יומן חב״ד ט' אב ה׳תשפ״א

אב ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ט' אב ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30801602&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
שבת חזון, תשעה באב שחל בשבת - ט' אב

שחרית: בקריאת התורה מסיימים לכוהן "כאשר דיבר לכם" ומתחילים ללוי "איכה אשא לבדי", כנדפס בחומשים. לימוד תורה: עד חצות היום, מותר ללמוד הכול. אחר-כך: "נכון ללמוד רק דברים המותרים בתשעה באב, כמו איוב, ובדברים הרעים שבירמיה, ומדרש איכה". בהתוועדות שבת חזון, ערב תשעה באב ה'תשמ"א, בתחילתה, אמר הרבי: כיוון שהיו התוועדויות בשבתות שלפני-כן, חייבים להתוועד גם השבת, כדי שלא תהיה 'אבלות דפרהסיא' בשבת, אבל "מהיות טוב..." יאמר דברי תורה "מהמותר בתשעה באב בלבד". אמירת שיעורי חת"ת, רמב"ם, וענייני בית הבחירה היום: לכתחילה – לפני חצות היום (כנ"ל). בדיעבד – (חומש ותהילים) עד השקיעה. בשבת זו עורכים 'סיום' עם סעודה. מנחה: מקדימים אותה מהרגיל בכל שבת, כדי שיספיק הציבור לאכול את הסעודה המפסקת. אין אומרים 'צדקתך'. האבלים אומרים את המשניות הרגילות. למעשה, אין אומרים פרקי אבות. סעודה המפסקת: נאכלת עם בני-הבית כסעודת שבת רגילה (בלי ההגבלות של הסעודה המפסקת בחול), אבל חייבים לסיימה לפני השקיעה. מותר לאכ לחץ להמשך...

שחרית: בקריאת התורה מסיימים לכוהן "כאשר דיבר לכם" ומתחילים ללוי "איכה אשא לבדי", כנדפס בחומשים. לימוד תורה: עד חצות היום, מותר ללמוד הכול. אחר-כך: "נכון ללמוד רק דברים המותרים בתשעה באב, כמו איוב, ובדברים הרעים שבירמיה, ומדרש איכה". בהתוועדות שבת חזון, ערב תשעה באב ה'תשמ"א, בתחילתה, אמר הרבי: כיוון שהיו התוועדויות בשבתות שלפני-כן, חייבים להתוועד גם השבת, כדי שלא תהיה 'אבלות דפרהסיא' בשבת, אבל "מהיות טוב..." יאמר דברי תורה "מהמותר בתשעה באב בלבד". אמירת שיעורי חת"ת, רמב"ם, וענייני בית הבחירה היום: לכתחילה – לפני חצות היום (כנ"ל). בדיעבד – (חומש ותהילים) עד השקיעה. בשבת זו עורכים 'סיום' עם סעודה. מנחה: מקדימים אותה מהרגיל בכל שבת, כדי שיספיק הציבור לאכול את הסעודה המפסקת. אין אומרים 'צדקתך'. האבלים אומרים את המשניות הרגילות. למעשה, אין אומרים פרקי אבות. סעודה המפסקת: נאכלת עם בני-הבית כסעודת שבת רגילה (בלי ההגבלות של הסעודה המפסקת בחול), אבל חייבים לסיימה לפני השקיעה. מותר לאכול בשלושה ולברך בזימון. גם רחיצה וסיכה אסורים החל מהשקיעה, אך דיני אבלות אינם חלים עד צאת השבת. אסור להכין את נעלי תשעה באב או את הקינות או להביאן לבית-הכנסת (וכמו-כן לפשוט בגדי שבת או לחלוץ נעליים) עד צאת השבת ואמירת 'ברוך המבדיל', משום הכנה משבת לחול. הנמצא בביתו, לאחר צאת השבת – יאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", ויברך לבני-ביתו 'בורא מאורי האש' (מומלץ שהגבאים יאחרו את זמן תפילת ערבית, כדי שיספיק הציבור לבוא לבית-הכנסת). הרבי נכנס לבית-הכנסת בנעלי בד, אך נשאר בבגדי שבת עד אחר התפילה, וכן נפוץ בין אנ"ש. נשים שאינן מתפללות ערבית יזכרו שלא לעשות מלאכה בטרם יאמרו "ברוך המבדיל...". בתשעה באב שחל בשבת ונדחה אמר כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) מאמר דא"ח בזמן הרגיל (בליל שבת). למחרת, נכנסו אליו 'לחזור' את המאמר אחרי הסעודה המפסקת, ונמשכה החזרה בלילה. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


סגור
זכרון להולכים
הרה"ח פנחס צבי מנדלזון ע״ה תשנ"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח פנחס צבי מנדלזון ע״ה תשנ"ה, הר המנוחות
הרב התמים ר' פינחס צבי בן יבלח"ט הרב נחמיה מנדלזון. היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק ויגע בתורה וקיבל כל אדם בסבר פנים יפות אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שימש כמגיד שעור בישיבת תורת אמת חב"ד ירושלים. נולד בירושלים בשנת תשכד ונפטר בשנת התשנ"ה הר המנוחות
הרה"ח נחום זלמן הלוי גורעוויטש ע״ה תשנ"ח, מלבורן
x
הרה"ח נחום זלמן הלוי גורעוויטש ע״ה תשנ"ח, מלבורן
הרב התמים ר' נחום זלמן בן הרב שלום הלוי גורעוויטש איש הורביץ היה חסיד ומקושר בלב ונפש לרבותינו נשיאינו, שהפגין את יהדותו בגלוי ללא פשרות, וזכה להערכה עצומה של יהודים מכל החוגים והעדות, וגם להבדיל מאומות העולם.נולד בשנת התרע"א בעיירה החסידית זלאבין ונפטר בשנת התשנ"ח מנ"כ באוסטרליא מעלבארן
הת' ברוך משה מקמל ע״ה תשס"ד, חיפה
x
הת' ברוך משה מקמל ע״ה תשס"ד, חיפה
הבחור התמים ברוך משה בן יבלח"ט הרב אליהו מקמל נולד בשנת תשמ"א בחיפה ונפטר בשנת התשס"ד מנ"כ בחיפה
מרת אסתר רובין ע״ה תש"ע, הר המנוחות
x
מרת אסתר רובין ע״ה תש"ע, הר המנוחות
נולדה בשכונת הרכבת המיתולוגית בלוד, לימדה מספר שנים בבית-רבקה בכפר חב"ד והיתה מקושרת לרבי. אביה, הרב חיים ריזל, חיה דוד ושלמה-צבי ואחותה בלה רוב, ילדיה ובעלה הרב אברהם יושבים באלעד. היתה אחותו של הרב ישראל ריזל ע"ה
הרה"ח אהרן הלפרין ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח אהרן הלפרין ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
הרב אהרן הלפרין ע"ה שימש כמשגיח כשרות ועירובין, חבר הנהלת חיידר אוהלי תורה בכפר חב"ד. נמנה על חברי הקבוצה הראשונה של תלמידי ישיבות תומכי תמימים בארץ הקודש שנסעו ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית בחצר הרבי ב-770. נולד ביט ניסן ת"ש לאביו ר' ישראל יצחק ולאמו מרת מיכלע. למד בישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד ובשנת תשכב נמנה על קבוצת התלמידים הראשונה שנסעה ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית בחצר הרבי ב-770, בתופעה שזכה לעידודו של הרבי והפכה לימים לחלק ממסלול הלימודים החב"די ונודעה בשם 'קבוצה. עם הגיעו, הביא לרבי רימונים מארץ ישראל, וזכה בשל כך להיכנס לסעודת ליל ראש השנה במחיצת הרבי. לאחר חזרתו לישראל נשא את מרת רבקה בת ר' יחיאל מיכל. למד במשך מספר שנים בבית המדרש הגבוה לאברכים בכפר חב"ד, ובמהלכו חיבר את קובץ 'עטרת ישועה. עם הקמת 'חיידר אידיש' אהלי תורה כפר חב"ד, הצטרף להנהלת המוסד, ושימש בתפקיד זה מספר שנים עד שהחל לעבוד כמשגיח כשרות ועירובין. חיבורו עטרת ישועה - הלכות הנחת תפילין לגידם, בהוצאת ארגון נכי צה"ל. הותיר אחריו את רעייתו הגב רבקה בניו: ר' ישראל מכפר חב"ד, ר' מרדכי מכפר חב"ד, השליחה הגב מרים גורליק מחולון, ר' שניאור מביתר עילית, השליח ר' יוסף מביתר (שליח בכותל המערבי), הגב חנה שטרן מלוד. אחיו הרב הר"ר יהושע משה הלפרין.
הרה"ח מנחם מענדל אזימוב ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח מנחם מענדל אזימוב ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
הרב התמים ר' מנחם מענדל בן הרב משה ניסן אזימוב מקלימאוויטש נפטר בשנת התשמ"א הר הזיתים
הרה"ח טוביה נעמעטי ע״ה תשל"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח טוביה נעמעטי ע״ה תשל"ב, הר הזיתים
הרב טוביה בן הרב שמעון נעמעטי. נפטר בשנת התשל"ב הר הזיתים
מרת אזמי אהרונסון ע״ה תשס"ב, הר הזיתים
x
מרת אזמי אהרונסון ע״ה תשס"ב, הר הזיתים
מרת אזמי הדסה בת הרב יוסף דב אהרונסון נולדה בלונדון ז חשון תרע"א נפטרה בשנת התשס"ב הר הזיתים
מרת שיינדל גולדברג ע״ה תש"ע,
x
מרת שיינדל גולדברג ע״ה תש"ע,
היתה דור שביעי לאדמור הזקן ונכדת הרבנית מנוחה רחל ע"ה, זכתה שנכדיה וניניה משמשים כשלוחי הרבי ברחבי הארץ והעולם. בנה: הרב מרדכי גולדברג מאנ"ש בירושלים
מרת רחל לאה קרישבסקי ע״ה תרמ"ד, הר הזיתים
x
מרת רחל לאה קרישבסקי ע״ה תרמ"ד, הר הזיתים
מרת רחל לאה בת הרב גרשון קרישבסקי נפטרה בשנת תרמ"ד הר הזיתים
מרת רחל לוין ע״ה תש"נ, הר הזיתים
x
מרת רחל לוין ע״ה תש"נ, הר הזיתים
מרת רחל בת הרב דב בער לוין מסרה נפשה על חינוך בניה לתורה ומצוות נפטרה בשנת התש"נ הר הזיתים
הרה"ח יצחק רייכלין ע״ה תרפ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח יצחק רייכלין ע״ה תרפ"ג, הר הזיתים
הרב יצחק בן הרב עזריאל זעליג רייכלין נפטר בשנת תרפ"ג הר הזיתים
הרה"ח יהושע ציבלין ע״ה ת"ש, נחלת יצחק
x
הרה"ח יהושע ציבלין ע״ה ת"ש, נחלת יצחק
הרב יהושע בן הרב אהרן דוד ציבלין. והתגורר ביפו וקבע בביתו את המניין החב"די בעיר וברבות הימים הקים בית במגרשו ופעל לביסוס הקהילה החסידית בעיר. נולד בטרוץ שברוסיה בשנת תרל"ז ונפטר בשנת ת"ש מנ"כ נחלת יצחק
הרה"ח יהודה לייב מוצקין ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
x
הרה"ח יהודה לייב מוצקין ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
בנו של החסיד הנודע ר' פרץ מוצקין, החסיד המפורסם מהכפר נעוול ברוסיה, שלימים שימש משפיע של קהילת חב"ד במונטריאול בקנדה. ר' לייבל, כידוע, היה אחד המנהיגים חסרי הפחד שהבריחו משפחות של חסידים מחוץ לברית המועצות לאחר מלחמת העולם השנייה בשנים ה'תש"ו-תש"ז. ההערכה היא כי הרשת המחתרתית הצילה אלפי נפשות מרדיפות והגליה על ידי הקומוניסטים. לצד ר' לייבל עבדו הרבנים יונה כהן, חיים דוברובסקי, נחום ששונקין, מנדל פוטרפאס וגב' שרה קצנלנבוגן (רסקין), זכרונם לברכה. כולם היו מבוקשים על ידי המשטרה החשאית הרוסית אנ.ק.וו.דה. באמצעות דרכונים פולניים מזויפים הצליחה הקבוצה להוביל את מרבית חסידי חב"ד מחוץ לרוסיה, מה שאפשר הקמת קהילות חב"ד בפריס, כפר חב"ד, ירושלים וקראון הייטס. לאחר שעלה לארצות הברית, הוא היה פעיל בקהילה של קראון הייטס. הוא היה חבר הנהלה ומייסד של אהלי תורה בקראון הייטס, והיה חבר הנהלה בישיבה המרכזית תומכי תמימים ליובאוויטש - אסטרן פארקווי 770 בקראון הייטס. היה מעורב מאוד בקשרי הקהילה של קראון הייטס, כולל עזרה ברכישת מבנים בשדרות קינגסטון. הותיר אחריו את אשתו ריבה (לבית שמעונוביץ') וילדיו: ר' לוי מוצ'קין – מלבורן, אוסטרליה, ר' שמעון מוצ'קין – קראון הייטס, ר' יוסף יצחק מוצ'קין – קראון הייטס, ר' מענדל מוצ'קין – קראון הייטס, גב' רחל קפלן – מונטריאול, קנדה, גב' שיינא כהן – לייקווד, ניו ג'רזי והגב' פייגי פעלליג – מיאמי, פלורידה. ברוך דיין האמת.
הרה"ח יוחנן סגך ע״ה תרמ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח יוחנן סגך ע״ה תרמ"ח, הר הזיתים
הרב יוחנן בן הרב נחום סגל נפטר בשנת תרמ"ח הר הזיתים
מרת רבקה גריבאוו ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רבקה גריבאוו ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רבקה בת הרב מנחם מענדל גריבאוו נפטרה בשנת התש"ס מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יצחק ליסבאן ע״ה תשס"א, לוס אנגלס
x
הרה"ח יצחק ליסבאן ע״ה תשס"א, לוס אנגלס
הרב יצחק בן הרב יעקב ליסבאן נפטר בשנת תשס"א לוס אנגלס

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.