יומן חב״ד ה' אב ה׳תשפ״א

אב ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ה' אב ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30801559&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
יום ההילולא של האריז"ל - ה' אב
יום ההילולא של האריז"ל – מעורר בפשטות – שנוסף להוספה ב'משפט' ו'צדקה' בכלל, שהם בהדגשה מיוחדת אצל האריז"ל – שיוסיפו בכל הפעולות דהפצת המעיינות חוצה "זאת החכמה", ובפרט כמוסבר בתורת חסידות חב"ד.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
הרה"ח יוסף שיינער ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף שיינער ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב יוסף בן הרב אריה ליב שיינער נפטר בשנת התשנ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח בנימין אליהו גורודצקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח בנימין אליהו גורודצקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' בנימין אליהו בן הרב מרדכי לייב גורודצקי בא – כח כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו באה"ק אירופא וצפון אפריקה במשך קרוב ליובל שנים שמינוהו לניהול לשכה לעזרת פליטים וסידורם וייסוד מוסדות אהלי יוסף יצחק תומכי תמימים בית שרה בית רקבה בתי ספר למלאכה באה"ק אירופא וצפון אפריקא מיסד הישוב נחלת הר חב"ד באה"ק ת"ו שימש כרבה של ק"ק קיוב והגלילות נאסר כמ"פ והוגלה לארץ גזירה עבור הרבצת התורה והיהדות רבים נהנו ממנו עצה ותו וקירב אחב"י לאביהם שבשמים חבר בועד הפועל אגודת חסידי חב"ד העולמית מרכז לעניני חינוך ומחנה ישראל זכה לעסוק במשך בשבעים שנה במירה ונתינה בגשם וברוח בעבוה"ק בהצלת נפשות ובן הרבצת התורה והיהדות בכל מרחבי תבל בשליחותם הק' דכ"ק רבותינו נשיאינו במס"נ שהי נאמן ביתם ואליהם הי מקושר בלו"נ עד יומו האחרון בעלמא דין נולד בשנת התרס"ה בוברויסק שביילורוסיה ונפטר בשנת התשנ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שרה שפרה בקר ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
מרת שרה שפרה בקר ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
אחותם של המשפיע הרב חיים שלום דייטש ראש כולל צמח צדק בעיר העתיקה בירושלים, הרב מענדל דייטש ממגדל העמק, הרב משה דייטש מירושלים
מרת מיניא אסתר אלפערין ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מיניא אסתר אלפערין ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מיניא אסתר בת הרב שלמה שניאור זלמן אלפערין זכתה לשמש את הרבנית חנה אם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולהיות שלוחת בבראזיל במשך מ"א שנים מילאה שליחותה בנאמנות עד סוף ימיה נפטרה בשנת התשס"ב מונטיפיורי, ניו יורק
מרת קריינא אזימוב ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת קריינא אזימוב ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת קריינא בת הרב מענדל אזימוב נפטרה בשנת התשנ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יואל מאיר חייקין ע״ה תרנ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח יואל מאיר חייקין ע״ה תרנ"ח, הר הזיתים
הרב יואל מאיר בן הרב צבי הירץ חייקין נפטר בשנת תרנ"ח הר הזיתים
מרת מאריישא באדנא פוטרפאס ע״ה תשיח, לונדון
x
מרת מאריישא באדנא פוטרפאס ע״ה תשיח, לונדון
הרבנית מאריישא באדנא פוטרפאס נפטרה בשנת תשיח מנ"כ בלונדון
מרת חנה מרים קראסניצקי ע״ה תרס"ז, הר הזיתים
x
מרת חנה מרים קראסניצקי ע״ה תרס"ז, הר הזיתים
מרת חנה מרים בת הרב מיכאל יוסף קראסניצקי הר הזיתים
הרה"ח נתן גורארי ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח נתן גורארי ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' נתן בן הרב התמים ר' חיים שמריהו גורארי. היה מקושר בנימי נפשו לכ"ק הריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אשר זיכוהו בקירוב פנימי ברצילות נפש והצנע לכת עשה מעשי צדקה וחסד ותמך במוסדות רבותינו נשיאינו. נולד ביום יא אדר תרפ"ז בעיר ריגא ונפטר בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.