יומן חב״ד כ"ה אדר א ה׳תשפ״ד

אדר א ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
שבת מברכים - כ"ה אדר א
"לימוד בכל יום פרשה חומש עם פירוש רש"י (ביום ראשון עד 'שני', ביום שני עד 'שלישי' וכו'), אמירת תהילים בכל יום, סיום ספר תהילים בשבת מברכים – על זאת צריך לשמור. הדבר נוגע לאדם עצמו, לבניו ולבני-בניו".

השכם בבוקר – אמירת כל התהילים בציבור. אחר-כך לומדים בציבור במשך כשעה מאמר חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך – התפילה.

אין אומרים 'אב הרחמים' [מלבד בשבת מרכים החודש סיון].

אחר התפילה – התוועדות בבית-הכנסת. ובוודאי אפילו בשבתות החורף יש לחלק ההתוועדות או לסדרה באופן כזה שיוכלו המשתתפים בה להמשיך ההתוועדות בסעודת שבת בבתיהם.

כדאי שגם הנשים והבנות יסדרו מצידן התוועדות בשבת או במוצאי שבת.
לוח מנהגים
שבת שקלים - כ"ה אדר א
"משנכנס אדר מרבין בשמחה" – כולל גם שבת מברכים אדר, שבו מתחילה כבר ה'כניסה' דחודש אדר, ועד להמשכת הברכה בכל החודש.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרב לוי יצחק זלמנסון, חתן אדמו"ר הצמח צדק ונכד אדמו"ר האמצעי
הרב לוי יצחק זלמנסון נולד בשנת תקע"א(ב?) לרבי יקותיאל זלמן חתן אדמו"ר האמצעי, הרבי הריי"צ כתב עליו "היה איש חי בעל כשרון מצוין ובעל חושים נפלאים. למדן גדול וחכם מופלא, והשפעתו בתור אדם המעלה היתה מרובה על כל בני הרבי בידעם נאמנה כי מלבד הצטיינותיו המרובים הנה תמים הוא בכל דרכיו ואוהב מישרים".
בפטר בכ"ה אדר ראשון תרל"ב ומנוחתו כבוד בויטבסק.
זכרון להולכים
מרת אסתר הדסה פעווזנער ע״ה תש"ב,
x
מרת אסתר הדסה פעווזנער ע״ה תש"ב,
מרת אסתר הדסה בת הרב יצחק פעווזנער היד הובלה עק"ה בשנת תש"ב
הרה"ח בן ציון דוד שאפראן ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח בן ציון דוד שאפראן ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר'בן ציון דוד בן הרב שמעון אליעזר שאפראן היה מהשלוחים הראשונים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לישיבה תו"ת בצרפת נפטר בשנת התשנ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
מרת הדסה פרמן ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
מרת הדסה פרמן ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
מרת הדסה בת הרב התמים ר' חיים מאיר פרמן בפקחותה ובמס"נ הסתכנה לחצות גבולת למען הצלת רבים מאחבנ"י לצאת מרוסיא לארצות החופש נהלה בית שרה בפראג ובית רבקה בפריז התמסרה לצד בעלה עשרות שנים באפית מצות שמורה של כפר חב"ד נפטרה בשנת התשס"ד הר המנוחות
מרת מינה זעלדא כהנא ע״ה תשנ"א, הר המנוחות
x
מרת מינה זעלדא כהנא ע״ה תשנ"א, הר המנוחות
מרת מינה זעלדא בת הרב מנחם נחום כהנא היתה עוסקת בצרכי צבור באמונה בעלת לב טוב ומדות תרומיות נפטרה בדמי ימיה כה –כו (בין השמשות) לחדש אדר בכפר חב"ד בשנת התשנ"א הר המנוחות
הרה"ח דב בער נאה ע״ה תשנ"א, הר המנוחות
x
הרה"ח דב בער נאה ע״ה תשנ"א, הר המנוחות
הרב התמים ר' דב בער בן הרב יוסף יצחק נאה. נפטר בשנת תשנ"א הר המנוחות
מרת חנה ברקוביץ ע״ה תשס"ח, מונסי
x
מרת חנה ברקוביץ ע״ה תשס"ח, מונסי
מם של - יבדלו לחיים טובים - הרב מוטל ברקוביץ - קראון הייטס, הרב שייע ברקוביץ' - קליפורניה, הרב דוד ברקוביץ' - קליפורניה, הרב ישעיה ברקוביץ' - קליפורניה, מרת פערל טננבאום ומרת לאה מעזל
הרה"ח יוסף גזאיל ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח יוסף גזאיל ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
הרב יוסף בן הרב אברהם גזאיל נפטר בשנת תשנ"ח הר הזיתים
הרה"ח אברהם חיים קהניאל ע״ה תשע"ג,
x
הרה"ח אברהם חיים קהניאל ע״ה תשע"ג,
ההרוג השאיר אחריו דור ישרים מבורך, . בניו: ר' שמואל מצפת, ר' אליהו מחיפה, ובתו הגב' לאה ליס מכפר-חב"ד
הרה"ח יוסף גולדשטיין ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף גולדשטיין ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
היה מחנך דגול ומנהל בית ספר בית יעקב במשך 30 שנים, וניהל גם פרוייקטים חינוכיים רבים, ביניהם אירוח תכנית הרדיו הפופולרית, "צבאות ה 'באייר", שבמשך עשור אירח ילדים יהודים מכל רחבי ארה"ב. כינוי החיבה שלו היה "הדוד יוסי" ובמהלך חייו הספיק להפיק כ-14 קלטות אודיו עם מעל 50 סיפורים ושירים יהודיים. מאז שחרור תקליטו הראשון בשנת תשל"ב, עם ברכות ועידודו של הרבי, גולדשטיין הפך לשם דבר, כמעט אגדה, בקרב צעירים ברחבי העולם היהודי. בתקופה האחרונה בעלמא הדין, התגורר הרב גולדשטיין בקליפורניה. הותיר אחריו ילדיו: ר' אהרון גולדשטיין ממישיגן; ר' שלום בער גולדשטיין מקראון הייטס; ר' יצחק גולדשטיין ממדריד ספרד; ר' לוי גולדשטיין מקראון הייטס, ר' מענדל גולדשטיין מקראון הייטס, הגב לידר מסידני, אוסטרליה; ר' ישראל גולדשטיין מקליפורניה; הגב לאה פרל מלוס אנגלס, קליפורניה; הגב אולמן מסידני אוסטרליה ,ור' זלמן גולדשטיין מניו יורק.
הרה"ח אברהם אליעזר זיגלבוים ע״ה תש"ע, פתח תקוה
x
הרה"ח אברהם אליעזר זיגלבוים ע״ה תש"ע, פתח תקוה
התגורר בעיר אלעד בתקופה האחרונה בעלמא הדין. במשך שנים רבות התעסק בהפצת תורה ועסקנות ציבורית, גמל חסדים בגלוי ובסתר והווה דמות של משפיע בקהילה החב"דית באלעד. בשנה וחצי האחרונות הזדכך בייסורים. הותיר אחריו: תמר הולצמן (קראון הייטס, ניו-יורק), חיים מרדכי זיגלבוים (קראון הייטס, ניו-יורק), מאיר זיגלבוים (מיאמי, פלורידה), מיכל גוטליב (קראון הייטס, ניו-יורק), מנחם זיגלבוים (בני ברק) רחל הכט (פוסטוויל, אייוה), ולוי יצחק זיגלבוים, בני ברק
הרה"ח דוד חן ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח דוד חן ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
ממייסדי כפר חב"S
הילד יוסף מאיר מאלעק ע״ה תשי"ח,
x
הילד יוסף מאיר מאלעק ע״ה תשי"ח,
הילד יוסף מאיר בן הרב אלי מאלעק נפטר בשנת התשיח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אלטע פערל רייכמן ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
x
מרת אלטע פערל רייכמן ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
מרת אלטע פערל בת יבלח"ט הרב שמואל מנחם מענדל רייכמן. נולדה ביום יא חשון תשיח ונפטרה בשנת תשמ"ח הר הזיתים
הרה"ח מנחם נחמן קרסיק ע״ה תרצ"ו,
x
הרה"ח מנחם נחמן קרסיק ע״ה תרצ"ו,
הרב התמים ר' מנחם נחמן (נאכע) בן הרב מרדכי שמואל קרסיק בצעירותו למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש, אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב בשנת תער"ב נבחר מהז שלוחים לתו"א שבחברון. נולד בשנת תרנ"ד בעיר בלאפיץ ונפטר בשנת תרצ"ו מנ"כ ברוסיה
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: כ"ה אדר א ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: שנים אוחזין
דף ו
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: כ"ה אדר א ה׳תשפ״ד
שופטים
סנהדרין

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים דובי בלוי (נחלת הר חבד) - רחלי רוזן (כפר חבד) בית רבקה כפר חבד ב
חתונת התמים שמואל קפלן (ירושלים) - חיה מושקא טורקוב (ירושלים) אוהל האירועים בכפר חב״ד א׳

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.