יומן חב״ד כ"ח סיון ה׳תשפ״ד

סיון ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
יום הבהיר - כ"ח סיון
יום הצלת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ורעייתו הרבנית ע"ה מעמק הבכא האירופי, בהגיעם לשלום לארה"ב (תש"א).

ביום זה החלה תנופה חדשה בהפצת היהדות והמעיינות, בייסוד שלושת המוסדות המרכזיים: 'מחנה ישראל', 'קה"ת' ו'מרכז לענייני חינוך', שנמסרו על-ידי מייסדם, כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, לניהול חתנו, כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, כ"יושב ראש ועד הפועל" של כל אחד מהם.

נקבע על-ידי כ"ק רבינו כיום סגולה, להפצת המעיינות והיהדות חוצה והתוועדויות חסידיות. ובלשונו: "כבר נקבע על-ידי רבים מישראל ליום התוועדות וקבלת החלטות טובות בכל הפעולות דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה, וכבר ראו התוצאות מהתוועדויות אלה במעשה בפועל במשך יותר משלוש שני חזקה".

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום הגעת הרבנית חנה לארה"ב
לאחר תלאות רבות, הגיעה הרבנית חנה לחופי ארה"ב, הרבנית הגיעה בלוויית בנה הרבי שנסע במיוחד לפאריז על מנת לבוא עמה (הרבי שהה בפאריז תקופה ארוכה, וזכרונות רבים השתמרו מתקופה זו).
הרבנית חנה הרבנית חנה
ימי חב"ד
יום הבהיר - יום הגעת הרבי והרבנית לארה"ב מעמק הבכא
ביום זה הגיעו הרבי והרבנית לארה"ב, היה זה לאחר השתלדות רבה של הרבי הריי"צ להוציאם מעמק הבכא באירופה. מיום זה נעשתה "תנופה חדשה" בהפצת המעיינות, שכן מאז הגעת הרבי לארה"ב החל הרבי לעסוק בעסקנות הכלל ולפתח את המוסדות "מרכז לעניני חינוך", "מחנה ישראל" ו"קה"ת".
יום זה צויין על ידי הרבי בשנים האחרונות. בתשנ"א חילק הרבי קונטרס המגולל את פשר היום.
ימי חב"ד
קישורי התנאים של הרבי הריי"צ
בכ"ח סיון תרנ"ו נערכו בליובאוויטש קישורי התנאים של הרבי הריי"צ. החתונה התקיימה כעבור יותר משנה.
הרבי הריי הרבי הריי"צ
זכרון להולכים
הבה"ח הת' נפתלי אלרון נאדה ע״ה תשנ"ג, הר המנוחות
x
הבה"ח הת' נפתלי אלרון נאדה ע״ה תשנ"ג, הר המנוחות
נולד בשנת התשל"ז בירושלים ונפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ בהר מנוחות
מרת סלאווא איידעלמאן ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
מרת סלאווא איידעלמאן ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
בת הרב יואל איידעלמאן. אשת הרב ארי דוב ז"ל גידלה את ילדיה ונכדיה לתורה ולחסידות מתוך מסירות נפש
נפטרה בשנת התשמ"ז הר הזיתים
הרה"ח חיים אהרן הורויץ ע״ה תרמ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים אהרן הורויץ ע״ה תרמ"א, הר הזיתים
בן הרב מאיר הורויץ
נפטר בשנת התרמ"א הר הזיתים
הרבנית מושקא דבורה לעווין ע״ה תשיד,
x
הרבנית מושקא דבורה לעווין ע״ה תשיד,
בת הגה"ח רבי יהודה לייב סלונים זצ"ל שהיה בנה בכורה של הרבנית הצדקנית מנוחה רחל סלונים בתו של כ"ק האדמו"ר האמצעי. קיבלה לאחר נישואיה את דירתה של ה"באבע מנוחה רחל" בחברון.בזיוו"ר היתה נשואה להרב נחמן אפשטיין ז"ל ובזיוו"ש היתה נשואה להר"ר מנחם מענדל לעווין ז"ל.היתה צדקנית, צנועה ואצילית. סיפרה הרבה ממה ששמעה מסבתה המפורסמת.
נולדה בחברון נלב"ע בשם טוב בכ"כ בסיון תשיד.
מרת בלומא לאה גרינפלד ע״ה תשע"ו,
x
מרת בלומא לאה גרינפלד ע״ה תשע"ו,
אמו K VRC RTUCI DRHBPKS
מרת חיה שצערא קליובגאנט ע״ה תשל"ט, מלבורן
x
מרת חיה שצערא קליובגאנט ע״ה תשל"ט, מלבורן
בת הרב שמעון קליובגאנט אשת הרב התמים ר' איסר זצ"ל
נפטרה בשנת תשל"ט מנ"כ באוסטרליא מעלבארן
הנערה חנה דובקין ע״ה תשס"ה, צפת
x
הנערה חנה דובקין ע״ה תשס"ה, צפת
בת הרב יואל דובקין.
נפטרה בשנת תשס"ה צפת
הרה"ח דקל לוי ע״ה תשפ"א, רחובות
x
הרה"ח דקל לוי ע״ה תשפ"א, רחובות
אבל כבד: מרחובות מגיעה הידיעה המצערת על פטירתו של ר' דקל לוי ז"
מרת שושנה דייגי ע״ה תשפ"ב, תל אביב
x
מרת שושנה דייגי ע״ה תשפ"ב, תל אביב
ברוך דיין האמת: בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של הגב' שושנה דייגי ע"ה, אימו של יבלחט"א שליח חב"ד לגבעת שמואל הרב שבתי פישר שיחי'. ההלוויה יוצאת בשעה זו מבית העלמין ירקון שער תל אביב. יושבים 'שבעה' בבית המנוחה רח' גאולים 28 חולון. בימים ד', ה' וא' בשעות 9:30 עד 19:30 וביום שישי בין השעות 9:30 עד השעה 2. ברוך דיין האמת.
הרה"ח חונה חיים הכהן כהנא ע״ה תשס"ב, הר המנוחות
x
הרה"ח חונה חיים הכהן כהנא ע״ה תשס"ב, הר המנוחות
בן הרב אברהם יוסף הכהן כהנא
נולד ביום טז אדר א תרצ"ב ונפטר בשנת תשס"ב הר המנוחות.
הרה"ח שלום אלמליח ע״ה תשפ"א, מילאנו
x
הרה"ח שלום אלמליח ע״ה תשפ"א, מילאנו
ממילאנו שבאיטליה מתקבלת הידיעה המצערת על פטירתו של הרב שלום אלמליח, מוותיקי שלוחי הרבי בעיר. בגיל 74 היה בפטירתו. במשך עשרות שנים פעל במרכז 'נער ישראל' בעיר מילאנו. הייתה לו חיות מיוחדת ב'מבצע כשרות'. במסגרת הפעילות ב'נער ישראל' הקים הרב אלמליח במכז העיר חנוכייה גדולה וסוכה גדולה בסמוך לארמון מפורסם בעיר. מכריו מתארים אותו כ"בן אדם צנוע ועניו, מסביר פנים לכל אדם". הותיר דור ישרים מבורך. ילדיו יבדלחט"א - דינה בראוור מבוסטון מסט'וסטס, מיכאל אלמליח מאיטליה, גד אלמליח מאיטליה, חוה קליינמן מחיפה, אריה אלמליח מאיטליה, דבורה מטוף מלוד ואסתר אלמליח מאיטליה. הלווייתו תצא מחר (רביעי), בשעה 11:00 בבוקר, מבית ההלוויות שמגר בירושלים. המשפחה תשב 'שבעה' בבית בתו של המנוח, בעל התניא 11 דירה 12 לוד. יהי זכרו ברוך.
מרת חיה לאה חאנין ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חיה לאה חאנין ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חי לאה בת הרב שמואל חאנין זכתה לשמש את בית הרב וביתה הי תמיד אור לצדקה וחסד ולהחזקת התורה ולתוועדויות חסידים בימים המרודים זכתה להציל ולתת מזור ותרופה למאות מאחב"י מתוך מס"נ. נפטרה בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: כ"ח סיון ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא בתרא
פרק: השותפין
דף ט
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: כ"ח סיון ה׳תשפ״ד
קדושה
מאכלות אסורות/שחיטה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים שמוליק סופר (מגדל העמק) - יהודית ברכהן (כפר חב״ד) אולם האירועים בית רבקה כפר חב״ד ב׳

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.