יומן חב״ד כ"ח אייר ה׳תשפ״ב

אייר ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
מרת חנה דאבוש ע״ה תשע"ג, באר שבע
x
מרת חנה דאבוש ע״ה תשע"ג, באר שבע
מקהילת חב"ד באר שבע
ר' נפתלי גז ע״ה תשע"ח, רעננה
x
ר' נפתלי גז ע״ה תשע"ח, רעננה
היה מעמודי התווך של קהילת חב"ד רעננה, אדם אהוב ויקר, שהתחבב על כל מכריו
הרה"ח חיים ריזל ע״ה תשע"ב, בני ברק
x
הרה"ח חיים ריזל ע״ה תשע"ב, בני ברק
נולד בכ"ט בשבט ה'תרפ"א בעיירה בורשה הסמוכה לגבולרומניה-הונגריה, להורים חסידי ויז'ניץ - ונמנה על צאצאי הגר"א מוילנא.אחרי ששרד בניסי-ניסים את השואה האיומה, ניסה לעלות ארצה אך הוגלה לקפריסין בידי הבריטים, שם נישא לרעייתו מרת לאההניא ע"ה לבית שמעונוביץ –שנפטרה לפני כ-5 שנים.כשהגיעו ארצה עם קום המדינה התיישבו בבאר-יעקב, ועל-פי הוראת הרבי עברו ללוד, שם התגוררו בשכונת הרכבת, התערו בקהילת אנ"ש שצמחה במקום והיומקושרים לכ"ק אדמו"ר. ילדיהם למדו במוסדות החב"דיים.בלוד פתח ר' חיים את חנות המכולת המפורסמת שלו בסמיכות לישיבת תות"ל, וזכורה היטב לאלפי התמימים שלמדו במקום בין השנים תש"י-תש"מ.בראשית שנות המ"מים הורה לו הרבי לעבור לבני-ברק, וכך עשה. במשך השנים הקפיד לנסוע מעת לעת לחצרות קודשנו – 770. למרות שהאדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל קרבו מאוד, לא ויתר על לימוד חסידות חב"ד ובכל שבת בבוקר למד 'ליקוטי-תורה' ו'תורה-אור' עם הרב לאופר – משפיע אנ"ש בב"ב.בתקופה האחרונה בעלמא הדין שיכל שניים מילדיו: הרה"ת ר' ישראל ע"ה משיכון חב"ד בלוד (אביהם של - ר' שלמה-צבי משיכון חב"דבלוד ומנחם-מענדל משדרות) ומרת אסתר ע"ה רובין מבורו-פארק
הרה"ח אברהם לייב גודין ע״ה תשס"א, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם לייב גודין ע״ה תשס"א, הר הזיתים
בן הרב זלמן משה גודין פעל בעיר ריגה להחזקת והפצת היהדות והחסידות ובגין זאת ישב שנים רבות בכלא הסובייטי והמשיך בעבודת הקודש באה"ק שימש שנים רבות כמזכיר צעירי אגודת חב"ד באה"ק
נולד בריגא בשנת התער"ב ונפטר בשנת התשס"א הר הזיתים
ר' שלמה זלמן חיימסון ע״ה תשע"ח,
x
ר' שלמה זלמן חיימסון ע״ה תשע"ח,
הותיר אחריו את ילדיו: ר' שמואל, ר' מוטי, ר' טוביה, גב' מרים פלדשטיין, גב' רוחי בגד וגב' שירה שפירא
הרה"ח ישראל ליפסקר ע״ה תשע"א, הר הזיתים
x
הרה"ח ישראל ליפסקר ע״ה תשע"א, הר הזיתים
ליפסקר היה מוותיקי קהילת חב"ד בראשל"צ ואחד הדמויות הבולטות בה. לאחר חתונתנו התגורר בראשל"צ, ואף זכה לקבל הוראה מהרבי להמשיך ולהתגורר בעיר. היה עסקן פעיל מאוד בצעירותו, ומייסדי קהילת חב"ד החדשה בעיר. היה איש חסד שתמך בשלוחים ובמוסדות רבים עד יומו האחרון. ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. היה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, וסייע רבות בכל המצטרך. דמות אהובה ומוכרת מאוד בעיר. בתקופה האחרונה, על אף מחלתו ולמרות המכאובים והיסורים, התעקש להגיע לתפילות בבית כנסת חב"ד בשבתות. הותיר אחריו אישה הגב חיה ליפסקר, בנים ובנות: הגב מירי שניאורסון מכפר חב"ד, הגב בת שבע זילברשטרום, ר' יוסף יצחק ליפסקר שליח במוסקבה, והגב אסתר ולנר. אחים ואחיות: ר' מנחם מן ליפסקר מתל אביב, ר' דב ליפסקר מכפר חב"ד, ר' פתחיה ליפסקר מפוסטוייל איווה, ר' יוסף יצחק מנצרת עילית, ר' מוטי מלוד, הגב רבקה רסקין נחלת הר-חב"ד, הגב בת שבע פייגנסון קראון הייטס, הגב זהבה פרלוב קראון הייטס, הגב צביה גרוסמן קראון הייטס, ר' שניאור זלמן ליפסקר מפילדלפיה ארה"ב, ור' אלי ליפסקר מקראון הייטס.
מרת לאה אמיתי ע״ה תשע"ה, הר המנוחות
x
מרת לאה אמיתי ע״ה תשע"ה, הר המנוחות
מוותיקי הכפר. הותירה אחריה בנים ובנות נכדים נינים וצאצאים הולכים בדרך ה׳, דור ישרים יבורך. בניה: ר' אליהו, ר' שמעון, ר' רפאל, ר' מיכאל, ר' שלמה, ר' יוסף. בנותיה: הגב׳ חביבה חדד, הגב' דבורה עזאגווי, והגב' ויפה קדוש
הרה"ח אלכסנדר זיסל בן – נון ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח אלכסנדר זיסל בן – נון ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
בן הרב אברהם אבא בן – נון מתלמידי התמימים תומכי תמימים שבליובאוויטש מסר נפשו על שמירת הידות ברוסיה
נפטר בשנת תשמ"א הר הזיתים
הרה"ח שמעון גליצנשטיין ע״ה תשכג, הר המנוחות
x
הרה"ח שמעון גליצנשטיין ע״ה תשכג, הר המנוחות
היה מנהל ישיבת תורת אמת בירושלים.
נפטר בשנת תשכג מנ"כ בהר מנוחות
שניאור זלמן יהושע לייט ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
x
שניאור זלמן יהושע לייט ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
יצא מרוסיא בשנת תש"ו ואח"כ הגיע לטורונטו שבקנדה בשנותיו האחרונות עבר לניו יורק
נולד ברוסיא בה דחנוכה בשנת תער"ב, נפטר בשנת תש"ע
מרת שרה פרידמה ויינר ע״ה תש"מ, הר הזיתים
x
מרת שרה פרידמה ויינר ע״ה תש"מ, הר הזיתים
בת הרב משה אביש ויינר
נפטרה בשנת התש"מ הר הזיתים
הרה"ח שלום דובער פאפאק ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
x
הרה"ח שלום דובער פאפאק ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
הרב פאפק נולד בכ"א אדר תרפ"ח בורמונט לאביו הרב אברהם פאפאק, שהיה תמים מתלמידי הישיבה עוד בליובאוויטש. היה מראשוני התמימים בכיתה הראשונה שנפתחה בישיבה ב-770. בחודש אדר תשי"א התחתן עם מרת תבדלחט"א חיה שרה לבית רימלער, וזכו שהרבי היה המסדר קידושין. לאחר נישואיו כיהן כרב קהילה ושו"ב במקיספורט פנסילבניה ואח"כ נסע בשליחות לעסוק בחינוך בישיבה בפיטסבורג. בשנות הכפי"ם חזר להתגורר בקראון הייטס והיה הבעלים של חנות בשכונה. עסק כל ימיו בלימוד התורה בהתמדה, ירא שמים בתכלית ועובד ה׳. על התמדתו הגדולה בישיבה ושמירת הזמנים התבטא עליו הרבי הריי"צ (ועל הר"פ העכט) - בסגנון כזה - "שבשביל תמים כמוהו היה שווה כל המאמץ" בנו: הרב יהודה פאפאק- צפת שליח הרבי באה"ק. בנותיו: הגב' מליא בובראווסקי - טורונטו, הגב' רבקה ברוד - קליפורניה, הרבנית טילא העניא העכט - אילת, הגב' דינה לוין - פאלו אלטו, קליפורניה, הגב' פייגא מטוסוב - מדיסון וויסקונסון.
הרה"ח שמואל דוד בערענצווייג ע״ה תשכה, מונטריאול
x
הרה"ח שמואל דוד בערענצווייג ע״ה תשכה, מונטריאול
בן הרב משה אליעזר בערענצווייג
נפטר בשנת התשכה מונטריאול
הרה"ח אפרים סילברשטיין ע״ה תשפ"ב, מונטריאול קנדה
x
הרה"ח אפרים סילברשטיין ע״ה תשפ"ב, מונטריאול קנדה
הרה"ח ר' אפרים סילברשטיין, חבר קהילת חב"ד במונטריאול קנדה, נפטר אתמול, יום ראשון כ"ח באייר. בן 81 היה בפטירתו. היה ירא שמיים ולמדן, מקושר לרבי, מוותיקי אנ"ש בקהילה. הותיר אחריו יבדלח"ט את רעייתו רחל וילדיו: סימה, אברהם, יעקב, אדם, עליזה רנגוט, יהושע, דובי ויוסי. הותיר אחריו גם תבדלח"ט את אחותו חיה דבורה . אחיו אברהם יצחק ז"ל, נפטר לפניו. הלווייתו תתקיים היום, יום שני ותחלוף ליד 770 בקראון הייטס בשעה 11:00 שעון ניו יורק, ובבית העלמין מונטיפיורי בשעה 11:45. ברוך דיין האמת
מרת מלכה טאוב ע״ה תש"ע, רחובות
x
מרת מלכה טאוב ע״ה תש"ע, רחובות
מנוחה הותירה אחריה בנים ובנות: ר' שלמה טאוב מרמת גן, הגב שושנה סלומון מראשל"צ, הגב ציפורה דנון משערי תקווה, הגב מיכל דרומר מקריית אתא, הגב מרים רבינוביץ משערי תקווה, הגב טובה דיין מקווינס

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

ניחום אבלים

הגה"ח הרב דוב ע"ה טייכמן

זמני ומקום ניחום האבלים אצל בניו ובנותיו משפחות
טייכמן, קליין, ליפסקר, וניסילביץ, יתקיימו:

יום שלישי, בין 20:00 ל 22:00 בחצר בית חב"ד המרכזי רחוב רש"י 7 טבריה.

יום רביעי עד חמישי אחרי תפילת שחרית: 
בחצר בית בנו, השליח הרב מענדל שיחי' טייכמן.
רח' ישראל זנגביל 45 נתניה.

מיום חמישי בצהריים ועד יום ראשון:
בבית בתו משפ' ניסילוויץ'
רח' ספרא 2/19 (קומה 3) נחלת הר חב"ד, קרית מלאכי.
יום שני ער"ח סיון שחרית וקימה מהשבעה: כתובת הנ"ל בנתניה.

כ"ח אייר ה׳תשפ״ב

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.