יומן חב״ד י"ח אייר ה׳תשפ״ב

אייר ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ח אייר ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/New/Media/PlayShiurModels.aspx?English=False&FileName=33379150&Video=True&Lang=English
לוח מנהגים
ל"ג בעומר - י"ח אייר
אין אומרים תחנון.

אין מסתפרים גם בל"ג בעומר, מלבד תספורת-מצווה לילדים.

(ילד שנולד לאחר ל"ג בעומר עד ערב חג השבועות ועד בכלל, עורכים את תספורתו בערב החג).

יום הילולא של התנא רשב"י. יש נוהגים להדליק ריבוי נרות בלילה בבית-הכנסת (ובארץ-הקודש נהגו הכול ב'הדלקות' פומביות) ועושים שמחה "בכל לב ונפש", כי רצונו הוא שישמחו ביום זה.

ביום זה יש לתת צדקה בהוספה מיוחדת.

נהגו לאכול ביצים בל"ג בעומר. בבית אביו של הרבי נהגו לאכול חרובים, לזכר החרובים שמהם ניזונו רשב"י ורבי אליעזר בנו במשך זמן היותם במערה.

"עת סגולה היא, להתעוררות ולתוספת אומץ בגילוי והפצת פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה במעיינות החסידות ותורתה".

יש הדגשה מיוחדת על 'אהבת-ישראל' ביום זה.

"השייכים לזה, צריכים לסדר נסיעה למירון, אבל לאידך גיסא, אין מההכרח שתיסע כל הישיבה... והנשארים יארגנו התוועדות במקומם".

"אצל חסידים היו נוהגים לשבת להתוועד בל"ג בעומר לפנות ערב, בין מנחה למעריב".

גם נשי ובנות חב"ד יערכו היום התוועדויות.

בהתוועדות זו עורכים מגבית של צדקה.

* הרבי עורר "להוסיף בתורה, עבודה וגמ"ח – עליהם העולם עומד, והרי רשב"י עליו לחץ להמשך...
אין אומרים תחנון.

אין מסתפרים גם בל"ג בעומר, מלבד תספורת-מצווה לילדים.

(ילד שנולד לאחר ל"ג בעומר עד ערב חג השבועות ועד בכלל, עורכים את תספורתו בערב החג).

יום הילולא של התנא רשב"י. יש נוהגים להדליק ריבוי נרות בלילה בבית-הכנסת (ובארץ-הקודש נהגו הכול ב'הדלקות' פומביות) ועושים שמחה "בכל לב ונפש", כי רצונו הוא שישמחו ביום זה.

ביום זה יש לתת צדקה בהוספה מיוחדת.

נהגו לאכול ביצים בל"ג בעומר. בבית אביו של הרבי נהגו לאכול חרובים, לזכר החרובים שמהם ניזונו רשב"י ורבי אליעזר בנו במשך זמן היותם במערה.

"עת סגולה היא, להתעוררות ולתוספת אומץ בגילוי והפצת פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה במעיינות החסידות ותורתה".

יש הדגשה מיוחדת על 'אהבת-ישראל' ביום זה.

"השייכים לזה, צריכים לסדר נסיעה למירון, אבל לאידך גיסא, אין מההכרח שתיסע כל הישיבה... והנשארים יארגנו התוועדות במקומם".

"אצל חסידים היו נוהגים לשבת להתוועד בל"ג בעומר לפנות ערב, בין מנחה למעריב".

גם נשי ובנות חב"ד יערכו היום התוועדויות.

בהתוועדות זו עורכים מגבית של צדקה.

* הרבי עורר "להוסיף בתורה, עבודה וגמ"ח – עליהם העולם עומד, והרי רשב"י עליו נאמר 'וצדיק יסוד עולם'... נתינה לצדקה במספר ח"י – והרי ל"ג בעומר הוא ח"י באייר (ראשי-תיבות: אברהם, יצחק, יעקב, רחל, שכוללת כל ד' האמהות). בעבודה – מזמור ל"ג בתהילים, ספר דוד בן ישי בתור נעים זמירות כל בני ישראל. בתורה – בפרשת השבוע, ובפרט בחלקו המיוחד ליום זה [השיעור בחת"ת]...".

* מנהג שפשט בכל תפוצות ישראל: ביום ל"ג בעומר אוספים את כל הילדים, ומסבירים להם מעניינא דיומא, אודות רשב"י וכו'. אחר-כך יוצאים עימהם לטיול אל השדה [והמנהג שהתינוקות – גם הבנות – יורים בקשת בל"ג בעומר], ונותנים להם מיני מתיקה שישמחו את ליבם, וכל זה [נעשה בשעה המתאימה ללימוד תורה] משום "עת לעשות לה'...", שעל-ידי זה נוסף בחינוכם ביתר שאת וביתר עוז.

בימינו עושים זאת בתהלוכות ובכינוסים לילדי ישראל ברוב עם ובפרסום גדול, בכל אתר ואתר. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה משתתף לפעמים בתהלוכה ובכינוס ואומר שיחה מיוחדת לכבודם, ועודדם ביותר. בדרכו לציון הק' היה נוסע ל'שדה' שבו התכנסו הילדים, ושוהה שם מעט ואחר-כך ממשיך אל הציון.

"אצל אדמו"ר האמצעי היה ל"ג בעומר מימים-טובים המצויינים. היה יוצא לשדה בעריכת סעודה קלה, שתיית משקה ואכילת ביצים מבושלות ובניגונים ובריקודים. וראו אז הרבה מופתים", בעיקר בנוגע לפקידה בזרעא חייא וקיימא. וכך נהגו למסור לרבי בקשות בנושא זה ביום ל"ג בעומר, ומשפחות רבות זכו להיפקד בזכות זה.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
קישורי התנאים של הרמ"מ והרבנית שיינא הורנשטיין - תרצ״ב

בי"ח באייר תרצ"ב נערכה חגיגת קישורי התנאים של בת הרבי הריי"צ - הרבנית שיינא עם נכד הרבי המהר"ש, הרב מנחם מענדל הכהן הורנשטיין.


הרבנית שיינא הי הרבנית שיינא הי"ד
הרב מנחם מענדל הכהן הורנשטיין הי הרב מנחם מענדל הכהן הורנשטיין הי"ד
זכרון להולכים
הרה"ח חיים שלמה קופרשטוך ע״ה תשנ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים שלמה קופרשטוך ע״ה תשנ"ט, הר הזיתים
בן הרב מנחם מנדל קופרשטוך
נולד ביום יב אלול תרע"ו ונפטר בשנת תשנ"ט הר הזיתים
הרה"ח חיים צבי מאסקאוויטש ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים צבי מאסקאוויטש ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אברהם יצחק מאסקאוויטש מקושר לרבותינו נשיאנו עסק בצ"צ באמונה ובמיוחד בהנהלת גמ"ח קרן ישראל ארי ליב וחברה שמחת שבת ויו"ט
נולד בו שבט תרפ"ט באטיו שבצ'כוסלובקיה. ונפטר בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מלכה פרסמן ע״ה תשע"ד,
x
מרת מלכה פרסמן ע״ה תשע"ד,
אשת הרב לוי פרסמן ז"ל מנחלת הר חב"ד, קרית מלאכי. הותירה אחריה ילדים הולכים בדרכי התורה והחסידות. בניה: הרב אברהם פרסמן - ירושלים, הרב יצחק פרסמן - בני ברק, השליח הרב נחום פרסמן - גרמניה. בנותיה: בתיה רסקין - כפר חב"ד, הגב אסתר רסקין - לונדון, יפה ליפסקר - נצרת עילית, יהודית פלדמן - כפר חב"ד
הרה"ח יונה מנדלסון ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח יונה מנדלסון ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
בן הרב נחמן מנדלסון זכה להיות מכונה בפי הרבי שר המשקים
נפטר בשנת התשס"ד הר המנוחות
הרה"ח שמריהו פלדמן ע״ה תשנ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח שמריהו פלדמן ע״ה תשנ"ט, הר הזיתים
בן הרב שלמה חיים פלדמן תלמיד ישיבות תומכי תמימים ברוסיא ממקימי כפר חב"ד ומיקירי תושביה עד ליומו האחרון
נולד ביום י שבט תרע"ב בעיר נעוול ונפטר בשנת תשנ"ט הר הזיתים
הרה"ח משה צבי ווינער ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה צבי ווינער ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אברהם דוב ווינער
נפטר בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת סימא שלומסון ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת סימא שלומסון ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב ברוך שלומסון
נפטרה בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים שלום משה נמירובסקי ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח חיים שלום משה נמירובסקי ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
משכונות זכרון משה מירושלים
הרה"ח צמח דוד שקולניק ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח צמח דוד שקולניק ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
בן הרב יצחק שקולניק זכה להיות ממזכי הרבים בבריה"מ ואח"כ בארה"ק
נפטר בשנת התשמ"ה הר הזיתים
מרת חנה טכורש שמשא ע״ה תשמ"ב, נחלת יצחק
x
מרת חנה טכורש שמשא ע״ה תשמ"ב, נחלת יצחק
בת הרב יצחק מנחם שמשא
נפטרה בשנת התשמ"ב
הרה"ח מרדכי ליפשיץ ע״ה תשכט, רוסטוב
x
הרה"ח מרדכי ליפשיץ ע״ה תשכט, רוסטוב
למד הרבה שנים בתת"ל והיה אחד החוזרים. בימי המלחמה היה באלמאטא, ואח"כ חזר לראסטאב. היה ממונה על האהל בראסטאב. ושם מנ"כ סמוך לאוהל.
.נולד בשנת התרמ"ט באגסטרונעם ונפטר בשנת התשכט
הרה"ח דוב בער שפירא ע״ה תש"ס,
x
הרה"ח דוב בער שפירא ע״ה תש"ס,
בן הרב אליעזר ליפא שפירא
נולד בשנת התרפ"ה ברוסיה. נפטר בשנת התש"ס
הרה"ח יעקב אמיתי ע״ה תש"ס,
x
הרה"ח יעקב אמיתי ע״ה תש"ס,
בן הרב אברהם אמיתי
נולד בשנת תרע"ט מרוקו ונפטר בשנת התש"ס
הרה"ח מרדכי הרשברג ע״ה תשכו, הר הזיתים
x
הרה"ח מרדכי הרשברג ע״ה תשכו, הר הזיתים
בן הרב יהודה לייביש הרשברג.
נפטר בשנת תשכו הר הזיתים
הרה"ח עקיבא יוסף הכהן פרידמן ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח עקיבא יוסף הכהן פרידמן ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
בן הרב מנחם מענדל הכהן פרידמן עסק עשרות בשנים בחינוך על טהרת הקודש ברשת אהלי יוסף יצחק
נפטר בשנת התשמ"ה הר הזיתים
מרת שאשע וויטא פעלליג ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שאשע וויטא פעלליג ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יצחק אריה פעלליג אשת חבר הרב נתן קלמן ז"ל
נפטרה בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.