יומן חב״ד כ"ד סיון ה׳תשפ״ג

סיון ה׳תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ד סיון ה׳תשפ״ג
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=35359381&English=True&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
הרה"ח עוזר וינוקוקורסקי ע״ה תשל"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח עוזר וינוקוקורסקי ע״ה תשל"ה, הר הזיתים
בן הרב אריה וינוקוקורסקי למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש בחיי כ"ק אדמו"ר הרש"ב
נפטר בשנת התשל"ה הר הזיתים
הרה"ח שמואל מאצקין ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמואל מאצקין ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב פרץ מאצקין זכה והי לו א נישמאק א אידן א טובה טאן הציל רבים מרעב בימי המלחמה פזר צדקה וגמ"ח ביד רחבה ובהצנע וביחוד להצלת אנ"ש מרוסיא נאסר והוגלה לעבודת פרך בסיביר מקושר להרבי נשיא דורנו והיבה יתירה נודעת לו להתוועדות חסידים
נפטר בשנת התשס"ב מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח משה לייב ברקמן ע״ה תשל"ט,
x
הרה"ח משה לייב ברקמן ע״ה תשל"ט,
בן הרב אברהם ברקמן
נפטר בשנת תשל"ט
הרה"ח פרץ חן ע״ה תשל"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח פרץ חן ע״ה תשל"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב דוד חן נפטר מסר נפשו על שמירת התורה ומצות ומקושרי כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע ובנו כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק יוסף יצחק זי"ע וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
נפטר בשנת התשל"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח זאב אברהם סילווער ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח זאב אברהם סילווער ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
כיהן כשליח בעיר מקוון בוויסקונסין. הותיר אחריו את רעייתו מרת שני וילדיו חייקי, שרולי, מנדי ושרי, והורי הרב אברהם והינדי מקראון הייטס, אחים ואחיות
הרה"ח אלכסנדר זאב וואלף הלוי סאממער ע״ה תשל"ד, מונטריאול
x
הרה"ח אלכסנדר זאב וואלף הלוי סאממער ע״ה תשל"ד, מונטריאול
בן הרב אלי הלוי סאממער
נפטר בשנת התשל"ד מונטריאול
מרת שיינא שרה נעמצאוו ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שיינא שרה נעמצאוו ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת ר' דוד יהודה לייב נעמצאוו אשת הרב אברהם סענדר ז"ל
נפטרה בשנת התשמ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ברוך ישראלי ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח ברוך ישראלי ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
בן הרב שלום ישראלי
נפטר בשנת תשמ"ג הר הזיתים
ד"ר הרב יוסף פרידלנד ע״ה תש"ע, פתח תקוה
x
ד"ר הרב יוסף פרידלנד ע״ה תש"ע, פתח תקוה
חבר קהילת חב"ד בעיר פתח תקוה. שימש כרופא כירורג בכיר, עורך דין ורושם פטנטים. ר' יוסף התקרב לרבי בשנות השבעים, וזכה להיכנס ליחידויות פעמים רבות. הותיר בן ובנות
הרה"ח לוי יצחק שפירא ע״ה תש"נ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח לוי יצחק שפירא ע״ה תש"נ, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב ליפמאן שפירא זכה לעסוק הרבה שנים בחינוך ילדי ישראל ימים לרבות הלילות במסירה ונתינה ובתקופה האחרונה בעלמא הדין גם בתור סגן מנהל במוסד חינוך אהלי תורה פעל הרבה על התלמידים כולל גם בענין חזרת משניות בע"פ.
נפטר בשנת התש"נ מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יהודה ליב בער וואלפינסאהן ע״ה תרנ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח יהודה ליב בער וואלפינסאהן ע״ה תרנ"ט, הר הזיתים
בן הרב דוד וואלפינסאהן
נפטר בשנת התרנ"ט הר הזיתים
הרה"ח דוד בראומן ע״ה תשיט, צפת
x
הרה"ח דוד בראומן ע״ה תשיט, צפת
בן הרב חיים בראומן מחשובי תלמידי תו"ת ליובאוויטש עסק בצורכי ציבור במסירות רבה עבור כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שימש כיו"ר ועד כפר חב"ד עד שנפטר בדמי ימיו
נולד בר"ח ניסן בשנת התרע"א בחרסון ונפטר בשנת התשיט צפת
מרת יוכבד אבר ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
מרת יוכבד אבר ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
בת הרב אליעזר אבר.
נפטרה בשנת התשל"ג הר הזיתים
הרה"ח יהושע הלפרן ע״ה תרפ"ב, צפת
x
הרה"ח יהושע הלפרן ע״ה תרפ"ב, צפת
בן הרב יעקב מנחם הלפרן.
נפטר בשנת התרפ"ב צפת

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים מענדל סלונים (מצפה רמון) - מנוחה שכטר (קרית שמואל) אוהל אירועים כפר חבד
חתונת התמים יהוסף חיים סעיד (צפת) - חיה מושקא גולדשטיין (נתיבות ) בית רבקה כפ''ח ב'

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.