יומן חב״ד ד' תשרי ה׳תשפ״ד

תשרי ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
עשרת ימי תשובה - ד' תשרי
במשך השנים עורר הרבי על כך שבעשרת ימי תשובה יש לעסוק בלימוד הלכות ימים אלו באופן שהדברים יהיו חקוקים בזכרון, מכיון שריבוי הלכות שונות חלים בימים אלו (ש"פ וילך תשנ"ב).

בימים אלו שהינם ימים כללים, (יום ראשון כנגד ימי ראשון של כל השנה וכו') יש לדאוג לסיפוק צרכי היום במשך כל השנה כולה על ידי עיון בצרכי היום בכל יום ויום.

בימים אלו ניתן לומר תהלים גם בלילה, בשונה מכל השנה בה נוהגים שלא לומר תהלים משקיעת החמה.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
ר' משה גולדברג ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
ר' משה גולדברג ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
תושב שכונת קראון הייטס
הרה"ח פנחס לייבוש הרצל ע״ה תשע"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח פנחס לייבוש הרצל ע״ה תשע"ה, הר המנוחות
הרב הרצל זקן משפיעי חב"ד בארץ, ושימש עשרות שנים משפיע של בית-הכנסת 'בעל התניא בירושלים. הרב הרצל הפיץ חסידות בירושלים עוד קודם הקמת המדינה, והסתופף בצילם של חסידים מהדור הקודם. "כשהייתי צעיר", סיפר בעבר לשיחת השבוע', "הטיתי אוזן להקשיב לכל מילה. זקני וחשובי ירושלים, ובהם אדמו"רים, תלמידי-חכמים גדולים ויקירי העיר, היו באים לכבודו של רבנו הזקן. תמיד הדגישו שתורתו יסוד בעולמו של יהודי". הותיר אחריו: בניו, הרב ישעיהו (נצרת-עילית), הרב מרדכי (ירושלים), הרב אברהם (ירושלים), הרב דוד (קראון-הייטס), הרב יוסל (כפר-חב"ד), הרב זלמן (בני-ברק, הרב אלימלך (קריית-מלאכי), הגב בריינדל רבינוביץ (ירושלים).
הרה" ח ר' דוד ואזנה ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
הרה" ח ר' דוד ואזנה ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
הרב דוד בן הרב יעקב ואזנה
נפטר בשנת תשמ"ז הר הזיתים
הרה"ח שלום דובער שניאורסאהן ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלום דובער שניאורסאהן ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בן דוד שני של הרבי, ובן 84. ר' שלום בער היה מראשי בית הכנסת "בית שניאור" בפלטבוש, ועבד כשוחט באיזור ניו יורק במשך שנים רבות. הותיר אחריו את אשתו שיינה, וילדיו: ר' יוסי שניאורסון מלוס אנגלס, ר' מנחם מענדל שניאורסון מקראון הייטס, הגב חיה הרצוג קראון הייטס; נכדים, נינים. אחותו: מרת הדסה קרליבך מקראון הייטס
מרת שרה רבקה מנדלסון ע״ה תשע"ה,
x
מרת שרה רבקה מנדלסון ע״ה תשע"ה,
אם הבית' של ישיבת 'תומכי תמימים' בלוד במשך יותר משישים שנה, ורעייתו של ר' יצחק מנדלזון מלוד. הותירה אחריה בנים ובנות: ר' יוסי מנדלזון מלוד, הגב' ציפורה ויגלר ע"ה, ר' יעקב מנדלזון מבני ברק, ר' דב בער מנדלזון מכפר חב"ד, ר' זלמן מנדלזון מוינה, הגב' חיה פייגענסון טקסס, הגב' פרומה ריבקין מכפר חב"ד, הגב' נחמה מרגליות מלוד, והגב' מלכה מנדלסון מלוד
הרה" ח ר' משה יוסף ניימארק ע״ה תשמ"ד, מאנטרעאל
x
הרה" ח ר' משה יוסף ניימארק ע״ה תשמ"ד, מאנטרעאל
הרב משה יוסף בן הרב אברהם אליהו ניימארק. מסר נפשו על קדושת התורה שמר גחלת חסידות בגלות רוסיא.
נפטר בשנת התשמ"ד מונטריאול
הרה" ח ר' ירחמיאל חאדאס ע״ה תשכב, סמרקנד
x
הרה" ח ר' ירחמיאל חאדאס ע״ה תשכב, סמרקנד
הרב ירחמיאל בן הרב בצלאל חאדאס נ
נפטר בשנת תשכב מנ"כ הסאמרקאנד בריה"מ
הרה"ח יוסי ויזל ע״ה תשפ"ב, פתח תקוה
x
הרה"ח יוסי ויזל ע״ה תשפ"ב, פתח תקוה
בפתח תקוה נפטר הלילה הרב יוסי ויזל (גרוס) ע"ה. בן 58 היה בפטירתו. לפני כשבוע לקה בהתקף לב חמור, היה מורדם ומונשם, ואמש לאחר חצות השיב נשמתו ליוצרו. התגורר בכפר אברהם בפתח תקווה, ממתפללי בית הכנסת חב"ד במרכז העיר. מכריו מעידים עליו כי היה 'משכיל' בחסידות, היה אחד ממושפעיו-תלמידיו של יבדלח"ט המשפיע הרב זלמן גופין, עימו נהג ללמוד חסידות בקביעות. הותיר אחריו את יבדלח"ט בנו, הרב ישעיהו גרוס , שליח חב"ד באחת מערי רוסיה. הלווייתו תתקיים היום, יום שישי, בבית העלמין סגולה, בשעה 11.30 ברוך דיין האמת.
הרה" ח ר' יוסף אליהו דייטש ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
x
הרה" ח ר' יוסף אליהו דייטש ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
הרב יוסף אליהו בן הרב מתתיהו דייטש. היה מגדולי יקירי ירושלים גאון בתורת הנגלה והחסידות, ומיוחד במינו במעשי צדקה וחסד באופן של מתן בסתר בהיקף רחב
נפטר בשנת התשמ"ד מחשובי חסידי חב"ד ירושלים הר הזיתים
מרת פאיה בוראווסקי ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
מרת פאיה בוראווסקי ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
מרת פאיה בת הרב התמים ר' שינאור זלמן משה בוראווסקי
נפטרה בשנת תשמ"ג הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.