יומן חב״ד כ' אב ה׳תשפ״א

אב ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ' אב ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30801979&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
יום ההילולא של רבי לוי יצחק אביו של הרבי - כ' אב
יום היארצייט-הילולא השבעים וארבעה של הרה"ג הרה"ח המקובל ר' לוי-יצחק שניאורסון נ"ע, אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו; דור חמישי, בן אחר בן, לכ"ק אדמו"ר ה'צמח-צדק'. נאסר והוגלה על עבודתו בהחזקת והפצת היהדות, ונפטר בגלות בשנת ה'תש"ד, בעיר אלמא-אטא, קזחסטאן (ברית-המועצות לשעבר), ושם מנוחתו-כבוד.

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג להתוועד ביום זה (וכשחל בימות החול, היה מסיים מסכת בתחילת ההתוועדות).

וכתב הרבי: "ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' – ללמוד בההתוועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין לז"נ [=לזכות נשמתו]...".

ביום כ' במנחם-אב תשכ"ד – עשרים שנה לפטירת אביו ז"ל – יסד כ"ק אדמו"ר את 'קרן לוי יצחק' על-שם אביו ז"ל.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום ההילולא של רבי לוי יצחק, אביו של הרבי
לאחר סבל וייסורים רבים בגלותו בקסחסטן על הפצת התורה והיהדות ברוסיה, חלה ונחלש רבי לוי יצחק מאד, והסתלק בכ' בעיירה אלמא אטא ושם מנוחתו כבוד.
רבי לוי יצחק שניאורסאהן רבי לוי יצחק שניאורסאהן
ציונו באלמא אטא ציונו באלמא אטא
זכרון להולכים
הילדה חיה מושקא עטיה ע״ה תשס"ו, חברון
x
הילדה חיה מושקא עטיה ע״ה תשס"ו, חברון
יתו של הרב ויקטור עטייה מנהל בית חב"ד קריית ארבע-בחברון
מרת בינה חנוכה ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת בינה חנוכה ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת בינה בת הרב יהודה אריה ליב חנוכה ביתה היה פתוח לרווחה ימיה קידשה לחינוך תשב"ר נעימה בדרכיה והצנע לכת בכל מעשיה הקימה דוד ישרים יבורך עוסקים בהפצת המעיינות ומהם שלוחי המלך נפטרה בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חי מאיעסקי ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חי מאיעסקי ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חי בת הרב התמים ר' ישראל נח מאיעסקי אשת הרב התמים ר' יעקב יהודה ז"ל עמדה ליד בעלה במסירה ונתינה וביוחד בעבודתו במוסד "בית רבקה" נולדה ביום יט סיון תרפ"ג בעיר קרעמנצ'וג נפטרה בשנת התשנ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הפעוט מנחם מענדל קריפור ע״ה תשע"ב,
x
הפעוט מנחם מענדל קריפור ע״ה תשע"ב,
מרת פרידה מנדלזון ע״ה תשס"א, הר המנוחות
x
מרת פרידה מנדלזון ע״ה תשס"א, הר המנוחות
מרת פרידה בת הרב יצחק אהרן מנדלזון היד נהרגה על קידוש השם בשנת התשס"א הר המנוחות
הרה"ח עמנואל שוחט ע״ה תשע"ג, טורונטו
x
הרה"ח עמנואל שוחט ע״ה תשע"ג, טורונטו
אחד מהוגי הדעות והסופרים הגדולים של חב"ד בדור האחרון, ובן 77.הרב שוחט נולד בשוויץ, ולאחר שעבר לארצות הברית, למד בישיבת חב"ד המרכזית בניו יורק. את השכלתו האקדמית קיבל בקנדה, באוניברסיטת טורונטו, באוניברסיטה וינדזור, באוניברסיטת מקמאסטר, ובאוניברסיטת ווטרלו, ומחזיק בשלושה תוארים אקדמאיים.הרב שוחט כתב והרצה בהרחבה על ההיסטוריה והפילוסופיה של החסידות בנושאים אקטואליים רבים, והיה סמכות בעל שם עולמי בפילוסופיה ובמיסטיקה יהודית. חיבר 35 ספרים ומאמרים רבים, דעות ומאמרים הנוגעים לכל הנושא היהודי.הותיר אחריו את אשתו הרבנית יפה שוחט, וילדיהם: הגב' אוריה וועגל מווילמינגטון, דלאוור; הרב יצחק שוחט מלונדון, אנגליה; הגב' שרונה ציפל מסולט לייק סיטי, יוטה; ור' ישראל שוחט מלוס אנג'לס, קליפורניה
מרת נחמה לאה חזן ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
x
מרת נחמה לאה חזן ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
מרת נחמה לאה בת הרב זוסיא חזן מסרה נפשה לחינוך צאצאיה לתורה ולחסידות לשם ולתפארת ביתה פתחה לרווחה לקשי יום עמדה לימין בעלה בפעולותיו הכבירות בחיזוק הדת ובהקמת מוסדות חינוך מאחורי מסך הברזל. נולדה בעיר אודיסה בשנת תרע"ח ונפטרה בשנת תשנ"ז הר המנוחות
הילד אהרן סלונים ע״ה תרפ"ט, חברון
x
הילד אהרן סלונים ע״ה תרפ"ט, חברון
הילד אהרן בן הרב אליעזר דן סלונים היד. בפרעות תרפ"ט נפצע קשה יומיים אחר כך נפטר מנ"כ בחברון.
הרה"ח ישראל דב לבנוני ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח ישראל דב לבנוני ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
הרב ישראל דב לבנוני (תרפ"ב - תשע"ט) היה מומחה בעל שם שעסק בצורת בית המקדש השני, נודע בעיקר בשל הדגם המיניאטורי של בית המקדש השני שיצר על פי שיטת הרמב"ם, אותו אף הציג בפני הרבי. בכפר חב"ד היו נערכים ביקורי קבוצות לראות וללמוד על הדגם המיוחד שהכין. מתולדות חייו נולד בדרום צ'כוסלובקיה בי"ז חשון תרפ"ב, להוריו משה ויפה לבנוני. עבר את מאורעות השואה במסירות נפש על שמירת תורה ומצוות במחנות העבודה. שימש בימי בחרותו את הקדוש האדמו"ר רבי אהרון מבעלז זצ"ל. בגיל 22 עלה לארץ הקודש, ולאחר נישואיו עם רעייתו שרה פרומה קבע את מגוריו בירושלים, ובמקביל לעבודתו לצרכי פרנסה הקדיש זמן רב למחקר אודות צורת בית המקדש השני על פי המקורות. במשך השנים רכש מומחיות רבה בעניני בית המקדש, ובשנת תשמ"ז החל לעמול על בניית דגם מניאטורי של בית המקדש השני על פי דעת הרמב"ם, כשלאורך כל זמן העבודה התייעץ רבות עם רבנים. בשנת תשנ"ב טס עם דגם בית המקדש אל הרבי, וזכה לעבור לפני הרבי בחלוקת הדולרים שנערכה בכ"ו אדר תשנ"ב. בממעמד זה העיר לו הרבי על חוסר דיוק בכבש של המזבח, הערה שהתבררה כמדוייקת על אף שכל חלקי הדגם עברו מדידה פעמים רבות. מספרים כי זכה לברכה לאריכות ימים מהרבי.
מרת דובא בינה פאשטער ע״ה תשמ"ט, הר הזיתים
x
מרת דובא בינה פאשטער ע״ה תשמ"ט, הר הזיתים
מרת דובא בינה בת הרב הרייש פאשטער נפטרה בשנת תשמ"ט הר הזיתים
הרה"ח משה יהודה אורנשטיין ע״ה תרפ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח משה יהודה אורנשטיין ע״ה תרפ"ד, הר הזיתים
הרב משה יהודה בן הרב יעקב אורנשטיין נפטר בשנת תרפ"ד הר הזיתים
מרת אסתר גורביץ ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
x
מרת אסתר גורביץ ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
אשת הרב שמואל גורביץ. ע"ה, (85), התפרסמה בתבונתה הרבה וצדיקותה, בעלת חסד ואמת הייתה. בשנותיה האחרונות סבלה ממחלה קשה, וחרף קשייה הפיזיים העצומים המרובים, חילצה חושים ובכוחות לא לה המשיכה בפעילותה, ובעבודת ה' שלה. הותירה אחריה בניה ובנותיה: ר' איצ'ה גורביץ' מניו-יורק, הגב' איטה חנזין מלוד, הגב' פרומה טייכטל מנצרת-עילית, ר' אלעזר גורביץ' מניו-יורק, הגב' נחמה ציבין מכפר-חב"ד, הגב' סימה חזן מלוד, הרב מנחם-מענדל גורביץ' מכפר-חב"ד, ור' יוסף ברוך גורביץ. גידלה מתוך מסירות נפש ממש דור ישרים מבורך של שלוחים, רבנים ומשפיעים בכל רחבי הארץ, וצאצאיה מפארים את מוסדות רבינו השונים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.