יומן חב״ד כ"ו אייר ה׳תשפ״ב

אייר ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ו אייר ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=33329622&Video=True&Lang=English
ימי חב"ד
יום היארצייט של רבי אייזיק מהומיל
רבי אייזיק מהומיל נולד בשנת תק"ל, התקרב לחסידות והיה מתלמידי אדמו"ר הזקן, מאוחר יותר היה מתלמידי אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק. היה ידוע כגאון עצום בעל נגלה ובעל חסידות וכעובד ה' מופלא. היה אומר מאמרי חסידות, וכמה ספרים מתורתיו נדפסו.
שער ספרו חנה אריאל שער ספרו חנה אריאל
זכרון להולכים
הרה"ח אייזיק שוויי ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אייזיק שוויי ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב התמים מרדכי אליהו שוויי שימש ר"י בישיבת תות"ל במאנטריאל במשך ל"ב שנה מורה הוראה ככו שנה בועד הרבנים דמאנטריאל וזכה להשיב רבים מעון
נפטר בשנת התשמ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ארי לייב סקאלניק ע״ה תשמ"ט, אוסטרליה
x
הרה"ח ארי לייב סקאלניק ע״ה תשמ"ט, אוסטרליה
בן הרב זעליק סקאלניק
נפטר בשנת תשמ"ט מנ"כ באוסטרליא
התמים רפאל דוידזון ע״ה תשס"ט, לוד
x
התמים רפאל דוידזון ע״ה תשס"ט, לוד
בן הר"ר אברהם יהודה דוידזון
נולד בכא אייר התש"מ, למד בישיבת תות"ל לוד. נפ' בשנת תשס"ט ומנ"כ בלוד
הרה"ח יהודה לייב לוין ע״ה תרס"ח,
x
הרה"ח יהודה לייב לוין ע״ה תרס"ח,
נפטר בשנת תרס"ח
הרה"ח פרץ חן ע״ה תרמ"ג, צ'רניגוב
x
הרה"ח פרץ חן ע״ה תרמ"ג, צ'רניגוב
נפטר בשנת התרמ"ג מנ"כ בצ'רניגוב
הרה"ח שלום דובער גורודצקי ע״ה תשפ"ב, קראון הייטס
x
הרה"ח שלום דובער גורודצקי ע״ה תשפ"ב, קראון הייטס
מקראןן הייטס מגיעה הידיעה המרה על פטירת הרב שלום דובער גורדצקי ע"ה, מנהל לשכת ליובאוויטש האירופאית והוא בן 83. המנוח היה בנו של הרה"ח ר' בנימין גורודצקי ע"ה, החסיד שכיהן כבא כוח אדמו"ר הריי"צ והרבי לצרפת, ארץ הקודש ולצפון אפריקה במשך קרוב ל-70 שנה. לבקשת הרבי הריי"ץ נ"ע, הקים הרב גורודצקי את ה"לשכה האירופית הצפון אפריקאית של חב"ד ליובאוויטש", המכונה בקיצור "הלישכה". מכיוון שאביו היה לעיתים קרובות בחו"ל, זכה ר' שלום בער שהרבי ישתתף באופן אישי בשמחת בר המצווה הפרטית שלו. הרבי אף אמר שם שיחה שנדפסה אחר כך בליקוטי שיחות. ר' שלום בער כיהן כמנהל הלישכה והיה חבר הנהלת הישיבה המרכזית תומכי תמימים ליובאוויטש בניו יורק, ויו"ר ועדת מועצת הקהילה היהודית בקראון הייטס. הותיר אחריו את יבדלח"ט את רעייתו הגב' לאה גיטל, וילדיהם: הנצי, מיאמי, ר' יוסף יצחק גורודצקי, פריז, רייזל בלה פליג, מיאמי, ר' מענדי גורודצקי, קראון הייטס, ר' שמואל גורודצקי, פייב טאונס, ניו יורק, ונכדים. ברוך דיין האמת כשהרב גורודצקי התראיין ל-JEM. צפו:
מרת תאנה מינקאוויטש ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת תאנה מינקאוויטש ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב פרץ מינקאוויטש
נפטרה בשנת התשנ"ו מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.