יומן חב״ד ז' סיון ה׳תשפ״א

סיון ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ז' סיון ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30799432&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
אסרו חג השבועות - ז' סיון
נהוג בכל שלושת הרגלים (וקל-וחומר בזמן מתן-תורה), עורכים בכל אסרו-חג [או בימים הסמוכים לו] 'כינוס תורה' בכל מקום שאפשר. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה משתתף בזה בשיחה מיוחדת שאמר בהתוועדות דחג-השבועות לכבוד הכינוס.

בשנת תשל"ט הציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לערוך – ביום נפרד – 'כינוס תורה' גם לנשים, בקשר לעניינים הנוגעים לנשי ובנות ישראל, ובפרט טהרת-המשפחה, כשרות האכילה ושתייה ונרות שבת-קודש ויום-טוב. כן עורר אודות הדפסת קבצי חידושי-תורה שנאמרו בהזדמנויות אלו, ובכלל.

ימי התשלומין:

עניינם – אצירת גילויי החג, שלא יאבדו בטירדת הזמן.

ההוספה בתורה ובצדקה דימי התשלומין שייכת גם אם בחג-השבועות נעשו כל העניינים בשלימות, ונעשית באופן ד'מעלין בקודש' באופן מיוחד בימים אלו.

בהמשך למדובר אודות כינוסי ילדים בימים שלפני חג-השבועות, והבאתם בחג-השבועות עצמו לקריאת עשרת הדיברות, הציע הרבי נשיא דורנו הוראה, ועל-מנת לפרסמה:

לאסוף ולכנס ילדי ישראל הן בנים והן בנות, גם בימי התשלומין לחג-השבועות, ומה טוב – עד י"ב בסיוון ועד בכלל, לכנסם פעם אחת, ומה טוב – פעמיים: פעם אחת לכנסם בבתי-הספר שם לומדים הם תורה, בהוספה ע לחץ להמשך...
נהוג בכל שלושת הרגלים (וקל-וחומר בזמן מתן-תורה), עורכים בכל אסרו-חג [או בימים הסמוכים לו] 'כינוס תורה' בכל מקום שאפשר. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה משתתף בזה בשיחה מיוחדת שאמר בהתוועדות דחג-השבועות לכבוד הכינוס.

בשנת תשל"ט הציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לערוך – ביום נפרד – 'כינוס תורה' גם לנשים, בקשר לעניינים הנוגעים לנשי ובנות ישראל, ובפרט טהרת-המשפחה, כשרות האכילה ושתייה ונרות שבת-קודש ויום-טוב. כן עורר אודות הדפסת קבצי חידושי-תורה שנאמרו בהזדמנויות אלו, ובכלל.

ימי התשלומין:

עניינם – אצירת גילויי החג, שלא יאבדו בטירדת הזמן.

ההוספה בתורה ובצדקה דימי התשלומין שייכת גם אם בחג-השבועות נעשו כל העניינים בשלימות, ונעשית באופן ד'מעלין בקודש' באופן מיוחד בימים אלו.

בהמשך למדובר אודות כינוסי ילדים בימים שלפני חג-השבועות, והבאתם בחג-השבועות עצמו לקריאת עשרת הדיברות, הציע הרבי נשיא דורנו הוראה, ועל-מנת לפרסמה:

לאסוף ולכנס ילדי ישראל הן בנים והן בנות, גם בימי התשלומין לחג-השבועות, ומה טוב – עד י"ב בסיוון ועד בכלל, לכנסם פעם אחת, ומה טוב – פעמיים: פעם אחת לכנסם בבתי-הספר שם לומדים הם תורה, בהוספה על סדר לימודם הרגיל, ועוד פעם לכנסם בבית-הכנסת, "מקום שמגדלין בו תפילה".

על-דרך זה יש לנהוג בבתי-הספר ובתי-הכנסת שבארץ-הקודש. ובארץ-הקודש בנוסף לזה יכנסו אותם גם במקומות הקדושים, ובמיוחד בכותל המערבי שאין השכינה זזה ממנו, ובמערת המכפלה (ובוודאי יקבלו רשיון לכך), וגם בקבר רחל אימנו.

* אין אומרים תחנון עד שבת-קודש י"ב בסיוון.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
זכרון להולכים
הרה"ח יצחק צבי אייזנבך ע״ה תשע"ד,
x
הרה"ח יצחק צבי אייזנבך ע״ה תשע"ד,
הותיר אחריו את: רעייתו הגב שרה, בניו: הרב שמעון מאילת (רב שכונת השחמון), הרב מנחם-מענדל מכפר חב"ד, הרב שלמה מירושלים, הרב משה מביתר-עילית. הבנות: הגב הדסה אורנשטיין (רעייתו של הרב יעקב מנחלת הר-חב"ד), הגב לאה בוטמן (רעייתו של השליח הרב יוחנן בוטמן מחדרה)
הרה"ח וולוול פסח מרנץ ע״ה תשע"ה, אחיעזר
x
הרה"ח וולוול פסח מרנץ ע״ה תשע"ה, אחיעזר
מכפר חב"ד. בניו: ר' צבי מרנץ, ר' ראובן מרנץ, ר' יצחק מרנץ. בנותיו: הגב פייגי גלזומיצקי ירושלים, הגב חוה ברנשטוק מצפת.
הרה"ח שלום דובער רסקין ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום דובער רסקין ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
נולד שנה וחצי לאחר הסתלקות כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, והיה מהראשונים שנקראו על שם הרש"ב נ"ע.לפני שעלה לארץ התגורר עם בני משפחתו בעיר גורקי (כיום ניז'ני נובגורוד) שם היה ביתו פתוח לכל, ואירח במסירות נפש אורחים ופליטים רבים.הותיר אחריו: תלבחט"א רעייתו הגב' רבקה רסקין, בנים ובנות: ר' יהושע רסקין מנחלת הר חב"ד, ר' שלמה רסקי מצפת, הגב' בתיה קמינצקי מכפר חב"ד, והגב' רישא וישצקי מכפר חב"ד. אחותו: הגב' לובה זרחי מקראון הייטס
הפעוטה אלטע שמחה בת שבע מישולובין ע״ה תשס"ה, צפת
x
הפעוטה אלטע שמחה בת שבע מישולובין ע״ה תשס"ה, צפת
בת, ר' משה מישולבין מקהילת חב"ד בצפת
מרת אסתר אדרעי ע״ה תשע"ח, נתיבות
x
מרת אסתר אדרעי ע״ה תשע"ח, נתיבות
רעייתו של שליח חב"ד בנתיבות הרב ישר אדרעי ובתו של רבי ישראל 'הבבא סאלי' זצוק"ל. בת 62 היתה בפטירתה
מרת זלטה ניימרק ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
x
מרת זלטה ניימרק ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
בת הרה"ת יעקב שניאור זלמן (זלמן בובר) מראשוני תלמידי התמימים בליובאויטש, שליח הרבי הרש"ב והרי"ץ, ורבה של קהילת חב"ד טשקנט ב-20 שנותיו האחרונות. נפטרה בשיבה טובה בגיל 92. השאירה אחריה את בניה: הרב יואל ניימרק והרב אליהו ניימרק מלוד, והרב יוסף יצחק ניימרק מכפר חב"ד.
מרת דינה מנדלסון ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
x
מרת דינה מנדלסון ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
אשת הרב אברהם דוב מנדלסון ע"ה מירושלים
נפטרה ביום ז סיון התשס"ז ומנ"כ בסמוך לקבר בעלה שנפטר שנה קודם ערב ל"ג בעומר התשס"ו
הרה"ח אברהם יצחקוב ע״ה תשע"ד,
x
הרה"ח אברהם יצחקוב ע״ה תשע"ד,
מחסידי חב"ד עולי בוכרה בעיר. השאיר אחריו בנים ובנות, נכדים ונינים מחסידי חב"ד בשכונה. חתנו הרב ברוך קייקוב. זכה להיות אצל הרבי מספר פעמים, וניהל את חנות המכולת ואת מקווה הטהרה של נחלת הר חב"ד במשך שנים רבות
מרת דבורה דאבא לאה עלגארטן ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת דבורה דאבא לאה עלגארטן ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב ישעי פינחס עלגארטן מסרה שיעורים לנשי ובנות ישראל
נפטרה בשנת התשס"ב מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פאולין רות ע״ה תש"ס,
x
מרת פאולין רות ע״ה תש"ס,
בת הרב יצחק רות
נפטרה בשנת התש"ס
הרה"ח יהודה ליב ברזין ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח יהודה ליב ברזין ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
בן הרב שמואל ברזין
נפטר בשנת תשמ"ז הר הזיתים
הרה"ח הלל דוד ראבקין ע״ה תרצ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח הלל דוד ראבקין ע״ה תרצ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב משה ראבקין
נפטר בשנת תרצ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
ר' זלמן בראס ע״ה תשע"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
ר' זלמן בראס ע״ה תשע"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בצעירותו למד ב'תומכי-תמימים' בניו-ג'רזי, ומאז נקשרה נפשו בליובאוויטש. דמותו הייתה מוכרת היטב לבאים לחצרות קודשינו בעשורים האחרונים
הרה"ח פנחס שניאורסון ע״ה תשל"ד, תל אביב
x
הרה"ח פנחס שניאורסון ע״ה תשל"ד, תל אביב
בן הרב יהודה לייב שניאורסון.
נולד ברציצה בחודש שבט התרנ"ג ונפטר בשנת התשל"ד מנ"כ תל אביב
מרת חנה גיטל באמזע ע״ה תשנ"ז, מונטריאול
x
מרת חנה גיטל באמזע ע״ה תשנ"ז, מונטריאול
בת הרב אברהם העשיל באמזע
נפטרה בשנת התשנ"ז מונטריאול
מרת לאה צייטלין ע״ה תשמ"ג, בלפריה
x
מרת לאה צייטלין ע״ה תשמ"ג, בלפריה
נפטרה בשנת התשמ"ג מנ"כ בבלפריה
המצוה היומית
תאריך: ז' סיון ה׳תשפ״א

מצות עשה מצוה קעו היא שצונו למנות שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצות התורה ויחזירו את הנוטים מדרך האמת אליה על כרחם ויצוו לעשות טוב ויחזרו מהרע ויעמידו הגדרים על העובר עד שלא יהיו מצות התורה ואזהרותיה נדונות לפי אמונת כל איש. ומתנאי מצוה זו שיהיו השופטים האלו מדרגה למעלה ממדרגה וזו כשיתמנו בכל עיר שלשה ועשרים דיינין מקובצין כלם במקום אחד בשער העיר שהיא ראויה למספר הזה ואלו הן סנהדרי קטנה ויתמנו בירושלים בית דין הגדול משבעים דיינין ויתמנה אחד על אלו השבעים והוא ראש ישיבה והוא שקראוהו חכמים נשיא גם כן ויהיו כלם מקובצים במקום אחד מיוחד להם ועיר שאנשיה מועטין שאינה ראויה לסנהדרי קטנה יתמנו בה שלשה לעשות הדינין הקטנים והדבר הקשה יביאו למי שלמעלה מהם והם ימנו שוטרים נוגשים בעם יסבבו בעיר בשוקים וברחובות ויביטו עניני העם בעסקיהם עד שלא יעשו עול אפילו בדבר מועט. והצווי שבא במצוה זו הוא אמרו שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. ולשון ספרי מנין שממנין בית דין תלמוד לומר שופטים ושוטרים ומנין שממנין אחד על כלם תלמוד לומר תתן לך ומנין שממנין בית דין לכל שבט ושבט להיות דן את שבטו תלמוד לומר לשבטיך ושפטו את העם על כרחם. וכבר נכפל הצווי הזה למנות שבעים זקנים, והוא אמרו יתעלה אספה לי שבעים איש ואמרו כל מקום שנאמר לי הרי הוא קיים כמו וכהנו לי כלומר שהוא דבר מתמיד ואינה מצוה לפי שעה אבל הוא ראוי ומחוייב לדורי דורות. ודע אלו המנויין כלם כלומר סנהדרי גדולה וקטנה ובית דין של שלשה וזולתם מן המנויין אמנם יהיו כלם בארץ ישראל וכשנתקיימה הסמיכה בארץ ישראל אז אפשר לסמוכים ההם שישפטו בארץ ובחוצה לארץ אבל לא ידונו דיני נפשות לא בארץ ולא בחוצה לארץ אלא אם כן היה בית הבחירה עומד כמו שבארנו בפתיחת המאמר. ולשון ספרי באמרו מכה נפש בשגגה והיו אלה לכם אמרו בכל מושבותיכם בחוצה לארץ יכול אף ערי מקלט יהיו נוהגות בחוצה לארץ תלמוד לומר אלה אלה הדינין נוהגין בין בארץ בין בחוצה לארץ וערי מקלט אינן נוהגות אלא בארץ. וכבר התבארו משפטי מצוה זו כלם בסנהדרין. (הלכות סנהדרין פ"א):

מצות לא תעשה מצוה רפד הזהיר בית דין הגדול וראשי ישיבה שלא למנות דיין אדם שאינו חכם בחכמת התורה בעבור מעלות אחרות שיהיו לו וימנו אותו בעבורם, הנה הוא מוזהר מזה, אבל לא תביט התורה במנוי זולת לחריצות האיש בחכמת התורה והיותו יודע צווייה ואזהרותיה והנהגתו וחזקתו במעשים טובים והנאותים לזה, והזהירה ממנות ממונה בעבור מעלות אחרות, והוא אמרו לא תכירו פנים. ולשון ספרי לא תכירו זה הממונה להושיב הדיינין, רוצה לומר שזאת האזהרה אמנם לאיש שימנה הדיינים על ישראל שהוזהר שלא למנותם בעבור מה שהקדמנו, שמא תאמר איש פלוני נאה אושיבנו דיין איש פלוני גבור או יודע בכל לשון אושיבנו דיין נמצא מזכה את החייב ומחייב את הזכאי לא מפני שהוא רשע אלא מפני שאינו בקי לכך אמר לא תכירו. (דברים, שם פי"ג):

מצות עשה מצוה קעה היא שצוה לנטות אחרי רבים כשתפול מחלוקת בין החכמים בדין מדיני התורה כלה וכן נמשך ונטה בדין פרטי בין ראובן ושמעון דרך משל כשתפול מחלוקת בין דייני עירם אם שמעון הוא חייב אם ראובן, נמשך אחר הרוב. והוא אמרו יתעלה אחרי רבים להטות. ובבאור אמרו (חולין י"א) רובא דאורייתא. וכבר התבארו משפטי מצוה זו ודקדוקיה ופירושיה במקומות מסנהדרין. (שופטים ושוטרים, הלכות ממרים פ"א):

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.