יומן חב״ד י"ג אדר א ה׳תשפ״ד

אדר א ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ערב פורים קטן - י"ג אדר א
במנחה אין אומרים תחנון.
זכרון להולכים
הרה"ח וכו מנחם מענדל הכהן ע״ה תשע"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח וכו מנחם מענדל הכהן ע״ה תשע"ה, הר המנוחות
זקן חסידי חב"ד. הקרוי ע"ש תלמידו המובהק של הבעש"ט הק'. היה ממשכימי הקום מראשוני באי בית הכנסת בנחלת הר חב"ד. הקפיד על טבילה לפני תפילה, ומסיים כל שבת את ספר התהילים. תורה ותפילה על לשונו תמיד. הרבה לקרוא ולספר סיפורי צדיקים והם היוו לו נר לרגליו. היה קורא את כל השיחות של הרבי עוד כשהיו מודפסים בקונטרסים. לחם במלחמת העולם השניה ונזהר ממאכלות אסורים גם בצבא הרוסי וגם בכל השנים הקשות ברוסיה הסובייטית. כל הזמן שמח שזכה לעלות לארץ הקודש ולחיות בה חיים יהודיים ללא פחד ומורא. הותיר אחריו את אישתו לאה שתבלח"א. בתו צביה נמירובסקי, ונכדיו ילדי בתו אסתר הויכברג. חתנים נכדים ונינים. בתו הגב אסתר הניה הויכברג ע"ה משכונת רמות ד קריית שמיר, שהיתה שליחה של הרבי במוסקווה, נפטרה בכ'ז אייר תש''ע במיטב שנותיה.
הרה"ח שמואל אלעזר היילפרין ע״ה תשס"ט, הר המנוחות
x
הרה"ח שמואל אלעזר היילפרין ע״ה תשס"ט, הר המנוחות
רב שכונת בית-ישראל בירושלים ת"ו ומראשי רבני חב"ד בארץ הקודש. מייסד ויו"ר איגוד צאצאי רבנו הזקן ומחבר "ספר הצאצאים". ראש ישיבת "תורת אמת" רבות בשנים ורב חברת תהלים העולמית של כולל חב"ד. ראש וראשון לחיילי כ"ק אדמו"ר זי"ע בעיה"ק ירושלים ת"ו. הי מסור ונתון למפעליו הק' למעלה מיובל שנים במעש באומר ובכתב. עמד כצור איתן על משמר כבודו של הרבי ונטל חלק מרכזי במאבקיו על שלמות העם והארץ. נלב"ע ביג אדר תשס"ט, תענית אסתר, ומנוחתו כבוד בחלקת חסידים בהר המנוחות.
הרה"ח יצחק גנזבורג ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יצחק גנזבורג ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' יצחק (איצ'קה) בן הרב התמים ר' משה דב בער גנזבורג נולד במוסקבה ביום יב תמוז תרפ"ז ונפטר בשנת תשס"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מתתיהו דייטש ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח מתתיהו דייטש ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
הרב מתתיהו בן הרב יוסף דייטש. מגזע קודש כ"ק אדמו"ר בעל התניא. נולד בירושלים ונפטר בשנת התשס"ד הר הזיתים
הרה"ח משה ניסלביץ ע״ה תשע"א, הר הזיתים
x
הרה"ח משה ניסלביץ ע״ה תשע"א, הר הזיתים
נולד בקרמנצ'וג שבאוקראינה, ובזמן מלחמת העולם השנייה הגיע לסמרקנד. בשנות הלמ"דים הראשונות עלה ארצה, והתיישב בנחלת הר חב"ד. שימש כמנהל חמ"ה בארץ הקודש, ופעל רבות בקרב עולים חדשים ממדינות חבר העמים לשעבר. חיבר את הספר "התניא קדישא וכחו האלוקי". בתקופה האחרונה חלה, והיה מרותק למיטתו. בן 87 היה בפטירתו. הותיר אחריו אישה, הגב מרה ניסלביץ', ובנים: ר' דוד ניסלביץ' מנצרת, ר' אליעזר ניסלביץ' מצרפת, ר' חיים ניסלביץ' מירושלים, ר' שלום ניסלביץ' צפת, ר' יוסף יצחק ניסלביץ' נחלת הר חב"ד.
מרת ליובע ניימרק ע״ה תשנ"ג, מונטריאול
x
מרת ליובע ניימרק ע״ה תשנ"ג, מונטריאול
מרת ליובע בת הרב חיים צבי הירש ניימרק נפטרה בשנת התשנ"ג מונטריאול
הרה"ח מאיר יפרח ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח מאיר יפרח ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
הרב מאיר בן הרב סעדא יפרח. נולד בשנת התרנ"ד ונפטר בשנת התשמ"ח. הר הזיתים
הרה"ח יצחק הענדל ע״ה תשס"ז,
x
הרה"ח יצחק הענדל ע״ה תשס"ז,
מרבני חב"ד הוותיקים בצפון אמריקה ומשלוחי הרבי הריי"צ למונטריאול, נפטר בשיבה טובה ביום שישי, י"ב אדר. בצעירותו למד בישיבות "תומכי תמימים" בוורשא, אוטבוצק ובשאנחיי כשברקע מתחוללת מלחמת העולם השנייה. הגיע לקנדה בקבוצה של שמונה בחורים-שלוחים שהקימו יחד את מוסדות ישיבת "תומכי תמימים" בעיר. עמד בראש הישיבה הגדולה וכיהן במשך שנים כרב קהילת חב"ד ובהמשך אב"ד של 'ועד העיר מונטריאול'.הרב נפטר בגיל תשעים. לפני מספר חודשים נפטרה בתו הגב' גוראריה מבופלו, ורעייתו הרבנית שיינא-חוה נפטרה בשנה שעברה. הם הותיר אחריהם, בהם בניהם ובנותיהם: הרב זלמן-אליהו הענדל מצפת, הרב ישראל-יוסף הענדל ממגדל-העמק; מרת שרה-לאה פלוטקין, מרת רבקה כהן, מרת מלכה ווילנסקי ומרת שטרנא ברקוביץ' ממונטריאול ומרת חיה-דבורה לוויטאנסקי מס' מוניקה, קליפורניה
מרת שרה רבקה ראזענלום ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שרה רבקה ראזענלום ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שרה רבקה בת הרב ארי ליב ראזנבלום עסקנית נמרצת כפה פרשה לעני וידי שלחה לאביון וממייסדי מוסד פר"י לעזרת יוצאי רוסי נפטרה בשנת התשמ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח לוי יצחק סלונים ע״ה תש"כ, הר המנוחות
x
הרה"ח לוי יצחק סלונים ע״ה תש"כ, הר המנוחות
הרב לוי יצחק בן הרב אברהם סלונים. נולד בחברון ונפטר בשנת התש"ך הר המנוחות
מרת זלאטע ווילשאנסקי ע״ה תש"י, צפת
x
מרת זלאטע ווילשאנסקי ע״ה תש"י, צפת
מרת זלאטע בת הרב אלכסנדר סנדר ווילשאנסקי נולדה ביום ד אייר תרפ"ח ונפטרה בשנת תש"י צפת
הרה"ח אברהם יצחק ראזענלום ע״ה תש"ה, מונטריאול
x
הרה"ח אברהם יצחק ראזענלום ע״ה תש"ה, מונטריאול
הרב אברהם יצחק בן הרב שלום ראזענבלום נפטר בשנת התש"ה מונטריאול
מרת שיינה מושקא שפירא ע״ה תרס"ג, הר הזיתים
x
מרת שיינה מושקא שפירא ע״ה תרס"ג, הר הזיתים
מרת שיינה מושקא שפירא. נפטרה בשנת התרס"ג הר הזיתים
הרה"ח ישראל ברוק ע״ה תש"ז,
x
הרה"ח ישראל ברוק ע״ה תש"ז,
הרב ישראל בן הרב חיים שאול ברוק נולד ברוסיה נפטר בשנת תש"ס
הרה"ח שלמנ שימאנאוויטש ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלמנ שימאנאוויטש ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' שלמה בן הרב רפאל שימאנאוויטש נולד בשנת תרס"ו בלאהיוסק נפטר בשנת התשמ"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: י"ג אדר א ה׳תשפ״ד
משפטים
טוען ונטען

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.