יומן חב״ד כ"ז סיון ה׳תשפ״ג

סיון ה׳תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
מרת שרה קיובמאן ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שרה קיובמאן ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב התמים ר' שמואל יצחק קיובמאן מסרה נפשה להצלת בני ובנות ישראל בהיותה מאחורי מסך הברזל
נפטרה בשנת התשס"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אלעזר מרדכי גלבשטיין ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח אלעזר מרדכי גלבשטיין ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
מנהל ה'חברא-קדישא' של ה'פרושים', ממקימי אירגון "חסד של אמת", וחבר מועצת העיר ירושלים. הותיר אחריו אישה הגב' מרים גלבשטיין, בנים ובנות: הגב' יפית פינקוביץ מירושלים, הגב' תמי שטיינברגר מירושלים, ור' יצחקי גלבשטיין מירושלים
הרה"ח ישראל אבאפליסקין ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ישראל אבאפליסקין ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב שאול פליסקין מסר נפשו לחינוך ילדי ישראל ברוסיא הסובייטית זכה להקים דוד ישרים יבורך הולכים בדרכי החסידות
נולד בשנת התרס"ה בעיר פליסא ונפטר בשנת התשנ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים ליברמן ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים ליברמן ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
היה מזכירו של הרבי הריי"ץ שאף נכנס יחד עימו לכלא בתרפ"ט, ומנהל וספרן בספריית אגודת חסידי חב"ד מיום הקמתה. הרב ליברמן היה דמות מוכרת בשדה הספר התורני. ומידי יום שלישי היה נכנס אל הרבי לשיחה בעניני ספרים וסיפרות. ספרו "אוהל רח"ל" נחשב כספר חובה אצל כל חוקרי הביבלוגרפיה. במשך 40 שנה לא מש מפתח ביתם של הרבי הרש"ב והרבי הקודם
נולד בכו תמוז תרנ"ב בעיירה פלשניץ נפטר בכז סיון התנש"א- והר הזיתים בירושלים
מרת בת שבע אייזנבך ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
x
מרת בת שבע אייזנבך ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
אשת הרב אברהם אייזנבך, ובתם של הרב משה אהרן וחיה שרה וילהלם מזקני חב"ד בירושלים .ילדיה: הרב שמעון אייזנבך מקריית מוצקין, הרב יוסף יצחק אייזנבך מירושלים, הגב' הדסה יעקובוביץ מירושלים, הגב' רבקה גרוזמן מצפת.אחיה: הרב נחמן יוסף וילהלם מטורונטו, הרב ברוך וילהלם מנהריה, הרב יצחק ברוך וילהלם מקראון הייטס, הגב' פייגא וולבובסקי.היתה ביחד עם בעלה ממייסדי הגרעין לקרית חב"ד בצפת
מרת אהובה סמרסוב ע״ה תשס"ח, הר המנוחות
x
מרת אהובה סמרסוב ע״ה תשס"ח, הר המנוחות
הותירה אחריה בן ובת : דוד ומיכל
מרת חיענא אבצן ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חיענא אבצן ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יהודה לייב אבצן מסרה נפשה ל"ב שנים בעיר דעטרויט להפצת התורה והיהדות בטהרת בנות ישראל בחינוך ע"פ טהרת הקודש ובהכנסת בנ"י לבריתו של אאע"ה ובמיוחד פעלה בין עולי רוסיא בגו"ר
נפטרה בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שרה פרומא יוניק ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שרה פרומא יוניק ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
אלמנתה של הרב מאיר ע"ה שנפטר לפני כמה חודשים. בתו של החסיד בעל מסירת נפש הרב שמואל נוטיק, עליו אמר הרבי הרש"ב "אחד מהחסידים האמיתיים שלי." ישבה בכלא בהיותה בת 17, ולאחר מכן הוריה הוגלו לקזחסטן, ולסיביר. גידלה את ילדיה מאחורי מסך הברזל וחינכה אותם על דרכי החסידות. הותירה אחריה את ילדיה ר' אהרון, ר' בערק'ה ור' שמואל בקראון הייטס, ובתה גב צירל דרוק מדטרויט
הבה"ח הת' אברהם אליעזר גאלדמאן ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הבה"ח הת' אברהם אליעזר גאלדמאן ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב משה פסח גאלדמאן היד נרצח בימי עלומיו בעסקו במצוה ויצא נשמתו בטהרה באהלה של תורה
נפטר בשנת התשל"ז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אידל גיל פרידמן ע״ה תש"ס, הר הזיתים
x
מרת אידל גיל פרידמן ע״ה תש"ס, הר הזיתים
בת הרב שמואל גיל פרידמן בעלת צדקה וחסד ובמיוחד למוסדות של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטרה בשנת התש"ס הר הזיתים
הרה"ח מנחם מענדל מוורקי ע״ה תרל"ה, וורשא
x
הרה"ח מנחם מענדל מוורקי ע״ה תרל"ה, וורשא
בן הרב יצחק מוורקי
נולד בשנת תקע"ט ונפטר בשנת תרל"ה מנ"כ בוורשה
הרה"ח יהודה בוטראשוילי ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח יהודה בוטראשוילי ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
בן הרב מרדכי בוטראשוילי עסק בהפצת תורה ויהדות במס"נ במדינת רוסיא ואח"כ בארה"ק.
נולד קולאשי שבגרוזיה ונפטר בשנת התשמ"ה הר הזיתים
הרה"ח מאיר דן אידליש ע״ה תשל"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח מאיר דן אידליש ע״ה תשל"ב, הר הזיתים
בן הרב אברהם אבא אידליש
נפטר בשנת התשל"ב הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.