יומן חב״ד כ' כסלו ה׳תשפ״ד

כסלו ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
חג הגאולה - כ' כסלו
יום (ועיקר) ההתוועדות (כהוראת הרבי).

אין אומרים תחנון.

בימים אלה מתחילה ההכנה לעבודה דימי חנוכה, החל מלימוד הלכות חנוכה, הן בנוגע לעצמו והן בנוגע להזולת.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - כ' כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
נשלמה ההדפסה הראשונה של ספר התניא
לאחר שבמשך תקופה התפשט ספר התניא בקונטרסים והעתקות החליט אדמו"ר הזקן להדפיס את התניא כספר (וזאת בשל ריבוי הזיופים והטעויות שנוספו בהעתקות). ההדפסה נערכה בדפוס סלאוויטא. בכ' בכסלו נשלמה ההדפסה ובכ"ו בכסלו הגיעו העותקים בפועל לאדמו"ר הזקן.
שער הדפוס הראשון של ספר התניא שער הדפוס הראשון של ספר התניא
ימי חב"ד
ראש השנה לחסידות, חג הגאולה של אדמו"ר הזקן
לאחר הלשנה שנמסרה לצאר על אדמו"ר הזקן נלקח אדמו"ר הזקן למאסר ושהה בו חמישים ושלושה ימים. ביום השלישי י"ט בכסלו "חופשה ניתנה לו" (ושלימותה בליל כ' כסלו). רבותינו נשיאנו ביארו שמהות המאסר הייתה מכיון שעמד קטרוג על תורת החסידות ולמעשה בגאולתו של אדמו"ר הזקן ניתנה הרשות מלמעלה והוסר הקטרוג על הפצת תתורת החסידות, לכן כונה יום זה על ידי הרבי הרש"ב (וביתר שאת על ידי הרבי) בשם "ראש השנה לחסידות".
מבצר הפטרופבלסקי בו נאסר אדמו מבצר הפטרופבלסקי בו נאסר אדמו"ר הזקן
אדמו אדמו"ר הזקן
זכרון להולכים
מרת אסתר בייטעלמאן ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר בייטעלמאן ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אייזיק אהרן בייטעלמאן מסרה נפשה לגדל צאצאי בדרך התורה והמצוה זכתה לראות דור רביעי השאירה דור ישרים יבורך הולכים בדרך התורה והחסידות
נפטרה בשנת התשנ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רבקה בנחמו ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
x
מרת רבקה בנחמו ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
בת הרב יוסף בנחמו הניחה דור ישרים שהולכים בדרך החסידות חב"ד
נפטרה בשנת התשנ"ז הר המנוחות
הרה"ח ישעיהו גופין ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח ישעיהו גופין ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
בן הרב אהרן גופין למד בישיבת תומכי תמימים ברוסי הסובייטית ופעל שם למען תומכי תמימים באה"ק הי ממיסדי ומנהל בתי ספר למלאכה על טהרת הקודש בכפר חב"ד.
נולד בשנת תרע"ח בעיר מריופאל ונפטר בשנת התשמ"א הר הזיתים
מרת גאלדה קסטל ע״ה תשע"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת גאלדה קסטל ע״ה תשע"א, מונטיפיורי, ניו יורק
אשת הרה"ת ר' יהושע תנחום קסטל ע"ה. נפטרה יום לפני יום הולדתה ה-93
נפטרה בשנת התשע"א. מנ"כ בניו יורק ע"י האהל הק'.
מרת חיה רחל פרידמן ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חיה רחל פרידמן ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אברהם סנדר פרידמן
נפטרה בשנת התשמ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח זלמן זיסקינד ע״ה , מנ"כ בעיר מקורעניץ
x
הרה"ח זלמן זיסקינד ע״ה , מנ"כ בעיר מקורעניץ
היה גאון גדול בנגלה והיה סוחר גדול בעיר וילנה ובעיירות נוספות. ר' זלמן היה מחותנו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק'
מנ"כ בעיר מקורעניץ
הרה"ח יהושע זעליג הכהן ריבקין ע״ה תרפ"ח, קלימוביץ
x
הרה"ח יהושע זעליג הכהן ריבקין ע״ה תרפ"ח, קלימוביץ
בן הרב שמעון
נפ בשנת 1928 מנ"כ קלימוביץ
הרה"ח יחזקאל (חזי) חנונו ע״ה תשפ"ג, כפר חב"ד
x
הרה"ח יחזקאל (חזי) חנונו ע״ה תשפ"ג, כפר חב"ד
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו בדמי ימיו של הרה"ח ר' יחזקאל (חזי) חנונו ע"ה - מנכ"ל ישיבות ומוסדות חב''ד באור יהודה ומחשובי אנ"ש בכפר חב''ד. חמיו יבדלח"ט וארוכים הוא הרב אשר קדוש שיחי' מכפר חב"ד. הרב חנונו התמודד בתקופה האחרונה עם מחלה קשה, בן 58 היה בפטירתו. היה איש חינוך ועסקן ותיק ומוכר בכרם חב''ד. שימש בעבר כמנכ"ל עיריית אלעד ונשא תפקידים ציבוריים נוספים בהם סייע למוסדות חב''ד ושלוחי הרבי בכל רחבי הארץ. הרב חנונו התקרב לחב"ד בשנות צעירותו והתמסר בכל מאודו לענייני הרבי. שקד שנים רבות על לימוד התורה והחסידות והיה שותף בהפצת מעיינות. הקים משפחה לתפארת ובהם שלוחים ורבנים המפיצים תורה וחסידות. הותיר אחריו את רעייתו שתבלח''ט, ואת 11 ילדיו, דור ישרים יבורך בנים ובנות, נכדים ונכדות העוסקים בתורה ובחסידות, ובענייני הרבי. ילדיו יבדלח"ט: משה חיים שמואל שמעון חיה מושקא מרגלית אושרית אורה מנחם מענדל נחמה ישראל אברהם יוסף יצחק יהודה לייב אסתר ציפורה לוי אהרון ברוך דיין האמת.
הגה"ח שמעון רייטשיק ע״ה תשפ"ב, לוס אנג'לס
x
הגה"ח שמעון רייטשיק ע״ה תשפ"ב, לוס אנג'לס

הגאון החסיד רבי שמעון רייטשיק ע"ה, שליח הרבי במשך שנים רבות ורבה האהוב של קהילת חב"ד בלוס אנג'לס שבקליפורניה, הלך היום (רביעי) לעולמו, והוא בגיל 68. הרב רייטשיק נולד להוריו, הרב מנחם שמואל דוד ורעייתו לאה, שנשלחו עוד בידי הרבי הקודם לקליפורניה, ובהמשך בידי הרבי. ברית המילה שלו ושל תאומו הרב יוסף ע"ה נדחתה כיוון שנולדו פגים. אביו שאל בינתיים את הרבי איך לקרוא להם. הרבי הגיב כי מלמעלה מעניקים רעיון להורים באיזה שם לקרוא לילדיהם, ועל כן שיקרא בשמות שיחליט עליהם עם אשת. התאומים נקראו, כאמור, שמעון על שם אביו של האבא, ויוסף יצחק על שמו של הרבי הריי"צ. בשנת תש"ל למד הרב רייטשיק ע"ה בישיבת חב"ד במונטריאול, ומשם יצא בשליחות הרבי למלבורן שבאוסטרליה. אחת עשרה שנים מאוחר יותר, לאחר שנישא, חזר עם רעייתו - חנה ליבא, לבית גאנזבורג - ללוס אנג'לס מניו יורק כדי לסייע לאביו. במשך קרוב לשני עשורים עבד שכם בשכם עם אביו. לימים לימד בישיבת 'אור אלחנן חב"ד' בלוס אנג'לס, ובהמשך עם גדילת הקהילה הפך לרב בית הכנסת לוי יצחק באחת משכונות העיר, יחד עם איש העסקים הבלתי נשכח הרב בערל ווייס ע"ה. לאחר נישואיו, חזר ללאוס אנג'לס ומונה כרב קהילת לוי יצחק בשכונת הנקוק פארק. הוא חלש ביד רמה על הקהילה ודאג למסירת שיעורים, התוועדויות וכדומה. הותיר אחריו את רעייתו חנה ליבה תבדל לחיים, ואת בניו - הרב יוסף יצחק  מפלורידה, מרת סימה מלוס אנג'לס, הרב ישראל נח מקראון הייטס, גב' שטערנא שרה מלוס אנג'לס, הרב משה מברוקלין, גב' חיה מושקה מטורונטו, הרב אברהם אבא מלוס אנג'לס, ונכדים. הלווייתו תתקיים בלוס אנג'לס ועליה נפרסם בהמשך. יהי זכרו ברוך.

 
הרה"ח מנחם מנדל לוי ע״ה תרכז,
x
הרה"ח מנחם מנדל לוי ע״ה תרכז,
בן הרב יהושע אברהם לוי מגדולי חסידי חב"ד בדור של כ"ק אדמו"ר "צמח צדק"
נפטר בשנת התרכז
מרת זלדה נעמעס ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת זלדה נעמעס ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
הינו בתו של הרב משה זלמן קמינצקי ע"ה ורעייתו של הרב יצחק נעמעס ע"ה שנפטר בחודש ניסן האחרון. עסקה בחינוך שנים רבות ב'בית רבקה' בניו יורק וב'בית יעקב' במנהטן. הותירה אחריה בנים ובנות: הרב מנחם-מענדל נעמעס מקראון הייטס, הרב יוסף נעמעס שליח חב"ד בניו אורלינס, והגב' רישא גרינוולד משלוחות חב"ד בלונג ביטש קליפורניה
מרת ציפורה קיעוומאן ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת ציפורה קיעוומאן ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
אשת הרה"ת ר' יוסף קיעוומאן. הותירה אחריה בנים ובנות: הגב' חנה גולדשמיד מנהלת בית חיה מושקא בקראון-הייטס, הרב אברהם יהודה קיעוומאן דיין קהילת חב"ד באוסטרליה, הרב מנחם דוד קיעוומאן מירושלים, רייזל מלכה, הרב משה לוי קיעוומאן שליח בפלורידה, הת' אהרן אריה, הת' פנחס, הת' שמואל יצחק
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: כ' כסלו ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא קמא
פרק: המניח
דף לד
קובץ וידאו:

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.