יומן חב״ד ג' כסלו ה׳תשפ״ד

כסלו ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - ג' כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום הולדת הרב דובער שניאורסאהן הי"ד, אחיו של הרבי
נולד בג' כסלו תרס"ה כבנם השני של רבי לוי יצחק והרבנית חנה, נודע בכשרונותיו הרבים. סבל במשך ימי חייו ממצב בריאותי קשה.
נרצח על קידוש ה' בסביבות שנת תש"א, בעיירה איגרען הסמוכה לדנייפרופטרובסק ושם מנוחתו כבוד.
מצבת ר' דובער הי מצבת ר' דובער הי"ד
זכרון להולכים
מרת גאלדא איטא יוניק ע״ה תשנ"ג, צפת
x
מרת גאלדא איטא יוניק ע״ה תשנ"ג, צפת
בת הרב שמשון אהרון יוניק. אשת הרב התמים ר' דוד אליהו משה ז"ל
נפטרה במונטריאל – קנדה בשנת התשנ"ג צפת
מרת אסתר ישראלשוילי ע״ה תשע"ו,
x
מרת אסתר ישראלשוילי ע״ה תשע"ו,
הותירה אחריה: בעלה ר' מיכאל ישראלשוילי, בתה היחידה רותי, אחיה ר' אהרון קטאשוילי מכפר חב"ד
ר' ברוך משה זאב ריכטר ע״ה תשע"ו,
x
ר' ברוך משה זאב ריכטר ע״ה תשע"ו,
תושב נחלת הר חב"ד, הותיר אחריו אישה ו7 ילדים וצאצאים
הילדה חי מושקא גלאסנער ע״ה תשמ"ט, מונטריאול
x
הילדה חי מושקא גלאסנער ע״ה תשמ"ט, מונטריאול
בת הרב ירחמיאל דניאל גלאסנער
נפטרה בשנת התשמ"ט מונטריאול
הרה"ח דוב בעריש קיהן ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח דוב בעריש קיהן ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
בן הרב חיים מאיר יחיאל קיהן
נפטר בשנת תשל"ו
הרה"ח שאול רסקין ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח שאול רסקין ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
בן הרב התמים ר' שלמה רסקין, היה מגזע גדולי החסידים ממייסדי ומראשוני החקלאים בכפר-חב"ד היה חסיד אמיתי. את כל מעשיו עשה באמת ובתמים בצניעות ובאצילות נפש ללא חת. קיבל את כולם בסבר פנים יפות והראה פנים שוחקות השכים קום בכל בוקר לעבודת הבורא עסק בעבודת אמירת תהילים עד התפילה. בשעותיו הפנויות הירבה באמירת תהילים בנעימות ועריבות מיוחדת
נולד בכ מנחם-אב תרע"ב ברודניא שעל יד ליובאוויטש נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ בהר הזיתים
מרת ברכה פיינא רודער ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת ברכה פיינא רודער ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שמואל דוד רודער
נפטרה בשנת התשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהלהק'
מרת חנה טובה הירץ ע״ה תש"נ, הר הזיתים
x
מרת חנה טובה הירץ ע״ה תש"נ, הר הזיתים
בת הרב חנניה שרגא הירץ
נפטרה בשנת התש"נ הר הזיתים
מרת אלקה סירוטה ע״ה תשפ"ד, קרית מלאכי
x
מרת אלקה סירוטה ע״ה תשפ"ד, קרית מלאכי
בצער רב מתקבלת הידיעה המעציבה על פטירתה של מרת אלקה סירוטה ע"ה מנחלת הר חב״ד. המנוחה הייתה בת 85 בפטירתה. הותירה אחריה את בעלה הרב הרב משה סירוטה וילדיה שיבלחט״א ; הרב פרץ סירוטה מנה"ח, הרב יוסף יצחק סיר
הרה"ח מרדכי דובער אלטיין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
x
הרה"ח מרדכי דובער אלטיין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
זקן השלוחים וזקן רבני חב"ד בעולם. המנוח זצ"ל נולד בשנת תרע"ט בארצות הברית להוריו ר' צבי הירש וחנה אלטיין, שהיו משפחה חסידית גליציאנית. הוא למד בישיבת 'תורה ודעת', שם התקרב לחסידות על ידי הרה"ח רבי ישראל ג'ייקובסון - שלימים נעשה חותנו. היה מקבוצת התלמידים שנסעה בשנת תרצ"ט מארה"ב ללמוד בישיבת 'תומכי תמימים' באטוואצק, אולם מיד עם פרוץ מלחמת העולם השניה שבו הבחורים בהוראת אדמו"ר הריי"צ לארצות הברית. בשנת תש"ד נשא את רעייתו רחל, בתו של הרה"ח רבי ישראל ג'ייקובסון - מנהל אגודת חסידי חב"ד בארה"ב ומי שהיה אחד ממקימי חצר ליובאוויטש בארצות הברית. הרבי והרבנית השתתפו במסיבת קישורי התנאים, והיתה להם גם זכות מיוחדת שהרבי סידר את החופה והקידושין שלהם. עם שובו לארה"ב ניהל בשליחות אדמו"ר הריי"צ את הישיבות בניו הייבן ופיטסבורג, ומאוחר יותר נשלח על ידי אדמו"ר הריי"צ לרובע ברונקס, שם ניהל ישיבה ובית ספר וכיהן במשך שנים רבות כרב קהילה. זכה לקרב יהודים רבים במסגרת פעילותו כמנהל בית חב"ד ברונקס. כמו כן היה חבר הנהלת תומכי תמימים המרכזית ויו"ר ועד רבני ליובאוויטש. בשנת תשנ"ו עלה לארץ הקודש והתגורר בביתר עילית ובכפר חב"ד, אולם לאחר מספר שנים שב לארצות הברית, והתיישב בשכונת קראון הייטס. לאחר פטירת חמיו זכה להכניס לרבי מידי שנה את האתרוג מקלבריא שעליו נהג לברך הרבי. רעייתו, מרת רחל עסקה בכתיבת פרסומים יהודיים, והיתה העורכת של מגזינים לנשים ובנות ברוח חסידית וכן ירחונים לילדים. חלק מהחומרים שהכינה הוגשו לעיונו והגהתו של הרבי קודם הפצתם. הותיר אחריו את רעייתו הרבנית רחל שתחי', בנים, חתנים וצאצאים רבים ההולכים בדרכיו - ומכהנים כשליחי חב"ד בכל רחבי תבל. משפחתו: אחיו - הרב ישראל מאיר אלטיין - משלוחי אדמו"ר הריי"צ והרבי, משפיע קהילת חב"ד בפיטסבורג ובישיבת תומכי תמימים המקומית. חתנו - הרב יצחק מאיר גוראריה - משפיע בישיבת תומכי תמימים מונטריאול. בנו - הרב אברהם אלטיין - שליח הרבי בוויניפג ושליח הראשי למדינת מניטובה קנדה, וחבר מערכת חסידות מבוארת על התניא. בנו - הרב יעקב לייב אלטיין, מחבר סדרת הספרים חסידות מבוארת וחבר הוועד להפצת שיחות. חתנו - הרב יוסף יצחק פינסון - שליח הרבי בניס צרפת. חתנו - הרב עקיבא כהן, ראש ישיבת ליובאוויטש מנצ'סטר. בנו - הת' יוסף יצחק אלטיין - נפטר ממחלה. חתנו - הרב יוסף יצחק זלמנוב מצפת.
הרה"ח חיים שלמה גרינהוט ע״ה תשס"ה, מונטריאול
x
הרה"ח חיים שלמה גרינהוט ע״ה תשס"ה, מונטריאול
בן הרב פינחם גרינהוט. הקדיש ימיו ללמד תשב"ר בישיבת תות"ל רודף צדקה וחסד ובנדיבת לבבו ניהל באמונה עילאית קופת הגמ"ח של ביהמד"ר ליובאוויטש במאנטרעאל היה מקושר לרבותנו הקדושים והיה פעיל בעבודת הפצת המעיינות ומשך שנים עמד בראש חזרת דא"ח בבתי כנסיות בעיר במאנטרעאל
נפטר בשנת התשס"ה מונטריאול
מרת צפורה רחל אורנשטיין ע״ה תרע"ז, הר הזיתים
x
מרת צפורה רחל אורנשטיין ע״ה תרע"ז, הר הזיתים
בת הרב משה אורנשטיין
נפטרה בשנת תרע"ז הר הזיתים
הרה"ח אהרן בייטש ע״ה תשפ"ב, קראון הייטס
x
הרה"ח אהרן בייטש ע״ה תשפ"ב, קראון הייטס
ברוך דיין האמת: הרב אהרן בייטש ע"ה, מוותיקי תושבי שכונת קראון הייטס, נפטר היום (ראשון), והוא בגיל 70. המנוח נולד ב נולד בה׳ תשרי תשי"ב. נודע כאחד מאנשי החסד בשכונה. נהג בצעירותו ללוות את הרבי מבית חיינו 770 לביתו. לימים היה מהפעילים הבולטים בבית הכנסת "כתב סופר" בקראון הייטס. לפני כשנתיים, עם פרוץ נגיף הקורונה, ח
הרה"ח שלום דב ברוק ע״ה תשפ"א,
x
הרה"ח שלום דב ברוק ע״ה תשפ"א,
בצער רב התקבלה הידיעה המצערת על פטירתו של הרהח רשלום דב ברוקזל, מחשובי חסידי חבד בעיר עמנואל ומי שהיההיה ממקימי ההתיישבות החבדית בעיר. המנוח זל הינו בנו של הרהח ר ישראל ברוק זל, ונכדו של המשפיע הגהח ר חיים שאול ברוק זל. סבו מצד האם היה ר יצחק גרשנקורן, המייסד של בני ברק וראש העיר הראשון. הותיר אחריו את רעייתו תיבדלחטא טובה ברוק תחי. וילדיו, יבדחלטא: מרת שרה קנלסקימקרית מלאכי. ר יקי ברוק ממיאמי-פלורידה. מרת צביה הולצברגמאלעד. ר מנחם מענדל ברוקמניו יורק ור דן ברוק מראש העין. על מועד הלוויתו נעדכן בהמשך. ת.נ.צ.ב.ה.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ג' כסלו ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא קמא
פרק: ארבעה אבות נזיקין
דף יז
קובץ וידאו:

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.