יומן חב״ד ל' סיון ה׳תשפ״ד

סיון ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
א' דראש חודש - ל' סיון
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

לחץ להמשך...
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".

סגור
זכרון להולכים
הרה"ח יעקב שלמה וילהלם ע״ה תשנ"ב, הר המנוחות
x
הרה"ח יעקב שלמה וילהלם ע״ה תשנ"ב, הר המנוחות
בן הרב חיים דוד וילהלם חשובי אנ"ש ירושלים
נפטר בשנת התשנ"ב הר המנוחות
הרה"ח שלום מרוזוב ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלום מרוזוב ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב התמים ר' אלחנן-דב מרוזוב היה מראשי ישיבת 'תומכי-תמימים' המרכזית ב-770. "היה גאון אמיתי, למדן, עמקן ובקי מופלג", מונה על-ידי הרבי להנהלת הישיבה ושימש כמשפיע, מגיד שיעור ומשגיח במשך השנים. היה גם חבר ועד המורחב של אגודת-חסידי-חב"ד העולמית, חבר הנהלת המרכז-לענייני-חינוך ומחנה ישראל ונציג ליובאוויטש באגודת הרבנים בארה"ב וקנדה
נולד ביום ד שבט תרפ"ג בעיר רוסטוב ונפטר בשנת תשס"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח דוב אליעזר הבלין ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח דוב אליעזר הבלין ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
בן הרב שלמה זלמן הבלין
נולד בשנת התר"פ בראסטוב ונפטר בשנת התשנ"א הר הזיתים
הילד ישראל נח קורנפלד ע״ה תשס"ה, אטלנטה
x
הילד ישראל נח קורנפלד ע״ה תשס"ה, אטלנטה
בן הרב התמים ר' מנחם מענדל קורנפלד
נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ באטלנטה גורגיה
מרת מוסיא פייגא חצרנוב ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
מרת מוסיא פייגא חצרנוב ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
בת הרב דוב בער חצרנוב.
נפטרה בשנת התשל"ג הר הזיתים
מרת מלכה וילהלם ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
x
מרת מלכה וילהלם ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
אלמנתו של ר' יהודה דב וילהלם ז"ל מרמת שלמה, ואמו של יבדלט"א שליח הרבי בצפון נתניה, ויו"ר מכון הרמב"ם המבואר, הרב צבי וילהלם שיחי
הרה"ח שמואל מנחם קליין ע״ה תשכב, טשקנט
x
הרה"ח שמואל מנחם קליין ע״ה תשכב, טשקנט
בן הרב יהודה צבי קליין
נולד יח אלול תרנ"א בעיר טאשקענט. ונפטר בשנת התשכב טשקנט
הרה"ח מרדכי אהרן מלוב ע״ה תש"ע, הר הזיתים
x
הרה"ח מרדכי אהרן מלוב ע״ה תש"ע, הר הזיתים
היה תלמידו של ר' חיים שאול ברוק ע"ה, ותמך רבות במוסדות חב"ד. היה מחסידי כ"ק אדמו"ר הריי"צ והרבי. הותיר אחריו אישה הגב חנה מלוב, וילדיו - דור ישרים מבורך: ר' חיים מלוב בני ברק, ר' אברהם מלוב ניו יורק, ר' יחיאל מלוב ראשון לציון, ר' בנימין מלוב כפר חב"ד, והגב יהודית רוזנברג עפולה
הרה"ח דוד מרוזוב ע״ה תשכז, הר המנוחות
x
הרה"ח דוד מרוזוב ע״ה תשכז, הר המנוחות
בן הרב פנחס מרוזוב היד
נולד ביום א אלול תרצ"ה בלנינגרד. נהרג על גדות תעלת סואץ ע"י פגז מצרי, שבת ל סיון תשכז מנ"כ מנ"כ בהר מנוחות
מרת רבקה רסקין ע״ה תשפ"א, כפר חב"ד
x
מרת רבקה רסקין ע״ה תשפ"א, כפר חב"ד
בכפר חב"ד הלכה לעולמה מרת רבקה רסקין ע"ה אשת הרה"ח ר' שלום דובער רסקין ע"ה ובתו של החסיד הנודע המשפיע ר' יהושע ליין מבעשינקוביץ'. הותירה אחריה את בניה יבדלח"ט: הרב יהושע רסקין ממוסקבה והרב שלמה רסקין מצפת. בנותיה, הגב' בתיה קמינצקי והגב' רישה וישצקי מכפר חב"ד. הלוויתה תצא בשעה 14.00 מבית משפחת וישצקי רח' אדמו"ר הריי"צ 13 בכפר חב"ד, ובשעה 15.30 מבית ההלוויות 'שמגר' בירושלים ומשם להר הזיתים. ברוך דיין האמת
הרה"ח יהודה גוטסמן ע״ה תשפ"ג, מונטריאול קנדה
x
הרה"ח יהודה גוטסמן ע״ה תשפ"ג, מונטריאול קנדה
ממונטריאול שבקנדה מגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו של הרה"ח ר' יהודה גוטסמן ז"ל, מאנ"ש חסידי חב"ד במונטריאול והוא בן 71. חסיד וירא שמים, מקושר לרבי ומאיר פנים לכל אדם, היה חבר פעיל בקהילה במונטריאול. נולד בשנת תשי"ב וגדל בגארי, אינדיאנה. כשהכיר את 'מרכז שלוחים' בגיל 14, השתכנע ללכת וללמוד בישיבה. גוטסמן למד במערכת החינוך של ישיבת תות"ל מונטריאול הידועה גם בשם "המכללה הרבנית של קנדה", שהוקמה ע"י שלוחי הרבי הריי"צ. שותפו לחדר במעונות היה יבדלח"ט הרב מאניס פרידמן , שהיה שליח ותיק במניסוטה ומרצה וסופר בעל שם. במהלך הקריירה המקצועית שלו מילא תפקידים משמעותיים בחברת התעופה 'אייר קנדה' ולאחר מכן עבד כמנהל חשבונות באקדמיית בית רבקה במונטריאול, מרכז התורה בבית חב"ד ומחנה פרדס חנה לבנות. הוא התמסר לארגונים קהילתיים רבים, בהם הצלה, חברא קדישא וגמ"ח ליובאוויטש. הותיר אחריו את תבדלח"ט רעייתו הגב' בתיה גטוסמן , (לבית גולדשמיד). הלווייתו התקיימה אמש (שני) במונטריאול, ותמשיך היום (שלישי) בחזית 770 בקראון הייטס בשעה 12 בצהריים (שעון ניו יורק) עד בית העלמין ע"ש מונטיפיורי בקווינס. ברוך דיין האמת.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ל' סיון ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא בתרא
פרק: השותפין
דף יא
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ל' סיון ה׳תשפ״ד
קדושה
שחיטה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.