מאיר קאהן | יום ג' שבט ה׳תש״פ 29.01.2020

החלוץ האמיתי • על דמותו הסוערת של הרב שלמה קונין

בפרק השביעי בסדרה המיוחדת של COL לקראת יו"ד שבט ה-70 - המציגה פרופיל של דמויות החלוצים שיצאו בשליחות הרבי: זרקור לדמותו של הרב שלמה קונין, שליח הרבי למדינת קליפורניה, שהיה מראשוני שלוחי הרבי • הוא היה השליח החמישי של הרבי בארה"ב, ונשלח בשנת תשכ"ה למדינת קליפורניה, בה חולל מהפכה שאין לה אח ורע • ההתקשרות, מסירות הנפש, ה'ביטול', היוזמות החדשניות • דמותו הכריזמטית והמהפכנית של בעל מסירות הנפש מקליפורניה  • לפרק המלא
החלוץ האמיתי • על דמותו הסוערת של הרב שלמה קונין
הרב קונין

•   הקדמה לפרוייקט   •   פרק ראשון: הרב בערל שם טוב  •   פרק שני: הרב גרשון מענדל גרליק  •   פרק שלישי: הרב אברהם קארף      פרק רביעי: הרב אברהם שם-טוב  •   פרק חמישי: הרב משה פעלער      פרק שישי: הרב משה הרסון

 

"רבי! בשם חברי השלוחים הנני מבטיח, הנני נשבע, שנמשיך את עבודת השליחות, נשמור על המוסדות של הרבי, נפתח ונרחיב אותם"...

אלה היו המילים רבות המשמעות שהשמיע השליח הרב שלמה קונין בג' תמוז תשנ"ד, באהל הק' - - -

מילים שרבים זוכרים מאותם רגעים, שכמו ביטאו את רחשי הלב של כולם, שנתנו חיזוק וכח - לא להרפות ידיים, להמשיך במשימה הקדושה...

הרב שלמה קונין גדל ברובע ברונקס שבניו יורק. באמריקה של אותם ימים נדיר היה לראות יהודי מזוקן, אך סבותיו של הרב קונין משני הצדדים היו חסידים נלהבים והיו מעורבים גם בחינוכו. מכיוון שאופי החינוך במוסדות החינוך היהודיים היה פשרני מדי בעיניהם, הם דאגו לו למורה פרטי - הרב שלום מענדל סימפסון ז"ל.

כשהיה בן אחת-עשרה, נכנס לראשונה ל'יחידות' יחד עם משפחתו, והרבי אמר שהגיע הזמן שישלחו את הרב קונין ואחיו לישיבת ליובאוויטש ששכנה באותם ימים ברחוב בדפורד, מרחק הליכה מ-770.

אמו של הרב קונין התקשתה לקבל את הרעיון ופרצה בבכי, אך הרבי הרגיע אותה ואמר שבכל שבת יחזור הביתה.

ואכן, לשנת הלימודים תשי"ב הצטרפו האחים קונין לישיבה, והרב קונין הפך להיות 'תמים' נלהב ומסור.

כבר לאורך שנות בחרותו זכה ליחס מיוחד מהרבי. הוא פעל בשליחותו בעניינים שונים. בהזדמנות מסויימת ליווה - בהוראת הרב חדקוב - קבוצת מקורבים שהמתינה להיכנס ל'יחידות', וכשהגיעה העת, אמר הרבי לרב חדקוב: "מ‘דאַרף עם געבען אַ שכר, ער האָט דאָך גזעצען מיט זיי די גאַנצען צייט. זאָל ער אויכעט אַריינגייען מיט זיי" [=צריך לתת לו (לרב קונין) שכר, הוא הרי ישב אתם כל הזמן. שיכנס גם הוא יחד אתם].

וכך, על פי דברי הרבי, זכה הרב קונין להיות ב'יחידות' שלהם ולשמוע את דברי הרבי אליהם.

הרב קונין, בהתקשרותו הלוהטת ואהבתו העצומה לרבי, אף דאג לבריאותו ונוחותו של הרבי. במסגרת זו פעל פעולות שונות, שחלקן טרם פורסמו עד כה, ואי"ה נפרסמן בכתבה נפרדת.

שליחותו הראשונה של הרב קונין החלה בעצם עוד בהיותו בחור.

בהיותו בחור מבוגר ב-770, זומן הרב קונין פעם על-ידי המזכיר הרב חדקוב. "אתה הרי מרובע ברונקס", אמר הרב חדקוב. הרב קונין הנהן בחיוב, והרב חדקוב המשיך: "מה אתה אומר, שלמה, שליח של הרבי יכול להצליח בברונקס?". ר' שלמה ענה: "שליח של הרבי מצליח בכל מקום אליו הרבי שולח אותו!".

הרב חדקוב שאל מיד: "אתה מוכן להיות שליח בברונקס?", והרב קונין השיב בחיוב.

מכיוון שהיה תלמיד ישיבה, דיבר הרב קונין עם הנהלת הישיבה – הרב מנטליק והרב דוד רסקין עליהם השלום  ונועץ בהם כיצד ליישם את זה, שכן תלמיד ישיבה מוכרח לציית להנהלת הישיבה ולשמור על ה'סדרים'.

יחד הם כתבו על כך לרבי, והמענה היה: "אפשר לקיים שניהם".

לאחר שקיבל את התשובה הזו, הגביר הרב קונין את לימודיו בישיבה עוד יותר, בד בבד עם הפעילות בברונקס.

הרב קונין רכש אוטובוס צבאי תמורת 100 דולר, התקין בו מדפים ורהיטים ובכל יום שישי בבוקר היה עומד עמו מחוץ למרכזים רפורמיים וקונסרבטיביים ומקיים בתוך האוטובוס 'ירידי ספרים' בהם יוכלו האנשים לטעום טעמה של יהדות אותנטית. הוא היה עושה את השבתות בברונקס, ומקיים את יריד הספרים גם בימי ראשון, וביום שני בבוקר היה חוזר ל'סדרים' הסדירים בישיבה.

את האוטובוס כינה הרב קונין בשם "מרכז בוס", אולם למעשה היה זה טנק המבצעים הראשון בהיסטוריה.

בי"ד כסלו תשכ"ה נישא הרב קונין לרעייתו הרבנית, וההוראה שקיבל מהרבי הייתה ללמוד ב'כולל' בחציו הראשון של היום, ובחציו השני - להמשיך את השליחות ברובע ברונקס.

לאחר חג הפסח תשכ"ה זכה להישלח על-ידי הרבי למדינת קליפורניה, כשליח החמישי של הרבי בארה"ב (לפניו יצאו: הרב בערל שם-טוב, הרב אברהם קארף, הרב אברהם שם-טוב והרב משה פעלער).

טרם נסיעתם לשליחות, זכו בני הזוג קונין ל'יחידות', בה נתן הרבי לרב קונין ספר תניא ולרבנית קונין - סידור.באותה 'יחידות' אמר לו הרבי: "שלמה, דו וועסט אַיינעמען גאַנץ קליפורניה" [שלמה, אתה תכבוש את כל קליפורניה].

הדבר הפך למוטו שלו, והיום, 55 שנה אחרי, בקליפורניה פועלים תחתיו כ-250 בתי חב"ד(!).

הרב קונין הוא לא רק מחלוצי השלוחים ומהראשונים שיצאו. ניתן לומר עליו שהוא החלוץ, שכן שורת פעולות שכיום מוכרות לכל, נהגו ובוצעו לראשונה על ידו. הוא היה הראשון שפתח "בית חב"ד", הראשון שהקים סוכה ניידת, הראשון שהקים 'דיי קעמפ' חב"די, ועוד ועוד.

הרב קונין התפרסם גם באירוע ה'טלטון' שקיים במשך עשרות שנים. זהו אירוע ענק, בו מופיעים זמרים ואמנים נודעים, ומשתתפים מאות תומכים, אשר זכה לחשיפה בכל רשתות התקשורת. הייתה זו יוזמה מהפכנית שהניבה כסף רב למוסדותיו של הרבי במשך שנים ארוכות.

כאמור, היה הראשון שפתח 'בית חב"ד'. עם הגיעו לקליפורניה, ביקש לרכוש מבנה לפעילות, אולם הרבי שלל הצעות שונות לרכישת מבנים שהרב קונין העלה. בינתיים, התמסר הרב קונין לפעילות בחוף המערבי, כשהמוקד המרכזי בו פעל היה בקרב הסטודנטים היהודיים באוניברסיטת קליפורניה. הורים יהודיים שנוכחו לראות כי לילדיהם יש קשר משמעותי עם הרב קונין המחזק את הקשר שלהם ליהדות, הם הציעו לסייע לו ברכישת מבנה.

גם הפעם, כמובן, שאל על כך הרב קונין את הרבי, ושאל גם האם לקרוא לזה "בית חב"ד", שכן זהו יהיה מקום בו הסטונדטים 'יחזרו הביתה', למקורם ושורשם.

למרבה התרגשותו הרבי נתן את ברכתו לכך, וזמן קצר לפני יום הבהיר י"א ניסן תש"ל כבר הגיע הרב קונין אל הרבי, יחד עם מספר תומכים, על מנת למסור לרבי את המפתח של בית חב"ד.

לקראת ה'יחידות', הורה הרב חדקוב לרב קונין שיביא צלם שיתעד את רגע מסירת המפתח של בית חב"ד הראשון. על פניו של הרבי ניכרה הנחת הרבה שהוא רווה. אך כשהתורם אמר ש"זהו המפתח של בית חב"ד, שאל הרבי: "של איזה מהם?"...

התורם המופתע ענה: "רבי, יש רק אחד". והרבי השיב: "אל תהיה צנוע, מכאן הוא יתפשט צפונה, דרומה, מזרח ומערב". 

הרב קונין הבין שהרבי רומז בבירור שזה צריך להיות בית חב"ד ראשון מבין רבים.הרבי הורה לרב קונין לקרוא לכל המוסדות הדומים בשם "בית חב"ד", והרבי הסביר: "כשמישהו מגיע לעיר חדשה, הוא יודע שהוא יכול למצוא את "גימבלס" (רשת חנויות ארצית) בספר הטלפונים, כך יהודי צריך לדעת זאת גם עם בתי חב"ד".

הוא אכן פתח עוד בתי חב"ד רבים, ובכל פעם נכנס ל'יחידות' יחד עם השליח שפתח את בית חב"ד החדש ברחבי המדינה, ומסר את המפתח לרבי.


הרב קונין מגיש לרבי את מפתח בית חב"ד הראשון.


הרב קונין יחד עם תומכיו בחנוכת 'בית חב"ד' הראשון בעולם. למטה - מבנה בית חב"ד.

הרב קונין זכה לקבל הוראות רבות מהרבי בשורת נושאי יסוד בעולם השליחות. אחת ההוראות הראשונות שזכה לקבל הייתה בעניין "שליח עושה שליח". מכיוון שהוא החל את הפעילות בתנופה אדירה, עד מהרה הבין שהוא זקוק לשליח נוסף שיעזוב אתו. בפעם הבאה בה נכנס ל'יחידות', שאל את הרבי בפתק בעניין. הרבי אמר לו הוראה מאלפת:

”איך וויל דיר זאָגן ווי מ‘דאַרף קלייבּן אַ שליח. די ערשטע זאך דארף מען וויסען צי ער פלעגט פארן אויף ’מיטוואָך שעה'. - ער פלעגט גייען.

"שפעטער דאַרף מען וויסען צי בשעת ס‘האָט ג‘ענדיקט זיך די לערנען מיט די קינדער, צי ער איז געבליבען רעדען מיט די קינדער און זייערע עלטערן. - ער פלעגט בלייבען.

"מען דאַרף וויסען זיין ווער ער איז, מען דאַרף וויסען זיין ווער איז די ווייב, און ווער זיינען די עלטערען. און מ'דאַרף וויסען זיין אַז קיינער טוט אונז קיין טובות נישט".

[=אני רוצה לומר לך איך צריך לבחור שליח. דבר ראשון צריך לדעת אם הוא נוהג לנסוע לפעילות 'מיטוואָך שעה' (=בקרב ילדים יהודיים הלומדים בבתי ספר כלליים, תלמידי הישיבה נוסעים פעם בשבוע ללמדם במשך שעה יהדות). - (והרבי ענה על שאלתו שלו:) הוא נוהג.

אחר כך יש לדעת האם בשעה שהוא מסיים את הלימוד עם הילדים הוא נשאר לדבר עם הילדים והוריהם. - (הרבי ענה על שאלתו שלו:) הוא נשאר.

יש לדעת מי הוא, יש לדעת מי אשתו, ומי הוריהם. וצריך לדעת שאף אחד אינו עושה לנו טובות].

זמן קצר לאחר מכן אישר ובירך הרבי את הבאת השליח הרב אברהם לויטנסקי ע"ה, שפעל תחת הרב קונין לאורך שנים ארוכות.

במהלך השנים זכה הרב קונין ל'יחידויות', אינספור הוראות, ברכות נפלאות, ואף התעניינות אישית בחייו. הרב קונין - בתנועת ה'מסירות נפש' בה הוא מצוי תדיר, היה בתקופות מסוימות במצב פיננסי קשה מנשוא. הרבי נתן לו כסף, ווידא כי הוא יקבל משכורת קבועה, והעניק לו פעמים רבות סכומים מסוימים, על מנת שימכור אותם בסכומים גבוהים...

הרב קונין אף זכה לקבל מהרבי משימות מיוחדות, כמו מינויו לשליח לפדיית ספרי רבותינו נשיאינו מידי ממשלת רוסיה, תפקיד אשר הרב קונין מסור אליו בכל לבו ונפשו, ומתייגע ביגיעת נפש וביגיעת בשר על מנת שהשליחות תיושם ומטרתה תושלם.

כך גם, כמובן, בשליחותו העיקרית - במדינת קליפורניה. הרב קונין מביא עוד ועוד שלוחים, בתנופה אדירה, כאשר כמו לפני ג' תמוז - עם כל שליח הוא נוסע לאהל הק' לקבל את ברכת הרבי לשליחות.

הרב קונין הוא שליח מהפכן, בעל מסירות נפש, שלא זו בלבד שהמכשולים אינם מונעים ממנו להמשיך, אלא שהם כבטלים ומבוטלים מבחינתו. הוא צועד תמיד בעוז, חורת על דגלו את תנועת 'לכתחילה אריבער', אין לו מציאות אישית, אין לו מניעות ועיכובים של אינטרסים או 'ישות'. כל כולו מסור ונתון בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, במוחו, נפשו ולבו - לשמש את קונו וליישם את רצונו של הרבי.

אין מילים שיכולות לתאר את דמותו הייחודיות של השליח בעל מסירות הנפש והרצון הרב קונין, אולם כל מי שפגש בו אי פעם מכיר זאת ומעריץ את החסיד הנדיר הזה שאין לו בעולמו אלא יישום רצונו של הרבי.

הרב קונין נטל על עצמו, לשם דוגמה, את העלות הכבדה מאוד של תשלום חשבונות החשמל ודומיהם של בניין ספריית הרבי. בכל מצב כלכלי בו הוא ומוסדותיו נמצאים, הוא משלם אותם מדי חודש בחדשו, במשך שנים ארוכות למדי.

הרב קונין הוא אישיות נדירה בהתקשרותו וביטולו הנדיר לרבי, כאשר אין לו בעולמו עוד מחשבות, רצונות ושאיפות מלבד למלא את רצונו. ללא גוזמה. הרב קונין מרבה לנסוע לרבי,  ולאורך כל שנות שליחותו ופעילותו הנמרצת, על דבר אחד מעולם לא ויתר, ולא מוותר עד היום - מדי שבת מברכים הוא נסע ונוסע אל הרבי, נוסף על תאריכים נוספים, כמובן.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.