מנחם בן יוסף | יום א' חשוון ה׳תש״פ 30.10.2019

החב"דניקים שנבחרו כחברי מועצות קיימו את ההבטחות?

לפני שנה נערכו הבחירות לרשויות המקומיות: הצבענו עבור נציגי הקהילה - אך קודם לכן, קיבלנו הבטחות של ערב בחירות • לפני  הבחירות פנה אתר COL אל המתמודדים מטעם קהילות חב"ד ברחבי הארץ, וקיבל מהם הבטחה לשאלה: מהו הדבר הראשון שתקיימו • יצאנו לבדוק - מי עמד בהבטחה שנתן ומי לא?
החב
צילום: אליהו לוי, ארכיון COL

לפני שנה (בכ"א חשוון תשע"ט, 30.10.18) נערכו הבחירות לרשויות המקומיות. ניגשנו כולנו, חסידי חב"ד, לקלפיות הפזורות ברחבי הארץ - ושלשלנו פתק אל התיבה. בחרנו, הצבענו עבור נציגי הקהילה - אך קודם לכן, קיבלנו הבטחות, של ערב בחירות.

לפני הבחירות, פנה אתר COL אל המתמודדים מטעם קהילות חב"ד בארץ, וקיבל מהם הבטחה בתשובה לשאלה - מהו הדבר הראשון שתקיימו תוך שנה מיום הבחירות.

היום יצאנו לבדוק - מי עמד בהבטחות, מי בחלקן ומי לא:

ראשית נדגיש כי מתוך הרשימה הארוכה, ישנם מתמודדים שלא נבחרו לכהן כחברי מועצה, בהם: ר' שרון גושן - ראשון לציון. ר' יעקב הלפרין - ירושלים. ר' יוסי לויטין - לוד. ר' אריק ליפסקר - רחובות. וכן כאלו שנבחרו לכהן כחברי מועצות, אך לא השתתפו או שיתפו פעולה עם הפרויקט, בהם: ר' מנחם גנדל - נצרת עלית. ר' ברוך אביסרור - מגדל העמק. ר' זאבי ליפסקר - גבעת זאב. ר' יוסף יצחק סימה - עמנואל. ר' ניסים חמו - דימונה. ר' אורן מזרחי - אלעד.

11 ערים כן, 4 ערים לא: היכן ניצחו נציגי חב"ד? • הנתונים המלאים
תוך 365 יום: מה הדבר הראשון שהנציג מבטיח לקיים? • תרשמו
 

•••

 

ר' משה כהנא, חבר מועצת ביתר עלית 

ההבטחה: 

קהילת חב"ד בביתר זקוקה להתעוררות בתחומים רבים, בראש וראשונה - בניית בתי כנסת שמרביתם מצויים בקראוונים. והשניים שכן יצאו ברוך ה' למבני קבע, עוד לא סיימו את בנייתם. 

בנוסף קהילת חב"ד לא זכתה למימון אירועים חשובים, בהם משתתפים גם קהלים שאינם דווקא מחסידי חב"ד, כגון סיומי הרמב"ם ואחרים, ונקווה לשנות זאת. כמו-כן, נדאג לקשר סדיר לכפר חב"ד, לתלמידים ותלמידות ובכלל.

כל אלו ועוד נושאים אחרים לוקחים זמן ולא ניתן לאמוד מראש מה יקרה ובכמה זמן. מאידך, כבר כעת נכנסים מוסדות מקראוונים למבני קבע, אז בהחלט יש סיבה לאופטימיות.

לגבי תקצוב אירועים אני מקווה שאכן בזמן קצר יחול שינוי משמעותי בעזרת ה'.לאחר שנה: 

חלפה שנה ביעף, ואכן זה הזמן להביט לאחור ולראות מה הספיקה קהילת חב"ד בביתר, מה לא, מה יש לשפר, ולהמשיך להתקדם הלאה בשנה החדשה - תש"פ. "תהיה שנת פריצת דרך"...

תקצוב אירועים: ציינתי ש"אני מקווה שיחול שיפור משמעותי בתקציב אירועים", וציינתי כדוגמא את סיום הרמב"ם, תקנתו הקדושה של הרבי שהפכה לנכס צאן ברזל ברחבי העולם כולו. אכן ברוך ה', השנה האירוע שהתקיים במתנ"ס העירוני זכה לתקצוב משמעותי בשת"פ מבורך עם ראש העיר מאיר רובינשטיין, והביא לקידוש ה' בעיר התורה והחסידות.

 כמו כן אירועי נשי חב"ד זכו לתקצוב והכרה כאירועי ציבור ולא רק אירועים פנימיים של חב"ד. תהלוכת ל"ג בעומר זכתה לתוספת משמעותית בתקציב, וכך גם אירועים נוספים ביומי דפגרא. 

עדיין יש לנו בעניין הזה מה לעמול ולהוסיף, משום שהפעילויות של קהילת חב"ד בביתר נפלאות ועצומות, ואין הקומץ משביע את הארי.

קו לכפר חב"ד: נכון, עדיין לא ברכנו על המוגמר בקו ישיר לכפר חב"ד, אך לקו דרך אלעד נוסף קו בוקר לטובת תלמידים ותלמידות, במהלך השנה. הקו החל כפתרון של 'קו חתונות' בלבד, וקו בוקר פתר בעיה קשה וחריפה של עשרות תלמידים ותלמידות, וכן תלמידות הסמינר מביתר שלומדות בבית רבקה.

שינוי חשוב במסלול הקו, פתר החל מר"ח אלול את בעיית הגעה לכפר חב"ד ב', וגישה ישירה לחתונות שנערכות באולם. מדובר בשינוי קטן אך משמעותי (לשנות את המסלול שהקו בואכה אלעד יכנס לכפר חב"ד ב') לאחר סבל של משתתפים בחתונות והתלמידות. 

עדיין יש דרך לפנינו, עד שיקום קו ישיר שיחבר גם את לוד עם ביתר וכפר חב"ד, ללא ה'גיבנת' של אלעד, והסירבול הנוכחי של הקו. במבט לאחור על ההתקדמות היחסית, למרות הקשיים, יש הקלה גדולה לעשרות תלמידות ותלמידים מידי יום, וכן למשתתפים בשמחות. נקווה לבשר טוב בעזרת ה' בהמשך. יש מאמצים בכל המישורים לפתור את הבעיה.

בתי הכנסת למבני קבע: השנה עלו על המפה שני בתי כנסת חדשים, ברחוב אבא שאול ובגבעה החדשה שניבנית בביתר - גבעה C. בבחירות קהילת חב"ד רצה בנפרד, ולמרות זאת היא חלק בלתי נפרד מהציבור החסידי הכללי באגודת ישראל בביתר. כעת הגיע שלב מימוש בפועל - ובניית בתי הכנסת הוא עניין בסיסי בהתפתחותה של קהילה כה גדולה משמעותית ומפוארת בעיר התורה והחסידות. נעמוד על המשמר בכל כוחנו כדי שנזכה לראות את המימוש בעינינו.

בנושא אירועי קיץ לדוגמא, קהילת חב"ד זקוקה להשוואת תנאים אל מול מגזרים אחרים, הליטאי והספרדי, שזוכים לעדיפות. אירועי 'חסיד כהלכה' לציבור החסידי, מסתבר, לא מותאמים לציבור חסידי חב"ד, וזאת כעובדה בשטח, שחסידי חב"ד לא נטלו בהם חלק. בעניין הזה נצטרך ליצור מסגרת חדשה ומותאמת, בדיוק כמו שיש תקציב לציבור הכלל-חסידי, הספרדי והליטאי, גם מגיעה פעילות ייחודית לציבור החב"די.

נושאים נוספים שלא עלו בכתבה, אך יש לציין: הקמת ועד קהילת חב"ד ביתר, ובו נציגים מכל שכונה ובית כנסת בעיר. התכנסה מספר פעמים במהלך השנה בשורת נושאים למען הקהילה. צעד הכרחי ומשמעותי. 

קידום ענייני החסד בעיר, כולל מכירות מסובסדות בערבי חגים. למרות ההצלחה, עניין זה דורש ארגון מחדש, ניהול נכון, פיתוח שיפור וייעול.

תוספת כיתות חדשות במבני קבע ויציאה מקראוונים, בתחילת השנה שעברה, שהביאה הקלה גדולה. למרות זאת, עדיין יש מחסור בכיתות וכיתות גן בכל המוסדות, ועל כך יש לעמול כדי שילדינו ילמדו בתנאים ראויים.

ר' שניאור ליפסקר - חבר מועצת צפת

ההבטחה: 

 "לצד המטרות שנצבים לפתחנו לאור התפתחות המוסדות והפעילות החב"דית ברחבי העיר, פנינו לאנשי הקהילה לשמוע מהם על מה היו רוצים לשים דגש. אנ"ש בהמוניהם הביעו דעתם על ריבוי הצרכים, ומהם בנינו את 'תוכנית 100 הימים' שתקבע את סדרי העדיפויות של חברי המועצה החדשים.

 הצרכים שצפו ועלו שוב ושוב הינם: נושא הטיפוח והניקיון והטיפוח בשכונות, חידוש ושכלול גני המשחקים והקמת מרכז קהילתי רב גילאי".לאחר שנה: 

"אז אכן. הבטחנו ומימשנו. אנו סוגרים שנה מלאה וגדושה בפעילות, כשכבר הספקנו להוציא לציבור שני עלוני עדכון מפורטים על הפעילות בשנה החולפת. ייסדנו את הלשכה לפניות הציבור של סיעת חב"ד בתוך מבנה העירייה. הלשכה מופעלת מידי יום כל היום וטיפלה השנה בלמעלה מ-1,000 פניות פרטיות של ציבור אנ"ש במגוון נושאים (ארנונה, תכנון ובניה, תברואה, תחבורה, חינוך וכו' וכו'), המטופלים אישית עד לפתרון.

במקביל, אנו מטפלים באופן פעיל במוסדות הרבים של חב"ד צפת (בתי חב"ד, מוסדות החינוך וארגונים) בשלל נושאים ביניהם קידמנו והחל כבר שלב התכנון: גנים חדשים, שיפוץ מקיף לביה"ס בנות, בינוי בתיכון ועוד. סייענו במימון ארועים ופעילויות לכלל הארגונים וכמובן ל-12 הבתי חב"ד הפעילים בצפת שזכו לראשונה לתקצוב מסודר לל"ג בעומר, שמחת בית השואבה ועוד היד נטויה. 

ברמת הציבור, הוצאנו לדרך וכבר בוצעו פרויקטים של הנגשות, מעברי חצייה וריבוד כבישים. בתכנון כבר שדרוג מקיף בנושא גני המשחקים והגינון כשגם נושא הניקיון בראש עם מעקב מסודר וטיפול ישיר מול מנהלי הרובע בכל בעיה, ובנוסף כפי שהבטחנו, לאחר חג הסוכות המרכז הקהילתי סקטר נפתח מחדש עם פעילויות ראשונות לילדי א-ד שיתפתחו ויתרחבו בהמשך. 

בעזרת ה' אנו עם שלל פרויקטים ותכניות להמשך, חלקם כבר בוצעו וחלקם ייראו בשנה-שנתיים הקרובות".

ר' זלמן העכט - חבר מועצת קריית גת 

ההבטחה:

"במשך שנים רבות אני פועל בצרכי-ציבור למען השלוחים והקהילה החב"דית בעיר, וכן הציבור הכללי. טיפלתי בנושאים של רווחה, נזקקים, ביטוח לאומי, השגת מוצרים בזול ועוד. עזרתי לרבים בעיר, אבל עד היום הכל מתנהל דרך הטלפון.

 כשאבחר למועצת העיר, ברצוני להקים לשכה פיזית בתוך חצי שנה, במרכז המסחרי בקרית-גת, שתרכז את הטיפול בכל הנושאים הללו. אם מדובר בהשגת סלי מזון, לעזור לשלוחים והמקורבים, טיפולי שיניים חינם, קשישים ועוד. כל נושאי הרווחה. 

דבר נוסף שאני רוצה כי הלשכה תשיג: מחירים מסובסדים לכל הקהילה לקראת החגים. חגי תשרי ופסח. לביגוד, הנעלה, מזון וכו'. הכל כדי שיהיה לתושבים, הכל - ובקלות".לאחר שנה:

"כחבר מעוצה וממונה אגף רווחה אני פועל עבור כול הציבור כולו בקרית גת. הטלפון שלי מפורסם בכל בית בעיר ואני עוזר לכולם. הקמתי את עמותת מפתח בקרית גת. עמותה שעוזרת לפיתרון תעסוקתי לתושבי העיר.

כמו-כן, אני עומד מול השלוחים לכל עניין שצריך. כמובן שאני זמין לכל תושב בעיר, בקבלת קהל ברווחה, או שאני הולך לביתו של הפונה ומבקר אצלם בבית. אשמח להמשיך להיות אוזן קשבת לתושבי קרית גת ולשלוחי הרבי בפרט".

ר' ישראל מנדלסון - חבר מועצת בית שמש 

ההבטחה:

א'. ישנם 3 הקצאות שכבר קיבלו: 1. שטח להקמת תלמוד תורה, ביה"ס בנות וגנים. 2. שטח לבית הכנסת ברמה א'. 3. שטח לבניית 770 בשכונה רמה ג'. - שלושת ההקצאות האלו יעברו לעשייה בפועל בעזרת ה'. ב. הכרה מלאה בפעילות חב"ד - הן בנושא ההתוועדויות, ערבי נשים, ל"ג בעומר, ושפרה ופועה. ג. מקווה עם בור חב"ד בכל שכונה. ומשהו חשוב לטובת כל העיר וגם לחסידי חב"ד: פעילות בעירייה ובמשרדי הממשלה להביא 5 מפעלים או חברות, לתת להם הטבות מס כתנאי להעסקת עובדים ברוב של 80 אחוז מתושבי בית שמש".לאחר שנה: 

הקצאות: 1. חב"ד רמה א' בית הכנסת עבר לשלב הפרסום השני ובעזרת ה בחודשים הקרובים יאושר סופית. 2. חב"ד רמה ג' קיבלה הקצאה זמנית של מבנה מפואר עבור "ליגה של מעון" עד שבעזרת ה יסתיים ההקצאה למבנה. 3. מוסדות חב"ד, העירייה פועלת ומקדמת הקמת מבנה גדול ומרווח הן לתלמוד תורה בנים הן לבי"ס בנות והן לגני חב"ד. 4. מקדמים עוד בחינה להקצאות נוספות עבור 2 בתי חב"ד בעיר והקצאה נוספת עבור גן חב"ד בשכונה חדשה.

תקציב השתתפות באירועים: העירייה לוקחת חלק ושותפה לארועי חב"ד ומתקצבת הן בסכום גדול יותר והן במהירות וללא סחבת כל פעילות חב"ד שנדרשת.

מקווה עם בור חב"ד: קיימת הבנה בנושא מצד העירייה וכבר 2 מקוואות קיבלו אישור לתקציב נוסף עבור בור חב"ד אבל עדיין אנחנו עובדים ומנסים שכל מקווה שמוקם יהיה עם בור חב"ד.

פיתוח כלכלי בעיר: 1. ברוך ה זכינו לצאת לשיווק באזור תעשיה לביא לתוספת של כ 230 דונם ופעם ראשונה אחרי כמה פעמים שהמכרז עבר בהצלחה ונמכרו כל המגרשים, חלק מהמגרשים נרכשו ע"י חברת מגה או בשותפות רמי לוי מה שמוכיח שהחברות הגדולות במשק מבינים את כדאיות הכלכלית בעיר בית שמש. 2. זכינו בקול קורא של כ מיליון שח תקציב לפתיחת חלל עבודה משותף בעיר לטובת הרבה עצמיים שמתקשים בשכירת משרד גם מהצד הכלכלי שבענין וגם מהצד של הקושי לשבת לבד עם עצמך במשרד, בעזרת ה' בימים אלו מתחילים בשיפוץ מקום עבור הנושא. 3. זכינו בקול קורא נוסף ביחד עם עמותת פילת לתוכנית של בוטקאמפ איכותי שיהווה מקום למידה לעבודה מהמשרות הנבחרות בשוק העבודה והן חיבור עם חברות ההיטק הגדולות במשק שיפתחו סניף בעיר ויהוו מקור עבודה איכותי לתושבי העיר. 4. בימים אלו הולכים לצאת בשיווק של כ 40 אלף מטר עבור משרדים לעודד חברות להגיע לעיר בית שמש. 5. במהלך השנה קיימתי יריד תעסוקה לציבור חרדי ויריד תעסוקה נוסף לציבור כללי שהביא מציאת פיתרון תעסוקתי לעשרות תושבים.

ועוד והוא העיקר: אנחנו חושפים פה לראשונה על בחינה עמוקה מטעם העירייה לפתח שכונת חב"ד גדולה בעיר לטובת חסידי חב"ד ושם ידאגו בנוסף לקיים לבתי כנסת מקווה ומוסדות מכובדים ומפוארים בגשמיות ורוחניות כאחד. 

לסיכום: עדיין עבודה רבה לפנינו הן בנושא החב"די לעשות לרבי ממלכה גדולה בעיר בית שמש והן בנושא פיתוח העיר כעיר העתיד של ישראל כלכלית וחברתית כאחד.

ר' צלי מזרחי - ממלא מקום ראש העיר ​קריית-מלאכי

ההבטחה:

"ראשית, להתחיל את בניית המקווה גברים החדש, לטובת הציבור. הגשנו תקציב ממשרד הפריפריה, על סך 1,400,000 ש"ח (מיליון וארבע מאות אלף ש"ח), מאת השר אריה דרעי. כעת בשלבי סגירה של מכרז, והשגת עוד 600,000 ש"ח, להשלים את חלק א' של הבנייה שעלותו כ-2 מיליון ש"ח. שנית, נדאג להקצאות (שטח) עבור הקהילה ב'מחנה הצבאי' וגם לקהילת חב"ד, בכמה תחומים - בתי כנסת ומוסדות.

כמו-כן, בנושא תשתיות הביוב בנחלת הר חב"ד. הגענו לסיכום עם 'התאגיד' שהשקיע מיליוני שקלים במס' מקטעים חדשים של צנרת. גם הנושא הזה יטופל. בשנת 2019 צריכים לעבוד על 2 קווים נוספים, מה שיוריד את הבעיות המוכרות של התושבים. בנוסף, גן המשחקים שבמרכז השכונה, ושבנייתו מתעכבת - יבנה בקרוב לטובת ילדי הקהילה".לאחר שנה:

"הבטחנו וקיימנו: לגבי בניית מקווה גברים המדובר - הוא כבר נמצא בהליך מתקדם של בניה ובברוך ה' סיימו את חפירת בורות הטבילה, וכעת עוסקים בקידוחים עבור תשתיות. 

גם בנושא ההקצאות התקדמנו - העברנו בוועדת הקצאות ובמליאת מועצת העיר הקצאת מעונות לחב"ד בשכונת 'המחנה הצבאי', 4 כיתות מעון. כעת אנו מחכים לתקציב של משרד התמ"ת. מה גם, מתוך 3 גנים שנבנו 2 שייכים לחב"ד. בנוסף, עברנו את וועדת ההקצאות עבור בית כנסת חב"ד חדש בשכונת 'המחנה' וזה ממתין לאישור מועצת העיר.
 
כנו-כן, אנו מתקדמים עם בניית מקווה טהרה מפואר עם 3 בורות טבילה (כאשר 2 מתוכם 'בור על גבי בור' כפי שיטת חב"ד), פרויקט שראש העיר דואג לו אישית - האמור לשרת בעזרת ה' 5,500 בתי אב באזור. הוא כבר קיבל היתר בניה ואף יצא מכרז.

מי שאחראי ועוזר לנו הוא הרב יעקב שוויכה המלווה זאת מטעם המועצה הדתית, ואנכי מטעם העירייה יחד עם ראש העיר אליהו זוהר. 

בהקשר לתשתית ביוב - ישנה התקדמות טובה. לפני כחצי שנה ביצעו שטיפה לצנרת עם ניקיון ע"י קומפרסור והוציאו לכלוך שגרם לאי-נעימות. ב"ה הנושא טופל ואין בו בעיות. מעבר לכך - מתבצעת בדיקה של 2 מקטעים בהם נוספים בהם בודקים האם לשפץ או לבנות מחדש.
 
ולסיום, גן משחקים שהובטח להיבנות מאחורי בניין 146, עומד על תילו ונבנה כפי שהבטחנו. הוא נמצא בשלבי סיום - בהתקנת ספסלים וגינון".

הוסף תגובה
3 תגובות
1.
באבו
א' חשוון
בתור אחד שגר בצפת וחי בצפת אני יכול להעיד שההבטחות בהחלט בוצעו, פתאום דברים שאנש צריכים בעירייה רצים, יש אוזן קשבת שמתייחסת לכל אחד, שני הנציגים, הרב ליפסקר והרב מעודה, עושים עבודת קודש!! אשריכם, תמשיכו כך!!!
2.
בתגובה ל 1
ב' חשוון
אכן כן אתה צודק הם עשו הרבה!!!
3.
משה קרית גת
ג' חשוון
אין על זלמן הכט אדם טוב בלור לעניין מאז שהגיע לעייריה הכל התחיל להיות טוב
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.