יומן חב״ד ה' אדר א ה׳תשפ״ד

אדר א ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
שבוע פרשת תצווה - ה' אדר א
"מכיוון שנכנסים לשבוע דפרשת תרומה (החל מהקריאה במנחת שבת), ולאחרי-זה פרשת תצווה, שבפרשיות אלו נתבארו כל פרטי הציוויים דמעשה המשכן, כלי המשכן, בגדי כהונה וכו' – כדאי ונכון ביותר שנוסף על לימוד חלק הפרשה בכל יום (עם פירוש רש"י) בשיעורי חת"ת, יוסיפו וילמדו גם מפירושי חז"ל בתורה שבעל-פה (על-כל-פנים מאמר ופירוש אחד על פסוק אחד), כפי שנלקטו כבר בספרים (ואין צורך לחפש בספרים), "כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם".

ומה טוב – לתרגם (על-כל-פנים חלק מפירושים אלו) גם בלשון עם ועם, כדי שיהיה "כשולחן הערוך לפני האדם" – גם עבור אלו שלעת-עתה אינם יודעים ללמוד אלא בלשון עם ועם.

ומהמעלות שבזה: א) 'לחיות עם הזמן' – להוסיף חיות בלימוד פרשת השבוע. ב) ועוד ועיקר – שההוספה בלימוד ענייני המשכן ומקדש ממהרת ומזרזת עוד יותר את בניין בית-המקדש השלישי – לא רק "אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבניין הבית", אלא בניין הבית בפועל ממש.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
הילד לוי יצחק וולוביק ע״ה תשס"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילד לוי יצחק וולוביק ע״ה תשס"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
נו של השליח הרב זלמן וולוויק, מנהל בית-חב"ד בפייב-טאון
הרה"ח יוסף קרינסקי ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף קרינסקי ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
הותיר אחריו בנים ובנות: צבי הירש, מענדל, לוי, ושרה. אחיו ואחיותיו: הרבנית סופי גודמן - שיקאגו, גב' יוכבד גולדברג - בוסטון, הרב חיים-יהודה קרינסקי - קראון-הייטס
הרה"ח דוד מאיר שולמן ע״ה תשכו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח דוד מאיר שולמן ע״ה תשכו, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב דוד מאיר בן הרב דב שולמן נפטר בשנת התשכו מונטיפיורי, ניו יורק
מרת טעמא נפרסטק ע״ה תשע"א, אחיעזר
x
מרת טעמא נפרסטק ע״ה תשע"א, אחיעזר
רעייתו של ר' ראובן דובער נפטרסק ע"ה. הותירה אחריה בנים ובנות: הגב הניה ויינברג מונקובר, הגב גולדה גלובינסקי מניו יורק, ור' יחזקאל נפרסטק מפאריז
הרה"ח עזריאל זעליג שארפשטיין ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח עזריאל זעליג שארפשטיין ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
ליד הלואר-איסט-סייד של ניו-יורק, נשלח על-ידי הרבי בשליחות לסינסנטי, אוהיו, שם מילא את מקומו של הרב הידוע אליעזר סילבר. תלמיד-חכם ומומחה בהלכה מעשית, היה חבר ב"ועד רבני ליובאוויטש הכללי" ופסק עבור בתי-חב"ד רבים. הותיר אחריו, אחיו הרב מוטל שארפשטיין מקראון-הייטס, רעייתו הרבנית ריבה וילדיהם: ר' זאב שארפשטיין מקראון-הייטס, השליחה הגב שיפי לנדא מס' לואיס במיזורי, הגב אסתי גוטניק מסידני ור' מענדל שארפשטיין מקראון-הייטס
ר' משה דייטש ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
x
ר' משה דייטש ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
יליד ישראל, גדל בניו הייבן והתגורר בקראון הייטס, נפטר ביום שישי, ה' באדר א' תשע"ט. בן 26 בפטירתו. הותיר אחריו את אשתו באסי דייטש (לבית ריבקין ממיאמי, פלורידה). הותיר אחריו גם את הוריו ואחיו: ר' מנדל ובתיה דייטש, ואחיו לוי דייטש - קראון הייטס, שמעון דייטש, דוד דייטש, נעמי דייטש, מרגלית דייטש - מניו הייבן, קונטיקט. סבו ר' מוטל דייטש מניו הייבן ור' מיכל ופייגה וישצקי מכפר חב"ד.
הנערה דבורה לאה ליברוב ע״ה תשפ"א, לונדון
x
הנערה דבורה לאה ליברוב ע״ה תשפ"א, לונדון
בצער רב מתקבלת הידיעה על פטירתה בדמי ימיה של הנערה דבורה לאה ליברוב ע"ה, בת 19, מאנגליה, לאחר מחלה קצרה. הותירה אחריה את הוריה יבדלחט"א - הרב לוי ורעייתו ריבקי ליברוב - ואת אחיה: הינדי וולבובסקי מקראון הייטס, סעדיה מניו יורק, שלמה מלונדון, חיה מלונדון, מענדל מקראון הייטס, יוסף חיים מקראון הייטס, פייגי, צבי יעקב, מירי ושטערנא. הותירה אחריה גם את זקניה - סבה הרב סענדר ורעייתו חנה ליברוב ממנצ'סטר והרב משה ורעייתו מאשה צווייבל מלונדון. המשפחה תשב שבעה בלונדון עד יום שלישי בבוקר. אחותה הינדי יושבת בקראון הייטס ברחוב ברוקלין. יהי זכרה ברוך.
מרת עטיל מיאס ע״ה תרמ"ז, הר הזיתים
x
מרת עטיל מיאס ע״ה תרמ"ז, הר הזיתים
מרת עטיל מיאס נפטרה בשנת תרמ"ז הר הזיתים
הרה"ח אברהם שמואל בוקיעט ע״ה תשפ"א, כפר חב"ד
x
הרה"ח אברהם שמואל בוקיעט ע״ה תשפ"א, כפר חב"ד
בכאב רב התקבלה הבוקר הבשורה המרה על פטירת הרב אברהם שמואל בוקיעט ע"ה משלוחי הרבי לארץ הקודש. אתמול חל יום הולדתו ה-70, בעודו מאושפז במצב קשה כשהוא מונשם, לאחר שלקה לפני מספר שבועות בנגיף הקורונה. בעקבות הרעה במצבו לפני כשבועיים, הוא הורדם והונשם, וציבור אנ"ש התבקש להרבות בתפילה לרפואתו. ביוזמת רבנים אף הודפס ספר התניא לזכותו בבית הרפואה 'שמיר-אסף הרופא'. הרב אברהם שמואל בוקיעט היה משפיע בית הכנסת ישראל אריה לייב (המקלט) בכפר חב"ד ונמנה על קבוצת השלוחים ששלח הרבי לארץ הקודש בשנת תשל"ח. הרב בוקיעט ערך 49 ספרים וחוברות בתורת הרבי והתניא קדישא, והיה בעל השפעה חסידית גדולה בכפר חב"ד ובקהילות אנ"ש ברחבי העולם בהן התוועד מעת לעת. מתולדות חייו נולד בארצות הברית בד' אדר תשי"א לר' חיים מאיר ואסתר בוקיעט. בבחרותו למד בתומכי תמימים מונטריאול אצל הרב מנחם זאב גרינגלס. לאחר נישואיו עם מרת פייגא ברכה בת למשפחת וילהלם התגורר בקראון הייטס. בשנת תשל"ח נשלח על ידי הרבי יחד עם קבוצת 'השלוחים לארץ הקודש' לעיר צפת. לאחר תקופה עבר לגור ביקנעם וכיהן בה שנה כרב היישוב וכשליח הרבי בקריית אתא. התגורר בכפר חב"ד, והיה ממשפיעי בית הכנסת 'ישראל אריה לייב' – המקלט, בשכונת ר' לוי יצחק. בתשע"ז מונה על ידי המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי לחבר בוועד הרוחני בכפר חב"ד. לאחר שחלה בקורונה ואושפז, רבים באנ"ש התפללו לרפואתו, ואף נערכה הדפסת ספר תניא סמוך למקום אשפוזו ב'אסף הרופא'. * ערך והוציא לאור ספרי חסידות רבים, ארבעים ותשעה ספרים וחוברות, ביניהם: התניא נחלת העם - התייחסותם של גדולי ישראל לספר התניא. בנוסף לכך נדפס בספר מפתח פירושים לספר התניא. יצא לאור בשנת תשס"ז. נזר התניא - ליקוט אימרות ופתגמים אודות ערכו וחשיבותו, קדושתו וסגולותיו של ספר התניא. בנה ביתך - ליקוט משיחותיו ואגרותיו של הרבי בנושא בניית וקניית בית; מתי הזמן הטוב ביותר להכנס לבית חדש, מה צריך לעשות בבית קודם הכניסה, ועוד. יצא לאור כתשורה לשמחת הנישואין של התמים שמואל וזוגתו חיה שרה מן - כ' כסלו ה'תשס"ז. כפר חב"ד - ליקוט משיחותיו ואגרותיו של הרבי על כפר חב"ד. מחולק לנושאים; מטרתו וייעודו, חשיבותו וייחודו, ביסוסו והתפתתותו, מנהלי הכפר וסוג התושבים. יצא לאור על ידי ועד כפר חב"ד במלאת 54 שנים להתייסדות כפר חב"ד. חברון עיר הקודש - לקט שיחות ואגרות הרבי על חברון ומערת המכפלה, בתוספת נספחים על הקשר של חב"ד לחברון במשך הדורות. יצא לאור על ידי איגוד השלוחים לארץ הקודש, י"ט כסלו תשנ"ח. פאר לוי יצחק - ליקוט על הרב ר' לוי יצחק, יצא לאור על ידי איגוד השלוחים לארץ הקודש. מירון - ליקוט מתורת אדמו"רי חב"ד על מירון. פורים חסידי - מנהגי חב"ד ורבותינו נשיאנו, הלכות ודינים הנוגעים לחודש אדר ולפורים, החל מראש חודש אדר ועד שבת מברכים חודש ניסן. פסח חסידי - הלכות ומנהגי חב"ד עם הנהגות הרבי לחג הפסח, בצורה קצרה ותמציתית. מצדיקי הרבים ככוכבים - נתיבים בשדה החינוך - ליקוט מתורת הרבי בנושא החינוך. שלום בית - ליקוט משיחותיו ואגרותיו של כ"ק אדמו"ר על נישואין, היחסים בין בני הזוג ועוד, יצא לאור כתשורה לשמחת הנישואין של התמים אשר וזוגתו חיה מושקא בוקיעט - כ"ד כסלו ה'תשפ"א הותיר אחריו את יבדלח"ט רעייתו וילדיו: הרב שניאור זלמן בוקיעט - שליח הרבי בזי'טומיר, אוקראינה הרב ישראל בוקיעט - שליח הרבי בברזיל שלום יעקב בוקיעט -שליח הרבי בחיפה בתו אשת ר' שמואל מן - כפר חב"ד הרב יחיאל דוד בוקיעט - כפר חב"ד הרב אשר בוקיעט - כפר חב"ד עדכון: הלוויתו של המשפיע הרב אברהם שמואל בוקיעט ע"ה תצא בשעה 15:00 מכפר חב"ד ותסתובב בכל רחבי הכפר. מבקשים מכולם לחלוק כבוד אחרון ולשמור על ההנחיות ולא להתקהל, מסע ההלוויה ימשיך לבית העלמין באחיעזר - שם ייטמן. ברוך דיין האמת
הרה"ח יצחק יעקב (ג'רי) שמעון ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
x
הרה"ח יצחק יעקב (ג'רי) שמעון ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
מוותיקי שכונת קראון הייטס, נלב"ע והוא בן 84. היה אחד הזוגות הצעירים הראשונים שהגיעו להתיישב בשכונת קראון הייטס ונשאר גם כאשר רבים אחרים עזבו את ביתם בשל הפשיעה הגואה. הוא ניהל עסק קייטרינג כשר ושירת את כינוסי השלוחים ואת האורחים שהגיעו לתשרי לרבי, ואף דאג להעביר חבילות מזון למשפחות ואנשים נזקקים.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ה' אדר א ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא קמא
פרק: הגוזל עצים
דף קד
קובץ וידאו:

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.