יומן חב״ד ל' אב ה׳תשפ״א

אב ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ל' אב ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30802124&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
א' דראש חודש - ל' אב
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

לחץ להמשך...
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".

סגור
ימי חב"ד
חתונת הרב ישראל אריה לייב, אח הרבי
בא' דראש חודש אלול תרצ"ט נישא הרב ישראל אריה לייב לזוגתו מרת געניא בארץ הקודש. ברשימותיה מתארת הרבנית חנה את השמחה הגדולה שאחזה באביו בשמעו את הבשורה בעוד נע ונד בגלות.
זכרון להולכים
מרת פריידה פאלטער ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פריידה פאלטער ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
הותירה אחריה דור ישרים מבורך: בעלה ר' ישראל, דטרויט-מישגן. בניה: דוד אהרון, קראון הייטס. צבי, קראון הייטס. יוסי, קראון הייטס. בנותיה: לאה, לוס אנג'לס-קליפורניה. שיינא ווינגארטן, פלינט-מיאמי
הרה"ח צבי מילבסקי ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח צבי מילבסקי ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
הרב התמים ר' צבי בן הרב יוסף מילבסקי. היה איש תם וישר, חסיד אמיתי שהיה נוח לבריות ומאיר פנים לכל אדם. בצעירותו חי בעיר דנייפרופטרובסק והיה מבאי-ביתו של המקובל רבי לוי-יצחק שניאורסון נ"ע, אביו של הרבי. בשנות הארבעים, עלה ארצה בספינת מעפילים לפני תש"ח ר' צבי לישראל והתיישב בעיר תל-אביב שם שימש כבעל קורא בבית הכנסת חב"ד, רבים הכירוהו מקרן הגמ"ח שניהל והחזיק. בסוף שנות הלמד"ים עבר להתגורר בנחלת הר חב"ד, נהנה כל חייו מיגיע כפיו והיה תמיד בשמחה.נולד ביום יב תמוז התרע"א בעיר בראהין ונפטר בשנת התשס"ג הר הזיתים
מרת ורדה מאור ע״ה תשע"ז, כפר יונה
x
מרת ורדה מאור ע״ה תשע"ז, כפר יונה
אמו של הרב רמיאל מאור - מנהל בית חב"ד בת עין
הרה"ח מרדכי שניאור ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח מרדכי שניאור ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
מזקני כפר-חב"ד ובן 94. עסק בהוראה שנים רבות בישיבת "תומכי תמימים" בלוד ושימש כר"מ בנגלה. זכה להעמיד דורות של תלמידים. הותיר אחריו בנים ובנות: ר' מאיר שניאור מקנדה, הגב פערלה וולסוב רמת ישי, הגב אידה ליברוב מכפר חב"ד ב, ר' משה שניאור מכפר-חב"ד, והגב אסתר רסקין מניו יורק
מרת דאבא רבקה שיקביץ ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
מרת דאבא רבקה שיקביץ ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
מרת דאבא רבקה בת הרב צבי הירש שיקביץ נפטרה בשנת תשל"ג הר הזיתים
מרת פעשא גרינבערג ע״ה תש"ל, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פעשא גרינבערג ע״ה תש"ל, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פעשא בת הרב 'מאיר גרינבערג נפטרה בשנת תש"ל מונטיפיורי, ניו יורק
ר' ברוך וולדמן ע״ה תשע"ט, צפת
x
ר' ברוך וולדמן ע״ה תשע"ט, צפת
מאנ"ש חסידי חב"ד בצפת. נפטר והוא בן 65, מכריו מספרים על איש יקר, חסידי ויר"ש. הותיר אחריו את רעייתו ושבעת ילדיהם, 4 בנים ושלוש בנות.
הרה"ח חיה מרים ברזין ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח חיה מרים ברזין ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
מרת חיה מרים בת הרב בנימין ברזין נולדה ביום כד טבת תרע"ה ונפטרה בשנת תשמ"ח הר הזיתים
הרה"ח נתן וואגעל ע״ה תשע"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח נתן וואגעל ע״ה תשע"ד, הר הזיתים
תחילת התקרבותו ליובאוויטש היתה על ידי אחיו הרב פייוויש וואגעל שיחד עם השליח הרב נחמן סודאק ע"ה בנה את ליובאוויטש בלונדון. ביתו היתה פתוחה לרוחה והיו עניים בני ביתו שם דאגה להם אשתו מרת איטא וואגעל ז"ל. חילק צדקה ביד פתוחה ולא סירב אף בקשה לצדקה. לאחרי שנפטרה אשתו בשנת תשמ"ו נשא אשתו בזיווג שני ועלה ארצה והשתקע בהר נוף בירושלים, שם ישב ולמד בכמה כוללים וגם תרגם כמה ספרי רבינו ועוד ספרי חסידות לשפה האנגלית. השאיר אחריו בנים ובני בנים חסידי חב"ד הפזורים בכל העולם. ר' אהרן יוסף וואגעל, קראון הייטס. ר' נח וואגעל, ס' הוזה, קליפורניא. מרת דאברא ביילא גרינבערג, קראון הייטס. מרת תמרה כצמאן, קראון הייטס. מרת שרה סיימאן, קראון הייטס. ר' שמואל דוד וואגעל, ביתר עילית. ר' משה וואגעל, קראון הייטס. ר' חיים יצחק וואגעל, ביתר עילית. ר' שניאור זלמן וואגעל, אשקלון. מרת חי סאנענשיין, מונטריאול קנדה.

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.