יומן חב״ד י"ד כסלו ה׳תשפ״ד

כסלו ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - י"ד כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום נשואי הרבי והרבנית - תרפ״ט

ביום זה נערכה חתונת הרבי והרבנית בוורשא שבפולין בחצר ישיבת תומכי תמימים שם. החתונה נערכה ברוב עם כשרבני ומהיגי היהדות מכל החוגים והעדות הגיעו לחתונה. בשנת תשי"ד התבטא הרבי בקשר ליום זה: "חתונה בכלל אצל כל איש פרטי - הוא עניין כללי. אבל אצלי - הרי על ידי החתונה הוכנסתי אחר כך בענינים כלליים כו'. זה היום שבו קישרו אותי עמכם, ואתכם עמי, וביחד נתייגע ונביא את הגאולה האמיתית והשלימה, יעזור ה' יתברך שנראה פרי טוב בעמלינו"


תמונת הרבי מתקופת החתונה תמונת הרבי מתקופת החתונה
תמונת הרבנית מתקופת החתונה תמונת הרבנית מתקופת החתונה
זכרון להולכים
מרת לאה הניא ריזל ע״ה תשס"ז,
x
מרת לאה הניא ריזל ע״ה תשס"ז,
לאחר ששרדה בניסים את השואה האיומה זכתה - בעצת הרבי - להיות עם בעלה הרב חיים להיות מהמשפחות הראשונות בשכונת הרכבת (שכון חב"ד הישן) בלוד, וזכורה לרבים מחנות המכולת אותה ניהלה שנים רבות. בתקופה האחרונה בעלמא הדין עברה להתגורר בב"ב
ר' אלחנן פרידמן ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
ר' אלחנן פרידמן ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
תושב שכונת פלטבוש בניו-יורק. הותיר אחריו : רעייתו שרה, בנו ר' דוב פרידמן ובתו הגב' יהודית ביאליסטוק
הרה"ח אליהו רפאל אלול ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אליהו רפאל אלול ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
מפלטבוש, נפטר בדמי ימיו
מרת דאבא בריקמאן ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת דאבא בריקמאן ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שמואל מנחם מענדל בריקמאן ביתה הי פתוח לרווחה בשליחות בעיר אלבאני עמדה לימין בעלה בהפצת המעיונות ובעסקנות ציבורית ובקירוב רחוקים ובטהרת ישראל
נפטרה בשנת התשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
הרה"ח יוסף וולדמן ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף וולדמן ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
זכה לקבל מהרבי מענות רבות בענייני 'רש"י שיחות' שבתקופה זו מלאו יובל שנים מאז החלו. בכל שבת מברכים, לפעמים גם בערב שבת, היה זוכה לשמוע מהרבי על איזה רש"י ידובר בהתוועדות. היו שבתות שרק דרכו ידעו האם תהיה התוועדות
מרת חנה ברכה בעקער ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חנה ברכה בעקער ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב איסר בעקער עמדה במסירות נפש נגד כל הנסיונות הקשים במדינת רוסיא זכתה לראות בנים ובני בנים הממשיכים בדרכי תורה והחסידות
נפטרה בשנת התשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
הילדה בריינא רבקה קלאר ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילדה בריינא רבקה קלאר ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב ברוך לייב הכהן קלאר
נפטרה תשנ"ה מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת עטקא לבנהרץ ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
x
מרת עטקא לבנהרץ ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
בת הרה" ר' זלמן יואל לבנהרץ
נפטרה בשנת התשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח יעקב יצחק טננבוים ע״ה תשס"ה,
x
הרה"ח יעקב יצחק טננבוים ע״ה תשס"ה,
נפטר בשנת תשס"ה
הילדה שטערנא שרה אקונאוו ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילדה שטערנא שרה אקונאוו ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב מאיר אקונאוו
נפטרה בשנת תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
הרה"ח זאב חייטאן ע״ה תשנ"ד, לוס אנגלס
x
הרה"ח זאב חייטאן ע״ה תשנ"ד, לוס אנגלס
בן הרב חיים דוב חייטאן
נפטר בשנת תשנ"ד מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנגלס דקליפורניה
הרה"ח יעקב מושקוביץ ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח יעקב מושקוביץ ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
בן הרב אייזיק צבי מושקוביץ מגזע המוכיח מפולנאה ור'ישראל חריף מתלמידי הבעש"ט נ"ע קשור בעבותות אהבה במשך עשרות בשנים לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטר בשנת התשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים
הילד מנחם מענדל צייטלין ע״ה תשנ"ב, מונטריאול
x
הילד מנחם מענדל צייטלין ע״ה תשנ"ב, מונטריאול
בן הרב יחיאל יוסף צייטלין
נפטר בשנת התשנ"ב מנ"כ במנטרעאל
מרת סלאווע כהן ע״ה תרצ"ה, מלכובקה
x
מרת סלאווע כהן ע״ה תרצ"ה, מלכובקה
בת הרב משה יוסף כהן אשת הרב התמים ר' ברוך שלום ז"ל
נפטרה בשנת תרצ"ה מנ"כ במלכובקה
ר' אביב קלר ע״ה תשפ"ג, ראש פינה
x
ר' אביב קלר ע״ה תשפ"ג, ראש פינה
בצער התקבלה הידיעה על פטירתו בשיבה טובה של ר' אביב קלר ע"ה מראש פינה. זכה קלר, לפי עדותו, שהרבי הריי''צ נ"ע ביקר בבית דודו בה' מנחם אב תרפ"ט, בעת שהיה בדרכו מטבריה לצפת. לזיכרונו כפי שסיפר בכל השנים הרבי הקודם בירך את בני הבית באריכות ימים (אביב נפטר חודש לפני הגיעו לגיל 104). זכה שמאות ואלפי תמימים ואנ"ש הגיעו במהלך השנים לשמוע על ביקור הרבי הריי"צ בבית המשפחה. במיוחד היו אלו תלמידי ישיבת הקיץ "צעירי ליובאוויטש", שבימי בין הזמנים בעת שהותם בטיול באזור 'קפצו' לשמוע את סיפורו. הלווייתו תתקיים מחר (יום שישי) בבית העלמין העתיק של ראש פינה בשעה 12:00. ת.נ.צ.ב.ה. צפו בר' אביב מספר על ביקור הרבי הריי"צ בבית משפחתו. ביקור בשנת תשע"ט >> לחצו כאן << ביקור בשנת תשע"ז >> לחצו כאן <<
מרת גיסא מאטלין ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת גיסא מאטלין ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שמעון משה מאטלין חינכה את בנותי בדרך והמצות ברוסיא הסובייטית מתוך מס"נ חינכה תלמידות רבות במוסד חינוך "בית רבקה" במשך עשרים שנה במסירה ונתינה חיברה ספר "ביאורי תפילה" וכז מתוך מסירה ונתינה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטרה בשנת התשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
הרה"ח בועז סמואל ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח בועז סמואל ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
בן הרב ישראל סמואל
נפטר בשנת התשס"ד מנ"כ בהר ת
הרה"ח צבי הירש רבינוביץ ע״ה תשכח,
x
הרה"ח צבי הירש רבינוביץ ע״ה תשכח,
נפטר בשנת תשכח
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: י"ד כסלו ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא קמא
פרק: המניח
דף כח
קובץ וידאו:

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.