יומן חב״ד ז' סיון ה׳תשפ״ד

סיון ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
אסרו חג השבועות - ז' סיון
נהוג בכל שלושת הרגלים (וקל-וחומר בזמן מתן-תורה), עורכים בכל אסרו-חג [או בימים הסמוכים לו] 'כינוס תורה' בכל מקום שאפשר. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה משתתף בזה בשיחה מיוחדת שאמר בהתוועדות דחג-השבועות לכבוד הכינוס.

בשנת תשל"ט הציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לערוך – ביום נפרד – 'כינוס תורה' גם לנשים, בקשר לעניינים הנוגעים לנשי ובנות ישראל, ובפרט טהרת-המשפחה, כשרות האכילה ושתייה ונרות שבת-קודש ויום-טוב. כן עורר אודות הדפסת קבצי חידושי-תורה שנאמרו בהזדמנויות אלו, ובכלל.

ימי התשלומין:

עניינם – אצירת גילויי החג, שלא יאבדו בטירדת הזמן.

ההוספה בתורה ובצדקה דימי התשלומין שייכת גם אם בחג-השבועות נעשו כל העניינים בשלימות, ונעשית באופן ד'מעלין בקודש' באופן מיוחד בימים אלו.

בהמשך למדובר אודות כינוסי ילדים בימים שלפני חג-השבועות, והבאתם בחג-השבועות עצמו לקריאת עשרת הדיברות, הציע הרבי נשיא דורנו הוראה, ועל-מנת לפרסמה:

לאסוף ולכנס ילדי ישראל הן בנים והן בנות, גם בימי התשלומין לחג-השבועות, ומה טוב – עד י"ב בסיוון ועד בכלל, לכנסם פעם אחת, ומה טוב – פעמיים: פעם אחת לכנסם בבתי-הספר שם לומדים הם תורה, בהוספה ע לחץ להמשך...
נהוג בכל שלושת הרגלים (וקל-וחומר בזמן מתן-תורה), עורכים בכל אסרו-חג [או בימים הסמוכים לו] 'כינוס תורה' בכל מקום שאפשר. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה משתתף בזה בשיחה מיוחדת שאמר בהתוועדות דחג-השבועות לכבוד הכינוס.

בשנת תשל"ט הציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לערוך – ביום נפרד – 'כינוס תורה' גם לנשים, בקשר לעניינים הנוגעים לנשי ובנות ישראל, ובפרט טהרת-המשפחה, כשרות האכילה ושתייה ונרות שבת-קודש ויום-טוב. כן עורר אודות הדפסת קבצי חידושי-תורה שנאמרו בהזדמנויות אלו, ובכלל.

ימי התשלומין:

עניינם – אצירת גילויי החג, שלא יאבדו בטירדת הזמן.

ההוספה בתורה ובצדקה דימי התשלומין שייכת גם אם בחג-השבועות נעשו כל העניינים בשלימות, ונעשית באופן ד'מעלין בקודש' באופן מיוחד בימים אלו.

בהמשך למדובר אודות כינוסי ילדים בימים שלפני חג-השבועות, והבאתם בחג-השבועות עצמו לקריאת עשרת הדיברות, הציע הרבי נשיא דורנו הוראה, ועל-מנת לפרסמה:

לאסוף ולכנס ילדי ישראל הן בנים והן בנות, גם בימי התשלומין לחג-השבועות, ומה טוב – עד י"ב בסיוון ועד בכלל, לכנסם פעם אחת, ומה טוב – פעמיים: פעם אחת לכנסם בבתי-הספר שם לומדים הם תורה, בהוספה על סדר לימודם הרגיל, ועוד פעם לכנסם בבית-הכנסת, "מקום שמגדלין בו תפילה".

על-דרך זה יש לנהוג בבתי-הספר ובתי-הכנסת שבארץ-הקודש. ובארץ-הקודש בנוסף לזה יכנסו אותם גם במקומות הקדושים, ובמיוחד בכותל המערבי שאין השכינה זזה ממנו, ובמערת המכפלה (ובוודאי יקבלו רשיון לכך), וגם בקבר רחל אימנו.

* אין אומרים תחנון עד שבת-קודש י"ב בסיוון.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
זכרון להולכים
הרה"ח יצחק צבי אייזנבך ע״ה תשע"ד,
x
הרה"ח יצחק צבי אייזנבך ע״ה תשע"ד,
הותיר אחריו את: רעייתו הגב שרה, בניו: הרב שמעון מאילת (רב שכונת השחמון), הרב מנחם-מענדל מכפר חב"ד, הרב שלמה מירושלים, הרב משה מביתר-עילית. הבנות: הגב הדסה אורנשטיין (רעייתו של הרב יעקב מנחלת הר-חב"ד), הגב לאה בוטמן (רעייתו של השליח הרב יוחנן בוטמן מחדרה)
הרה"ח וולוול פסח מרנץ ע״ה תשע"ה, אחיעזר
x
הרה"ח וולוול פסח מרנץ ע״ה תשע"ה, אחיעזר
מכפר חב"ד. בניו: ר' צבי מרנץ, ר' ראובן מרנץ, ר' יצחק מרנץ. בנותיו: הגב פייגי גלזומיצקי ירושלים, הגב חוה ברנשטוק מצפת.
הרה"ח אברהם יצחקוב ע״ה תשע"ד,
x
הרה"ח אברהם יצחקוב ע״ה תשע"ד,
מחסידי חב"ד עולי בוכרה בעיר. השאיר אחריו בנים ובנות, נכדים ונינים מחסידי חב"ד בשכונה. חתנו הרב ברוך קייקוב. זכה להיות אצל הרבי מספר פעמים, וניהל את חנות המכולת ואת מקווה הטהרה של נחלת הר חב"ד במשך שנים רבות
הרה"ח שלום דובער רסקין ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום דובער רסקין ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
נולד שנה וחצי לאחר הסתלקות כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, והיה מהראשונים שנקראו על שם הרש"ב נ"ע.לפני שעלה לארץ התגורר עם בני משפחתו בעיר גורקי (כיום ניז'ני נובגורוד) שם היה ביתו פתוח לכל, ואירח במסירות נפש אורחים ופליטים רבים.הותיר אחריו: תלבחט"א רעייתו הגב' רבקה רסקין, בנים ובנות: ר' יהושע רסקין מנחלת הר חב"ד, ר' שלמה רסקי מצפת, הגב' בתיה קמינצקי מכפר חב"ד, והגב' רישא וישצקי מכפר חב"ד. אחותו: הגב' לובה זרחי מקראון הייטס
הפעוטה אלטע שמחה בת שבע מישולובין ע״ה תשס"ה, צפת
x
הפעוטה אלטע שמחה בת שבע מישולובין ע״ה תשס"ה, צפת
בת, ר' משה מישולבין מקהילת חב"ד בצפת
מרת אסתר אדרעי ע״ה תשע"ח, נתיבות
x
מרת אסתר אדרעי ע״ה תשע"ח, נתיבות
רעייתו של שליח חב"ד בנתיבות הרב ישר אדרעי ובתו של רבי ישראל 'הבבא סאלי' זצוק"ל. בת 62 היתה בפטירתה
מרת זלטה ניימרק ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
x
מרת זלטה ניימרק ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
בת הרה"ת יעקב שניאור זלמן (זלמן בובר) מראשוני תלמידי התמימים בליובאויטש, שליח הרבי הרש"ב והרי"ץ, ורבה של קהילת חב"ד טשקנט ב-20 שנותיו האחרונות. נפטרה בשיבה טובה בגיל 92. השאירה אחריה את בניה: הרב יואל ניימרק והרב אליהו ניימרק מלוד, והרב יוסף יצחק ניימרק מכפר חב"ד.
מרת דינה מנדלסון ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
x
מרת דינה מנדלסון ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
אשת הרב אברהם דוב מנדלסון ע"ה מירושלים
נפטרה ביום ז סיון התשס"ז ומנ"כ בסמוך לקבר בעלה שנפטר שנה קודם ערב ל"ג בעומר התשס"ו
ר' זלמן בראס ע״ה תשע"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
ר' זלמן בראס ע״ה תשע"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בצעירותו למד ב'תומכי-תמימים' בניו-ג'רזי, ומאז נקשרה נפשו בליובאוויטש. דמותו הייתה מוכרת היטב לבאים לחצרות קודשינו בעשורים האחרונים
מרת דבורה דאבא לאה עלגארטן ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת דבורה דאבא לאה עלגארטן ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב ישעי פינחס עלגארטן מסרה שיעורים לנשי ובנות ישראל
נפטרה בשנת התשס"ב מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פאולין רות ע״ה תש"ס,
x
מרת פאולין רות ע״ה תש"ס,
בת הרב יצחק רות
נפטרה בשנת התש"ס
הרה"ח יהודה ליב ברזין ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח יהודה ליב ברזין ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
בן הרב שמואל ברזין
נפטר בשנת תשמ"ז הר הזיתים
הרה"ח הלל דוד ראבקין ע״ה תרצ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח הלל דוד ראבקין ע״ה תרצ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב משה ראבקין
נפטר בשנת תרצ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח פנחס שניאורסון ע״ה תשל"ד, תל אביב
x
הרה"ח פנחס שניאורסון ע״ה תשל"ד, תל אביב
בן הרב יהודה לייב שניאורסון.
נולד ברציצה בחודש שבט התרנ"ג ונפטר בשנת התשל"ד מנ"כ תל אביב
מרת לאה צייטלין ע״ה תשמ"ג, בלפריה
x
מרת לאה צייטלין ע״ה תשמ"ג, בלפריה
נפטרה בשנת התשמ"ג מנ"כ בבלפריה
מרת חנה גיטל באמזע ע״ה תשנ"ז, מונטריאול
x
מרת חנה גיטל באמזע ע״ה תשנ"ז, מונטריאול
בת הרב אברהם העשיל באמזע
נפטרה בשנת התשנ"ז מונטריאול
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ז' סיון ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המקבל
דף קו
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ז' סיון ה׳תשפ״ד
נשים
גירושין

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.