יומן חב״ד י"א אב ה׳תשפ״א

אב ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"א אב ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30801722&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
מחרת תשעה באב - י"א אב


"אם יתעכב חס-ושלום משיח בימים הבאים, ימשיכו בעריכת 'סיומים' גם בימים שלאחרי זה, עד חמישה-עשר באב, ועד בכלל. ולקשר ה'סיום' (ב'משפט' – הלכה) גם עם נתינה לצדקה. ובמקום המתאים – לקשר את ה'סיום' – "יומא טבא לרבנן" – גם עם סעודה והתוועדות.

"ויש לפרסם זאת בכל מקום האפשרי, הן במקומות שכבר קיימו זאת בימים שלפני-כן – שימשיכו בזה, ובתוספת חיות וחיזוק, ועל-אחת-כמה-וכמה במקומות שאליהם הפירסום לא הגיע – שיגיעו לשם ויפעלו לעשיית 'סיומים' גם שם, ולהוסיף ב'משפט' וב'צדקה' בכלל".

הנוסעים למקומות שונים לאחר תשעה באב בכדי לדבר עם יהודים אודות יהדות בכלל ואודות תשעה באב בפרט – ייקחו עמם קופת צדקה (במקום להאריך בדיבורים לעורר על נתינת הצדקה) שמזכירה ומעוררת אודות נתינת הצדקה בפועל. וכן 'ייקחו' עמהם דברי-תורה מעניינא דיומא שניתן לומר בעל-פה באותיות המתאימות לשומעים (ללא יצירת רושם שבאים לספר להם דבר שאינם יודעים, ועל-אחת-כמה-וכמה שאין באים לעוררם לתקן הנהגתם), בדרכי נועם ובדרכי שלום.

פעם אמר הרבי: "עניינים הטובים (דתורה ומצוות וכו') שנעשו בשלושת השבועות – יש להמשיך בהם גם אחר תשעה באב, כדי לזרז הגאולה כו לחץ להמשך...


"אם יתעכב חס-ושלום משיח בימים הבאים, ימשיכו בעריכת 'סיומים' גם בימים שלאחרי זה, עד חמישה-עשר באב, ועד בכלל. ולקשר ה'סיום' (ב'משפט' – הלכה) גם עם נתינה לצדקה. ובמקום המתאים – לקשר את ה'סיום' – "יומא טבא לרבנן" – גם עם סעודה והתוועדות.

"ויש לפרסם זאת בכל מקום האפשרי, הן במקומות שכבר קיימו זאת בימים שלפני-כן – שימשיכו בזה, ובתוספת חיות וחיזוק, ועל-אחת-כמה-וכמה במקומות שאליהם הפירסום לא הגיע – שיגיעו לשם ויפעלו לעשיית 'סיומים' גם שם, ולהוסיף ב'משפט' וב'צדקה' בכלל".

הנוסעים למקומות שונים לאחר תשעה באב בכדי לדבר עם יהודים אודות יהדות בכלל ואודות תשעה באב בפרט – ייקחו עמם קופת צדקה (במקום להאריך בדיבורים לעורר על נתינת הצדקה) שמזכירה ומעוררת אודות נתינת הצדקה בפועל. וכן 'ייקחו' עמהם דברי-תורה מעניינא דיומא שניתן לומר בעל-פה באותיות המתאימות לשומעים (ללא יצירת רושם שבאים לספר להם דבר שאינם יודעים, ועל-אחת-כמה-וכמה שאין באים לעוררם לתקן הנהגתם), בדרכי נועם ובדרכי שלום.

פעם אמר הרבי: "עניינים הטובים (דתורה ומצוות וכו') שנעשו בשלושת השבועות – יש להמשיך בהם גם אחר תשעה באב, כדי לזרז הגאולה כו'. וגדול זכותו של חודש מנחם-אב, כזמן מסוגל (מזל אריה) לתוספת בעבודת ה'".

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום ההילולא של רבי הלל מפאריטש
רבי הלל מפאריטש נולד בשנת תקנ"ה, בעיירה חומץ נודע בצעירותו כ"עילוי מחומץ", התחתן עוד לפני היכנסו לגיל מצוות, ונודע כגאון ובקי. בצעירותו התקרב לתורת החסידות עוד בתקופת אדמו"ר הזקן אך נפגש לראשונה עם אדמו"ר האמצעי ולאחריו - אדמו"ר הצמח צדק. באופן נדיר היה אומר חסידות, והרבי הדפיס את כתביו. נפטר הי"א אב תרכ"ד ומנוחתו כבוד בחרסון.
שער ספרו פלח הרימון שער ספרו פלח הרימון
ציונו בחרסון ציונו בחרסון
זכרון להולכים
מרת רבקה דונין ע״ה תשנ"ה, חיפה
x
מרת רבקה דונין ע״ה תשנ"ה, חיפה
מרת רבקה בת הרב זלמן דונין. עסקה שנים רבות בחינוך ילדי ישראל בהצלחה רבה ובמסירות האופיינית לה. נולדה ביום כא סיון תרצ"ו בירושלים ונפטרה בשנת התשנ"ה מנ"כ חיפה
הרה"ח חיים שלמה מקלר ע״ה תשע"ו, באר שבע
x
הרה"ח חיים שלמה מקלר ע״ה תשע"ו, באר שבע
ע"ה היה מוותיקי קהילת חב"ד בבאר שבע, פעיל נמרץ בפעילות בית חב"ד בעיר בהשקעה ובמסירות רבה, וכן בהוצאה לאור של בית חב"ד ובהדפסת ספרי פרופ' גרין, ובמכון 'בסוד התורה.
הרה"ח המשפיע ראובן דונין ע״ה תשס"ב, חיפה
x
הרה"ח המשפיע ראובן דונין ע״ה תשס"ב, חיפה
הרב התמים המשפיע ר' ראובן בן הרב תנחום דונין היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ברמ"ח ושס"ה וזכה ממנו לקירבים רבים ונעלים. עסק בהפצת תורתו ובמבצעים ובהפצת בשורת הגואל בחיות ומתוך אהבת ישראל וקירב יהודים לאבינו שבשמים נולד ביום יז טבת תרצ"ד בעיר חיפה ונפטר בשנת תשס"ב מנ"כ בחיפה
הרה"ח וכו הלל מפאריטש ע״ה תרכד, חרסון
x
הרה"ח וכו הלל מפאריטש ע״ה תרכד, חרסון
הרב הלל בן הרב מאיר מפאריטש, נולד בשנת התקנ"ה. בילדותו נתפרסם כ"עילוי מחומץ", התקרב לחסידות חב"ד והיה חסידם של אדמו"ר אמצעי ולאחריו אדמו"ר הצמח צדק נבחר כרבה של בוברויסק והוכר גם על ידי המתנגדים. השאיר אחריו כתבי יד מרובים ומהם נדפסו "לקוטי ביאורים" "פלח הרימון" ועוד ונפטר בשנת התרכד ומנוחתו כבוד בחרסון
הרה"ח ברוך גופין ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח ברוך גופין ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
נולד בחרקוב שבאוקראינה בכ"ד תמוז תרפ"ד לאביו ר' אהרן גופין ולאמו מרת ביילא. בעקבות רדיפות הק.ג.ב. עברה משפחתו להתגורר בטשקנט, ועם סיום מלחמת העולם השניה הצליחו בני המשפחה להצטרף לאלפי החסידים שהבריחו את גבולות רוסיה באמצעות דרכונים פולניים מזוייפים בבריחה שנודעה לימים בשם 'יציאת רוסיה תש"ו', ולאחר תקופת נדודים קבעו בני המשפחה את מגוריהם בפריז, שם בא בקשרי השידוכין עם רעייתו מרת גנסיה, וכעבור שנה אף נולד בנם הבכור. בשנת תש"ט עלה לארץ הקודש וכעבור תקופת מגורים קצרה במעברה בבאר יעקב והצטרף לקבוצת המתיישבים בכפר חב"ד. כעבור מספר שנים התמנה לשמש כחבר ועד כפר חב"ד וקיבל לידיו את תחום הבינוי והפיתוח אליו התמסר בכל מאודו, ודאג להשגת תקציבים ואישורים ולניהול העבודה בפועל. בין הפרוייקטים שהוקמו ביוזמתו ובפיקוחו היו בית שז"ר, בית הספר היסודי לבנות, מעון העולים, ופרוייקט 'השיכונים החדשים'. מתוקף תפקידו, זכה לעשרות הוראות והדרכות מהרבי בנוגע לעבודתו. בהיותו בעל הרכב היחיד בכפר חב"ד, עסק רבות בגמילות חסדים כגון הסעת יולדות לבתי רפואה, ואף נרתם לעזור במשימות ציבוריות. בשנת תשי"ב זכה לשמש כנהג הרכב שהסיע את ארונו של ר' ישראל אריה לייב שניאורסון אחיו של הרבי כאשר העבירו את ארונו מאנגליה לבית העלמין בצפת. * הותיר אחריו דור ישרים מבורך, ועשרות מצאצאיו משמשים שלוחים, רבנים, ומשפיעים בכל רחבי תבל. בניו: ר' אברהם גופין קראון הייטס, ר' מנחם מענדל גופין כפר חב"ד, ר' יוסף יצחק גופין כפר חב"ד, ר' יהושע זעליג גופין כפר חב"ד. בנותיו: משפחות מוסקוביץ, גורביץ, וילנקין, שפירא, דוברוסקין, וקסטל.
הרה"ח יעקב בורושנסקי ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח יעקב בורושנסקי ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
הרב התמים ר' יעקב בן הרב תנחום בורושנסקי מסר את נפשו לחינוך ילדי ישראל ברוסיא ובארה"ב נפטר בשנת תשנ"ב הר הזיתים
מרת תרצה סודקביץ ע״ה תשס"ב, פתח תקוה
x
מרת תרצה סודקביץ ע״ה תשס"ב, פתח תקוה
מרת תרצה בת הרב יעקב סודקביץ. נפטרה בשנת התשס"ב מנ"כ סגולה פתח תקוה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.