יומן חב״ד ט"ו כסלו ה׳תשפ״ד

כסלו ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - ט"ו כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
זכרון להולכים
מרת חיה פרנקל ע״ה תשע"ה,
x
מרת חיה פרנקל ע״ה תשע"ה,
הרה"ח מנחם מענדל הלל גאנזבורג ע״ה תשע"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח מנחם מענדל הלל גאנזבורג ע״ה תשע"ד, הר הזיתים
הרב גאנזבורג נשלח לאיטליה על ידי הרבי, ושימש כשוחט במילאנו. נודע במילאנו במעשי החסד המרובים שלו בגלוי ובסתר, אהוב על המקום ועל הבריות. בתקופה האחרונה בעלמא הדין עבר אירוע מוחי, בתקופה האחרונה בעלמא הדין התדרדרה בריאותו, והיום הלך לבית עולמו. הותירו אחריו את זוגתו, ודור ישרים מבורך בנים ובנות ונכדים ההולכים בדרכי החסידות: הגב מנוחה מישולבין קראון הייטס, הרב ישראל בער גאנזבורג קראון הייטס, הגב׳ חנה הינדא לברטוב אבערוויליע צרפת, הגב׳ מרים לויפער קראון הייטס, הרב שנ״ז גאנזבורג מיאמי פלורידה, הגב׳ שטערני פרסמן לה קורנעוו צרפת, והדסה אסתר גאנזבורג.
הרה"ח ישראל צבי הבר ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח ישראל צבי הבר ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
למד בישיבת 'תומכי-תמימים' בתל אביב, היה שו"ב ופעל רבות בהפצת המעיינות ברומניה. הותיר אחריו רעייתו הגב' ציפורה הבר, בנים: הרב אברהם אלטר הלוי הבר מנחלת הר-חב"ד, והרב שמואל הלוי הבר מניו-יורק, הגב' רחל הנדל מצפת, והגב' ברכה טברדוביץ מכפר-חב"ד
מרת אסתר פרנס ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר פרנס ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב דוד נתן פרנס. אשת הרב משה יהודה ז"ל
נפטרה בשנת תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
הרבנית שרה רבקה ליכטשיין ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
x
הרבנית שרה רבקה ליכטשיין ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
למנת רבי אשר זצ"ל ראש ישיבת קמניץ - כשבת 90 בפטירתה. אתמול חשה ברע ופונתה לבית הרפואה 'שערי צדק' שם החזירה את נשמתה ליוצרה. נולדה בליטא בטו טבת תרפ"ו לאביה הגאון רבי משה ברנשטיין זצ"ל, מייסד ישיבת קמניץ בירושלים וחתן הגרב"ד ליבוביץ זצ"ל בעל הברכת שמואל. בגיל 15 עלתה יחד עם הוריה לישראל וכאן נישאה לגאון רבי אשר ליכשטיין זצ"ל ראש ישיבת קמניץ. הרבנית ע"ה הייתה "אם הישיבה" כל חייה עמדה לימין בעלה בן הרבצת התורה בישיבה הקדושה, וכן דאגה לבחורי הישיבה לכל צרכיהם, תלמידי חו"ל התארחו תדיר בביתה. הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים וחתנים ועשרות צאצאים הממשיכים את דרכה, ובראשם בניה הרב אליעזר אריה(לייזר)מחשובי חסידי חב"ד בירושלים, הגאון רבי ברוך דב, ראש ישיבת קמניץ ואיש החסד הרב אברהם ישעיהו משכונת ברכפלד במודיעין עילית. והרב משה.
הבה"ח הת' יוסף מרדכי בלוך ע״ה תשנ"ח, צפת
x
הבה"ח הת' יוסף מרדכי בלוך ע״ה תשנ"ח, צפת
בן הרב שבתי חיים בלוך. למד בישבת חב"ד צפת ועסק במבצעים הקדושים לזרוז הגאולה וקבלת פני משיח צדקינו.
נולד בשנת תשל"ז בעיר צפת ונפטר בשנת התשנ"ח מנ"כ צפת
הרה"ח מאיר חיים חייקין ע״ה תשכו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מאיר חיים חייקין ע״ה תשכו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב עזריאל חייקין שימש ברבנות בק"ק סוראז ובערי גרוזיא במדינת רוסיא ושטאקהאלם ומשנת תשיא ראש ישיבת תו"ת ורב דמתא-במאנטרעאל העמיד תלמידים הרבה מתוך יסורים וזכה להכניס מאות ילדי ישראל בבריתו של א"א מתוך מס"נ
נפטר בשנת התשכו מנ"כ מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ישראל צבי הבר ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח ישראל צבי הבר ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
למד בישיבת 'תומכי-תמימים' בתל אביב, היה שו"ב ופעל רבות בהפצת המעיינות ברומניה
נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ בהר הזיתים
מרת אסתר שירמן ע״ה תש"ע, הר הזיתים
x
מרת אסתר שירמן ע״ה תש"ע, הר הזיתים
רעייתו של ר' צבי-הירש ע"ה. הייתה בת 89. הותירה אחריה: ניסן שירמן, יהודית אברגל, צביה שפר ושרה גלבשטיין
הרה"ח מענדל ראפפורט ע״ה תש"כ, רומיא
x
הרה"ח מענדל ראפפורט ע״ה תש"כ, רומיא
בן הרב יצחק ראפפורט
נפטר בשנת התש"כ מנ"כ ברומיא
הרה"ח מרדכי לוריא ע״ה תש"ב, מונטריאול
x
הרה"ח מרדכי לוריא ע״ה תש"ב, מונטריאול
בן הרב התמים מנחם לוריא. מבחירי תלמידי תומכי תמימים באטוואצק ומהמצטיינים בהשכלה בתורת החסידות ובעבודת התפלה בשנת תש"א היה בקבוצת התלמידים שהצליח כ"ק אדמו"ר הריי"ץ להציל מעמק הבכא ואחרי נדודים הגיעו לשנחאי שבסין שם למד במשך חמש שנים בסניף תומכי תמימים התקשרותו לרבותינו נשיאנו חדרה בכל נימי נפשו כאשר הגיעה הידיעה על הסתלקות כ"ק אדמו"ר הרייצ בקושי הצליחו לעורר אותו מעלפונו. כל ימיו ציפה לביאת המשיח ולא היתה הרצאה או נאום שלא שילב בה בדרך זו או אחרת. היה שו"ב בעיר מנטרעאל
נולד בשנת התרע"ט ונפטר בשנת התש"ס מנ"כ במנטרעאל
מרת שיינא פריידא ליפקין ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
x
מרת שיינא פריידא ליפקין ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
בת הרב אהרן ליפקין
נפטרה בשנת תרס"ה מנ"כ בהר הזיתים
מרת רייזה קוסופסקי ע״ה תשפ"א,
x
מרת רייזה קוסופסקי ע״ה תשפ"א,
מרת רייזה קוסופסקי עה, ממייסדות קהילת חבד בשיקגו, נפטרה הבוקר(שלישי), והיא בת 88. המנוחה עה הצטרפה לארגון נשי חבד כבר עם הקמתו בשנות היוד והייתה מן הפעילות והנמרצות. בעת ששליח הרבי בשיקגו הרב דניאל מוסקוביץ הגיע לעיר, עזרה קוסופסקי ובעלה בכל הדרוש לו. במהלך השנים זכתה לקירובים רבים מהרבי. הקדישה את חייה לעזרה לאחרים. אחד משלוחי הרבי בעיר אומר בעקבות פטירתה כי לא היה אירוע חבדי אחד בעיר שלא הייתה מעורב בארגונו. אחת מבנותיה פגשה פעם צעירה בבית הכנסת בשיקגו. זו סיפרה כי הוריה היגרו לעיר ממזרח אירופהואימא מוצאת את עצמה בהריון כאשר היא ללא עוגן כלכלי ומתכננת להפסיקו. גברת קוסופסקי תמכה בה והרעיפה עליה תמיכה שגרמה לא להמשיך בהריון. התינוק גדל והקים משפחה יהודית לתפארת. בתחילת שנות הלמד, כאשר הגיע גל העולים הראשון ממדינות ברית המועצות, סייעה המנוחה עה, בהוראת הרבי, למצוא בעבורם דירות ועבודות. פתחה גם בית ספר במיוחד בעבור הילדים. זכתה להקים משפחה גדולה, ילדים, נכדים ונינים, חסידים שרבים מהם פועלים בשליחות הרבי ברחבי תבל. ילדיה - מינה גורדון ממלבורן, נחמה פרוס ממצטוצס, הרב נוח ממצטוצס,הרב חיים ממצטוצס, חני מוצקין מניו יורק, בילה חנין מארגנטינה, הרב ליפמן מקראון הייטס, שרה לביטנסקי מקליפורניה ודבורה באומגרטן מניו גרזי. יהי זכרה ברוך.
הרה"ח חיים ישעיה שניאורסון ע״ה תרפ"ח, פטרבורג
x
הרה"ח חיים ישעיה שניאורסון ע״ה תרפ"ח, פטרבורג
נולד בשנת התרכה ונפטר בשנת התרפ"א
מרת פריידא רסקין ע״ה תש"מ, הר הזיתים
x
מרת פריידא רסקין ע״ה תש"מ, הר הזיתים
בת הרב התמים ר' יעקב זכריה הלוי מאסקאליק היד
נולדה ביום ב ניסן תרפ"א בעיר זוראוויץ ונפטרה בשנת התש"ם הר הזיתים
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ט"ו כסלו ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא קמא
פרק: המניח
דף כט
קובץ וידאו:

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.