יומן חב״ד א' אייר ה׳תשפ״ב

אייר ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
א' אייר ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/New/Media/PlayShiurModels.aspx?English=False&FileName=33354057&Video=True&Lang=English
עמוד גמרא יומי
א' אייר ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/New/Media/PlayShiurModels.aspx?English=False&FileName=33354057&Video=True&Lang=English
לוח מנהגים
ראש חודש - א' אייר
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

לחץ להמשך...
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".

סגור
ימי חב"ד
אירוע הטבח בבית הספר למלאכה
במהלך תפילת ערבית, חדרו מחבלים למתחם בית הספר למלאכה בכפר חב"ד, וירו למוות בקבוצת תלמידים בעת שהתפללו ערבית. באירוע נהרגו ארבעה נערים ומדריכם.
הרבי שלח מכתבי עידוד ולאחר מכן קבוצת שלוחים מיוחדת לעודד את רוחם של אנ"ש שנפלה בעקבות המאורע הקשה.
המדריך ר' מאיר פרידמן מתאבל במקום הטבח המדריך ר' מאיר פרידמן מתאבל במקום הטבח
זכרון להולכים
מרת גמר מעטוף ע״ה תשע"ו,
x
מרת גמר מעטוף ע״ה תשע"ו,
אמו של המרא דאתרא ושליח הרבי למושב ברקת הרב סעדיה מעטוף
מרת קריינא דבורה הירשהורן ע״ה תשע"ה,
x
מרת קריינא דבורה הירשהורן ע״ה תשע"ה,
הותירה אחריה את בעלה ר' אבנר, בניה: בנימין דוד וצבי. אחיה ואחיותיה: הגב' מיכלע לוין (ניו יורק), ר' אלי' איידעלמאן (פריז), ר' יוסף יצחק איידעלמאן (פריז), ר' משה מנחם מענדל איידעלמאן (פריז), הגב' שיינא פראדע הורוויץ (ניו יורק), ר' חיים יונה ע"ה, הגב' גיטל מטוסוב (פוקונוס, ארה"ב), הגב' חנה סופרין (לידס, אנגליה), הגב' רבקה מייערס (ירושלים), הגב' בליומא סערעבראנסקי (סורפרס פרדיס, אוסטרליה), ר' שניאור זלמן איידעלמאן (מלבורן, אוסטרליה), ר' לוי איידעלמאן (קרית שמואל, אה"ק)
הרה"ח משה מולער ע״ה תשע"ו,
x
הרה"ח משה מולער ע״ה תשע"ו,
שימש כעוזר מנהל מרכז התפעול של חב"ד ליובאוויטש המרכזי של אילפורד שבלונדון, תחת הנהגתו של הרב אריה סופרין.יחד עם אשתו השליחה , היה מארגן פעילויות הנוער לאורך כל השנה, ופיקח על הכשרת מטבחים, ובדיקת תפילין ומזוזות.גם ארגן תוכניות פעילות וארוחות מרכזיות בשבתות, שיעורי תורה וחסידות, פעילויות העשרה וביקורים בבתי רפואה."אחד האנשים הכי יקרים ואהובים, נלקח מאיתנו ע"י הקב"ה," התייחס אחד מחבריו לפטירתו הפתאומית. "מוקדם מדי."הותיר אחריו את אשתו מרת ברכה מולער (לבית ברנשטיין) ו -7 ילדיהם. גם הותיר אחריו את אמו מלונדון ואחים
מרת סימה סיידוף ע״ה תשע"א, כרמיאל
x
מרת סימה סיידוף ע״ה תשע"א, כרמיאל
היתה אשת חסד, ומכניסת אורחים גדולה, הותירה אחריה את ילדיה: ר' קובי סיידוף- פלורידה, ר' שלומי סיידוף- עכו, ר' יוסי סיידוף- ניו יורק, הגב בתיה ימין- כרמיאל, הגב דבורה לאה הלל- לוד
מרת רחל חריטונוב ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רחל חריטונוב ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בנותיה: הגב' רובשקין קראון הייטס, הגב' דסה וואגל לונדון, הגב' לאה דוברבסקי קראון הייטס, הגב' עטל קרסניאנסקי, פילדלפיה
הרה"ח חיים אריה שמעיה ע״ה תשס"ו, כפר יונה
x
הרה"ח חיים אריה שמעיה ע״ה תשס"ו, כפר יונה
בן יבלח"ט הרב דב שמעיה היה יהודי חסידי ויקר שדאג במסירות להחזקת בית כנסת חב"ד בכפר-יונה היה ממייסדי וגבאי בית כנסת חב"ד. במקביל, ניהל את חנות תשמישי הקדושה של בית חב"ד בעיר
נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ כפר יונה
מרת רחל קלמן ע״ה תשע"ז,
x
מרת רחל קלמן ע״ה תשע"ז,
רעייתו של השליח הרב מיכאל קלמן ממגדל העמק
הרה"ח יצחק אייזיק עזרקוביץ ע״ה תשס"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח יצחק אייזיק עזרקוביץ ע״ה תשס"ב, הר הזיתים
בן הרב יוסף עזרקוביץ
נפטר בשנת תשס"ב הר הזיתים
מרת אלטא שרה צערטל פעווזנער ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אלטא שרה צערטל פעווזנער ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב מנחם מענדל פעווזנער אשת הרב התמים המשפיע ר' אברהם ברוך ז"ל. מסרה נפשה על חינוך בני ובנותי בדרך התורה והחסידות
נפטרה בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חי גארעליק ע״ה תשמ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חי גארעליק ע״ה תשמ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אברהם גארעליק
נפטרה בשנת התשמ"ב מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שבע לאה שווארצביין ע״ה תשל"ח, מונטריאול
x
מרת שבע לאה שווארצביין ע״ה תשל"ח, מונטריאול
בת הרב שלמה נטע שווארצביין
נפטרה בשנת התשל"ח מונטריאול
הרה"ח אברהם ישעיהו שטראקס ע״ה תשע"ב, מוריסטאון
x
הרה"ח אברהם ישעיהו שטראקס ע״ה תשע"ב, מוריסטאון
ממוריסטאון, במשך 26 שנה, היה הרב שטראקס ע"ה, המורה של כיתה ב 'חדר' חב"ד בעיר, והיה מוערך ומכובד על ידי ההורים והתלמידים כאחד. חינך אלפי תלמידים.שטראקס כיהן גם כגבאי של קהילת לוי יצחק, בית הכנסת חב"ד במוריסטאון.התאלמן לפני שנים, ולפני ארבע שנים נישא בשנית. הותיר אחריו את ילדיו: צפורה, יוסף יצחק, מנחם מענדל, שניאור זלמן, שמואל ולוי.
הרה"ח לוי יצחק שקליאר ע״ה תשיא, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח לוי יצחק שקליאר ע״ה תשיא, מונטיפיורי, ניו יורק
בהרה "ח דוב בער שקליאר
נפטר בשנת התשיא מונטיפיורי, ניו יורק
הבה"ח הת' נסים עסיס ע״ה תשטז, הר המנוחות
x
הבה"ח הת' נסים עסיס ע״ה תשטז, הר המנוחות
ב"ר אברהם עסיס היד
נרצח בביה"ס למלאכה בכפר חב"ד בשנת התשטז הר המנוחות
הבה"ח הת' שמחה זילברשטרום ע״ה תשטז, הר המנוחות
x
הבה"ח הת' שמחה זילברשטרום ע״ה תשטז, הר המנוחות
בן הרב בנימין נחום זילברשטרום היד
נולד ביום יז באב תרצ"א בעיר לייפציג גרמניה ונרצח בביה"ס למלאכה בכפר חב"ד בשנת התשטז הר המנוחות
הילדה דבורה פריידה בוטמאן ע״ה תשטו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילדה דבורה פריידה בוטמאן ע״ה תשטו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שניאור זלמן בוטמאן
נפטרה בשנת התשטו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח בצלאל שאולזון ע״ה תרע"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח בצלאל שאולזון ע״ה תרע"ז, הר הזיתים
בן הרב יצחק שאולזון
נפטר בשנת התרע"ז הר הזיתים
הבה"ח הת' שלמה מזרחי ע״ה תשטז, הר המנוחות
x
הבה"ח הת' שלמה מזרחי ע״ה תשטז, הר המנוחות
ב"ר משה מזרחי היד
נרצח בביה"ס למלאכה בכפר חב"ד בשנת התשטז הר המנוחות
הרה"ח משה זקליקובסקי ע״ה תש"פ, דטרויט
x
הרה"ח משה זקליקובסקי ע״ה תש"פ, דטרויט
עם צאת השבת בניו יורק מתקבלת הידיעה הקשה על פטירתו של הרב משה זאקליקובסקי ע"ה, משלוחי הרבי בדטרויט מישיגן והמגיה המיתולוגי של כל ספרי קה"ת. המנוח ז"ל נולד לאביו הרב דוד העניך ולאמו מרת מאטיל. בצעירותו למד בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770, ובזמן לימודיו בישיבה בשנת תשל"ב, נמנה יחד עם ר' שניאור זלמן לויטין עם העוסקים בהוצאה לאור המחודשת של המשך תרס"ו תוך השוואה לצילום הכתבי יד של אדמו"ר הריי"צ. הוא זכה שהרבי יתייחס לעבודתו ואף יגיה את השיחה שהציע להכניס כהוספה לספר. לאחר נישואיו עם רעייתו מרת שיינדל אסתר, הצטרף לשלוחי הרבי בשכונת אוק פארק בדטרויט, מישיגן. במקביל לעבודתו בהפצת יהדות, שימש במשך תקופה כמחנך בתלמוד תורה המקומי. הרב זקליקובסקי נמנה עד יומו האחרון, במשך למעלה מיובל שנים, על מגיהי גליונות ההוצאות לאור של מערכת אוצר החסידים, ובמיוחד תורת הרבי, לפני שליחתם לדפוס. הותיר אחריו את רעייתו מרת שיינדל אסתר תבלחט"א, ואת ילדיו - ר' אליעזר יהושע, שליח במונורו ניו ג'רזי, ר' יוסף יצחק, שליח בטקסס, ר' מנחם מענדל, ר' דוד העניך, ר' דובער, ר' שמואל, משגיח בישיבה גדולה 'בית ליובאוויטש' בלונדון, מרת איטא חיה ומרת נחמה דינה שמוטקין מקראון הייטס.
הרה"ח יוסף שטראוס ע״ה תשכא, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף שטראוס ע״ה תשכא, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב ליפא שטראוס.
נפטר בשנת התשכא מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שמואל ווילער ע״ה תרפ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח שמואל ווילער ע״ה תרפ"ד, הר הזיתים
בן הרב משה חיים ווילער
נפטר בשנת התרפ"ד הר הזיתים
מרת זהבה הרשקוביץ ע״ה תשפ"ב, טורונטו
x
מרת זהבה הרשקוביץ ע״ה תשפ"ב, טורונטו
קורין זהבה הרשקוביץ, חברת קהילת חב"ד בטורונטו שבקנדה הלכה בתחילת השבוע, ביום ראשון ראש חודש באייר, לעולמה. בעבר התגוררה בדטרויט., בת 88 הייתה בפטירתה. הותירה אחריה את בניה - הרב יצחק גולדשטיין מקראון הייטס והרב לייבל גולדשטיין מפניקס. הלווייתה התקיימה היום (רביעי) בבית העלמין בדטרויט. בנה יצחק יישב 'שבעה' חאריה בקראון הייטס. ברוך דיין האמת.
מרת שרה מישולובין ע״ה תש"פ, לוס אנג'לס
x
מרת שרה מישולובין ע״ה תש"פ, לוס אנג'לס
מרת שרה מישולובין ע"ה, מוותיקות קהילת חב"ד בלוס אנג'לס, נפטרה בשבת האחרונה ראש חודש אייר לאחר מחלה ממושכת. בת 89 הייתה בפטירתה. לבעלה, ר' דוד מישולובין יבלחט"א, לא סיפרו את הבשורה המרה מכורח הנסיבות. הותירה אחריה את ילדיה יבלחט"א - בנציון מלוס אנג'לס, פייגה ביסק מטורנטו, רבקה טוייל מניו יורק, ר' ברוך מקראון הייטס, ר' יוסף יצחק מלוס אנג'לס, ור' מיכאל ממוסקבה. נכדים ונינים רבים. הלווייתה יצאה אמש (ראשון) מישיבת 'אור אלחנן חב"ד' בלוס אנג'לס בשעת צהרים, תחת הנחיות משרד הבריאות.
מרת מלכה רבינוביץ ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
x
מרת מלכה רבינוביץ ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
בת הרב משה יהודה רייכמן ע"ה.הותירה אחריה בנים ובנות: השליח הרב אליעזר רבינוביץ מז'יטומיר, ר' יעקב רבינוביץ מביתר עילית, ר' אריה רבינוביץ מירושלים, ר' שאול רבינוביץ מטורונטו, ר' דב רבינוביץ מביתר עילית, ר' שלמה רבינוביץ מירושלים, ר' משה רבינוביץ כפר חב"ד, ר' יוסי רבינוביץ מביתר עילית, והגב' זהבה ליפסקר מביתר עילית.אחיו: ר' יחזקאל רייכמן תל אביב, ר' שלמה זלמן מבני ברק, ר' אלי דוד ירושלים, והגב' הגב' יפה גינזבורג מבני ברק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.