יומן חב״ד כ"ט שבט ה׳תשפ״א

שבט ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ט שבט ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://youtube.com/playlist?list=PLQLf34udzyZpJACEYeImEhkGHNEDkGsNG
לוח מנהגים
ערב ראש חודש - כ"ט שבט
* ביום זה – 'יום כיפור קטן' – יש להוסיף בג' הקווין: תורה, עבודה (תפילה שבמקום קרבנות), גמילות-חסדים וצדקה.
זכרון להולכים
הילד שמעון אליעזר הכהן ניופילד ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילד שמעון אליעזר הכהן ניופילד ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן יבלח"ט הרב שלמה אשר הכהן ניופילד היה תלמיד מוסד חינוך אהלי מנחם
נפטר בשנת התשנ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הילד פסח אהרן לוירנוף ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילד פסח אהרן לוירנוף ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח נפתלי הערץ מינקאוויטש ע״ה תשמ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח נפתלי הערץ מינקאוויטש ע״ה תשמ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יצחק יעקב מינקאוויטש ממקושרי לרבותינו נשיאינו מסר נפשו על מוסדות חב"ד והצלת אנ"ש ברוסיא
נפטר בשנת התשמ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יהושע בנימין גורדון ע״ה תשע"ו, לוס אנג'לס
x
הרה"ח יהושע בנימין גורדון ע״ה תשע"ו, לוס אנג'לס
בנו של השליח הוותיק הרב שלום דובער גורדון ע"ה, הקים את בית חב"ד המרכזי בוואלי שבקליפורניה והביא שלוחים רבים לאזור.הותיר אחריו את אשתו הרבנית דבורה גורדון, וילדיהם: הרב יוסי גורדון, הרב יוחנן גורדון, הגב' פייגי הרצוג, הרב אלי גורדון, הגב' דינה רבין, הגב' חיה מושקא דרייזין מלוס אנג'לס, קליפורניה
הרה"ג אלחנן היילפרין ע״ה תשע"ה,
x
הרה"ג אלחנן היילפרין ע״ה תשע"ה,
הקים עולה של תורה בלונדון ולזכותו נזקפת צביונה של הקהילה בבירה. היה מחותן עם רובם ככולם של החצרות החסידיות בימינו.הגאון הישיש היה חסיד נלהב בכל הרמ"ח והשס"ה שלו, והיה חרד לכבודם של הבעש"ט ותלמידיו ובמיוחד לכבודו של כ"ק אדמו"ר זי"ע. היה ידיד נאמן לקהילת חב"ד בלונדון ולפעילות שלוחי הרבי ביבשת כולה.כאשר ביקר אצל הרבי, התבטא הרבי כלפיו בחביבות: "אינש באינש פגע, טורא בטורא לא פגע" (משפט שמשמעותו: הרים אינם יכולים להתחבר, אנשים -כן).רגיל היה לספר את הסיפור הזה:באחת משיחותי עם רבי משה מונד, אב"ד מיקולייב, שהיה מחשובי חסידי בעלז בדור הקודם (התגורר בפריז ואח"כ בלונדון ושם מנו"כ), הזדמן לדבר אודות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל. ברגע שהזכרתי את הרבי, אמר הרב מונד בהתרגשות רבה: "הליובאוויטשער רבי איש קדוש".אני, מספר ר' חונא, הכרתי אותו שאינו רגיל להגדיל ולפאר את הצדיקים שאינם מאדמו"רי בעלז, והתפלאתי שמתבטא בלשון זו אודות אדמו"ר מליובאוויטש. ואז סיפר לי כך:"פעם נזדמן לי לנסוע ברכבת "בין ארצית" באירופה, בדרכי מפריז לוורשה. והנה הבחנתי באברך בעל צורה עדינה ומרשימה שחיפש את התא שלו והתיישב באחד המושבים מתוך הארבע שהיו בתא."לאחר כמה תחנות נכנסה נכרית אחת לאותו התא, לפי המקום שהיה רשום לה בכרטיס. אז קם אותו אברך, יצא מהתא (אע"פ שהיה פתוח והיו שם עוד אנשים) ונעמד בירכתי אחד הקרונות, וכך היה שקוע בלימוד בגמרא קטנה שהייתה בידו במשך כעשר שעות..."כל זה נמשך, החל מזמן קצר לאחר תחילת הנסיעה שיצאה ב-8:00 בלילה מפריז, עד שהגיעו לתחנת קטוביץ ב-7:30 בבוקר. "נוסעים עלו וירדו, רוכלים הסתובבו, וכל הרעש וההמולה כלל לא נגעו ולא פגעו באותו אברך, שעמד ולמד בלי הפסקה לרגע אחד."נפעמתי מאד מהמחזה, אבל לא ידעתי מיהו האברך. בתחנת קטוביץ ירדו הרבה נוסעים וגם אותה נכרית. האברך ראה שהתא התפנה ונכנס לשבת והמשיך ללמוד. בהגיע הרכבת לתחנה, ראיתי קבוצה מחסידי ליובאוויטש שבאו לקדם את פני האברך בבית הנתיבות. אז התברר לי כי זהו חתנו הצעיר של כ"ק אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש".ע"כ הסיפור שהיה רגיל על לשונו של הגר"א היילפרין אודות הרבי.
הרה"ח אלעזר הכהן ערנטרוי ע״ה תשנ"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח אלעזר הכהן ערנטרוי ע״ה תשנ"ה, הר המנוחות
בן הרב דוד משה הכהן ערנטרוי. מתלמידי ישיבת תורת אמת חב"ד וממיסדי צעירי אגודת חב"ד ומראשוני פעיליה במסירותו העילאית.
נולד ביום כד טבת תרצ"א בירושלים ונפטר בשנת התשנ"ה מנ"כ בהר מנוחות
הרה"ח מרדכי כהן באמזע ע״ה תשמ"ב, מונטריאול
x
הרה"ח מרדכי כהן באמזע ע״ה תשמ"ב, מונטריאול
בן הרב יצחק אייזיק בכהן באמזע
נפטר בשנת התשמ"ב מונטריאול
הרה"ח משה צבי וייסברוד ע״ה תש"נ,
x
הרה"ח משה צבי וייסברוד ע״ה תש"נ,
נולד בלובלין ונפטר בשנת התש"נ
מרת הינדא מן ע״ה תש"פ, הר המנוחות
x
מרת הינדא מן ע״ה תש"פ, הר המנוחות
אלמנת הרה"ח ר' פסח מן ז"ל, בת הרה"ח ר' אברהם שטיינר ז"ל. זכתה לנסוע לרבי פעמים אחדות, ועסקה במבצעים הקדושים. זכורה ל'תמימים' רבים עת בישלה ארוחות בישיבת 'תורת אמת' בירושלים, במשך שנים רבות. הותירה אחריה בנים, נכדים נינים ובני נינים, כולם הולכים בדרך התורה והמצוות.
התמים שמואל גרשון מייזליש ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
x
התמים שמואל גרשון מייזליש ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
בן הרב אברהם מייזליש
נולד ביום יז ניסן התשכג ונפטר בשנת תשמ"א הר הזיתים
הרה"ח יחיאל אבגדור שמרלינג ע״ה תר"פ, הר הזיתים
x
הרה"ח יחיאל אבגדור שמרלינג ע״ה תר"פ, הר הזיתים
בן הרב חיים שמרלינג
נפטר בשנת תר"פ הר הזיתים
הרה"ח זאב רוטשילד ע״ה תשס"ט,
x
הרה"ח זאב רוטשילד ע״ה תשס"ט,
אביהם של ר' דוד רוטשילד מצפת, ר' נתן רוטשילד, והגב חנה פינמן שליחה במישיגן

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים יעקב יצחק הלוי בלום (בית שמש) - חיה מושקא רוכורגר (ראשון לציון) בית רבקה כפר חב"ד

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.