יומן חב״ד כ"ט אייר ה׳תשפ״ב

אייר ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ערב ראש חודש - כ"ט אייר
* ביום זה – 'יום כיפור קטן' – יש להוסיף בג' הקווין: תורה, עבודה (תפילה שבמקום קרבנות), גמילות-חסדים וצדקה.
זכרון להולכים
מרת רבקה ברין ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רבקה ברין ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב חיים יוסף ברין
נפטרה בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חוה גולדיס ע״ה תשס"ד,
x
מרת חוה גולדיס ע״ה תשס"ד,
אשת הרב בעל מסירות נפש ר' משה ע"ה גולדיס. משפחתה הייתה משפחה של מסירות נפש ממש. במשך שנים הקשות ברוסיה, תמכו בני המשפחה בחסידים שהתגוררו בצ'רנוביץ, ביניהם גם המשפיע החסידי הרב מנחם מענדל פוטערפס ע"ה. בני הזוג היו בעלי חסד גדולים, ובזכותם גדלו דורות שלמים של חסידים יראים ושלמים ושלוחים
הבה"ח הת' יששכר דב פרידמן ע״ה תשנ"ו, צפת
x
הבה"ח הת' יששכר דב פרידמן ע״ה תשנ"ו, צפת
בן הרב אליהו אריה פרידמן.
נפטר בשנת התשנ"ו מנ"כ בהר צפת
מרת גולדה נודל ע״ה תשע"א, אחיעזר
x
מרת גולדה נודל ע״ה תשע"א, אחיעזר
אחות של הרב מרדכי שוסטרמן ע"ה שהיה הבעל קורא אצל הרבי. הותירה אחריה שני בנים: ר' אהרן נודל מכפר חב"ד ור' נחום נודל מרחובות
הרה"ח לוי יצחק פריידין ע״ה תשנ"ג, ירקון
x
הרה"ח לוי יצחק פריידין ע״ה תשנ"ג, ירקון
בן הרב יהודה לייב פריידין שימש צלם של בית חיינו זכה לקירובים רבים כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
נפטר בשנת התשנ"ג מנ"כ ירקון תל אביב
הרה"ח ראובן אפרים יאוואראווסקי ע״ה תשס"ב, מלבורן
x
הרה"ח ראובן אפרים יאוואראווסקי ע״ה תשס"ב, מלבורן
בן הרב שמואל יאוואראווסקי תלמיד בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מקושר בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו למד בשקידה והתמדה ימים ולילות עסק במבצעים ובפרט מבצע תפילין.
נקטף בדמי חייו בשנת תשס"ב מנ"כ באוסטרליא מעלבארן
מרת שרה בילא הכהן ע״ה תשמ"ב,
x
מרת שרה בילא הכהן ע״ה תשמ"ב,
בת הרב אפרים הכהן
נפטרה בשנת התשמ"ב
הרה"ח משה אליעזר ליפא הכהן לעהרער ע״ה תשכז, מונטריאול
x
הרה"ח משה אליעזר ליפא הכהן לעהרער ע״ה תשכז, מונטריאול
בן הרב רפאל הכהן לעהרער
נפטר בשנת התשכז מונטריאול
הרה"ח חיים הלל אזימוב ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים הלל אזימוב ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
בן הרב צבי הירש אזימוב מקלימאוויטש מחשובי התמימים מקושר בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ומחיילין הנאמנים הי שקוע ומסור בענין חינוך בני ובנות ישראל עטה"ק למעלה משלשים שנה בפריז שבצרפת וגם מנעוריו בהיותו ברוסיה מסר ונתן נפשו לכל עניני חב"ד.
נפטר בשנת התשמ"א הר הזיתים
הרה"ח יהושע דוברבסקי ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יהושע דוברבסקי ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
נולד ברוסיה, ועבר עם משפחתו לפריז, שם התחתן. במשך שלושה עשורים היה מעורכי לקוטי שיחות באידיש, כאשר עבודה זו זיכתה אותו במחמאות נדירות מהרבי. על אחת השיחות שערך, העיר הרבי: "זו הנחת רוח הגדולה ביותר מהשיחות שלי שראיתי מעודי". היה מוכר בעיקר כמי שפירסם מאמרים רבים בעיתון באידיש "די אידישע היים", ובשבועונים באידיש נוספים. הותיר אחריו: אישה - הגב' אסנת דוברבסקי, וילדיו השלוחים: מרת שטערנא שרה גורביץ' ליון צרפת, הרב יוסף-יצחק דוברבסקי קוריטיבה ברזיל, הרב ליפא דוברבסקי וונקווור קנדה, הרב מנחם מענדל דוברבסקי דאלס טקסס, מרת מרים לבקובסקי לוס אנג'לס קליפורניה, מרת זלאטא גייסינסקי טסדה מרילנד, והגב' חנה כצמאן מסטייטן איילנד ניו יורק.
הרה"ח אליעזר ראבינאוויץ ע״ה תש"ו, טשקנט
x
הרה"ח אליעזר ראבינאוויץ ע״ה תש"ו, טשקנט
בן הרב יוסף ראבינאוויץ
נפטר בשנת תש"ו טשקנט
מרת מרים מירביס ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מרים מירביס ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אריה מירביס
נפטרה בשנת תשל"ז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת דבורה חייקין ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת דבורה חייקין ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב ישראל דוב חייקין
נפטרה בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.