יומן חב״ד ו' אדר א ה׳תשפ״ד

אדר א ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום ההילולא של הרש"ג
ביום השבת קודש ו' אדר ראשון תשמ"ט, לאחר תקופה ממושכת בה היה הרש"ג בחולשה רבה, נפטר הרש"ג. באותה השבת התוועד הרבי כשבמהלך ההתוועדות רמז לפטירתו.
הלווייתו נערכה למחרת כשהרבי מלווה את המיטה עד לקבורה, ומנוחתו כבוד בצמוד לאהל הק'. במשך השלושים התפלל הרבי במנין שנערך בבית הרש"ג בקומה העליונה של 770.
מדי שנה ציין הרבי את יום זה כשבאופן קבוע כינה הרבי את היום בשם יום ההילולא.
הרבי על ציון הרש הרבי על ציון הרש"ג (מיום הקמת המצבה)
זכרון להולכים
מרת צביה ברוומן ע״ה תשע"ה, הר הזיתים
x
מרת צביה ברוומן ע״ה תשע"ה, הר הזיתים
רעייתו של ר' דוד ברוומן ע"ה ששימש כיו"ר ועד כפר חב"ד עד שנפטר בדמי ימיו, ואחותו של הרב דוד רסקין ע"ה. בת 91, אושפזה לפני מספר שבועות בבית הרפואה "אסף הרופא" והיום נפטרה. הותירה אחריה בנות: הגב טובה אלרואי מכפר חב"ד, הגב שטערנא גינזבורג מעומר, הגב רבקה גוראריה מחולון, הגב חוה סוסובר מראשל"צ, והגב רחל מונדשיין ע"ה, נכדים ונכדות, נינים, ובני נינים
הרה"ח דובער אליגושוילי ע״ה תשע"ו,
x
הרה"ח דובער אליגושוילי ע״ה תשע"ו,
הותיר אחריו את : בנו ר' שמואל אליסון ובנותיו שולה וחנה. המנוח, חסיד חב"ד, עלה מגרוזיה והשתקע בנחלת הר-חב"ד, היה מקושר לרבי נשיא דורנו וגידל דור מבורך.
מרת חנה זיסל שפאלטר ע״ה תשע"א, הר המנוחות
x
מרת חנה זיסל שפאלטר ע״ה תשע"א, הר המנוחות
אשת ר' אפרים, אם הרב צבי אריה
הרה"ח יחיאל חיים פויזנר ע״ה תרפ"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח יחיאל חיים פויזנר ע״ה תרפ"ו, הר הזיתים
הרב יחיאל חיים בן הרב יוסף פויזנר נפטר בשנת תרפ"ו הר הזיתים
הרה"ח שלמה גלפרין ע״ה תשס"א, הר המנוחות
x
הרה"ח שלמה גלפרין ע״ה תשס"א, הר המנוחות
הרב התמים ר' שלמה בן הרב חנוך הענדל (העניך) גלפרין. עסק בחינוך שנים רבות בישיבת תו"ת ליובאוויטש. נפטר בשנת התשס"א הר המנוחות
הרה"ח אליעזר שמעון צינמון ע״ה תש"פ, ירושלים
x
הרה"ח אליעזר שמעון צינמון ע״ה תש"פ, ירושלים
שנים רבות התגורר בביתר עילית והיה מוכר כחסיד ירא שמים. בשנים האחרונות עבר להתגורר בצפת. הותיר אחריו את בני משפחתו וילדיו
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ו' אדר א ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא קמא
פרק: הגוזל עצים
דף קה
קובץ וידאו:

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.