יומן חב״ד ט"ו אב ה׳תשפ״א

אב ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
חמשה עשר באב - ט"ו אב
בנוגע לימים אלו כתב הרבי: "על-פי מנהג ישראל, אשר תורה היא, לקדש הלבנה דווקא במוצאי תשעה באב... הרי הזמן גרמא לחדש ההתעוררות להחלטות טובות בכל ענייני תשובה והתורה ומצוותיה, שהן המבטלות סיבת הגלות... וכיוון שגדול כוח החלטות הנעשות בציבור – לקבלן בהתאסף רבים יחד בהתוועדות שמחה, שמחה באמירת דברי תורה, שהיא המשמחת לב ועיניים מאירה, ושמחה פורצת גדר והגבלה בלימוד התורה והידור בקיום מצוותיה, התוועדויות בפרט ביומין זכאין הסמוכין לט' באב, ועל-כל פנים: בחמישה-עשר באב, ובשבת 'שלו' שלאחריו, ובשבת שלאחריה, שבת מברכים דחודש אלול, חודש החשבון (והתשלומין) דימות שנה זו. ובשלוש פעמים הווי חזקה – חזקת תורה ומצוותיה ומתוך שמחה וטוב לבב תמיד כל הימים".

כדאי ונכון לפרסם ולהכריז בכל מקום את הוראת חז"ל ש"מחמישה-עשר באב ואילך – דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו".

"...ידוע מנהג ישראל שמחמישה-עשר-באב ואילך, מברכים איש את רעהו בברכת 'כתיבה וחתימה (וגמר חתימה) טובה', וכמרומז במזלו של חודש מנחם-אב, מזל אריה... – ראשי תיבות 'אלול, ראש-השנה, יום-הכיפורים, הושענא-רבה', היינו, שבחודש מנחם-אב נרמז לחץ להמשך...
בנוגע לימים אלו כתב הרבי: "על-פי מנהג ישראל, אשר תורה היא, לקדש הלבנה דווקא במוצאי תשעה באב... הרי הזמן גרמא לחדש ההתעוררות להחלטות טובות בכל ענייני תשובה והתורה ומצוותיה, שהן המבטלות סיבת הגלות... וכיוון שגדול כוח החלטות הנעשות בציבור – לקבלן בהתאסף רבים יחד בהתוועדות שמחה, שמחה באמירת דברי תורה, שהיא המשמחת לב ועיניים מאירה, ושמחה פורצת גדר והגבלה בלימוד התורה והידור בקיום מצוותיה, התוועדויות בפרט ביומין זכאין הסמוכין לט' באב, ועל-כל פנים: בחמישה-עשר באב, ובשבת 'שלו' שלאחריו, ובשבת שלאחריה, שבת מברכים דחודש אלול, חודש החשבון (והתשלומין) דימות שנה זו. ובשלוש פעמים הווי חזקה – חזקת תורה ומצוותיה ומתוך שמחה וטוב לבב תמיד כל הימים".

כדאי ונכון לפרסם ולהכריז בכל מקום את הוראת חז"ל ש"מחמישה-עשר באב ואילך – דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו".

"...ידוע מנהג ישראל שמחמישה-עשר-באב ואילך, מברכים איש את רעהו בברכת 'כתיבה וחתימה (וגמר חתימה) טובה', וכמרומז במזלו של חודש מנחם-אב, מזל אריה... – ראשי תיבות 'אלול, ראש-השנה, יום-הכיפורים, הושענא-רבה', היינו, שבחודש מנחם-אב נרמז גמר ושלימות החתימה טובה בה'פתקא טבא' דהושענא-רבה".

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום חתונת בת אדמו"ר האמצעי הרבנית חיה שרה לרבי אהרן משקלוב - תר״פ
הרבנית חיה שרה נולדה לאביה אדמו"ר האמצעי באלול תקע"א, והיא צעירת בנותיו. בתקפ"ו נישאה לרבי אהרן משקלוב, להם נולדה הרבנית רבקה - אשת הרבי המהר"ש
זכרון להולכים
מרת ריבה גייסינסקי ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת ריבה גייסינסקי ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות: הרב אלחנן גייסינסקי קראון הייטס, גב' רחל בוטמן מקראון הייטס, גב' פסי מינקוביץ ממונטריאול, גב' חני ליפסקר מקראון הייטס, השליח הרב בנציון גייסינסקי ממרילנד והרב שלום דוד גייסינסקי קראון הייטס
הרה"ח רפאל צבי ליטוואק ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח רפאל צבי ליטוואק ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
הרב רפאל צבי בן ר' משה נפטר בשנת התשנ"ז הר המנוחות
מרת גיטל לאה סלונים ע״ה תשע"ד, הר הזיתים
x
מרת גיטל לאה סלונים ע״ה תשע"ד, הר הזיתים
אשת הרב זאב דוב סלונים רב מרכז העיר ירושלים וחבר בית דין רבני חב"ד.הותירה אחריה בנים ובנים שכולם מכהנים כשלוחים ברחבי תבל: השליח הרב אהרן מניו יורק, השליח הרב שניאור זלמן מס.פאולו ברזיל, השליחה הגב' הדסה אזדאבא מירושלים, השליח הרב יוסף יצחק מירושלים, השליח הרב ברוך ממודיעין, השליח הרב צבי חיים ממצפה רמון, השליח הרב יעקב מירושלים.
הת' יעקב שלמה פלין ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
x
הת' יעקב שלמה פלין ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
מרת צביה רחל לובין ע״ה תשל"ח, הר הזיתים
x
מרת צביה רחל לובין ע״ה תשל"ח, הר הזיתים
מרת צביה רחל בת הרב יעקב צדוק לובין. נפטרה בשנת התשל"ח הר הזיתים
הרה"ח יעקב יהודה העכט ע״ה תש"נ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יעקב יהודה העכט ע״ה תש"נ, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' יעקב יהודה בן הרב יהושע העכט מהשלוחים הראשונים של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בארצות הברית מסור ונתון לבית חיינו בכל נימי נפשו עד יומו האחרון. נואם בחסד עליון שמש ברבנות עסק בצרכי צבור באמונה בפדיון שבויים הצלת נפשות והבאת שלום. קרוב ליובל שנים מנהל מוסדות של"ח הדר התורה מכון חנה ומחנה אמונה הי נואם נאומי הפצת המעיינות ע"י גלי אויר בעש"ק וביום ראשון בהם נתקרבו ונתתנכו רבבות לתורה ולחסידות נולד בשנת התרפ"ד בארה"ב ונפטר בשנת התש"נ מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מינדל שעכנער ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מינדל שעכנער ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מינדל בת הרב וואלף יצחק שעכנער נפטרה בשנת התש"ס מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אסתר גבריאל ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר גבריאל ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אסתר בת הרב יוסף אברהם גבריאל. נפטרה בשנת התשנ"ג מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.