יומן חב״ד ג' סיון ה׳תשפ״ד

סיון ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
תחילת ימי הגבלה - ג' סיון
תחילת שלושת ימי ההגבלה.

כשהסתפרו בימי הגבלה, קודם ערב חג השבועות, לא היתה רוח כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע נוחה מזה.

הכנות למתן-תורה:

* "ההכנה העיקרית לקבלת התורה היא על-ידי לימוד התורה [ובפרט הלכות החג, כולל ובמיוחד – לימוד... העניין דמתן-תורה (הן בנגלה דתורה והן בתורת החסידות... שעל-ידי זה ניתוסף בהתשוקה והגעגועים לקבלת התורה], וכן על-ידי ההוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל; קבלת החלטות טובות להוסיף בלימוד נגלה ופנימיות התורה, הלכות פסוקות, ובפרט בלימוד ספר הי"ד להרמב"ם.

* צריכים לארגן 'כינוסים' של [אנשים, של נשים, ובפרט של] ילדי ישראל, 'צבאות ה'', בקשר ל'זמן מתן תורתנו': לפני מתן-תורה – בתורת הכנה למתן-תורה, ב"זמן מתן תורתנו" עצמו... וכן לאחרי מתן-תורה – בימי התשלומין.

בכינוסים אלו ובכל מקום יש להודיע ולפרסם שכל ילדי ישראל יגיעו לקריאת התורה דחג השבועות.

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג לאחל ברכת החג בנוסח "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות".

יש להזכיר אודות נתינת צורכי החג לכל הזקוקים לזה, ובהדגשה יתרה בנוגע לחג השבועות, הן מצד הנותן הן מצד המקבל.

חג השבועות היה נקרא בליובאוויטש 'חג המ"צות', כי לחץ להמשך...
תחילת שלושת ימי ההגבלה.

כשהסתפרו בימי הגבלה, קודם ערב חג השבועות, לא היתה רוח כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע נוחה מזה.

הכנות למתן-תורה:

* "ההכנה העיקרית לקבלת התורה היא על-ידי לימוד התורה [ובפרט הלכות החג, כולל ובמיוחד – לימוד... העניין דמתן-תורה (הן בנגלה דתורה והן בתורת החסידות... שעל-ידי זה ניתוסף בהתשוקה והגעגועים לקבלת התורה], וכן על-ידי ההוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל; קבלת החלטות טובות להוסיף בלימוד נגלה ופנימיות התורה, הלכות פסוקות, ובפרט בלימוד ספר הי"ד להרמב"ם.

* צריכים לארגן 'כינוסים' של [אנשים, של נשים, ובפרט של] ילדי ישראל, 'צבאות ה'', בקשר ל'זמן מתן תורתנו': לפני מתן-תורה – בתורת הכנה למתן-תורה, ב"זמן מתן תורתנו" עצמו... וכן לאחרי מתן-תורה – בימי התשלומין.

בכינוסים אלו ובכל מקום יש להודיע ולפרסם שכל ילדי ישראל יגיעו לקריאת התורה דחג השבועות.

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג לאחל ברכת החג בנוסח "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות".

יש להזכיר אודות נתינת צורכי החג לכל הזקוקים לזה, ובהדגשה יתרה בנוגע לחג השבועות, הן מצד הנותן הן מצד המקבל.

חג השבועות היה נקרא בליובאוויטש 'חג המ"צות', כי בו היו באים רבנים [הרב מכונה מ"ץ או מו"ץ: מורה צדק] חסידים לרבי.


(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום קבלת הנשיאות של אדמו"ר הצמח צדק
לאחר הסתלקות אדמו"ר האמצעי גמרו אומר זקני החסידים לבקש מאדמו"ר הצמח צדק כי יאות לקבל עליו את הנשיאות אך אדמו"ר הצמח צדק סירב. בג' סיוון תקפ"ט הגיע החסיד הרב פרץ חן לליובאוויטש לקראת חג השבועות בפגשו את אדמו"ר הצמח צדק פנה אליו באמרו כי כיון ש"איש (-אדמו"ר הזקן) מזריע תחילה יולדת נקבה (-הרבנית דבורה לאה) ואשה (-הרבנית דבורה לאה) מזרעת תחילה יולדת זכר (-אדמו"ר הצמח צדק)", הרי שלו יאתה הנשיאות. הצמח צדק ענה שמסכים, אך זאת בתנאי שלא ישאלו עצות בענינים גשמיים. הרב הלל מפאריטש שנכח במקום אמר "חסידים רוצים לשמוע חסידות", ואכן כעבור שעה קלה התאסף קהל רב ואדמו"ר הצמח צדק פתח באמירת מאמר.
הצמח צדק הצמח צדק
זכרון להולכים
הרה"ח צבי משה פריברט ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח צבי משה פריברט ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
בן הרב יצחק פריברט.
נולד ביום א בטבת תשמ"ג ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר מנוחות
הרה"ח מרדכי חולי ע״ה תשע"ב, בני ברק
x
הרה"ח מרדכי חולי ע״ה תשע"ב, בני ברק
במשך מספר שנים עבד כטבח בבישיבת 'תומכי-תמימים' באלעד. הלוויתו התקיימה ביום פטירתו, בעיר מגוריו, בני-ברק. ר' מרדכי נולד במקסיקו לפני כ-90 שנה. בהמשך עלה לארץ-הקודש, ושימש בין-השאר כעוזרו של הרב יעקב לנדא זצ"ל רב ואב'ד בני-ברק. בתקופה האחרונה בעלמא הדין עבד לפרנסתו במטבח הישיבה הקטנה באלעד. ידידיו מספרים שהיה מאיר פנים לכל תמים ודאג למחסורם. בתקופה האחרונה חלה במחלה קשה אולם למרות זאת התאמץ להופיע במטבח הישיבה. ר' מרדכי הסתיר את ייסוריו הרבים והראה תמיד פנים שוחקות. כאמור, הבוקר השיב את נשמתו ליוצרה. הותיר אחריו זרע של קיימא בנים ובנות צאצאים ההולכים בדרך התורה והישר.
הרה"ח ראובן דובער נפרסטק ע״ה תשנ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח ראובן דובער נפרסטק ע״ה תשנ"ח, הר הזיתים
בן הרב יחזקאל גדליה נפרסטק למד בישיבת תו"ת בווארשא מסר נפשו לחנך ב"ב בדרכי החסידות גם בהיותו בארץ גזירה.
נולד בערב פסח התרס"ו בעיר מינסק מזיביצק בפולין. ונפטר בשנת התשנ"ח הר הזיתים
הרה"ח פנחס גראש ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח פנחס גראש ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
בן הרב יצחק גראש
נפטר בשנת התשס"ג הר הזיתים
הרה"ח דוד קוגן ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
x
הרה"ח דוד קוגן ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
אחיו של הרב יצחק קוגן רב בית הכנסת 'בלשוי ברוניא' במוסקבה ; התגורר בפטרבורג עד חג הפסח האחרון ושם ניהל את חנות הבשר הכשרה בעיר ; בערב פסח האחרון הגיע לשהות אצל אחיו במוסקבה ומאז נותר בעיר ; הותיר אחריו שתי בנות נשואות ונכדים
הרה"ח זאב אברהם סלאווין ע״ה , מונטריאול
x
הרה"ח זאב אברהם סלאווין ע״ה , מונטריאול
מרת רבקה רחל חנון ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
מרת רבקה רחל חנון ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
בן הרב אברהם אליקום חנון
נפטרה בשנת התשמ"ה הר הזיתים
הרה"ח מאיר זאיאנץ ע״ה תשפ"א, סאן פאולו, ברזיל
x
הרה"ח מאיר זאיאנץ ע״ה תשפ"א, סאן פאולו, ברזיל
בצער רב מתקבלת מסאו פאולו שבברזיל הידיעה המעציבה על פטירתו של הנגיד הרה"ח הרב מאיר זאיאנץ ע"ה. בגיל 89 היה בפטירתו. בהדרכת הרבי הקים לפני עשרות שנים את מוסד 'בית יעקב' בברזיל. באחת היחידויות שזכה להן אצל הרבי, שאל אותו הרבי מהי תוכניתו לחיים. הרב זאיאנץ ענה שבכוונתו להתגורר בארצות הברית. הרבי אמר לו: "אתה צריך לחזור לברזיל, שם המקום שלך". היה מראשי התורמים להדפסת הליקוטי שיחות. וקיבל על כך קירובים גדולים מהרבי. עד שההקדשה היחידה שהייתה בחוברות הליקוטי שיחות הייתה שלו, לאור 'הסכם' שעשה עם הרבי (מסופר כי פעם בעת שהרבי חפץ לשים בליקוטי שיחות הקדשה לאביו, ביקש רשות מר' מאיר). על היחידות הראשונה שזכה לה אצל הרבי הריי"צ, סיפר לימים הרב זאיאנץ לעורך השבועון 'כפר חב"ד', ידידו הרב אהרן דב הלפרין יבדל לחיים:  "כשנכנסנו, הרבי הביט עלינו במבט בוחן ואז השתפך בחיוך רחב מאוד באמרו: "ממש דעם טאטינס פנימ'ער" [=תואר פניכם ממש כפני אביכם], והיה ניכר עליו שהוא ממש מתרומם מרוב שמחה. אחרי הכל, הגענו ממקום נידח כמו ברזיל, ובכל זאת, הכרת פנינו ענתה בנו שנתחנכנו ברוח חסידית. היתה לרבי הריי"צ הנאה גדולה מזה. "אני לא הכרתי אז את מנהגי ליובאוויטש, ולכן ברגע שנכנסנו לחדרו של הרבי, מיהרתי להתקרב אל הרבי ונתתי לו יד לשלום, כפי שמקובל אצל חסידי פולין. הגבאי של הרבי, הרב סימפסון ז"ל, העיר לי מיד שאצלנו לא נהוג לתת יד לרבי, אבל ידי כבר היתה מושטת ולא יכולתי להחזיר אותה והרבי החזיר לי את ידו לשלום. אחר כך גם אחי מרדכי הושיט את ידו לרבי לשלום". ביו"ד שבט תש"י, יום ההסתלקות, נ
ר' אייזיק איזנברגר ע״ה תשע"ד, פתח תקוה
x
ר' אייזיק איזנברגר ע״ה תשע"ד, פתח תקוה
הותיר אחריו את אשתו בנים ובת: ר' ישראל איזנברגר יהוד, הרב משה דוד איזנברגר מנהל ת"ת מגדל העמק, והג אסתר קליין מושב נחלים
ר' חיים מרדכי אקשטיין ע״ה תשע"ט, בני ברק
x
ר' חיים מרדכי אקשטיין ע״ה תשע"ט, בני ברק
מאנ"ש חסידי חב"ד בבני ברק.
הרה"ח נח חיימסון ע״ה תשפ"ג, ירושלים
x
הרה"ח נח חיימסון ע״ה תשפ"ג, ירושלים
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב נח חיימסון ז"ל מאנ"ש חסידי חב''ד בירושלים. היה מתלמידיו של המשפיע הנודע הרב חיים שאול ברוק ז"ל בישיבה בראשון לציון הותיר אחריו רעייתו תחחי' וכן את בניו; הרב אליעזר חיימסון מבני ברק, הרב יוסף חיימסון מבני ברק, הרב חיים דוב חיימסון ממגדל העמק, הרב אברהם חיימסון מהר שמואל, הרב שלמה חיימסון מהר שמואל ובנותיו למשפחות: עירוני, אייזנר ופרלמן . הלווייתו תתקיים הבוקר (ד') בשעה 10:30 משמגר להר הזיתים, שם ייטמן. המשפחה יושבת 'שבעה' בביתו בשכונת רמות ירושלים, רחוב הקונגרס הציוני 11 דירה 28, עד כניסת החג. ת.נ.צ.ב.ה.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ג' סיון ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: השואל
דף קב
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ג' סיון ה׳תשפ״ד
נשים
אישות

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים יעקב כפר (ירושלים) - חני בראך (נחלת הר חב”ד) אחוזת פרידמן

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.