יומן חב״ד ח' כסלו ה׳תשפ״ד

כסלו ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - ח' כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
זכרון להולכים
הרה"ח יונה ברוורמן ע״ה תשע"א,
x
הרה"ח יונה ברוורמן ע״ה תשע"א,
עסק שנים רבות בהפצת תורה ויהדות בטנגיר שבמרוקו בנתיבות ובירושלים. בן 82 הי בפטירתו. אביה של הגב שושנה ליכטשטיין מירושלים
הילד מנחם מנדל גינזבורג ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
x
הילד מנחם מנדל גינזבורג ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
בן יבלח"ט הרב התמים ר' יוסף גינזבורג
נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ בהר הזיתים
מרת צביה גולדברג ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת צביה גולדברג ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
רעייתו של הגאון הרב יוסף גולדברג ע"ה, ראש ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש" הוותיקה בעיירה ברינווא, צרפת. בתה של בעלת מסירת-הנפש מומע שרה קצנלנבויגן, גידלה משפחת לתפארת לנחת-רוח רבותינו נשיאנו והתגוררה באחרית ימיה בשכונת קראון-הייטס בניו-יורק.הותירה אחריה, יבדלו לחיים טובים, את אחיה: הרב זלמן קייזן מקליבלנד, הרב משה קצנלנבויגן מלונדון והרב היישק'ה רסקין מלונדון. וכן בנים ובנות: הרב יעקב גולדברג, ראש-ישיבת "הדר התורה" בניו-יורק; מרת בלומה אזדבא מקראון-הייטס; מרת רבקה כהן מנחלת הר-חב"ד; הרב יצחק גולדברג, משלוחי הרבי לארץ-הקודש וראש-ישיבת חב"ד במגדל-העמק; מרת שרה קליין ממנצ'סטר, אנגליה ומרת ברכה וולף משיקגו
מרת חנה כגן ע״ה תשע"ח,
x
מרת חנה כגן ע״ה תשע"ח,
שימשה כרופאת ילדים בכפר חב"ד שנים ארוכות. השאירה דור ישרים מבורך. אחד מבניה ר' שמואל שמואלי עורך 'ישראל שלנו לשעבר
מרת יענטא ברכה רימלר ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת יענטא ברכה רימלר ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
השאירה אחריה שני בנים: הרב פייבל רימלר, ברינגטון ביץ' ברוקלין והרב דוד רימלר מקראון-הייטס ו3 בנות: הגב' חיה פופק מקראון-הייטס, מרת שושי אלפרוביץ' מניו-הייבן קוניטקט, ומרת ליבה לבילב מקראון-הייטס.
ר' שמואל אבוהב ע״ה תשס"ט, אחיעזר
x
ר' שמואל אבוהב ע״ה תשס"ט, אחיעזר
אביו של ר' יוסף אבוהב מכפר חב"ד
הרה"ח אלכסנדר סנדר יודאסין ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח אלכסנדר סנדר יודאסין ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
בן הרב הלל יודאסין. נשלח ע"י כ"ק אדמו"ר הרש"ב לחרסון ליסד ישיבת תת"ל שימש רב בעיר בקריוואראג ונשלח לגלות לאי הצפוני סולובוסקי כששוחרר עלה לאה"ק בשנת התרצ"ה.
נולד בשנת תרנ"ז בעיר ברוגאטשוב ונפטר בשנת תשמ"ג
הרה"ח מנחם אריה הלוי סגל ע״ה תקצ"ט, חברון
x
הרה"ח מנחם אריה הלוי סגל ע״ה תקצ"ט, חברון
בן הרב שמואל הלוי סגל.
נפטר בשנת התקצ"ט מנ"כ חברון
הרה"ח שלמה אליקים געצל הולצמן ע״ה תש"פ, הר המנוחות
x
הרה"ח שלמה אליקים געצל הולצמן ע״ה תש"פ, הר המנוחות
מכפר חב"ד, אביו של ר' יצחק יהודה הולצמן.
מרת שרה שניאורסון ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
x
מרת שרה שניאורסון ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
בת הרב מנחם מנדל שניאורסון נכדתו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש.
נפטרה בשנת התשמ"ו הר הזיתים
הרה"ח אליהו יצחק זילברשטיין ע״ה תש"ע, הר הזיתים
x
הרה"ח אליהו יצחק זילברשטיין ע״ה תש"ע, הר הזיתים
לונדון. הרב זילברשטיין ע"ה הינו אחיו של הרב זושא זילברשטיין ממונטריאול והרב משה זילברשטיין מאנטוורפן
מרת פרומא תרשיש ע״ה תשיד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פרומא תרשיש ע״ה תשיד, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אלעזר אהרן תרשיש.
נפטרה בשנת תשיד מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ח' כסלו ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא קמא
פרק: כיצד הרגל
דף כב
קובץ וידאו:

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.