תוצאות חיפוש עבור: מוסקבה
ד' תשרי
לחתן התמים מענדל ווילענסקי ממיין, ארה"ב עב״ג הכלה לאה לאזאר מ מוסקבה
ולהוריהם: השליח הרה"ח משה וחנה ווילענסקי והשליח הרה"ח בערל וחני לאזאר
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז אב ה׳תשע״ט
מזל טוב להתמ׳ דובי גכטמן (מגדל העמק) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב״ג מוסי מישולבין (מוסקבה)
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב תמוז ה׳תשע״ט
מזל טוב לחתן התמים יוסף משה ויסברג, עב"ג הכלה מנוחה רחל רודרמן. ולהוריהם: הרב מרדכי ודינה ויסברג, משלוחי חב"ד במוסקבה. הרב צבי הירש ונחמה רודרמן, שלוחי חב"ד ב'מחנה יהודה', ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ' סיון ה׳תשע״ט
מזל טוב לחתן הת' יהושע לבייב לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מעיין חנה יצחקי. ולהוריהם: ר' לוי ואולגה לבייב, מוסקבה רוסיה, ר' גרשון ולאה יצחקי, מלבורן אוסטרליה
הוספת איחול
0 איחולים
ד' ניסן ה׳תשע״ט
מזל טוב לחתן התמים דוד ברדה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה למשפ' קרפילובסקי. ולהוריהם: הרב אלכסנדר לייב ורעייתו ברדה - מוסקבה, רוסיה. הרב ישראל ורעייתו קרפילובסקי - טורנטו, קנדה.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז אדר א ה׳תשע״ט
מזל טוב לחתן התמים אברימי דייטש ממוסקבה-רוסיה, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה-מושקא רייניץ מרחובות. ולהורים: ר' שייע ופרי דייטש, מוסקבה. השליח ר' מיכאל ורעייתו רייניץ, רחובות
הוספת איחול
0 איחולים
ה' אלול ה׳תשע״ח
מזל טוב לחתן התמים פנחס דייטש ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה גיטי בק מביתר-עלית. ולהוריהם: ר' שייע ופרי דייטש משלוחי חב"ד במוסקבה. ר' דוד בק ורעייתו מביתר-עלית
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ו אדר ה׳תשע״ח
מזל טוב לחתן הת' שלום לאזאר ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה הינדא פרקש מבואנוס איירס, ארגנטינה. ולהורים: רבה של רוסיה השליח הרב בערל לאזאר ורעייתו חנה, והמשפיע הרב אשר פרקש ורעייתו רינה
הוספת איחול
0 איחולים
ט' תמוז ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' משה שמחה וואלף לרגל בואו בקשרי השידוכין עב''ג מרת דבורה שפאלטר. ולהוריהם: ר' אלי' ודינה וואלף, מוסקבה-כפ''ח, ר' ישראל ולאה שפאלטר, ווסטון, פלורידה
הוספת איחול
0 איחולים
ג' תמוז ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת׳ מנחם מענדל בקרמן ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב״ג הכלה חיה רייצעס מפוסטוויל איווה
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב סיון ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' שמעיה מרינובסקי מכפר דניאל לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי גורליק ממוסקבה. ולהוריהם: ר' משה וחנה מרינובסקי, כפר דניאל. ר' זושא וצפורה גורליק, מוסקבה
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט ניסן ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל לאזאר מוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה טייכטל ברלין. ולהורים: השליח הרב בערל ורעייתו לאזאר, השליח הרב יהודה ורעייתו טייכטל
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט חשוון ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' מענדי רודרמן לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אסתר מלכה ליפסקר ממוסקבה. ולהורים: ר' זלמן וגיטה רודרמן כפר חב"ד, השליח הרב יוסף ולובא ליפסקר - מוסקבה. ולסבים ר' יואל ובלה ניימרק לוד, הרב ברוך בועז יורקוביץ לוד
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו אלול ה׳תשע״ו
מזל טוב להת' ארי׳ ליב קלמנסון, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שטערנא שרה בקרמן. ולהוריהם: הרב יחיאל מנחם מענדל ושטערנא קלמנסון; ברינואה, צרפת. הרב אברהם ופרומא בקרמן; מוסקבה, רוסיה
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ד אב ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' ישראל שי' גוטליב, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חי' מושקא תחי' וולף. ולהורי החתן ר' שלום דובער ונחמה דינה שי' גוטליב; ניקולייב, אוקראינה. ולהורי הכלה ר' אלי' ונחמה דינה שי' וולף; מוסקבה - כפר חב"ד.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח ניסן ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן התמים יקותיאל דב קלמנסון לרגל בואו בקשרי השידוכין עב״ג חנה בקרמן. ולהורים הרב יחיאל מנחם מענדל וזוגתו קלמנסון - ברינוא, צרפת, והרב אברהם בקרמן - מוסקבה, רוסיה.
הוספת איחול
0 איחולים
י"ד כסלו ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' יחזקאל לאזאר ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת גולדשמיד מירושלים. ולהוריהם: הרב בערל וחנה לאזאר, מוסקבה. הרב יעקב ויונית גולדשמיד, רמת שלמה
הוספת איחול
0 איחולים
א' ניסן ה׳תשע״ד
מזל טוב לחתן התמים רון אליגוייב ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא בש רמות ירושלים.
הוספת איחול
0 איחולים
ח' חשוון ה׳תשע״ב
מזל טוב לחתן הת' דוד ויקטרינה ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג בת שבע פסטרנק נתניה. ולהורים: ר' אברהם ויקטירנה מוסקבה, ר' אליהו ודבורה פסטרנק נתניה
הוספת איחול
0 איחולים
א' אדר ב ה׳תשע״א
מזל טוב לחתן הת' אייזיק רוזנפלד מבוגוטה, קולומביה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה בליומי לאזאר ממוסקבה
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל-טוב לחתן התמים חיים יוסף אליהו הכהן קוגן-ישראל\מוסקבה, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה מושקא הסופר-רחובות. ולהוריהם: הרב יצחק ורעיתו הכהן קוגן, ור' מרדכי ורעיתו הסופר.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל לחתן התמים מנחם מענדל ניימרק כפ"ח לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג נתניאלה נחמה ווגנר ירושלים - מוסקבה. ולהורים ר' יוסף יצחק ורעיתו ניימרק . ור' זאב ורעיתו ווגנר מוסקבה
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים אברהם ריבאלצ'ינקו, מוסקבה, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מרים קיריצ'קוב, דונייצק אוקראינה
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים אריה לייב מירצקי מוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אסתר מנשיקוב (כ"ץ) מוסקבה.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל-טוב לחתן התמים לוי יצחק וגנר מוסקבה-ירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יהודית קמינצקי מכפר חב"ד. ולהוריהם ר' זאב ואירנה וגנר מוסקבה ור' יוסף יצחק ובתיה קמינצקי כפר חב"ד.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים מענדל ז"ק ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג בילא בריינא זיוובה מדנייפרפטרובסק
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים לוי דרוץ ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה יהודית קריצ'בסקי מתל ציון. ולהורים: ר' אביבה וחיים דרוץ מוסקבה, ר' מענדל חנן קריצ'בסקי תל ציון.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים אריה זובק ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יהודית לאונוב מחרקוב אוקראינה.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים ברוך אייזמן ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג קיילא מונקוב מחרקוב
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים דניאל מצוף לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מלכה מחמוטובה מוסקבה.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט

מזל-טוב לחתן התמים מאיר פרדני טבריה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה רחל ואגנר ירושלים.

 ההורים ר' יאיר ונח'ה פרדני טבריה משפחת ואגנר.  השליח ר' זאב ואירנה וואגנר ירושלים-מוסקבה רוסיה  
 

 
הוספת איחול
0 איחולים
ד' חשוון

מזל טוב ללוי יצחק וצייטא פרידמן ממוסקבה להולדת הבת
ולזקניהם: דוד הכהן וצביה פרידמן כפר חב"ד
דוד ושרה חנה מונדשיין מוסקבה

הוספת איחול
0 איחולים
י"ז אלול ה׳תשע״ט
מזל טוב לשליח הרב מנחם מענדל גולדברג ורעייתו מסופרינא (מוסקבה) להולדת הבת. ולהוריהם: הרב יצחק ורעייתו גולדברג ממגדל העמק. הרב יקותיאל ורעייתו פרקש מירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
ה' אדר ב ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' לוי יצחק ומושקא הולצמן, שלוחים במוסקבה, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' אורי וחנה הולצמן ביתר עילית, ר' דובער ודובה מנדלסון כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
ט' אדר א ה׳תשע״ט
מזל טוב לרב מוטי וחני גרוסמן, משלוחי הרבי במוסקבה, להולדת הבן. ולהוריהם: הרב בנימין ולאה זילברשטרום - ירושלים. הרב בן ציון וזוגתו גרוסמן - מגדל העמק
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז אב ה׳תשע״ח
מזל טוב לשליח הרב דוד רוזנצוויג ורעייתו ממוסקבה רוסיה לרגל הולדת הבן
הוספת איחול
0 איחולים
ח' ניסן ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' מנחם מענדל ורעייתו אסתר מלכה רודרמן להולדת הבן. ולהורים: הרב זלמן וגיטה רודרמן מכפר חב"ד, והשליח הרב יוסף יצחק ולובה ליפסקר ממוסקבה
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב שבט ה׳תשע״ח
מזל טוב לשליח במוסקבה ר' יוסף ואלה וורזוב לרגל הולדת הבן
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה חשוון ה׳תשע״ח
מזל טוב לשליח ר' אפרים בלוי ורעייתו מוסקבה רוסיה לרגל הולדת הבן
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב סיון ה׳תשע״ז
מזל טוב לר' יחזקאל ורעייתו לאזאר להולדת הבת. ולזקניהם: הרב שלמה דובער פנחס ורעייתו לאזאר מוסקבה, הרב יעקב ורעייתו גולדשמיד ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
י"ג כסלו ה׳תשע״ז
מזל טוב לשליח ר' שניאור ורעייתו הלפרין מוסקבה לרגל הולדת הבן
הוספת איחול
0 איחולים
י"ח תשרי ה׳תשע״ז
מזל טוב לשליח ר׳ שלום בער וגיטי נעמאנוו מוסקבה להולדת הבן. לזקניהם הרב יצחק נעמאנוו צרפת, הרב צבי אייזנבך ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
ו' תשרי ה׳תשע״ז
מזל טוב לרב ועלוול ודבורה לאה קריצ'בסקי שליחים בז'וקובקה-מוסקבה להולדת בתם מרים. ולהורים: ר' מענדל קריצ'בסקי-תל ציון ולר' שלמה וחנה מרגולין כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב תמוז ה׳תשע״ו
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבת פריידא
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז סיון ה׳תשע״ו
מזל טוב לשלוחים דוד וגולדי רוזנצוויג מוסקבה רוסיה להולדת הבת. ולהורים: הרב מנחם ורחל רוזנצוויג כפר חב"ד ולרב מאיר מרדכי וחוה זנגר י-ם
הוספת איחול
0 איחולים
י"ט טבת ה׳תשע״ו
מזל טוב לר' אברהם ומזל איליאגוייב שלוחי הרבי למוסקבה להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת איליאגוייב באר שבע ומשפחת זאירוב תל אביב
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ז תשרי ה׳תשע״ו
מזל טוב לר' יוסי ואלה וורזוב,‏ מוסקבה,‏ להולדת הבן. ולזקניהם:‏ ר' שמעון אש,‏ כפר חב"ד,‏ וגב' שרה וורזוב,‏ נחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
ג' טבת ה׳תשע״ה
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה לרגל הולדת הבת חיה מושקא. ולהורים: ר' צבי וחנה גרפונקל כפר חב"ד, ר' מנדל ורות ויינברג ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט כסלו ה׳תשע״ה
מזל טוב לשלוחי הרבי במוסקבה הרב יוסף יצחק ורעיתו קעניג להולדת הבת.
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב כסלו ה׳תשע״ה
מזל טוב לר' מנחם ושלומית גול, מוסקבה, לרגל הולדת הבן. ולהורים: ר' יוסף וחנה גול נצרת-עלית, ר' צבי ושושנה שפאלטר ירושלים.
הוספת איחול
0 איחולים
י"ט אב ה׳תשע״ד
מזל טוב לשליח ר' מנחם מענדל דיקשטיין שליח הרבי במוסקבה, רוסיה, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' משה דיקשטיין, באר שבע, ר' יוסף לבנהרץ - כפר חב"ד, משפחת ר' אברהם קורנט - כפר חב"ד, ר' שלום שכנא קורנט
הוספת איחול
0 איחולים
א' סיון ה׳תשע״ד
מזל טוב לשליח ר' יוסף יצחק וזוגתו מרזל מוסקבה לרגל הולדת הבן. ולהורים: משפחת מרזל שלוחים בצפת, ומשפחת גרוזמן ניצן
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז אייר ה׳תשע״ד
מזל טוב לר' לוי יצחק הכהן ויהודית וגנר כפר חב"ד מז"ט להולדת הבת. ולהוריהם משפחת ר' זאב וגנר מוסקבה ומשפ' ר' יוסף יצחק קמינצקי כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז ניסן ה׳תשע״ד
מזל טוב לר' אפרים ומושקי בלוי שלוחי הרבי באיסטרא מוסקבה, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' יעקב מאיר ודבורה בלוי ירושלים, ר' אברהם מרדכי ובתי'ה קסטל שלוחי הרבי ברחובות
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט אב ה׳תשע״ג
מזל טוב לר' יוסי ואלה וורזוב,‏ מוסקבה,‏ להולדת הבן. ולזקניהם:‏ ר' שמעון אש,‏ כפר חב"ד,‏ וגב' שרה וורזוב,‏ נחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב תמוז ה׳תשע״ג
מזל טוב לשליח ר' אברהם ומזל איליאגוייב מוסקבה, דוברובקא, להולדת הבת. ולזקניהם: משפ' איליאגוייב באר שבע, משפחת זאירוב תל אביב
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ו אייר ה׳תשע״ג
מזל טוב לר' ניסן ורבקה לוייב מוסקבה לרגל הולדת הבת דבורה לאה. ולזקניהם משפחת לוייב קרית מלאכי, משפחת אלישיוב קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
י"ח ניסן ה׳תשע״ג
מזל טוב לשליח ר' אפריים ומושקי בלוי איסתרא מוסקבה להולדת הבן. ולזקניהם: הרב יעקב בלוי ורעייתו ירושלים, הרב מרדכי קסטל ורעייתו רחובות
הוספת איחול
0 איחולים
י"ח שבט ה׳תשע״ג
מזל טוב לשליח ר' אליהו ולאה דיקשטיין מוסקבה להולדת הבן. ולזיקניהם: ר' משה ושושנה דיקשטיין באר שבע, ר' שלמה ורחל אולידורט רמת שלמה ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
ז' טבת ה׳תשע״ג
מזל טוב לר' יוסי וחיה מושקא קוגן מוסקבה להולדת התאומות. ולזקניהם: הרב יצחק קוגן והרב מרדכי ודבורה הסופר
הוספת איחול
0 איחולים
ד' אלול ה׳תשע״ב
מזל טוב לשליח ר' מנדי ודיני מרקוביץ מוסקבה לרגל הולדת הבן. ולהורים: משפחת מרקוביץ טירת הכרמל, ומשפחת קוט ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
ח' אב ה׳תשע״ב
מזל טוב לשליח ר' אברהם ומזל איליאגוייב מוסקבה להולדת הבן. ולזיקניהם: משפחת איליאגוייב באר שבע, ומשפחת זאירוב תל אביב
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ד תמוז ה׳תשע״ב
מזל טוב לשליח ר' יוסי ורעייתו ליפסקר מוסקבה להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ליפסקר ראשל"צ, ומשפחת הרב ברוך יורקוביץ לוד
הוספת איחול
0 איחולים
ג' אייר ה׳תשע״ב
מזל טוב לדן ונילי לוקשין מוסקבה להולדת הבת
הוספת איחול
0 איחולים
ב' אייר ה׳תשע״ב
מזל טוב למנדי ורחלי איזנברגר-מוסקבה להולדת הבת שטערנא שרה. ולזקניהם: ר' צבי ואסתר קסטנבוים כפר חב"ד, ור' משה וחני איזנברגר מגדל העמק
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה ניסן ה׳תשע״ב
מזל טוב לר' חיים דוד ולאה קופליק להולדת הבן. ולהוריהם: ר' אריה לייב ורעייתו פיין-שליחים במוסקבה, וגב. מוסיה קופליק
הוספת איחול
0 איחולים
ד' תשרי ה׳תשע״ב
מזל טוב לשליח ר' דוד ורבקה בייץ מוסקבה להולדת הבן. ולהורים: משפחת הבלין מרמת שלמה ולמשפחת בייץ מרמות, ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
י"ג סיון ה׳תשע״א
מזל טוב לר' אברהם ומזל איליאגוייב שליחי הרבי למוסקבה-דוברובקא להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת זאירוב תל אביב משפחת איליאגוייב באר שבע
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז ניסן ה׳תשע״א
מזל טוב לר' לוי יצחק הכהן ויהודית וגנר כפר חב"ד מז"ט להולדת הבן. ולהוריהם משפחת ר' זאב וגנר מוסקבה ומשפ' ר' יוסף יצחק קמינצקי כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב שבט ה׳תשע״א
מזל טוב לשליח ר' מנחם מענדל וזוגתו גול להולדת הבת שינא הענדל - מוסקבה ולזקניהם הרב יוסף ורעייתו גול הרב צבי אריה ורעייתו שפאלטר
הוספת איחול
0 איחולים
א' טבת ה׳תשע״א
מזל טוב לשליח ר' מנדי וברכה אליאס מוסקבה רוסיה לרגל הולדת הבת חיה מושקא
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה תשרי ה׳תשע״א
מזל טוב לשליח ר' יוסף יצחק ליפסקר ורעייתו מוסקבה להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ליפסקר ראשל"צ, ומשפחת הרב יורקוביץ מד"א שיכון חב"ד לוד
הוספת איחול
0 איחולים
י"ד אב ה׳תש״ע
מזל טוב לר' יואל ופייגי בורגן מוסקבה להולדת הבן. ולסבתות: הגב' בת שבע וולף, הגב' גיטה בורגן
הוספת איחול
0 איחולים
ט' אב ה׳תש״ע
מזל טוב לשליח ר' בני הכהן ודינה ווגנר מקרסניארסק רוסיה להולדת הבת בת שבע. ולזיקניהם: השליח הרב זאב הכהן ואירנה ווגנר מוסקבה רוסיה, והרב מרדכי ולובה גולדשמיד לוד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב טבת ה׳תש״ע
מזל טוב לשליח ר' שמואל קופרמן מוסקבה רוסיה לרגל הולדת הבן. ולהוריהם: ר' אברהם וחיה קורנט, כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
ב' כסלו ה׳תש״ע
מזל טוב לר' יוסף ואלה וורזוב, מוסקבה, להולדת הבת אסתר
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט חשוון ה׳תש״ע
מזל טוב לשליח ר' חנניה ונחמה דינה זוהר מוסקבה, להולדת הבן.
הוספת איחול
0 איחולים
ט' תשרי ה׳תש״ע
מזל טוב לר' לוי ויהודית דרוץ מוסקבה להולדת הבן, לזקינהם: משפחת דרוץ מוסקבה. משפחת קריצ'בסקי תל ציון
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז אלול ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' דן ונילי לוקשין מוסקבה לרגל הולדת הבן. ולהוריהם: ר' אהרון ורלי אבל ראשון לציון
הוספת איחול
0 איחולים
י' אב ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' אריה ויהודית זובק ממוסקבה להולדת הבן
הוספת איחול
0 איחולים
ט' תמוז ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' אריה ומינה שפירא לרגל הולדת הבן. ולזקינהם: ר' ראובן ורותי שפירא בני ברק ור' חיים צבי ואסתר קרוגליאק ירושלים. ולזקניהם: ר' בן ציון ודבורה חן לוד-מוסקבה
הוספת איחול
0 איחולים
טען עוד
הכי נצפים
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
היום לפני
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.