יומן חב״ד י' סיון ה׳תשפ״ד

סיון ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום חתונת הרמ"מ והרבנית שיינא הורנשטיין
בי' סיון תרצ"ב נערכה בלנדרוב בפולין חגיגת החתונה של בת הרבי הריי"צ - הרבנית שיינא עם נכד הרבי המהר"ש הרב מנחם מענדל הורנשטיין.
הרבנית שיינא הי הרבנית שיינא הי"ד
הרב מנחם מענדל הכהן הורנשטיין הי הרב מנחם מענדל הכהן הורנשטיין הי"ד
זכרון להולכים
מרת שרה חדד ע״ה תשס"ח, כפר סבא
x
מרת שרה חדד ע״ה תשס"ח, כפר סבא
הותירה אחריה שני בנים: ר' מאיר ישראל מכפר-סבא, ור' אברהם מכפר-חב"ד
מר ברוך ששונוף ע״ה תשס"ט,
x
מר ברוך ששונוף ע״ה תשס"ט,
בן חנה וחייא ע"ה היה אדם טוב ונדבן גדול כמו כן תמך בהתלהבות לבית חב"ד בגבעת אולגה בחדרה את ימיו האחרונים הקדיש בשיפוץ המקום והיה שם מבוקר עד השעות המאוחרות של הלילה למרות שהיה חולה לב ועליו יאמר " והלך צדקך לפניך " ת.נ.צ.ב.ה
נפטר ב- י סיון תשס"ט בן 69
הרה"ח שלום דב גוראריה ע״ה תשס"ט,
x
הרה"ח שלום דב גוראריה ע״ה תשס"ט,
מחשובי רבני חב"ד ובן 77 שנים. בנו של המשפיע הרב משה גוראריה ע"ה מתל-אביב, ושם גם למד בבחרותו. מאוחר יותר נסע ללמוד ב-770 במחיצת כ"ק אדמו"ר. לאחר נישואיו שימש שליח בקייפ טאון, דרום אפריקה ואחר-כך ביוהנסבורג. במוצ"ש האחרון לקה בשבץ והבוקר, כאמור, הלך לעולמו. הותיר אחריו את רעייתו הרבנית ויני, את שתי בנותיו ואת בניו הרב מיכאל מסידני, אוסטרליה, אברהם מניו-יורק ובן נוסף המתגורר באיווה
הרה"ח אברהם הלוי לויטאנסקי ע״ה תשס"ז, קומרס, קליפורניה
x
הרה"ח אברהם הלוי לויטאנסקי ע״ה תשס"ז, קומרס, קליפורניה
בן הרב יצחק אייזיק הלוי לויטאנסקי, כיהן כשליח הרבי בס' מוניקה בקליפורניה. היה מראשוני השלוחים שיצאו לחוף המערבי של ארה"ב ופעל במסירות רבה קירב מאות יהודים לחיי תורה ומצוותוהיה אהוב על כולם.
נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ מאונט אוליוו בעיר קומרס קליפורניה
הרה"ח ארי ליב לאופר ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ארי ליב לאופר ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב פסח הלל לאופר
נפטר בשנת התשמ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מלה ברכה קורצווייל ע״ה תשע"ז,
x
מרת מלה ברכה קורצווייל ע״ה תשע"ז,
אמו של ר' ליפא קורצווייל
הרה"ח שלום ראזענבלום ע״ה תשס"א, מונטריאול
x
הרה"ח שלום ראזענבלום ע״ה תשס"א, מונטריאול
בן הרב אברהם יצחק ראזענבלום
נפטר בשנת תשס"א מונטריאול
מרת פייגא וילימובסקי ע״ה תשנ"ח, פתח תקווה
x
מרת פייגא וילימובסקי ע״ה תשנ"ח, פתח תקווה
בת הרב יעקב וילימובסקי אשת הרב התמים ר' זושא המכווה דעם רבינס פרטיזן מחשובי עסקני אנ"ש באה"ק ת"ו.
נולדה בשנת תרע"ט בעיר יאסי שברומניה ונפטרה בשנת התשנ"ח מנ"כ פתח תקוה
מרת רחל סגל ע״ה תשנ"ב, הר המנוחות
x
מרת רחל סגל ע״ה תשנ"ב, הר המנוחות
בת הרב צבי מאיר סגל.
נפטרה בשנת התשנ"ב הר המנוחות
מרת טילה בלניצקי ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
מרת טילה בלניצקי ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
בתו של אבא לוין(סבא יואל)
נפטרה בשנת התשס"ט בכפר חב"ד הובאה למנוחת עולמים בהר הזיתים שבירושלים
מרת רייזל ננס ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
מרת רייזל ננס ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
בת הרב אברהם אליהו ננס. תמכה בבעלה במסירות נפש אשר ישב כ שנה במאסר ברוסיא על שעסק בהפצת תוה"ק
נפטרה בשנת התשמ"ז הר הזיתים
מרת יוכבד מרים רובין ע״ה תש"ע, מונטריאול
x
מרת יוכבד מרים רובין ע״ה תש"ע, מונטריאול
אלמנת הרב משה רובין ע"ה. הותירה אחריה את ילדיה: הרב ישראל רובין שליח באלבני, גב רחל זקלוס - דטרויט, גב אסתר שיינדעל חנוביץ - מונטריאול, גב שרה יוסביץ מברוקלין
הרה"ח שניאור זלמן דוד אזימאוו ע״ה תש"מ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שניאור זלמן דוד אזימאוו ע״ה תש"מ, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב מאיר בער אזימאוו
נפטר בשנת התש"מ מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רבקה שיינא נאטיק ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
x
מרת רבקה שיינא נאטיק ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
בת הרה"ח ר' סעדיה ליברוב ז"ל, תושבת קראון הייטס, "כאן צוה ה' את הברכה", בשלשים השנים האחרונות, שנפטרה בשיבה טובה, בגיל 93. הותירה אחרי' בנים ובנות: אסתר הדסה הערצל (קראון-הייטס, ברוקלין), שמואל נאָטיק (ביתר עילית, ארה"ק), יוסף יצחק נאָטיק (פריז, צרפת), צבי הירש נאָטיק (קראון-הייטס, ברוקלין), מנחם מענדל נאָטיק (סיאַטל וושינגטון, ארה"ב), אביגיל נאָטיק (פריז, צרפת), קריינא דבורה הערשקאָפּ (קראון-הייטס, ברוקלין), אברהם זרח נאָטיק (קראון-הייטס, ברוקלין) ומשה שמעון נאָטיק (מונטריאל, קנדה). הותירה אחרי' גם אחים ואחיות: הרב חיים שמואל מנחם מענדל ליברוב (לונדון, אנגלי'), הרב שלום דובער ליברוב (ברינוא, צרפת), הרב אלכסנדר סנדר ליברוב (מנצ'סטר, אנגלי'), הרב שניאור זלמן ליברוב (אנטוורפן, בלגי') ומרת פריידל זירקינד (מונטריאל, קנדה), נכדים ונינים. בחודש שבט תשע"ט נפטרה בתה שטערנא שרה (פּרטוש) ע"ה. 17 שנה קודם פטירתה נפטר בעלה, ר' שלום דובער ז"ל. אחותה אסתר הדסה ע"ה נפטרה בצעירותה (במחנות המעבר אחרי היציאה מרוסי' הסובייטית), ואחותה מרת קריינא דבורה גרינפעלד ע"ה נפטרה בגיל צעיר, באנטוורפן, בלגי'.
הרה"ח יהודה גלקר ע״ה תשפ"א, קראון הייטס
x
הרה"ח יהודה גלקר ע״ה תשפ"א, קראון הייטס
בערב שבת, י' בסיון, הלך לעולמו ר' יהודה יצהר (גרנט) גלקר, מותיקי תושבי שכונת קראון הייטס. נמנה עם מתפללי בית הכנסת בישיבת 'חובבי תורה' • הותיר את בנו יעקב ואת בתו רבקה. הלווייתו עברה מול 770 ביום שישי. יהי זכרו ברוך
מרת צילה בלניציקי ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
מרת צילה בלניציקי ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
הותירה אחריה ילדים ונכדים רבים. ילדיה: ר' אפרים בלניצקי מראשל"צ, ר' חיים בלניצקי מכפ"ח, הגב מאשה גנזבורג מקראון הייטס, ר' לייב בלניצקי מכפ"ח, והגב מוסיא סטאק מקראון הייטס
הרה"ח דובער פלטיאל ע״ה תשל"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח דובער פלטיאל ע״ה תשל"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אליעזר פלטיאל מרביץ תורה ברבים בגלות רוסיא מסר עצמו על תורה ומצות ועל חינוך ילדיו ליהדות
נפטר בשנת התשל"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אליהו וולוביק ע״ה תשפ"א, קרית מלאכי
x
הרה"ח אליהו וולוביק ע״ה תשפ"א, קרית מלאכי
אבידה: מנחלת הר חב"ד הגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו של הרה"ח ר' אליהו וולוביק ע"ה, גבאי בית הכנסת המיתולוגי. בן 81 היה בפטירתו. מתולדות חייו המנוח ז”ל נולד ברוסיה שמאחורי ‘מסך הברזל’, שם למד בתלמוד תורה ובישיבה במחתרת. עם הגיעו לפרקו, נישא לרעייתו מרת פייגא, בתו של הרה”ח רבי רפאל שמעון קצנלבויגן זצ”ל, מי שהיה מקבוצת החסידים שעסקו במסירות נפש בהברחת אלפי חסידי חב”ד מרוסיה הסובייט
הרה"ח אליהו וולוביק ע״ה תשפ"א, קרית מלאכי
x
הרה"ח אליהו וולוביק ע״ה תשפ"א, קרית מלאכי
מנחלת הר חב"ד הגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו של הרה"ח ר' אליהו וולוביק ע"ה, גבאי בית הכנסת המיתולוגי. בן 81 היה בפטירתו. מתולדות חייו המנוח ז”ל נולד ברוסיה שמאחורי ‘מסך הברזל’, שם למד בתלמוד תורה ובישיבה במחתרת. עם הגיעו לפרקו, נישא לרעייתו מרת פייגא, בתו של הרה”ח רבי רפאל שמעון קצנלבויגן זצ”ל, מי שהיה מקבוצת החסידים שעסקו במסירות נפש בהברחת אלפי חסידי חב”ד מרוסיה הסובייטית במבצע ‘יציאת רוסיה תש”ו’, נלכד ונשלח לרצות עשר שנות גלות ועבודת פרך בסביר. גם לאחר שחרורו מסר את נפשו על שמירת הגחלת היהודית בברית המועצות במשך 16 שנים. בשנת תשל”ב הצליח המנוח זצ”ל לקבל אישורי יציאה לו ולמשפחתו, ועלה לארץ הקודש, שם קבע את מושבו בנחלת הר חב”ד. מאז, במשך עשרות שנים, ניהל את בית הכנסת המרכזי בנחל’ה, היה מסור בלב ונפש לבית הכנסת ודאג לרווחת המתפללים. היה סופר סת"ם וותיק ומפורסם. מכריו הגדירו אותו כ"חסיד של פעם, תמים, 'פנימי' ומסור מאוד, ואהוב על תושבי נחל'ה". לפני מספר שנים ב'שבת בראשית' לקה בשבץ מוחי, ובכוח הרצון העז שלו המשיך להתמודד למרות כל הקשיים. הותיר אחריו את ילדיו יבדלח"ט: מרת דובה שייקביץ, ר' לוי יצחק וולוביק, מרת חנה גלויברמן.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: י' סיון ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המקבל
דף קט
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: י' סיון ה׳תשפ״ד
נשים
גירושין/יבום וחליצה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים אלעזר משה דיין (קרית אתא) - שירה נחמה זנגולסז (אשקלון) בלוודר ראשון לציון
חתונת התמים מאיר משה אלבוים (ביתר עילית) - חנה כהן (אשדוד) כפר חב"ד א - האוהל

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.