וידאו / סרטונים אחרונים

"אנחנו נעשה הכל, מוטי": על קברו הטרי של הרב מוטי ענתי ז"ל, סופד לו חברו הקרוב ר' עמי פייקובסקי ו