יומן חב״ד י' כסלו ה׳תשפ״ד

כסלו ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - י' כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
לוח מנהגים
אהל אדמו אהל אדמו"ר האמצעי
חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי - י' כסלו
חג הגאולה – בו נשתחרר כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע ממאסרו בוויטבסק בשנת תקפ"ז, והוא יום שמחה לאנ"ש, ואין אומרים בו תחנון. ונוהגים לערוך התוועדות ברוב עם.

"יו"ד כסלו הוא זמן הלידה של חסיד, י"ט כסלו היא הברית; בין יו"ד ו-י"ט כסלו היא הלידה. ההתחלה היא מי'. התוועדות חסידית היא לידתו של חסיד".

"לפני ראש-השנה של חסידות צריכים גם-כן [את] ההקדמות על-דרך [ההכנות וכו'] דימי הסליחות וחודש אלול"

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרב שמואל שניאורסאהן, דוד הרבי
רבי שמואל שניאורסאהן נולד בשנת תרמ"ח לאביו הרב ברוך שניאור, בעיירה פודוברנקה, בשנת תרס"ט עבר ליקטרינוסלב שם כיהן אחיו הרלוי"צ כרב.
בא' אלול תרע"א התחתן עם הרבנית מרים גיטל ינובסקי - אחותה של הרבנית חנה, והתגורר מאז בעיירה ניקולייב. בשנת תרע"ז התמנה לרב העיר. בכ"ח אלול תרע"ו נולד בנם יחידם - מנחם מענדל עמו עמד הרבי בקשר מיוחד.
בשנת תרפ"ו העניק לרבי סמיכה "יורה יורה ידין ידין".
עמד כחומה בצורה אל מול השלטון הקומוניסטי, ובשנת תש"א נאסר ושחרר כשנה וחצי אחר כך מפאת חולשתו. מאז עבר להתגורר בבית בנו שברח מפני הגרמנים לצ'רג'וב טורקמניסטן ושמר משם על קשר עם אחיו הרלוי"צ שהיה במקום גלותו בקזחסטן.
בי' כסלו תש"ד נפטר ומנ"כ בצ'רג'וב.
מדי שנה נהג הרבי לומר קדיש ביום זה.
הרב שמואל שניאורסאהן הרב שמואל שניאורסאהן
לוח משנת תש לוח משנת תש"ז, בו סימן הרבי את תאריכי אמירת הקדיש
ימי חב"ד
חג הגאולה של אדמ"ר האמצעי
בשנת תקפ"ז נאסר אדמו"ר האמצעי בעקבות הלשנה שנמסרה לשלטונות כי החסידים הינם כת מסוכנת לשלטון.
ביום י' בכסלו שוחרר אדמו"ר האמצעי ממאסרו, ונקבע יום זה ליום שמחה בו אין אומרים תחנון.
עם זאת, הרבי ציין כי בשנה הראשונה - תקפ"ח לא נערכו החגיגות שכן יום קודם הסתלק אדמו"ר האמצעי.
זכרון להולכים
הרה"ח פסח מן ע״ה תשע"ו,
x
הרה"ח פסח מן ע״ה תשע"ו,
מוותיקי וחשובי אנ"ש בירושלים במשך שנים כיהן כיו"ר צא"ח בעיר הקודש. היה מתלמידיו המובהקים של המשפיע הנודע החסיד הרב חיים-שאול ברוק ע"ה ולמד בישיבת חב"ד בתל אביב. לפני כמה חודשים שכל אחד מבניו. הותיר אחריו את רעייתו ועוד תשעה ילדים נשואים, נכדים ונינים
מרת צביה שכרטוב ע״ה תשע"ו,
x
מרת צביה שכרטוב ע״ה תשע"ו,
נכדתו של הרב מנחם מאנדל נוביקוב, הותירה אחריה: בנה אריה, 2 אחים ואחות
מרת נעכא רבקה חאריטאן ע״ה תשס"ד, מונטריאול
x
מרת נעכא רבקה חאריטאן ע״ה תשס"ד, מונטריאול
בת הרב חיים חאריטאן.
נפטרה בשנת התשס"ד מנ"כ במנטרעאל
מרת עיזה חדאד ע״ה תשס"ז, נתיבות
x
מרת עיזה חדאד ע״ה תשס"ז, נתיבות
אימו של הרב ישועה חדאד ממילאנו זכתה לגדל שני דורות של שלוחים של הרבי. הותירה אחריה חמישה דורות זכתה לאריכות ימים ובת 96. עלתה לארץ בשנת תש''מ ממרוקו לאחר הירצחו של בעלה בפורים תש''מ ע''י שונאי ישראל ימ''ש;
מרת איטה רוזנברג ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
x
מרת איטה רוזנברג ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
בניה: הרב שמעון רוזנברג מעפולה, הרב יוסף יצחק רוזנברג מירושלים, בנותיה:הרבנית שולה ירוסלבסקי אשת הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי מזכיר בי"ד רבני חב"ד; הרבנית אסתר גרוסמן אשת הרב יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק; הגב' רבקה שנור אשת הרב שמואל שנור ממגדל העמק; הגב' שפרה רייך אשת ר' אברהם רייך מניו יורק, הגב' חנה רחל הרשקוביץ אשת ר' יוסף הרשקוביץ מלוד, הגב' בתיה גרינברג מלוד אשת ר' נפתלי גרינברג.אחיה: הרב צבי אלימלך לישנר ביתר עלית
מרת טשרנא שרונה קופרמן ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
מרת טשרנא שרונה קופרמן ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
בת הרב אליהו קופרמן
נפטרה בשנת תשמ"ה
מרת שרה כהן ע״ה תש"ב,
x
מרת שרה כהן ע״ה תש"ב,
בת הרב יואל כהן היד נהרגה על קדה"ש בשנת התש"ב
הרה"ח יחזקאל פייגין ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח יחזקאל פייגין ע״ה תש"ב,
נהרג על קדה"ש בשנת התש"ב
מרת ראדע פרידא וושונוק ע״ה תש"ב,
x
מרת ראדע פרידא וושונוק ע״ה תש"ב,
נהרגה על קדה"ש בשנת התש"ב
הרה"ח רפאל כהן ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח רפאל כהן ע״ה תש"ב,
שכונה בפי כל ר' רפאל גרמנוויצער" שימש כרבם הרשמי של החסידים בריגה. למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש ונודע כבעל כשרונות גדולים ואף נחשב לאחד מבעלי הנגלה בליובאוויטש.
נולד בעיר גרמנאוויטש עיירה סמוכה דווינסק בלטביה ונהרג על קדה"ש בשנת התש"ב
הרה"ח בן ציון הכהן זאבזינסקי ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח בן ציון הכהן זאבזינסקי ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב מנחם מנדל הכהן זאבזינסקי
נפטר בשנת התשמ"ו מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת ריסא חנזין ע״ה תשיא, פתח תקווה
x
מרת ריסא חנזין ע״ה תשיא, פתח תקווה
בת הרב ישראל אריה חנזין.
נולדה בחודש ניסן התר"פ ונפטרה בשנת תשיא מנ"כ פתח תקווה
הילדה צביה דובראווסקי ע״ה תש"ג, סמרקנד
x
הילדה צביה דובראווסקי ע״ה תש"ג, סמרקנד
בת הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי
נפטרה בשנת תש"ג מנ"כ בעיר סמרקנד
הרה"ח יצחק הלוי הורוויץ ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח יצחק הלוי הורוויץ ע״ה תש"ב,
בן הרב שלמה מנחם מענדל הלוי הורוויץ היד המכונה איצע דער מתמיד שימש ר"מ בעיר ראמען, המפורסם בעבודת התפילה שלו והיר"ש. שד"ר של רבוה"ק. אמרו עליו שבדרגת "בינוני" בתרפ"ח עבר לריגא, ונשלח ע"ד כ"ק אדמו"ר הריי"צ לארצה"ב בשנת התרצ"ד ותרצ"ז
נולד בשנת תרמ"ב בעיירה ברגזנוואטה ("נהר טוב"), שבפלך חרסון,ונהרג על קדה"ש בשנת התש"ב
הרה"ח הלל הלוי הורוויץ ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח הלל הלוי הורוויץ ע״ה תש"ב,
בן הרב התמים יצחק הלוי הורוויץ היד היה חתנו של הרב התמים ר' רפאל כהן כיהן כראש ישיבת תומכי תמימים בעיר גוסטיני.נהרג על קדה"ש יחד אם אביו בשנת התש"ב
הרה"ח ישעיהו חנוך הכהן ברכהן ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח ישעיהו חנוך הכהן ברכהן ע״ה תש"ב,
קיבל תורה מפי הגאון ר' אלחנן וסרמן (הקדוש). היה חתנו של הרב רפאל כהן (רבם של החסידים בריגה). היה מנהל ישיבת תומכי תמימים ואף כיהן כרבה של העיר גוסטני. היה אחיו הבכור של הרב שלום אורי נתן נטע ברכהן ע"ה שכיהן כשליח הרבי ורבה הראשי של ריגה ולטביה
נולד בשנת תרע"ד בעיירה ליוואני לטביה נספה יחד עם משפחתו בריגה בשנת -1942 תש"ב
הרה"ח אליהו חיים אלטהויז ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח אליהו חיים אלטהויז ע״ה תש"ב,
בן הרב פנחס טודרוס אלטהויז היד נהרג על קדה"ש בשנת התש"ב
מרת שיינדל גורארי ע״ה תר"פ, הר הזיתים
x
מרת שיינדל גורארי ע״ה תר"פ, הר הזיתים
נפטרה בשנת תר"פ מנ"כ בהר הזיתים
מרת יונה אברהם ע״ה תשפ"א,
x
מרת יונה אברהם ע״ה תשפ"א,
ברוך דיין האמת. בבני ברק הלכה הערב (חמישי) לעולמה הגב יונה אברהם עה, רעייתו של יבלחטא הרב דוד אברהם, לאחר שסבלה בשנים האחרונות. המנוחה היא אחותו של ר אהרון זוהר. הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות. בהם יבדלחטא -הרב צמח אברהםממושב ינוב, הרב שלמה חיים אברהםממושב ברקת, ר מוישי אברהם (הקלידן), ר מנחם מענדל אברהםמבני ברק, נכדים ונינים. יהי זכרה ברוך.
הרה"ח גרשון יצחקי ע״ה תשפ"ב, אוסטרליה
x
הרה"ח גרשון יצחקי ע״ה תשפ"ב, אוסטרליה
מאוסטרליה מגיעה הידיעה המרה על פטירתו בדמי ימיו של איש החסד, החסיד הרב גרשון יצחקי ז"ל, שהיה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, והיה חסיד של הרבי בכל מהותו. הרב גרשון היה שנים רבות חבר נשיאות קונגרס יהודי בוכרה והיה מראשי הקהילה הבוכרית באוסטרליה. הותיר משפחה מפוארת שיבדלו לחיים טובים, שהולכת בעקבותיו, ובהם סגן נשיא הקונגרס חתנו הרב יהושוע לבייב ורעייתו הגב' מעיין חנה. שנזכה שהמנוח יהיה מליץ יושר על משפחתו ועל כלל ישראל ונזכה במהרה לביאת המשיח ולתחיית המתים. יהי זכרו ברוך.
ר' יעקב אלגזי ע״ה תשפ"ב, יהוד
x
ר' יעקב אלגזי ע״ה תשפ"ב, יהוד
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של ר' יעקב אלגזי ז"ל. הלוויה תצא היום (
הרה"ח זלמן יצחק וושונוק ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח זלמן יצחק וושונוק ע״ה תש"ב,
נהרג על קדה"ש בשנת התש"ב
הרה"ח חיים בראשביצקי ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
x
הרה"ח חיים בראשביצקי ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
מקראון הייטס, בן 87 היה בפטירתו. הותיר אחריו את ילדיו: אברמ'ל ברשביצקי - דוראל, פלורידה, שמואל בראשביצקי - קראון הייטס, לוי בראשביצקי - נורפולק, וירג'יניה, חני ליפקינד - קראון הייטס, מאיר בראשביצקי - קראון הייטס, ישרוליק בראשביצקי - קראון הייטס, גוטי אנגל - קראון הייטס ורוזי שפיגל - קראון הייטס.
מרת אטל נחמה בריסקי ע״ה תשפ"ג, ניו יורק
x
מרת אטל נחמה בריסקי ע״ה תשפ"ג, ניו יורק
גב' אטל נחמה בריסקי , רעייתו של הרב מרדכי מאיר הכהן בריסקי ז"ל, אמה למשפחה גדולה ובולטת בליובאוויטש, נפטרה אמש, יום ראשון י"א בכסלו. היא היתה בת 96. נולדה וגדלה בברוקלין ניו יורק, והייתה הבת הבכורה והיחידה של ר' ישראל וביילה אקהויז, שניהלו מקווה בבורו פארק במשך שנים רבות. אטל הכירה את בעלה מוטל בריסקי, באמצעות מאמציו של החסיד האגדי ר' אברהם פאריז ובעידוד וברכתו של הרבי הריי"צ נ"ע. ר' מוטל בריסקי, הניצול היחיד ממשפחתו הגדולה בפולין, היה חבר בקבוצת התמימים המפורסמת שלמדה ברוב שנות המלחמה בשנחאי. כשותפה לצד בעלה בשיקום את מה שאבד בצורה כה טרגית במלחמה, מרת אטל הפגינה מסירות והקרבה עצמית גדולה בגידול ילדיה. היא גם התנדבה רבות בארגונים שונים של 'ביקור חולים', ולעיתים שהתה רבות במחלקות בתי רפואה, ביקרה, האכילה והביאה נחמה ועידוד לחולים יהודים. רבים מילדיה ונכדיה משמשים כשלוחים, מחנכים ומנהיגי קהילה ברחבי העולם. הותירה אחריה את ילדיה: אליעזר, שלום דובער, יצחק, יעקב, רחל כהן, חוה איינבינדר, מנחם, משה, רבקה כץ, נכדים ונינים רבים. הלווייתה תתקיים היום (שני)ותחלוף ליד 770 בשעה 14:00 שעון ניו יורק. ברוך דיין האמת.
מרת מלכה בוקיעט ע״ה תשנ"ז,
x
מרת מלכה בוקיעט ע״ה תשנ"ז,
בת הרב משה שמואל בוקיעט
נפטרה בשנת תשנ"ז
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: י' כסלו ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא קמא
פרק: כיצד הרגל
דף כד
קובץ וידאו:

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.