יומן חב״ד ט"ו סיון ה׳תשפ״ד

סיון ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
הרבי הריי"צ נלקח למאסר
ביום זה באה משלחת היבסקציה לביתו של הרבי הריי"צ ואסרה אותו. הרבי ביאר כי יום זה הוא למעשה תחילת הגאולה, וציין את יום זה בחלק מהשנים.
הרבי הריי הרבי הריי"צ
בית המאסר שפאלרקע אליו הובל הרבי הריי בית המאסר שפאלרקע אליו הובל הרבי הריי"
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרשב"ץ
החסיד רבי שמואל בצלאל שפטיל (הרשב"ץ) התקרב לחסידות, והגיע לליובאוויטש בר"ח אדר תר"ח, חונך על ידי החסיד הרב מיכל אפאצקער, מונה על ידי הרבי המהר"ש לשד"ר, ועל ידי הרבי הרש"ב למחנכו ומדריכו של הרבי הריי"צ - שזכרונות רבים שמר מ"מורי הרשב"ץ", הרבי הריי"צ מינהו למשפיע בישיבת תומכי תמימים.

נפטר בט"ו סיון תרס"ה והובא לקבורה בסמיכות לאהל בליובאוויטש.
ימי חב"ד
הרבי הריי"צ מעתיק את מושבו מוורשא לאוטבוצק
לאחר שבתקופה הראשונה לבואו לפולין התגורר הרבי הריי"צ בוורשא, בט"ו בסיון העתיק הרבי את מושבו בעקבות מצבו הבריאותי ובהמלצת רופאים - ועמו את מרכז חסידות חב"ד - לאוטבוצק הסמוכה.
הרבי הריי הרבי הריי"צ
זכרון להולכים
הרה"ח שלום דוב שטיינברג ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח שלום דוב שטיינברג ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
בן הרב בנימין צבי שטיינברג. זיכה הרבים בספריו חומש פירוש רש"י המפורש בית המקדש והמשכן וכליו ועוד שאר ספרים גמל חסד בגופו ובממונו הרבה להטיב בסבר פנים יפות
. נפטר בשנת התשס"ג הר המנוחות
מרת תמר ליפש ע״ה תשע"ב, הר הזיתים
x
מרת תמר ליפש ע״ה תשע"ב, הר הזיתים
נכדתו של הרב ר' ישראל נח בלינצקי ע"ה, היתה מהמשפחות הראשונות שהקימו את כפר חב"ד, שימשה כגננת בכפר, וגידלה דור של ילדים בכפר חב"ד.הותירה אחריה, ילדים: ר' חיים מקראון הייטס, ר' שלמה מכפר חב"ד, ר' יוסי מנחלת הר חב"ד, הגב' כץ קריית גת
הרה"ח נתן אשכנזי ע״ה תשס"ה, טבריה
x
הרה"ח נתן אשכנזי ע״ה תשס"ה, טבריה

מכפר חב"ד. בן הרב משה אשכנזי ע"ה. היה חסיד אהוב וחביב על כל מכריו וידידיו. חוט של חן וחסד היה משוך על כל הליכותיו והצטיין כבעל שמועה המהווה אוצר בלום של סיפורי חסידים ותולדותיהם, בעל מנגן ובעל תפילה שקולו הערב והמרגש מעורר וממס את הלבבות. נולד בשנת תש"ו בתל אביב ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בית העלמין הישן טבריה. הרב נתן ע"ה הותיר אחריו את רעייתו חנה, וילדים: הרב אליעזר, משלוחי חב"ד בתאילנד; הגב' לאה וישצקי מכפר חב"ד, גב' טויבי הלפרין מאלעד; ר' יוסי מכפר חב"ד, ר' מאיר מכפר חב"ד, והת' מנחם-מענדל. אביו הרב משה, ואחיו הרב מרדכי-שמואל, רבו של כפר-חב"ד; הרב חיים מלוד, הגב' שרה טברסקי מקראון-הייטס והגב' מלכה וילשאנסקי מצפת.

הרה"ח חיים יעקב רפאל שרייבר ע״ה תשס"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים יעקב רפאל שרייבר ע״ה תשס"ב, הר הזיתים
בן הרב ישראל פנחס שרייבר עסק במלאכת שמים בלימוד וחינוך תשב"ר וכגזבר ביהכנ"ס "בית מנחם" בכפ"ח ביושר ובנאמנות היה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטר בשנת התשס"ב הר הזיתים
מרת חיה שרה פראדקין ע״ה תשס"ח, מונטריאול
x
מרת חיה שרה פראדקין ע״ה תשס"ח, מונטריאול
גב פראדקין אמו של שליח הרבי בס. דייגו הרב יונה פראדקין, רובי פראדקין ממונטריאל, וגב שושנה קאפלאנד
מרת סימא חסיה וישצקי ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
מרת סימא חסיה וישצקי ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
בת הרב התמים ר' בן ציון וישצקי אשת הרב התמים משה ז"ל מסרה נפשה ברוסיא על חינוך ילדיה לתרוה וחסידות
נפטרה בשנת התשמ"ה הר הזיתים
הרה"ח שניאור זלמן גורעוויטש ע״ה תשמ"ז, מונטריאול
x
הרה"ח שניאור זלמן גורעוויטש ע״ה תשמ"ז, מונטריאול
בן הרב מנחם מענדל גורעוויטש. מגזע וותיקי חסידי חב"ד עסקן חרוץ רודף צדקה וחסד תמך במסירה ונתינה מוסדות חב"ד והקים בנין בי"ס בית רבקה במאנטרעאל
נפטר בשנת התשמ"ז מונטריאול
הרה"ח הררי יונה דוב בלומברג ע״ה תר"צ, תל אביב
x
הרה"ח הררי יונה דוב בלומברג ע״ה תר"צ, תל אביב
הרב הררי יונה דוב בן הרב יהודה בלומברג. מחסידי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בשנת תרס"ז עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב. חיבר שני ספרים. שילם במיטב כספו כדי לרכוש מאמרי חסידות. נולד בסרדניק במנחם אב התר"י ונפטר בשנת תר"צ מנ"כ טרומפלדור בתל אביב גוש: 01 אזור: ב שורה: יט מקום: 43
מרת שבי פיקרסקי ע״ה תשפ"ב, בוגוטה קולומביה
x
מרת שבי פיקרסקי ע״ה תשפ"ב, בוגוטה קולומביה
אבל במשפחת השלוחים: לאחר מחלה קשה נפטרה בדמי ימיה השליחה הגב' שבי פיקרסקי ע"ה שליחת חב"ד בבוגוטה, קולומביה. בת 46 בפטירתה. עמדה לצד בעלה יבדלח"ט בשליחות הרבי, פעלה רבות בקרב נשות הקהילה במסירות נפש אמיתית. הותירה אחריה את בעלה, הרב חנוך פיקרסקי וילדיהם; מנדל פיקרסקי (קראון הייטס), חיים פיקרסקי, חנה פיקרסקי, שיינה פיקרסקי, יוסי פיקרסקי, שייע פיקרסקי ופרץ פיקרסקי. הותירה אחריה גם את אחיה ואחיותיה: גב' רושל לוי (בואנוס איירס, ארגנטינה), גב' רוזה כהן (מונטריאול, קנדה), הרב אליהו סוויד (ברנקייה, קולומביה), וגב' נעמי הבר (קראון הייטס). הלוייה תתקיים היום, יום רביעי, ביציאה מבית ההלוויות שומרי הדת בשעה 13:30 לערך ותעבור ליד 770 בשעה 14:30 לערך, שעון ניו יורק. ברוך דיין האמת.
מרת פריידא סימפסאן ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פריידא סימפסאן ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב בנימין אליהו סימפסאן
נפטרה בשנת התשס"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אריאל גלעדי ע״ה תשפ"ב, רחובות
x
הרה"ח אריאל גלעדי ע״ה תשפ"ב, רחובות
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של ר ' אריאל גלעדי ז"ל מרחובות, שנפטר בפתאומיות במהלך ביקור בהולנד. המנוח, בנו של יבלדחט"א, הרב שלמה גלעדי - ראש כולל 'אור זרוע' ברחובות. הלוויתו יצאה אמש ( בשעה 21:30) בערב מבית הוריו - רחוב הפלמ"ח 12 רחובות, אל עבר בית העלמין גורודסקי בעיר, שם נטמן. ת.נ.צ.ב.ה.
הרה"ח משה שלמה הלוי לויטן ע״ה תש"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח משה שלמה הלוי לויטן ע״ה תש"ד, הר הזיתים
בן הרב יצחק הלוי לויטן
נפטר בשנת תש"ד הר הזיתים
ר' אליהו ויסברג ע״ה תשע"ט, אחיעזר
x
ר' אליהו ויסברג ע״ה תשע"ט, אחיעזר
בנם של ר' יוסף ושרה ויסברג, נפטר והוא בן 28 שנים בלבד. חבריו מספרים על חיוך קורן שבקע מפניו תדיר, ועל דמות נדירה של דאגה ואכפתיות.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ט"ו סיון ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המקבל
דף קיד
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ט"ו סיון ה׳תשפ״ד
נשים
סוטה/איסורי ביאה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.