יומן חב״ד ט"ו אדר א ה׳תשפ״ד

אדר א ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
שושן פורים קטן - ט"ו אדר א
אין אומרים תחנון וכו', כדאתמול.

יום התוועדות: "שדווקא באופן כזה יכולה להיות השמחה בשלימותה".

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
הת' אורי גוראריה ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הת' אורי גוראריה ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
תלמיד ישיבת שיעור ד' ב"אהלי תורה", ובנם של השלוחים באנטוורפן, בלגיה נפטר בפתאומיות בפורים, ובן 20 שנה
הרה"ח שלום חסקינד ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח שלום חסקינד ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
הרב התמים הרב שלום בן הרב התמים הרב דובער חסקינד, שהיה מחסידיו ואיש סודו של הרבי הריי"צ. היה מהמקורבים לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר שהתבטא עליו ש"חסיד אמת". זכה לעסוק בשליחות הרבי במרוקו ובאה"ק והיה מזקני אנ"ש באה"ק. בילדותו הוריו יצאו מרוסיה ולאחר תקופה ששהו בריגא עלו לארץ ישראל. בשנת ת"ש לערך הגיע לארה"ב. נשלח בתור בחור על ידי הרבי למרוקו. נשא לאשה בתחילת שנות החמישים את רעייתו לבית גוראריה, ולאחר שהתגורר במשך מספר שנים בקראון הייטס עבר להתגורר בת"א, שם חי את מרבית שנותיו. בתקופה האחרונה בעלמא הדין עבר להתגורר באשדוד עד פטירתו. הרב חסקינד ניהל את הגמ"ח של מרכז חב"ד בתל אביב במשך שנים רבות, ומסר נפשו על העניין. מספר רב של פעמים היה מכתת רגליו בנסיעות לחו"ל על מנת לאסוף כספים לפעילות הגמ"ח. הרב חסקינד ע"ה היה מהתלמידים הראשונים של ישיבת תומכי תמימים בארה"ב, ומהמקורבים ביותר לבית הרבי הקודם שהסתייע באביו הרב דובער ע"ה והטיל עליו מספר תפקידים ועניינים. ההתכנסות הראשונה שהתרחשה בבנין 770 לאחר רכישתו ע"י אגודת חסידי חב"ד הייתה מסיבת הבר-מצוה של ר' שלום ע"ה שהתקיימה, בימים שטרם כניסתו של הרבי לבנין. לימים סיפר חתן הבר-מצוה דאז, כי מסיבת הבר-מצוה שלו היתה 'אטרקציה ססגונית לתושבי האיזור, שכן הם מעולם לא ראו התאספות גדולה כל כך של אנשים לבושים בבגדים מוזרים עם פאות וזקנים... נולד ביום טו אלול תרפ"ז במוסקבה, ונפטר בטו אדר תשס"ז. הר המנוחות בירושלים
הרה"ח דוד צלקשוולי ע״ה תשנ"ח,
x
הרה"ח דוד צלקשוולי ע״ה תשנ"ח,
הרב דוד ברה"ח אליהו צלקשווילי. היה מסור בלהט של קדושה לרבותינו נשיאינו הק' זקן העדה של יוצאי גרוזיא בארץ נולד בשנת התרס"ג ונפטר בשנת התשנ"ח
הרה"ח זלמן לייב אסטולין ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח זלמן לייב אסטולין ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
הרב התמים ר' זלמן-לייב בן הרב יעקב יצחק אסטולין, מדמויות ההוד של חסידי חב"ד ברוסיה ובאה"ק בזכות גאונותו העצומה בכל חדרי התורה, זכה להערכה עצומה בעיר מגוריו בני-ברק, וזכה לקרב תלמידי חכמים רבים לאור החסידות ולאורו של הרבי. בתקופה האחרונה בעלמא הדין, נולד בשנת תרע"ה בעיר שומיאטש שברוסיה הלבנה ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ הר מנוחות
הגאון רבי שמואל וואזנער ע״ה תשע"ה, בני ברק
x
הגאון רבי שמואל וואזנער ע״ה תשע"ה, בני ברק
לרב וואזנר זצ"ל היה קשר מיוחד עם חסידות חב"ד. ההיכרות של הרב עם חב"ד החלה כבר בפולין. בשנת תרצ"ו פגש עם כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע שאף שיגר אליו בהמשך מכתבים. בשנת תשל"ו התקבל הגר"ש וואזנר זצ"ל ליחידות' אצל הרבי. מספר פעמים הזכיר הרב את אותה 'יחידות' מיוחדת לה זכה. במהלך השנים שמר על קשר חם עם חב"ד והשתתף באירועים בולטים. האחרון שבהם היה בסיום הרמב"ם הארצי והמפואר שנערך בתשע"ב.
מרת העניא ראטפלייש ע״ה תשל"ז, מונטריאול
x
מרת העניא ראטפלייש ע״ה תשל"ז, מונטריאול
מרת העניא בת הרב משה ראטפלייש. נפטרה בשנת התשל"ז מונטריאול
הרה"ח יוסף שמחה בליז'ינסקי ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
x
הרה"ח יוסף שמחה בליז'ינסקי ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
מוותיקי תושבי שכונת קראון הייטס והוא בן 86. בנו של המשפיע ר' מאיר שלום בליז'ינסקי ע"ה. הותיר אחריו: אשה הגב' מרים בליז'ינסקי (לבית קלמנסון), ילדים וילדות: הגב' רבקה קרליבך מניו-ג'רסי, ר' מענדל בליז'ינסקי מקראון הייטס, הגב' דינה דוברובסקי מקראון הייטס, והגב' שאני רוזנפלד מציריך
מרת מרת חנה מינקאוויץ ע"ה מינקאוויץ ע״ה תרצ"ו, נעוועל
x
מרת מרת חנה מינקאוויץ ע"ה מינקאוויץ ע״ה תרצ"ו, נעוועל
מרת חנה בת הרב חיים מאיר מינקאוויץ. אשת חבר הרב המפורסם ר' יצחק יעקב מנעוול נפטרה בשנת תרצ"ו מנ"כ בעיר נעוול
הרה"ח אליעזר הבלין ע״ה תרע"ח, זלאבין
x
הרה"ח אליעזר הבלין ע״ה תרע"ח, זלאבין
הרב אליעזר הבלין מראשוני מגידי השיעורים בישיבת תומכי תמימים דליובאביטש נפטר בשנת תרע"ח מנ"כ בעיר זלאבין
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ט"ו אדר א ה׳תשפ״ד
משפטים
טוען ונטען

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.