יומן חב״ד ד' שבט ה׳תשפ״א

שבט ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ד' שבט ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://youtu.be/dQG7CKIci4Q
זכרון להולכים
מרת מלכה בלימה בערענצווייג ע״ה תשמ"ז, מונטריאול
x
מרת מלכה בלימה בערענצווייג ע״ה תשמ"ז, מונטריאול
בת הרב יעקב בערענצווייג.
נפטרה בשנת התשמ"ז מונטריאול
הרה"ח מנחם מענדל דובראווסקי ע״ה תשיח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מנחם מענדל דובראווסקי ע״ה תשיח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יהושע דובראווסקי. היה ר"מ בישיבת תו"ת בעיר ליובאוויטש ושימש בכתר הרבנות בק"ק שטרעשון זלאבין בארזנא.
נולד בשנת תרל"ה בעיר פיטסבורג ונפטר בשנת התשיח מונטיפיורי, ניו יורק
הפעוטה מנוחה רחל וספי ע״ה תשע"א, יסוד המעלה
x
הפעוטה מנוחה רחל וספי ע״ה תשע"א, יסוד המעלה
בתו של ר' עינב וענת ווספי - חסידי חב"ד מייסוד המעלה
הרה"ח מאיר בורובסקי ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח מאיר בורובסקי ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
עלה לארץ ישראל בגיל 11 והתיישב עם משפחתו בעיר חברון ת"ו. בשנת תרפ"ט זכה לראות את הרבי הריי"צ נ"ע בשעה שביקר בעיר חברון ובעקבות הפרעות שאירעו באותם ימים ומהם ניצל בנס עבר עם משפחתו, עם הישיבה, ללמוד בירושלים ת"ו.
נפטר בשנת תשנ"ד הר הזיתים
הרה"ח חיים רייטפארט ע״ה תש"ג, רוסיה
x
הרה"ח חיים רייטפארט ע״ה תש"ג, רוסיה
בן הרב אלי רייטפארט
נפטר בשנת תש"ג מנ"כ ברוסיה
מרת חנה הכהן ע״ה תרפ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חנה הכהן ע״ה תרפ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שלמה זלמן הכהן
נפטרה בשנת תרפ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חנה גודשמיט ע״ה תש"פ, קרית מלאכי
x
מרת חנה גודשמיט ע״ה תש"פ, קרית מלאכי
הותירה אחריה את בעלה, ר' אברהם שמואל גודשמיט. ילדיה: שרית ריכטר מנחלת הר חב"ד, ליאונה קורנט מנחלת הר חב"ד, צביה כהן מנחלת הר חב"ד, ר' יהודה גודשמיט מנחלת הר חב"ד, ושושנה ספרנוביץ מנחלת הר חב"ד.
הרה"ח מאיר שמחה חן ע״ה תרצ"ד, רוסיה
x
הרה"ח מאיר שמחה חן ע״ה תרצ"ד, רוסיה
בן הרב אברהם אהרן חן היה מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע בנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע
נולד בשנת תרכב בעיר ביעשנקאוויטש ונפטר בשנת תרצ"ד מנ"כ ברוסיה
הרה"ח יוסף טעוועל ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף טעוועל ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
מנוח סייע רבות בעניני בריאות לתושבים ולאורחים באמצעות אירגון "אהבת חסד". הותיר אחריו: אישה - הגב רבקה, וילדים: זלמן, מענדל, חנה, שמואל יצחק, מושקי, ויענקי

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.