יומן חב״ד ט' כסלו ה׳תשפ״ד

כסלו ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
אהל אדמו אהל אדמו"ר האמצעי
יום ההולדת ויום ההילולא של אדמו"ר האמצעי - ט' כסלו
יום ההולדת (בשנת תקל"ד) וההסתלקות-הילולא (בשנת תקפ"ח) של כ"ק אדמו"ר האמצעי רבנו דובער נ"ע, דור שני לנשיאי חב"ד (שנות הנשיאות: תקע"ד - תקפ"ח), ומנוחתו כבוד בעיר ניעז'ין.

יום התוועדות.

כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו 'עת רצון' זו, כדי להוסיף:

א) בלימוד תורתו של בעל יום-ההולדת וההילולא, ובאופן ד'רחובות הנהר'.

ב) בעבודת התפילה.

ג) בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת או למוסדות העוסקים בעבודתו ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי-מקומו.

ד) לקיים התוועדות של שמחה, בה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות. ולדבר גם בקשר להכנות כדבעי להתוועדויות די"ט כסלו, ולהמשיכן בהתוועדויות דחנוכה.

פשוט, שאם מאיזו סיבה שתהיה לא נעשה הנ"ל או חלקו ביום השנה, צריך להיות תשלומין והשלמה בימים הסמוכים.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - ט' כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום ההולדת ויום ההילולא של אדמו"ר האמצעי
במשך ארבעה עשר שנים מיום נשואי אדמו"ר הזקן נולדו לו רק בנות, אדמו"ר הזקן נסע לרבו המגיד ממעזריטש להתברך, המגיד הבטיח כי על ידי מצוות הכנסת אורחים יזכו לבן זכר. בשבת האחרונה לחיי המגיד מסר המגיד את סוד "שלום זכר" לאדמו"ר הזקן ובקשו כי הרך הנולד ייקרא על שמו.
לתקופת השנה בתאריך ט' כסלו תקל"ד נולד אדמו"ר האמצעי ונקרא בשם "דובער" על שם המגיד ממעזריטש.
הסתלקותו
לקראת שנת תקפ"ח רמז אדמו"ר האמצעי כי תהיינה גזירות במשך השנה, לאחר חודש תשרי נסע להאדיטש להעתיר על ציון אביו על מנת לבטל את הגזירות. בדרך חזרה נחלש וחלה מאד ונעצרו למנוחה בעיירה ניעז'ין, בתאריך ט' בכסלו אמר אדמו"ר האמצעי מאמר חסידות בהתלהבות גדולה וסיימו במילים "כי עמך מקור חיים מחיי החיים", ואחר כך הסתלק. ומנוחתו כבוד בניעז'ין.
הרבי עמד מספר פעמים על כך שנתקיים באדמו"ר האמצעי מאמר חז"ל "יודע ה' ימי תמימים" "ממלא הקב"ה שנותיהן של צדיקים מיום ליום" שתאריך הלידה וההסתלקות שווה.
אהל אדמו אהל אדמו"ר האמצעי
זכרון להולכים
מרת חנה נוטיק ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
x
מרת חנה נוטיק ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
אלמנתו של הרב יעקב נוטיק ע"ה
הרה"ח מרדכי זלמן הלוי סגל ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח מרדכי זלמן הלוי סגל ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
כיהן כגבאי בית כנסת חב"ד הותיק בשכונת נחלאות בירושלים. נפטר בשיבה טובה
נפטר בשיבה טובה בט כסלו תשע"ג. הר המנוחות
מרת גיטל ראנעס ע״ה תשנ"ו, מונטריאול
x
מרת גיטל ראנעס ע״ה תשנ"ו, מונטריאול
בת הרב אלכסנדר זאב ראנעס
נפטרה בשנת התשנ"ו מנ"כ במנטרעאל
הרה"ח יעקב מענדל פרידמן ע״ה תשנ"ה,
x
הרה"ח יעקב מענדל פרידמן ע״ה תשנ"ה,
הרה"ח שלום הלוי לעוויטין ע״ה תשנ"ב,
x
הרה"ח שלום הלוי לעוויטין ע״ה תשנ"ב,
בן הרב פינחס הלוי לעוויטין
פטר בשנת התשנ"ב
מר אלי יבלון ע״ה תשע"ז, ראשון לציון
x
מר אלי יבלון ע״ה תשע"ז, ראשון לציון
היה ידיד אמת לחב"ד בראשל"צ, וסייע בכל יכולתו למוסדות חב"ד בעיר. סייע רבות להקמת תלמוד תורה "אור מלכה" בראשון לציון, והקפיד להשתתף בכל התוועדות י"ט כסלו בבית כנסת חב"ד, ובאירועי חב"ד השונים
הרה"ח בן ציון ישראל מאיר שיינברגר ע״ה תשמ"ח, הר המנוחות
x
הרה"ח בן ציון ישראל מאיר שיינברגר ע״ה תשמ"ח, הר המנוחות
בן הרב מנחם מאיר שיינברגר.
נפטר בשנת תשמ"ח מנ"כ בהר המנוחות
מרת גיטל שובאוו ע״ה תשמ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת גיטל שובאוו ע״ה תשמ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב משה שובאוו מסרה נפשה להחזקת היהדות בהיותה ברוסי ועמלה לחנך בני בדרכי התורה והמצוות
נפטרה בשנת התשמ"א מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רודה מסין ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
x
מרת רודה מסין ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
בן הרב דוד דוב בער מסין.
נולדה בעיר נעוול בשנת תרנ"ו ונפטרה בשנת התשל"ט מנ"כ בהר הזיתים
ר' בנימין אהרן ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
ר' בנימין אהרן ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
התקרב לפני שנים רבות לחב"ד והתגורר בניו-יורק. השאיר אחריו: אימא ושני אחים
הרה"ח יוסף אברהם פרידמן ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח יוסף אברהם פרידמן ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
בן הרב אלכסנדר סנדר פרידמן המכונה קגן
נפטר בשנת התשל"ז מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח שמשון חריטונוב ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמשון חריטונוב ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
בנו של הרב שלום חאריטאנאוו ע"ה מניקולייב שהיה בעל מנגן ידוע. מזקני החסידים, ומבעלי המנגנים בליובאוויטש הקליט ניגוני חב"ד רבים בתקליט "ניגוני שלום". הותיר אחריו בנים: יוסף יצחק מקראון הייטס, הרב שלום מקראון הייטס, הרב שמריהו שליח מבופולו, ואברהם מקראון הייטס
הרה"ח משה מנחם מנדל גלבשטיין ע״ה תש"ע, הר המנוחות
x
הרה"ח משה מנחם מנדל גלבשטיין ע״ה תש"ע, הר המנוחות
נו"נ למקובל האלוקי ר' הלל מעשיל גלבשטיין, ומוותיקי תלמידי ישיבת תורת אמת ירושלים. יו"ר החברה קדישא הראשית והכללית "פרושים" ירושלים ,אביהם של הרב יוסף חיים ע"ה ו הרב אלעזר מרדכי.
מרת שרה חיה מרים פרנקל ע״ה תש"ס, הר הזיתים
x
מרת שרה חיה מרים פרנקל ע״ה תש"ס, הר הזיתים
בת הרב שמואל פרנקל מסרה נפשה למען חינוך על טהרת הקדש מאחורי מסך הברזל
הרה"ח ישעי פרידמן ע״ה תש"ד,
x
הרה"ח ישעי פרידמן ע״ה תש"ד,
בן הרב מנחם מענדל פרידמן היד היה שו"ב ומלמד תשב"ר בעיר דולהינוב. ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר הרש"ב לימד תניא.
נולד בשנת התרנ"ז בעיר דוקשיץ ונהרג ע"י הגרמנים ימ"ש בשנת תש"ד
מרת חנה נוטיק ע״ה תשע"ד, ירושלים
x
מרת חנה נוטיק ע״ה תשע"ד, ירושלים
מקום קבורתה בהר הזיתים
הרה"ח אוריאל צימר ע״ה תשכב, לונדון
x
הרה"ח אוריאל צימר ע״ה תשכב, לונדון
בן הרב אברהם צימר. היה חסיד ומקושר בלב ונפש לרבי נשיא דורנו. כל כולו חי את הרבי במאמריו בעיתונות פירסם מאמרים וסקירות רבות אודות הרבי ובשם הרבי. גם פרסם יומנים מהנעשה ב-‏770 ובמשך השנים אף עסק בשליחויות חשאיות שקיבל מהרבי היה נתון ומסור לרבי עד יומו האחרון, זכה שהרבי דאג שיאמרו עליו קדיש וזאת כיון שהיה חשוך ילדים גם זה מראה על היחס המיוחד שזכה לקבל מהרבי
נולד בשנת תר"פ בעיר וינה ונפטר בשנת תשכב מנ"כ אינפלד בלונדון
הרה"ח אהרן משה טננבוים ע״ה תשס"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח אהרן משה טננבוים ע״ה תשס"ו, הר הזיתים
בן אלחנן ע"ה. ר' אהרן-משה ע"ה מכפר-חב"ד התגורר בתקופה האחרונה בעלמא הדין בירושלים, ושם נפטר. הותיר אחריו בן, זושא ושלש בנות, רחל יקונט, נחמה קראנץ ודינה אייזנברג.
הרה"ח חיים אלעזר גורליק ע״ה תש"ז, מלכובקה
x
הרה"ח חיים אלעזר גורליק ע״ה תש"ז, מלכובקה
בן הרב מרדכי גורליק. היה לו חוש מיוחד ללמד ילדים. והם אהבוהו מאוד. מסר נפשו על הפצת והחזקת היהדות ובן הרבצת תורה לילדי ישראל מאחורי מסך הברזל
נולד בעיירה פריטש שבביילורסיה בשנת התרל"ב ונפטר בשנת התש"ז מנ"כ במלחובקה
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ט' כסלו ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא קמא
פרק: כיצד הרגל
דף כג
קובץ וידאו:

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.