וידאו / סרטונים אחרונים

ראש העיר ביתר מאיר רובינשטיין בריקוד שמחת בית השואבה ליד 'כיכר השלוחים', עם הרב ח