחר-כך).

 • בשירה בפה אין איסור. שמיעת שירה מוקלטת, שלא לשם שמחה ממש, התיר הגרש"ז גרליק ז"ל עד ראש-חודש מנחם-אב.

 • סיום והכנסת ספר-תורה – רצוי שלא לעשות ב'בין-המצרים', אלא בזמן מתאים יותר.

 • 'בין-המצרים' אינו זמן ראוי לנסיעות וטיולים. גם בקייטנות, משתדלים לדחותם או למעט בהם ככל האפשר. מי שצריך לנסוע בימים אלו, כדאי ונכון שהכנות משמעותיות לנסיעה יתחילו לפני-כן, כדי שיודגש שהנסיעה החלה לפני שבעה-עשר בתמוז.

 • לא רצוי לקבוע טיפולים רפואיים לימים אלה.

 • גזיזת השערות [לבן שלוש שנים] – יש לדחותה לאחר 'בין-המצרים'. אבל שאר העניינים שנהוג להדר ולהרגיל בהם את התינוק – נשיאת טלית-קטן, ברכות-השחר וברכת-המזון וקריאת-שמע שעל-המיטה – זאת אין דוחים, אלא נוהגים כרגיל, מיום מלאות לבן שלוש שנים.הנהגות מיוחדות בימים אלו: להוסיף בלימוד התורה ובנתינת צדקה [ובוודאי בשבתות שבין-המצרים: תורה – בהוספה על העניין ד"ויקהל משה" להקהיל קהילות בכל שבת ושבת, ו"להשתדל שבכל יום מימי בין-המצרים יהיה עניין הצדקה באופן המותר ביום זה... ביום השבת – על-ידי הכנסת אורחים (בסבר-פנים-יפות); או על-ידי זה שביום השישי שלפניו מפרישים "משנה" לצדקה"], על-פי מה שנאמר "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".תורה: לקבוע (ובמקום שכבר ישנם – להוסיף) שיעורי לימוד בהלכה ופסקי-דינים, ולכל לראש – הלכה למעשה מדיני ימים אלו, וגם (בענייני גאולה ו)בתורת בית-הבחירה, בית-מקדשנו, על-פי מה שאמרו רז"ל שעל-ידי לימוד זה "אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבניין הבית". היינו: בתנ"ך – בספר יחזקאל מפרק מ' והלאה, במשנה ובגמרא – מסכתות מידות ותמיד, וברמב"ם – הלכות בית-הבחירה. ולהוסיף וללמוד הביאורים בענייני בית-המקדש בתורת החסידות, ובפרט בתורתו של הצמח-צדק, שזכה דורנו ונתגלו בו כמה דרושים על הפסוק ביחזקאל (אור-התורה על נ"ך), ומעט גם על המשניות דמסכת מידות (חידושים על הש"ס, במקומו) וכיו"ב.צדקה: ההוספה בצדקה – באם אפשר – להפריש לצדקת בית-מקדש מעט (בתי-כנסת ובתי-מדרש, ישיבות וכיוצא באלו).תענית ציבור:מי שלא ישן, מותר לו לאכול עד שיעלה עמוד השחר. השוכב לישון ובדעתו להשכים לאכול או לשתות, יתנה במפורש לפני השינה שעדיין אינו מקבל עליו את התענית, ואז מותר באכילה עד עלות השחר.שחרית: אין לשטוף את הפה בתענית ציבור.  קטנים שיש בהם דעת להתאבל מאכילים אותם מאכלים פשוטים, ולא יאכלו מעדנים. הציבור אומר 'עננו' רק במנחה. הש"ץ אומר (בחזרת הש"ץ) 'עננו' בברכה בפני עצמה בין ברכת 'גואל ישראל' לברכת 'רפאנו', אף אם יש בבית-הכנסת רק שלושה מתענים. ואם אין – אומרו ב'שומע תפילה'.סליחות:אומרים אותן בעמידה, ובמיוחד: אשמנו, י"ג מידות, שמע קולנו. וכן אבינו מלכנו.מנהגנו לאומרן אחרי אמירת תחנון, בסדר דלהלן: קריאת התורה:קוראים 'ויחל' בשחרית ובמנחה גם אם יש רק שלושה מתענים. מי שאינו מתענה, לא יקראוהו לעלות לתורה. קראו לתורה למי שאינו מתענה וצר לו להודיע זאת מפני חילול השם – יעלה.עניינא דיומא: כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מביא: "שביום י"ז בתמוז ותשעה באב יש לומדים (אף שמעטים הם ביותר – ולא נתפרסם כלל וכלל) בתורה (בנביאים) פרשת היום על-דבר 'צום הרביעי' ו'צום החמישי' (על-דרך שבכל יום אומרים שירו של יום וכיוצא-בזה)". צדקה: בימי התעניות נוהגים לתת לצדקה לפני תפילת מנחה 'אגרא דתעניתא', ויש נותנים לפי עלות הסעודות שהיו אמורים לאכול היום. ו"מנהג ישראל להרבות בצדקה (הן בכמות, והן באיכות – על-ידי סבר פנים יפות כו') ביום התענית". מנחה: התפילה – בשעה מאוחרת יחסית.וידבר וקטורת, אשרי, חצי קדיש, קריאת 'ויחל' כבשחרית, לשלושה עולים, והשלישי הוא המפטיר, ואין אומרים חצי קדיש לאחר הקריאה. מפטירים "דרשו ה' בהמצאו" (ישעיהו נה,ו – נו,ח), ומברך אחר-כך שלוש ברכות עד 'מגן דוד'. יהללו, חצי קדיש.גם היחיד אומר 'עננו' בשומע תפילה, ללא חתימה, ומסיים "כי אתה שומע...", ואם שכח (וכבר אמר ה' של סיום הברכה), אומרו בלא חתימה אחרי 'אלוקי נצור', קודם 'יהיו לרצון' האחרון. הש"ץ אומר 'עננו' כבשחרית (ראה לעיל), בברכה בפני עצמה, בין 'גואל ישראל' ל'רפאנו'. הנוהגים נשיאת כפיים בכל יום, נושאים כפיים בתפילה זו, וכשאין נושאים כפיים אומר הש"ץ ברכת כוהנים.הרבי חידש את המנהג הישן (שמקורו במשנה) לומר "דברי כיבושין" אחרי מנחה דתענית-ציבור: "כדאי לעורר על המנהג הנ"ל, שבמקומות שאפשר לפעול זאת, יאמרו אחרי מנחה (כמה מילים, לכל הפחות) 'דברי כיבושין', או מזמור תהילים המתאים לעניינים אלו, ובמקומות שמצד טירחא דציבורא [או מצד ביטול מלאכה, וכיוצא-בזה] אי אפשר לפעול זאת – על-כל פנים יהרהרו במחשבה עניין של 'דברי כיבושין', ומאחר ש'רחמנא ליבא בעי' – ובפרט עניינים הקשורים בתשובה, ש'עיקר התשובה בלב' – הרי 'מחשבה טובה, הקדוש-ברוך-הוא מצרפה למעשה.סיום התענית – בצאת הכוכבים.(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


סגור
זכרון להולכים
מרת לאה קרוגליאק ע״ה תשס"ו, הר הזיתים
x
מרת לאה קרוגליאק ע״ה תשס"ו, הר הזיתים
השאירה אחריה 4 ילדים : ר' דוד ישעיהו, ר' אברהם-יעקב, ר' חיים-צבי והגב' שרה לרנר
הרה"ח צמח הלוי גורעוויטש ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח צמח הלוי גורעוויטש ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יצחק (מתמיד) הלוי גורעוויטש הי משגיח בישיבות תומכי תמימים ברוסיא הוגלה לסיביר עבור מסירת נפשו לקיום התומ"צ עסק בהפצת היהדות בקובא בשליחות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ הי מקושר לכ"ק רבותינו נשיאינו הק' בכל נימי נפשו.
נולד ביום יב ניסן תרס"ז בעיר חרסון ונפטר בשנת התשס"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת לאה קרוגליאק ע״ה , הר הזיתים
x
מרת לאה קרוגליאק ע״ה , הר הזיתים
לבית פאלאנט זכרונה לברכה נולדה לרב אברהם יעקב פאלנט "יענקל דיין" ורבנית מרים בעיר טולצ'ין באוקראינה. יחד עם בעלה ר. שלום זאב קרוגליאק ניהלה בית פתוח לכל נזקק ונרדף בעיר טשקנט. בזמנים הכי קשים התקיימו בביתם חתונות, בריתות, התוועדויות חסידיות
מנוחתה בהר הזיתים בחלקת חב"ד
מרת חנה ועקנין ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
x
מרת חנה ועקנין ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
מכפר חב"ד, אלמנתו של ר' אברהם ועקנין ע"ה
הרה"ח חיים יוסף דוד שפירא ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים יוסף דוד שפירא ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
בן הרב שלמה זלמן שפירא עסק רבות בשנים בחנוך תשב"ר.
נפטר בשנת התשמ"ז הר הזיתים
מרת מינדל חי שולמן ע״ה תשמ"ז, לוס אנגלס
x
מרת מינדל חי שולמן ע״ה תשמ"ז, לוס אנגלס
בת הרב משה אהרן שולמן
נפטרה בשנת תשמ"ז לוס אנגלס
הרה"ח הירשל ראזין ע״ה תשכד, לוס אנגלס
x
הרה"ח הירשל ראזין ע״ה תשכד, לוס אנגלס
בן הרב התמים חיים מאיר ראזין.
נולד בליובאוויטש ונפטר בלאס אנדזשעלס בשנת תשכד לוס אנגלס
הרה"ח אהרן יהודה ליב הכהן קפלן ע״ה תש"ט, ניו יורק
x
הרה"ח אהרן יהודה ליב הכהן קפלן ע״ה תש"ט, ניו יורק
בן הרב משה יצחק הכהן קפלן
נפטר בשנת תש"ט ניו יורק
הרה"ח שניאור זלמן שניאורסאהן ע״ה תש"מ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שניאור זלמן שניאורסאהן ע״ה תש"מ, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב מנחם מענדל שניאורסאהן מסר נפשו להצלת ילדי ישראל זכה לקירוב פנימי מכ"ק רבותינו הקדושים רב בלוקניע פאריז וברוקלין. זכה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נסע להלוי עד ביה"ח.
נולד בשנת התרנ"ח בעיר רעפקא ונפטר בשנת התש"מ מונטיפיורי, ניו יורק
הילדה שושנה רחל שמואלי ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילדה שושנה רחל שמואלי ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת יבלח"ט הרב יוסף יצחק שמואלי
נפטרה בשנת התשמ"ז מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.