יומן חב״ד ט' סיון ה׳תשפ״ד

סיון ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
הרה"ח דוד בנהמו ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח דוד בנהמו ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
בן הרב מאיר בנהמו
נפטר בשנת התשס"ד הר הזיתים
מרת חי דרייזא מינקאוויץ ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חי דרייזא מינקאוויץ ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שמואל מינקאוויץ
נפטרה בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח משה זלמן שניאורסון ע״ה תשס"ב, הר המנוחות
x
הרה"ח משה זלמן שניאורסון ע״ה תשס"ב, הר המנוחות
בן הרב ישראל יוסף שניאורסון מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בחינוך עטה"ק ביתו פתח לרווחה לעניים ומדוכאים מיקירי תושבי כפר חב"ד
נולד ביום יא כסלו התרצ"ה ונפטר בשנת התשס"ב הר המנוחות
ר' יהודה ליכטשטיין ע״ה תשע"א, צהלה
x
ר' יהודה ליכטשטיין ע״ה תשע"א, צהלה
מרמת גן. הותיר אחריו בנים: מומי, מיקי, ור' גיא משה ליכטשיין גבאי בית כנסת חב"ד ברמת השרון
הרה"ח משה-ברוך קאטלארסקי ע״ה תשס"ו, הר המנוחות
x
הרה"ח משה-ברוך קאטלארסקי ע״ה תשס"ו, הר המנוחות
ברה"ח ר' יעקב דוד קאטלארסקי
נפטר בשנת תשס"ו הר המנוחות
מרת רחל גאלדבערג ע״ה תש"י, ניו יורק
x
מרת רחל גאלדבערג ע״ה תש"י, ניו יורק
בת הרב יהודה ארי ליב גאלדבערג
נפטר בשנת תש"י מנ"כ בעיר ניו יורק
מרת שפרה הארעליק ע״ה תר"ס, הר הזיתים
x
מרת שפרה הארעליק ע״ה תר"ס, הר הזיתים
בת הרב ראובן הארעליק
נפטרה בשנת תר"ס הר הזיתים
מרת חנה הנלה אייזנשטדטץ ע״ה תש"ז, הר הזיתים
x
מרת חנה הנלה אייזנשטדטץ ע״ה תש"ז, הר הזיתים
בת הרב אבנר אייזנשטדטץ
נפטרה בשנת התש"ז הר הזיתים
רי יצחק אליעזר בן הערץ ע"ה אדלר ע״ה תשע"ט, מ"כ בצפת עיה"ק
x
רי יצחק אליעזר בן הערץ ע"ה אדלר ע״ה תשע"ט, מ"כ בצפת עיה"ק
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ט' סיון ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המקבל
דף קח
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ט' סיון ה׳תשפ״ד
נשים
גירושין

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.